Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Imperium Lechitów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Kwi 26, 2019 10:00 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bogus?aw Andrzej D?bek, S?OWIA?SKIE DZIEJE – Sensacyjne odkrycia genetyków ujawniaj? prawd? o pochodzeniu S?owian, BELLONA W-wa 2018.

To jest szko?a historyczna Janusza Bieszka, zainicjowana ksi??k? ZAMKI pa?stwa krzy?ackiego, BELLONA W-wa 2010, Ksi??ka ta jest przekwalifikowaniem historiografii Pruskiej na Hitlerowsk?. O ile bowiem Prusacy publikowali akty WYKUPU przez Krzy?aków Zamków od wielmo?ów polskich i pruskich to Hitler to ZAKAZA? i Zanegowa?, czego trzyma si? Bieszk. Wobec tego Lechiada Bieszka to SRANIE W BANIE, za czym idzie D?bek.
To jest KARYGODNE, gdy? archeolog niemiecko-austriacki Heinrich Kusch zidentyfikowa? g?st? siatk? na zdj?ciach satelitarnych Europy jako NEOLITYCZNE tunele, co ja zinterpretowa?em jako Lochy Zamkowe. To zosta?o potwierdzone w Austrii i na Lubelszczy?nie, gdzie znajdowano na tej podstawie rekultywowane rolniczo zamki. Niemcy datowali zamki Nadre?skie – które s? ATUTEM niemieckiego Turyzmu, który jest wielkim kapita?em – na Wczesne ?redniowiecze, a? przywo?a?em ich do Porz?dku, ?e ISTNIA?Y w Halsztacie, a tu Masz Babo Placek, bo s? NEOLITYCZNE.
Datowa?em zamki Krzy?ackie na kultur? amfor kulistych 2600-2000 pne jako na?ladownictwo IMPERIALNEGO Wawelu egipskiego kultury pucharów dzwonowatych, SOJUSZNIKA Ariów kultury amfor kulistych, ale Malbork si? do tego nie stosuje jako zbadany DENDROLOGICZNIE Najstarszy Zamek Ceglany w Europie. Wykaza?em, ?e Malbork, jako Emporium ?elaza Powi?la?skiego, by? na?ladownictwem p?ockiego AMAZONA, który by? BLI?NIAKIEM Najwspanialszego Pa?acu Cesarskiego na OVERSBURGU w Kolonii.
Datowanie Oversburga jest ?atwe, gdy? by? to pa?ac Pragi i Foroneusza z Wroc?awia, zbudowany bezpo?rednio po Wojnie Bogów, natomiast AMAZON by? dzie?em Machaona jako manifestacja SOJUSZU mi?dzy obu dynastiami.
Bieszk i D?bek Wyrzucili zamki mazurskie na rzecz Jurajskich jako KAZIMIERZOWSKICH, co jest konsumpcj? fekaliów hitlerowskich, bo zamki Jurajskie s? Greckiego Boga Prapocz?tku Jura-Uranosa, co przybli?a nas do fenomenu TUNELU Szkocja-Turcja sprzed 12 tysi?cy lat ??? W r. 2006 egiptolodzy francuscy, angielscy i ameryka?scy og?osili, ?e PIRAMIDY BUDOWANO Z BETONU, co by?o POTWIERDZENIEM Mojej metalurgii Powi?la?skiej, Kaszubskiej, Kieleckiej, Czeskiej i Ryskiej. Otworzy?o to Neolityczn? Architektur? ?ELBETOW?, któr? ja sklasyfikowa?em jako ?wiatowy Imperializm Egipski kultury pucharów dzwonowatych, gdy? POJAWI?A SI? ze Starym Pa?stwem i ZNIKN??A wraz z nim.
Krakowska forumowiczka ARIA zada?a mi pytanie: JAKIM KALENDARZEM POS?UGIWALI SI? STARO?YTNI GRECY ??? Odpowiadam, ?e Wszyscy Grecy liczyli czas od zdobycia Troi, ale do?? ró?nie. Zorganizowano nawet konkurs, który wykaza?, ?e Troja upad?a w roku 1183 pne, która to data utrzyma?a si? do dzi?. Poniewa? historiografia grecka przetrwa?a w redakcji rzymskiej to Rzymianie przeliczali greckie rachunki kalendarzowe na rzymskie, ale ATE?SKA chronologia ró?ni si? od pozosta?ych, gdy? Ate?czycy liczyli czas od PIERWSZEGO Ho?du dla Pana w Gda?sku, w r. 9.718 przed nasz? er?, co PASUJE do datacji technicznych Tunelu Szkocja-Turcja ???
Ca?a archeologiczna i polityczna chronologia Bieszka jest do Niczego. D?bek zaczyna od Europejskiej Metalurgii Br?zu w Rudawach czesko-saskich 2500 lat pne (s. 64), co ma si? Nijak do datowa? Technicznych. Gdy Szreniawa (pocz?tek kultury amfor kulistych, po r. 2600 pne) przyby? do Kielc to metalurgia miedzi by?a tam w rozkwicie a MIASTO by?o centrum Stalownictwa Kieleckiego.
Ja pocz?tek metalurgii STALI liczy?em od pieca STALOWNICZEGO na zamku Biskupim w P?ocku, zniszczonym podczas obl??enia P?ocka przez Zelnika z Zelandii podczas Prometeomachii, który, uciekaj?c przed Posejdonem z Poznania, wywióz? stalowników i murarzy do Rygi, gdzie utworzy? metalurgi? rysk?. P?ock by? kultury BADE?SKIEJ Erychronosa z Bratys?awy, od której Bieszk i D?bek licz? chronologi? architektoniczn?: UFORTYFIKOWANA KULTURA BAD?SKA, czyli twierdze graniczne w ?redniogórzu Czeskim po podboju przez Gereona Moraw dla sp?awu dunajskiego. Gdy Gereon wyprawi? si? nad Wo?g?, która otrzyma?a jego imi? GEROS-OARROS to Tyfon z Pragi zabi? jego 2 wodzów a potem i jego.
GRECKA kultura pucharów lejkowatych z jej GROBOWYM rytua?em Sznurowym zosta?a zlikwidowana przez sojusz ?eglarskiej kultury amfor kulistych z IMPERIALN? kultur? Starego Pa?stwa egipskiego pucharów dzwonowatych NA STALOWNICTWIE KIELECKIM. Wiemy, ?e Kielce zosta?y zaj?te przez Szreniaw?, który zbudowa? tam sobie zamek Biskupi, ale zosta? Wyproszony przez Egipcjan wi?c zbudowa? sobie zamek Ujazdowski. Pami?tk? tego jest IMPERIALNY Wawel: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_42&sName=k-i-e-l-c-e//
Powstanie Wielkiej Lechii by?o skutkiem wybuchu Santorynu w r. 1628 pne. Kacyk Gda?ska namówi? kacyka Birki-Sztokholmu do wspólnej wyprawy na ASGARD-Kijów, którego mury obronne by?y W Budowie. Skandynawowie pop?yn?li kana?em D?wina-Dniepr w Wanowie-Wandalowie Prypeci? PRZE?AMUJ?C nasyp ziemny z palisad?. Zawarto Pokój, na mocy którego Wandalowie wzi?li dorzecze S?awy, zwanej pó?niej ?l?sk? w'ODR?, a Skandowie dorzecze Dolnej i ?rodkowej ?aby.
Dosz?o jednak do konfliktu o Bazylios, co doprowadzi?o do bitwy nad Do????, która jest s?owia?skim synonimem SUKCESU. Z powodu tego konfliktu wódz SZCZYT zbudowa? s?ynne Londy?skie Mury Szczecina, które POWTÓRZONO w Sztokholmie, gdzie liczy?y 40 kilometrów.
Król Popiel Wielki ustanowi? wówczas Sejm na Górze Narad czyli Cytadeli pozna?skiej, od czego liczono do Konstytucji 3-Maja Pocz?tek Pa?stwa Polskiego: KA?DE PLEMI? W DORZECZU S?AWY – NIEZALE?NIE DO J?ZYKA I WYZNANIA – MIA?O PRZYS?A? NA GÓRE NARAD DWÓCH POS?ÓW. Nazwa NOJROWIE nad Prypeci? zosta?a utworzona od Góry Narad w Poznaniu.
Utworzona w Asgardzie-Kijowie LECHIA otrzyma?a Adri?, któr? nazwano WENECJ? czyli Ma?? Wened?-Bydgoszcz?, z prawem DROGI do niej. Tam zacz??a si? romantyczna przygoda Pelopsa z Poznania, w wyniku której zbudowa? Najwspanialszy Pa?ac Myke?ski w Pylos jako emporium ?elaza ?l?skiego. Amerykanie znale?li tam Grób Pelopsa z 1500 precjozami, w?ród których jest gemma z rysunkiem wojownika walcz?cego MIECZEM z uzbrojonymi w sztyhulec i oszczep.
W pa?acu tym Pelops podpisa? z wezyrem Józefem konwencj? na dostawy ?elaza i stali do Egiptu.
Faraon Jechnaton sk?oni? S?owian do zerwania konwencji z ?ydami daj?c im Cyrenajk?, sk?d by?a droga wozowa do Czadu, gdzie by?a ko?? s?oniowa i Z?oto Ghany, wobec czego ?ydzi musieli si? z Egiptu wynosi?. Wywie?li jednak skarbiec Sueski z konwencji z Pelopsem przez zatopienia armii faraona na tafli solnej Wielkiego Jeziora Gorzkiego otwarciem tamy w Suezie.
Moj?esz do pilnowania Z?ota Egiptu w Eliacie wyznaczy? ród Beniamina a z Najwi?ksz? Ord? w Historii podj?? podbój Bliskiego Wschodu. Po 30 latach przyst?pi? do obl??enia Miasta Pokoju czyli JEROZOLIMY w Medim czyli w ?rodku, któr? wed?ug herezji rosyjskiej by?a Troja na Z?otym Rogu.
Ta Jerozolima broni?a si? dzielnie przed PÓ?MILIONOW? armi? ?ydowsk?, a? po 10 latach przyp?yn?li Ariowie i S?owianie, przed którymi ?ydzi schronili si? w Obozie, cho? Moj?esz zaklina? ich, ?e to Pewna ?mier?. Tak si? sta?o, bo Obóz zosta? zdobyty i 10 Plemion Izraela Wymordowanych. Troja by?a dystrybutorem ?elaza ARYJSKIEGO czyli Powi?la?skiego i Stali Kieleckiej.
S?owianie chcieli jednak wyp?dzi? Ariów przez spisek w Mykenach. Organizatorem spisku by? apana?owy ksi??? Chrobrzy-Strzegomia Nauplios-Neptun zwany Panem Mórz, który pos?u?y? si? królewiczem troja?skim Aleksandrem-Parysem. To doprowadzi?o do 9-letniego obl??enia przez Greków Troi na Z?otym Rogu. To ZBANKRUTOWA?O Ariów, gdy? metalurgia Powi?la?ska musia?a eksportowa? ?elazo kana?em Przemys?owym Weneda-Sosnowiec-Racibórz-Ostrawa-Bratys?awa do Belgradu i Sutieski-Dubrownika, wobec czego Ariowie musieli wynosi? si? do Indii, ale Indra da? Asgard-Kijów Parysowi, który uratowa? 12 tysi?cy Trojan.
Nawet profesor Strzelczyk musia? przyzna?, ?e SLOWIANIE BYLI POD TROJA. Pod Troj? zamordowano królewicza s?owia?skiego Palamedesa, wobec czego pod Troj? przyby? znany pod kilkoma imionami jego ojciec Nauplios-Neptun, który wszcz?? ?ledztwo w/s zamordowania syna. Okaza? si? genialnym ?ledczym, gdy? powiadomi? Diomedesa, ?e Odyseusz chce go zamordowa?, i wkrótce potem Diomedes prowadzi? przez obóz nagiego Odyseusza p?azuj?c go mieczem, przy czym obaj oskar?ali si? wzajemnie o ZAMORDOWANIE PALAMEDESA. Znalezione w archiwum frygijskim protoko?y ?ledztwa Neptuna zosta?y spoetyzowane przez Homera jako ILIADA.
Nast?pc? Palamedesa pod Troj? zosta? Pawe? D?ugi, pó?niejszy namiestnik Paflagonii w Azji Mniejszej i ksi??? Lublina kultury ?u?yckiej. Intryga Neptuna nie uda?a si? w tym wzgl?dzie, ?e brzuchaty Indra da? Asgard-Kijów Parysowi.
III etapem Wielkiej Lechii by? najazd Kimeriów czyli Postrojan ze Skumbrii, jak nazwali aryjski Asgard. REFUGIUM-Schronisko Biskupin zosta? zbudowany w zimie 737 pne przeciw kimeryjskim ?owcom niewolników. Kimeryjskie zagro?enie za?egna? ?l?ski handlarz ?elazem Jan Liczyrzepa, który przekona? Sejm do wyprawy na SALOWI?-K?odzko w Puszczy Jaworowej, wobec czego osiedli tam Kimeriowie zakopali swe skarby i wynie?li si? do FLAWIONISU-Wiednia.
Decyduj?ca bitwa mi?dzy Kimeriami a bliskowschodnimi Scytami rozegra?a si? w pobli?u uj?cia Dunaju w r. 705 pne, po której Kimeriowie wyw?drowali w gór? Dunaju zajmuj?c jako Celtowie Nadreni? i Liguri?, któr? nazwali Gali?. Wykorzysta? to Jan Liczyrzepa dla wyp?dzenia z kontynentu, Jutlandii i Olandii Cymbrów, gdzie utworzy? kultur? Jastorf.
IV etapem by?y wojny persko-scytyjskie. W r. 510 pne Scytowie cofaj?c si? przed Persami spu?cili tam? w Pi?sku zalewaj?c 2 armie perskie, a po zaciek?ych walkach ze S?owianami utworzyli system okupacyjny, z wyj?tkiem Kaszub, które mia?y sojusz z Sarmatami, których si? Scytowie BALI. Gdy poszli ratowa? Greków atakuj?c w Macedonii 400-tysi?czn? armi? persk?, co nazywa si? MARATONEM, to Leszek Z?otnik z Tczewa zdoby? skarbiec scytyjski w P?ocku i pobi? w Puszczy Sandomierskiej wracaj?cych z Macedonii Scytów, z którymi wbija? nad Donem s?upy graniczne z napisem HORWACJA. Grecy zapodali tego Leszka jako Dobrotliwego Króla Ob?artucha na zamku GARGAMELL w Krakowie. Leszek Z?otnik przeniós? siedzib? Sejmu z Góry Narad w Poznaniu na WAWEL
V. etapem by?a bitwa pod Wiedniem w r. 339 pne, w której Macedo?czycy i Epiroci pobili Lechitów i Scytów. Archeologicznym ?ladem tego jest mennica w Hedebach-Szlezwiku, która wybi?a STO monet Filipa II Macedo?skiego i JEDN? Aleksandra. M?odociany Aleksander zosta? Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada Kanclerzyc?.
Gdy wybuch?a wojn? Grecka to Aleksander poprowadzi? jazd? scytyjsk?, która pod Cheronej? pobi?a Beotów. Wracaj?c anektowa? Pangajon-Siedmiogród, którego kopalnie dawa?y Filipowi tysi?c talentów z?ota rocznie, za co prowadzi? agresywn? polityk? w Azji Mniejszej. Manifestacj? tego s? statery Aleksander-APOLLO - Filip-SZCZUR. Poniewa? u Greków królem jest ten, kto ma z?oto to Grecy zamordowali Niewyp?acalnego Filipa i przywo?ali Wyp?acalnego Aleksandra.
Olimpiada zosta?a jednak w Krakowie, gdzie zbudowa?a na Gargamellu pa?ac BIA?O-CZERWONY: Budynek z marmuru k?odzkiego Bia?a Marianna a schodz?ca do Wis?y kolumnada z czerwonego granitu tatrza?skiego.
Pod Isssos Macedo?czycy wzi?li ogiera dromadera, z którego dowodzi? Dariusz, wi?c Aleksander uda? si? do Siwy, ?eby za?o?y? stadnin? wielb??dzi?, o której Grecy marzyli od wieków. Po dochowaniu si? dromadnicy uda? si? do Uzbekistanu, ale skarbiec perski KO?-KRY?GAN-KA?A w Chiwie zachachm?ci?a mu królowa Sarmatów Artemiza-Diana i wywioz?a flotyll? do Warszawy.
Po podboju Indii Aleksander po?pieszy? wi?c Na Pagajach do Triestu i komunikiem do Wiednia, Pragi i Krakowa, aby po sformowaniu armii uderzy? na Dian? w Kielcach, ale ta POBI?A GO – sk?d statery'II Aleksandra zwane przez Bawarów P?ACZKAMI. Po tej bitwie Diana og?osi?a Protektorat nad Azj? Mniejsz?, zwany Wojn? Satrapów, kaza?a odbudowa? spalony Artemizjon w Efezie oraz d?u?sz? o jedno prz?s?o kopi? jego na Kadzielni w Kielcach na mauzoleum dla siebie.
Potem by?a Wojna Lwa z Tygrysem. Na mocy Pokoju w Bolonii w r. 290 pne Rzymianie wygnali z Padanii Galów, których 300 tysi?cy podj??o podbój Lechii. Ponie?li kl?sk? wi?c Sejm kaza? wodzowi najemników syrakuza?skich Grakchowi odprowadzi? ich do Praojczyzny Galów w Azji Mniejszej. Ten dokona? z nimi i Wandalami Podboju Azji Mniejszej, co nazywa si? Najazdem Galatów, wyst?puj?c przed Seleucydami jako protektor Ptolemeuszy. Dokona? przy tym rzeczy niesamowitej, bo poprowadzi? skapitulowanych Kapadoków w Karpaty Zachodnie, gdzie utworzy? STALOWNICZ? kultur? Puchowsk?. T?umaczy? Sejmowi: ZDOBYLI?MY IMPERIUM A IMPERIUM MO?E UTRZYMA? TYLKO KRÓL. JE?LI MNIE WYBIERZECIE B?DE NIE PANEM, ALE PRZYJACIELEM SEJMU.
Sta?o si? jednak inaczej, bo Po Wyborze Grakch zacz?? rz?dy despotyczne w oparciu o syrakuza?sk? szlacht?, która obsadzi?a zamki, i Asyryjskich Panów. Grakch przywióz? sobie z Aleksandrii zi?cia, Seta Ptolemeusza, który, odpychany przez Sejm od w?adzy, wy?ywa? si? w Architekturze. Jego dzie?em by?a kopia latarni FAROS na krakowskim Gargamellu oraz kopia Pa?acu Ptolemeuszy w Aleksandrii – Cudu Architektonicznego Wszechczasów – na Górze Sto?owej w Koninie PE?KA, od której Rzymianie zwali nas PE?CZYNAMI. Wcze?niej byli?my Germanami od GARGAMELLA a po nadaniu przez Cezara tej nazwy Swewom-Swebom skandynawskim jako "piechoci?com" zostali?my POLCZYNAMI od Polki. Pa?ac Ptolemeuszy w Aleksandrii by? za? kopi? Pa?acu Olimpiady na Gargamellu.
Po ?mierci Grakcha Sejm wybra? na Króla NIE Seta, ale jego ?on?, córk? Grakcha Semiramid?, która rz?dzi?a w Zgodzie z SEJMEM. Ukszta?towa? si? system Dwóch Stolic: KRAKOWA, w którym urz?dowa? Sejm i KAIRU-k'Avarisu-Kujaw-Kaszub-Polki-GOP?A, gdzie urz?dowa? KRÓL. GOP?O znaczy?o Orle czy Sokole Gniazdo, co mog?o odnosi? si? nie tylko do P?ocka, ale i Góry Sto?owej w Avarisie-Koninie – prawdopodobnie zniwelowanej, co wymaga zbadania. Na zamku KASZUBY by? Arsena? Rzeczpospolitej, który wysadzili Szwedzi a rozebrali Prusacy.
Polscy Ptolemeusze przesiedlili Sklawinów-Bu?garów nad Dniestr, oddaj?c Olandi? i Jutlandi? Cymbrom skandynawskim za pomoc w najazdach na Rzym, które ponios?y kl?sk?.
Dynasta Ptolemeuszy Polskich upad?a w wyniku zatargu z Rzymem o Gali?. W Lyonie dosz?o do walki stronnictw Rzymskiego z Antyrzymskim. Antyrzymianie wezwali Helwetów i Lechitów a Prorzymianom przyszed? z pomoc? Juliusz Cezar. Poniewa? Helwetów i Lechitów Cezar wyp?dzi? nie móg? to wezwa? lichwiarzy rzymskich, którzy Lyon WYKUPILI u Helwetów, przez co Cezar zosta? Najbardziej Zad?u?onym M??em Stanu w Historii.
Na zamku w Wuerzburgu znaleziono rzymski kamie? drogowy z napisem ?RODEK TEUTONII. Wyt?umaczy?em Niemcom, ?e to DOKUMENT traktatu Cezara z Ariovistem czyli Leszkiem Chytrym z Hanoweru. Zawarto uk?ad, ?e za pomoc Cezara w wygnaniu Ptolemeuszy z Konina Leszek dopomo?e mu w podboju Galii i Brytanii. Uk?ad przypiecz?towano ma??e?stwem córki Cezara Julii z synem Leszka Lubranem, których wesele zacz??o si? w OBECNYM ko?ciele cysterskim w Lubi??u a sko?czy?o we Wroc?awiu.
Saga ?l?ska mówi, ?e gdy do Konina zbli?a?y si? armie ?l?skie i rzymskie to Polski Faraon kaza? nape?ni? statki zbo?em i ODP?YN?? DO AMERYKI. W ten sposób zosta?a zlikwidowana Mocarstwowa Goplania, zwana te? GEPIDI?. Cezar tak WYMARZ? podczas zimy w Salowii, ?e nazwa? j? LODEM, która to nazwa utrzyma?a si? jako K?odzko.
Leszek dowodzi? Wszystkimi Si?ami Partów w Taborowej fazie bitwy pod Carrhae, gdy? tabory rzymskie mog?a zatrzyma? na stepie syryjskim tylko piechota równorz?dna rzymskiej czyli wandalska. Crasus uda? si? z kapitulacja do Leszka, który odes?a? go do Sarmatek. Te zapyta?y go, CZYJE jest z?oto, które mia? na sobie, na co ten odpowiedzia?, ?e JEGO. Te ud?awi?y si? i kaza?y to z?oto stopi? i wla? mu do gard?a. Uzna?y to bowiem za Zamach na Babski Monopol Z?ota.
Ba?kany by?y tradycyjnie protektoratem lechickim a Julia zrobi?a Lubrana Trzecim Tryumwirem, co wpl?ta?o go w wojn? po stronie Oktawiana, któremu Da? Zwyci?stwo pod Akcjum. Kleopatra z Antoniuszem uciekli przed OGNIOWCAMI dalmatyjskimi do Egiptu, ale ta chcia?a powtórzy? z Oktawianem sztuczki z Cezarem i Antoniuszem. Herod powiedzia? mu jednak: CHCESZ ZWYCI??Y? TO ZABIJ KLEOPATR?, wobec czego wielka armia egipska posz?a w rozsypk? a Antoniusz pope?ni? samobójstwo.
Potem Herod da? Oktawianowi ?ydowski rejestr z?ota egipskiego, wobec czego ten SKONFISKOWA? je, co da?o Najwi?kszy ?up w Historii. Oktawian uzna? to Z?oto za ?up Cesarski i kaza? flocie przewie?? je do skarbca Aleksandra Wielkiego na LabirynTHOSIE-Athosie. By?a to Aneksja Ba?kan, wobec czego do Aleksandrii Troja?skiej – jak si? wówczas nazywa?a Troja na Z?otym Rogu – przyby? Leszek Chytry z Lubranem: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_138&sName=troja-polnocy// http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_267&sName=21.-aleksandria-stolica-swiata// którzy KAZALI Trakom skonfiskowa? Z?oto Egiptu.
To zmusi?o flot? rzymsk? do zwini?cia obl??enia Taurygi-Krymu wi?c Oktawian-August turla? si? po pa?acu: JOWE – ZWRÓ? MI Z?OTO EGIPTU. - OKRAD?E? RZYM. ZWRÓC? CI, JAK MI ZBUDUJESZ NAJWSPANIALSZ? ?WI?TYNI? NA ?WIECIE, wi?c August, Rad Nie Rad, musia? zakasa? tog? i budowa? Najwspanialsz? ?wi?tyni? na ?wiecie, w BAALBEKU, gdzie Baal udzieli? go?ciny Jowiszowi.
Z tej racji Rzym zaj?? Ba?kany dopiero na podstawie Pokoju Krakowskiego, wynegocjowanego w l. 12-14 ne. Poniewa? na miedziorycie Schedla wszystkie Krzy?e s? WANDALSKIE, z wyj?tkiem jednego greckiego, to miedzioryt móg? by? ilustracj? Pokoju Krakowskiego, opisanego przez Apoloniusza z Krakowa, dowódcy utworzonego na podstawie Pokoju Krakowskiego XV Legionu Wandalskiego z Wiednia.
BAD zamieszcza na str. 234 PISMO z Ksi?gi Welesa jako RZEKOMO s?owia?skie. Pomija jednak publikowany aureus wandalski z RUNAMI, wzorowany na aureusie rzymskim z I wieku ne.
Ustanowiona w wyniku Pokoju Krakowskiego w r. 14 ne. granica na Renie i Dunaju mia?a da? Lechitom woln? r?k? do podboju Europy Wschodniej, Syberii i Chin, co w znacznym stopniu si? uda?o. Rzymianie wykorzystali jednak Pokój Krakowski do rozbicia sojuszu wandalsko-perskiego i – co gorsze – grali na antywandalskim seperaty?mie sprowadzonych ze Skandynawii przez Cezara Swebów, chc?cych lawirowa? mi?dzy Lechi? a Rzymem. Wandalowie sprowadzili przeciw tym Swebom Swewów Skandynawskich, którzy napadli na Prag?, spalili j? i zagrabili skarbiec, który wywie?li do wyznaczonego im na kwaterunek Ko?obrzegu.
Za tym poszli Lugiowie-?u?yczanie z Drezna, którzy uznali ANTYWANDALSKI Protektorat Rzymski, z którego powodu Neron wys?a? do Ko?obrzegu misj? wojskow? jako kupieck? Po Bursztyn. Misja obieca?a przewiezienie przez flot? rzymsk? stu tysi?cy Skandynawów na Pomorze i uzbrojenie ich – co by?o zerwaniem Pokoju Krakowskiego.
Skutkiem tego by?a Wojna Germa?ska Domicjana, w który deportowa? do Wendei S?owian z mi?dzyrzecza ?aby i Wezery, gdzie sprowadzi? Longobardów, co os?abi?o pozycj? Lechii w Ma?ej Germanii. Potem Trajan dokona? podboju Dacji, w trakcie czego przyby?o do niego poselstwo Znad Wis?y z Pro?b?, aby Nie Atakowa? Daków, co uzna? nawet Stanis?aw Michalkiewicz nazywaj?c Lechi? Rzygowinami Ubeckimi.
Najgorsza by?a jednak masowa w?drówka Skandynawów Po Lodzie na Pomorze i do Wielkopolski, któr? zatrzyma? wódz Hasdingów-Dziadoszan Wyzymir. To rozpocz??o Wojny Markoma?skie, w trakcie których Rzymianie obsadzili Morawy i Bohemi?. Jednak gdy Rzymianie zacz?li tworzy? tam prowincj? Bohemi? to SEJM POWSTRZYMA? W?DRÓWK? SWEBÓW CZESKICH DO SKANDYNAWII, skutkiem czego by? Pokój w Gubinie w r. 174, na mocy którego Swewowie wielkopolscy przenie?li si? na prawy brzeg Wis?y jako GOCI a Rzymianie musieli Bohemi? ewakuowa?.
Potem zacz??y si? Wojny Gockie, w których Rzymianom chodzi?o o W?giel Donbaski i Rud? Kursk? dla metalurgii arme?skiej – z której to racji Konstantyn przeniós? stolic? nad Bosfor. Dla Rzymu by?a to ALTERNATYWA Importu ?elaza Bia?ego i STALI z Indii. Na indyjskim ?elazie Bia?ym pracowa?a metalurgia damasce?ska w Damaszku i Petrze. Za?o?yli j? Filistyni jako Pozosta?cy ARIÓW, którzy chcieli p?yn?? do Indii przez Akab?, ale mianowany przez Ariów Ksi??? Synaju Kanan porwa? z?o?ona ju? na Akabie flot? aryjsk?, z kobietami i z?otem hetyckim, i uciek? do Sudanu, gdzie za?o?y? Afryka?ski Birmingham. Teraz Rzymowi do Podboju ?wiata potrzebny by? Donbas i Kursk, które uzna?y Protektorat Rzymski, ale na drodze ku temu stan?? sojusz gocko-wandalski.
Wojny Gockie zako?czy? Incydent Wroc?awski. W r. 332 do Wroc?awia przyby?o poselstwo rzymskie z bogatymi darami dla m?odego ksi?cia i ksi??nej. Ksi??? przyj?? je, ale w Miliczu zebra? si? pod pretekstem manewrów Sztab Generalny, który wys?a? ?andarmów, którzy zamordowali par? ksi???c? z dzieci?ciem, którzy zostali pochowani w Haniebnym Grobowcu z Darami Rzymskimi. Misy by?y oczywi?cie pe?ne dukatów, których robotnicy nie oddali.
Na wie?? o tym Rzymianie UCIEKLI za Dunaj i wezwali Turków Chi?skich zwanych HUNAMI. Wandalowie anektowali Sambor-Kijów a Ostrogoci Kursk.
Ta idylla trwa?a do najazdu Hunów w r. 375, jakoby na Wezwanie zho?dowanych przez Ostrogotów Sarmatów. Hunowie rozgromili i zho?dowali Ostrogotów, oraz – ju? spo?em – uderzyli na Sambor-Kijów, gdzie UKRZY?OWALI S?owia?skiego Króla Booza (Bo?ydara?) i jego 70 Wojewodów.
Nast?pnym faktem jest SPALENIE przez Hunów i Romejów wandalskiego króla Osija Pomorskiego z jego armi? w mie?cie, które zacz?to zwa? ZGORZELCEM. Jednak m?odszy brat Osija prowadzi? z powodzeniem wojn? z Hunami, a? Wandalki kupi?y Pokój z Hunami za skarbiec na Wolinie, czym Odzyskano Sambor. Wydaje si?, ?e kroniki pomijaj? Imi? M?odszego Brata jako Niecenzuralne, gdy? prawdopodobnie uzna? si? on Lennikiem Hunów ???
SZCZEGÓ?OWY opis zdobycia Rzymu przez Lechitów zdaje si? odnosi? do najazdu Radagajsa, przedstawianego jako Kl?ska naje?d?ców, ale Rzym utraci? nie tylko Gali? i Brytani? przez ZAG?AD? legionów galijskich pod Mediolanem, ale i ITALI?, gdy? zosta?a zniszczona administracja rzymska.
Lechici zaatakowali pot??ne obronne mury Rzymu zbyt brawurowo, ?e niektóre jednostki musieli odes?a? na Ty?y. Dopiero po zawaleniu Bramy Rezerwi?ci wdarli si? do miasta, gdzie trwa?y ci??kie walski uliczne. NAJD?U?EJ BRONI?O SI? COLOSSEUM, gdzie schroni? si? cesarz z senatorami. Cesarz Pad? Na Kolana przed Wodzem Lechitów, który WYGNA? GO Z MIASTA. Imienia tego Wodza Relacja nie podaje. Cesarzem by? za? prawdopodobnie Honoriusz, który próbowa? rz?dzi? Itali? jako wasal wandalski? skoro Walczy? z Alarykiem.
Wzmianki o ?mierci Radagajsa pochodz? prawdopodobnie st?d, ?e zosta? on postawiony przed s?dem wojennym i stracony. Ewakuacja Italii by?a ?pieszna, gdy? kilka miesi?cy pó?niej, na Sylwestra 406, by?o Prze?amanie przez Wandalów Linii Renu, co zdawa?o si? by? dope?nieniem Umowy z Hunami o Przeniesieniu si? Wandalów do Galii.
Tam te? pod??yli Wizygoci po z?upieniu Rzymu i nieudanej inwazji Kartaginy, w trakcie czego umar? Alaryk. Na domiar Wandalowie, Swebowie, sarmaccy Alanowie i Wizygoci najechali te? Hiszpani?, niszcz?c t? enklaw? Cesarstwa Zachodniorzymskiego, sk?d Wandalowie dokonali podboju pó?nocno-zachodniej Afryki ustanawiaj?c stolic? swego w?adztwa rzymsk? Kartagin?. W 435 r. Rzym Uzna? Wandalsk? Afryk? za Niewysoki trybut, co mo?na uwa?a? za Pokój Rzymu z Wandalami.
Kapitulacja Konstantynopola przed Attyl? w Budzie po zdobyciu przez niego wandalskiego Wiednia, da?a mu woln? r?k? w Europie ?rodkowej i Zachodniej. Postanowi? sam PRZESIEDLI? utrapionych Wandalów do Galii, ale sprawa skomplikowa?a si?, bo Burgundowie wykorzystali najazd Attyli na Gali? do zagrabienia Skarbca Rzymskiego w Lyonie, co zmusi?o Attyl? do Gry Dyplomatycznej.
Zgodzi? si? on na Pa?stwo Wyznaniowe pod Patriarchatem Biskupa Rzymu wi?c Burgundowie zaproponowali Wandalom ?l?skim Now? Wojn? z Hunami, na co ci odpowiedzieli, ?e Dopóki ?yje Attyla jest to NIEMO?LIWE. Wobec tego Burgundowie sami zamordowali Attyl? aktem Bezprzyk?adnej Desperacji. Mówi o tym Pie?? Nibelungów – po polsku SKARB NIE B?OGI czyli Nieradosny.
Hunowie pano?scy zdawali sobie spraw?, ?e Burgundowie bez wsparcia Wandalów ?l?skich nie targn?liby si? na Attyl? tote? postanowili St?amsi? ?l?zaków. Poselstwo hu?skie zosta?o przyj?te w Kielcach, gdzie Sejm UCHWALI? oder?ni?cie pos?om hu?skim cia?a od ko?ci dla zrobienie pupetów, które odes?ali do Budy z Przestrog?, ?e TO CZEKA WSZYSTKICH HUNÓW.
Prowokacja si? uda?a, bo dosz?o do bitwy nad NEDAO-Nid?, w której sto tysi?cy Wandalów pokona?o dwie?cie tysi?cy Hunów, zabijaj?c nowego króla Hunów Elaka. Zgin?? jednak Król Wandalów i nast?pca tronu, a poniewa? m?odszy by? nieletni to przy komendzie pozosta? tylko narzeczony Wandy ODOAKER-Odyniec, syn zamordowanego przez Wandalów króla Rusów Pomorskich POLONUSA, który nosi? dumny tytu? Przyjaciela Attyli.
Bezpo?rednio po tym Wandalowie ?l?scy wyprawili si? na Papieski Rzym, który zdobyli z Wandalami Afryka?skimi i z?upili Niektóre Ko?cio?y, zbijaj?c tych biskupów, którzy optowali za Pa?stwem Wyznaniowym. O ?adnym jednak Zburzeniu Rzymu mowy by? nie mo?e. To jest konfabulacja Antys?owia?ska dla zdj?cia odium MAKABRYCZNEGO zburzenia Papieskiego Rzymu przez lancknechtów Lutra, którzy jako Serbo?u?yczanie mówili Po Polsku. Luter si? Wypar? Rozkazu, co postawi?o w podejrzeniu królow? Polski Bon?, pochodz?c? z w?oskiego rodu Niepapieskiego, ale Odium wzi?? na siebie Henryk VIII.
Przy ewakuacji Italii w r. 455 korpus Tylny prowadzi? ksi??? Rusów Pomorskich Odoaker-Odyniec, który Obsadzi? Wiede? i ZBUNTOWA? SI?. We Wroc?awiu o ?mier? nad Nid? Nast?pcy Tronu oskar?ono za? jego nieletniego adiutanta Leszka – moim zdaniem ca?kiem nies?usznie.
Leszek zosta? skazany na Wygnanie, co zamieniono na poprowadzenie armii na Carycyn-Wo?gograd, gdzie odbywa?a si? zwo?ana przez cesarza chi?skiego Ti konferencja w/s Podzia?u Imperium Hu?skiego, do którego zaliczono te? WANDALÓW z Kielc. Protokó? z tej konferencji przys?a? mi Mi?dzynarodowy Instytut Cywilizacji S?owian.
Gdy Leszek przyby? do Carycyna to konferenci wyjechali, wobec czego uda? si? do Mongolii, sk?d Wyp?dzi? Hunów, którzy udali si? jako BIALI czyli Skapitulowani Hunowie do Afganistanu i Indii. W Mongolii mogli jednak pozosta? ci Hunowie, którzy zadeklarowali si? jako TURCY.
We Wroc?awiu by?a te? sprawa Lugiów-?u?yczan z Drezna, którzy w wojnie W-H zachowali neutralno??. W kontrybucji mieli zdoby? Kursk, który Nie Przys?a? poselstwa Gratulacyjnego, a poniewa? nie dokonali tego w terminie to zostali zes?ani Karnie do Mongolii pod komend? Leszka a zdobycie Kurska powierzono nowemu narzeczonemu Wandy, królowi Longobardów Rydygierowi, który otrzyma? od Wandalów Bohemi? i Morawy.
Istotn? rol? w wojnie W-H odegrali Goplanie kujawscy, zwani GEPIDAMI. Dostali oni Siedmiogród oraz ewakuowany na wschód Skarbiec Attyli.
Majestatyczny Skarb Attyli zosta? zagarni?ty przez Wandalów w Mo?dawii, którzy pozostawili go Gepidom i pognali za sp?awianym isterami Imperialnym Skarbem Attyli, który ZNIKN??. Wg mnie to zosta? zagarni?ty przez Romejów, którzy ukryli go w podziemiach zamku belgradzkiego.
Skarb Majestatyczny Attyli nazywany Narodowym Skarbem Rumu?skim lub GEPIDZKIM, ma 37 ton bi?uterii, czyli wi?cej ni? znaleziony z SATELITY w ?rodzie ?l?skiej Majestatyczny Skarb Czyngis Chana, zwany Skarbem Tysi?clecia.
Protokó? ?CI?CIA Cesarza Ti przez Leszka przys?a? mi Mi?dzynarodowy Instytut Cywilizacji S?owian czyli Sarmacki BABSKI Monopol Z?ota.
Rydygier zdawa? raport o Zdobyciu Kurska w katedrze wroc?awskiej, gdzie sk?adali ho?dy królowie i ksi???ta germa?scy. Po wypowiedzeniu s?ów: WANDA NIECH ROZKAZUJE. NA ZIEMI, MORZU I NIEBIE, wyj?? miecz i rzuci? si? na?... NIE WIADOMO, CZY Z MI?O?CI CZY W?CIEK?O?CI.
Sejm Wandalski we Wroc?awiu POPROSI? Sejm Wandalski w Kartaginie o Zrzeczenie si? dóbr DZIEDZICZNYCH na ?l?sku i Wielkopolsce, co zosta?o Zaakceptowane. To jest argumentem, ?e Latyfundia – cho? Nie Niewolnicze – istnia?y w Polsce ju? wówczas. By?em ?wiadkiem odrzucenia pretendenta Studiów Historycznych UWr za podniesienie tej sprawy.
Odoaker-Odyniec zbuntowa? si? okupuj?c Wiede? i pó?nocne W?ochy oraz ZLIKWIDOWA? Cesarstwo Zachodniorzymskie odsy?aj?c insygnia do Konstantynopola, wobec czego Sejm poprosi? Teodoryka (pó?niej Wielkiego) o zamordowanie go. Grób Odoakra znaleziono opodal zbudowanej przez niego Rotundy Rawe?skiej.
Po Wojnach Hu?skich by?y Wojny Gockie. Gdy Królowa Amalusanta pozwoli?a Romejom na korzystanie z portów Sycylii to by?o wiadomo, ?e Romejowie chc? rewindykowa? Magreb. Wobec tego sejm wandalski w Afryce uchwali? repatriacj? nad Wis??, a tym, którzy chcieli broni? Afryki, pozostawiono Skarbiec Jerozolimski, który w ten sposób znalaz? si? w Konstantynopolu.
Flota przewioz?a Wandalów do Dalmacji, sk?d zniszczyli oni pod Bihaczem id?c? do Italii armi? romejsk?, potem zdobyli Singidunum, który nazwali BELGRADEM, za? flota wandalska podp?yn??a na podbój Anglii, gdzie za?o?ono Królestwo Murcji z królem Wodanem z Poznania.
Flota Króla Afryki GORMUNDA, zwanego przez Polaków Moskw?, wracaj?c w 548 r. z Brytanii uderzy?a na skarbiec Aleksandra Wielkiego w Toperos, zwany wcze?niej LabirynTHOS-Athos, gdzie mia?o by? wed?ug Profesora Manteuffla 3/4 Bogactw ?wiata. Romejowie dokonywali bowiem Podboju ?wiata Metalurgi? Arme?sk? na w?glu z Donbasu i rudzie z Kurska. Równocze?nie na Toperos, którego broni?y doborowe jednostki, uderzyli Wandalowie Nadwi?la?scy. Toperos zosta?o zdobyte szybko, ale ?ledztwo w/s Skarbów Romejskich by?o Makabryczne, bo zamordowano 25 tysi?cy obro?ców, ale Skarbca NIE ZNALEZIONO.
Równocze?nie do Wroc?awia przyby?o z Belgradu poselstwo Wandalów CHORWACKICH Lecha i Czecha, synów Moskwy, z pro?b? o pomoc dla oblegaj?cych Konstantynopol Wandalów Chorwackich. Sejm wroc?awski ulitowa? si? nad niedol? Chorwatów i wys?a? armi? na Ba?kany.
Obl??enie Konstantynopola trwa?o 9 lat, a? zosta? uwolniony przez sprowadzonych przez dyplomacj? romejsk? z Mongolii Awarów, którzy przybyli do Konstantynopola przez most z GALER w sile 60 tysi?cy wojowników konnych. Moskwa z Rusem wycofali si? do Kosowa.
Gdy podczas uczty w Bukareszcie poselstwo awarskie wyg?osi?o ULTIMATUM to król Sklawinów-Bu?garów Daurencjusz roze?mia? si?: TO MY?MY ZWYKLI PANOWA? NAD INNYMI i kaza? pos?ów wzi?? na M?ki.
Ci Wyznali, ?e po?udniowym brzegiem Dunaju idzie armia romejska a pó?nocnym awarska, wobec czego Daurencjusz wys?a? go?ców do Belgradu. Tam Lech i Czech zarz?dzili ewakuacj? skarbca do Bratys?awy, czemu maj?ca piecz? nad skarbami ich siostra Welina sprzeciwi?a si?. Wobec tego ci cichcem zamordowali j? i babskim pagajem powie?li skarby do Bratys?awy. W ten sposób królem LECHII zosta? Lech a szafarzem skarbca w Bratys?awie Czech.
Po ?mierci Moskwy Królem Ba?kanów zosta? Rus. W roku 2000 mia?a by? opublikowana we Frankfurcie nad Menem mapa Polski ROK 565 ze stolic? w Kaliszu, gdzie jest przebudowany Zespó? Pa?acowy. Niemcy zaprotestowali t? map?, jako ?e ziemie na po?udnie od górnej Wis?y i Odry by?y wtedy okupowane przez Awarów, którzy wyprawiali si? t?dy na Pary?.
W r. 568 zosta? zawarty Pokój w Adrianopolu, w którym Rus zwróci? cesarzowi Ba?kany za W?ochy, które sprzeda? zaraz Longobardom za naddunajsk? Bohemi? dla Czecha, za co otrzyma? od Lecha Smole?sk. Awarowie, którzy oblegali wówczas Pary? po otrzymaniu okupu wycofali si? za Ren, który zosta? zachodni? granic? Lechii na 50 lat.
ROMEJA zosta?a Cesarstwem Bizantyjskim.
W r. 471 na skutek podboju wandalskiego Cesarstwo Ti zosta?o zast?pione Cesarstwem Wei. W r. 535 Cesarstwo Wei zosta?o za? zast?pione Cesarstwem Szui, które w roku 617 postanowi?o rozprawi? si? ze swym g?ównym wrogiem, Królestwem Korei wysy?aj?c tam MILIONSTUTYSI?CZN? armi?. Królestwo Korei mia?o jednak tajny sojusz z Kitanami – od Kite?u czyli Nowogrodu Ni?nego nad Wo?g? – którzy obs?ugiwali Wielki Sp?aw Syberyjski, od Bajka?u do Wo?gi.
Gdy ta Ponadmilionowa armie chi?ska wesz?a do Korei to ty?y jej zosta?y zdezorganizowane przez kawaleri? kita?sk? a na domiar flota chi?ska zosta?a pokonana przez korea?sk? i mo?e japo?sk?, co skaza?o olbrzymi? armi? chi?ska na ?miertelny G?ód. Skorzysta? z tego wódz Kitanów, który bez ceregieli ukoronowa? si? w Pekinie na Pierwszego Cesarza Dynastii Tang.
Nie by?oby w tym mo?e nic dziwnego, gdyby nie to, ?e ów Cesarz Chi?ski rezydowa? w ASTRACHANIU, sk?d w 626 r. Próbowa? podbi? Cesarstwo Bizantyjskie. To mu si? prawie uda?o, ale po zdobyciu przez S?owian Konstantynopola, którzy musieli tam POZOSTA? z powodu spalenia przez flot? bizantyjsk? flotylli s?owia?skiej piechoty morskiej, cesarz Herakliusz przekupi? Awarów "olbrzymim trybutem" i wys?a? ich przeciw Persom.
W bitwie pod Tyflisem Awarowie zostali jednak pokonani przez Persów i CHI?CZYKÓW, ale cesarz perski zmieni? wówczas front, bo wys?a? Awarów BEGA przeciw propolskiemu kaganowi Kubratowi, który zosta? wygnany znad Wo?gi i z 50 tysi?cami swych zwolenników uciek? do Panonii, gdzie zosta? pobity przez Awarów Pano?skich wi?c uciek? do Bawarii, gdzie Awarowie Polscy zostali WYMORDOWANI na rozkaz Dagoberta Wielkiego.
Wobec tego powróci? z Chin Tang, który z Herakliuszem wszcz?? wojn? z Cesarstwem Perskim, które zosta?o ROZGROMIONE i pad?o ?upem Arabów.
Nast?pnie Tang zwróci? si? przecie Dagobertowi Wlk, który te? zosta? rozgromiony pod Vogatisburgiem-Norymberg? i ubrany w kaftan bezpiecze?stwa. W historii Polski Tang funkcjonuje jako Wyzymir Danobójca, który za?o?y? miasto Wismar, ale stolic? jego by? ASTRACHA?.
PISZE SI?, ?e najazdy Persów na Bizancjum by?y finansowane przez ?ydów. Je?li tak, to ?ydzi chcieli sobie wykroi? pa?stwo w Azji Mniejszej, co zniweczy? WYMUSZONY sojusz Heraklusza z Tygrysem-Tangiem. W okresie mi?dzywojennym zosta?a wydana we Francji ksi??ka oparta na zbiorze NIEZNANYCH dokumentów, maj?cych ?wiadczy?, ?e ekspansja arabska zosta?a zainspirowana i by?a finansowana przez ?ydów. Ksi??ka zosta?a wykupiona Na Pniu i jest Niedost?pna. - Ciekawe wi?c, w jaki sposób uchowa?o si? w Krakowie PRAWO WY?SZEJ RASY ???
Pierwsza konfrontacja polsko-arabska mia?a miejsce po bitwie pod Poitiers w r. 732, kiedy to Polacy zaprotestowali Rozejm frankijsko-arabski odno?nie wydania Arabom skarbca wizygockiego w Mont-Saint-Michel. Dosz?o do bitwy pod Tours, w której Franków wparli Polacy. Bitwa zako?czy?a si? Remisem, ale po odwo?aniu posi?ków azjatyckich wobec rekonkwisty bizantyjskiej w Azji Mniejszej utrzyma?a si? Rozejmowa granica na Loarze, fortyfikowana SETKAMI zamków.
Przypisywanie ?ydom zainspirowania Islamu jest mi?e dla nas, gdy? uwalnia od tego zarzutu Lechitów, którym wobec Wymuszonego sojuszu z Harakliuszem by?o to Niepotrzebne. Lechici anektowali TYLKO Taszkent, do którego ro?cili Chi?czycy. To sta?o si? powodem Wojny, gdy? w 750 r. 160-tysi?czna armia chi?ska przekroczy?a prze??cz Dzungarsk? i skierowa?a si? na Taszkent.
Do obozu chi?skiego uda? si? polski gubernator Taszkentu, który pok?óci? si? z marsza?kiem chi?skim, Korea?czykiem, który doby? miecza i ?CI?? Gubernatora. To doprowadzi?o do bitwy pod Tallas k. Fergany, w której Polaków wspar? 30-tysi?czny korpus Abbasydów ira?skich. Je?cy chi?scy przypadli Abbasydom a tureccy Polakom. Chi?czycy zawarli jednak Pokój tylko z Abbasydami p?ac?c im Gór? Z?ota i Tybetem.
To wywo?a?o wojn? Abbasydów z Polsk?. Marsza?ek Ibn-Muslim po zdobyciu Kurska i Kijowa ZAPRAGN?? jednak Drugiej Pielgrzymki do Mekki, w trakcie której wygna? Omajadów z Damaszku. Gdy wraca? przez Bagdad to kalif, oprowadzaj?c go po pa?acu, poprosi? o obejrzenie Miecza Omajadów, który ten odpi?? i poda? mu, a wówczas wypadli z szaf zabójcy, którzy zabili marsza?ka.
Wojna z Polsk? zosta?a wznowiona, ale w bitwie Nad Seretem uczestniczy? czeski korpus kawaleryjski, którego kawalerzysta Leszek – syn ch?opa spod Znojma – wynalaz? skuteczny acz plugawy sposób walki z dromadnic?, wobec której konnica by?a BEZRADNA. Wobec ataku dromadnicy konnica ucieka?a rozsypuj?c ?elazne JE?E, a gdy wielb??dy zacz??y RYCZE? to konnica atakowa?a je dzi?ki specjalnie podkutym koniom. Od tego Morze Pontyjskie zwie si? Czarnym – od bitwy w Czarnym Lesie lub nad rzek? Czarn?.
Z drugiej strony w Tien-szanie B??kitnooka uwiod?a królewicza tureckiego Oguza, który za udzia? w wojnie z Arabami otrzyma? od Polaków Kazachstan, jak nazywano Wielki Step od antylopy d?ejran. Po bitwie nad Uralem Oguz zdradzi? jednak Polaków przyjmuj?c ho?d od zbuntowanego kagana chazarskiego. Po ca?onocnej K?ÓTNI Polacy odpu?cili a Oguz rozkaza? przepraw? przez Wo?g? wycinaj?c na to Pi?kny Sadzony Ludzk? R?k? las.
Po bitwie pod Tyflisem Oguz zdradzi? Polaków ponownie przyjmuj?c s?u?b? u Kalifa, który Schroni? Si? w Jego Namiocie. Za Bagdadzki Skarbiec Kalifa – pochodz?cy g?ównie z kontrybucji chi?skiej – zgodzi? si? wyp?dzi? Omajadów z Egiptu oraz odzyska? dla Kalifa Afganistan, Iran i Indie. Egipt i Iran faktycznie odda? kalifowi, ale Afganistan i Indie zatrzyma? sobie. Potem jeszcze narzuci? ASTRONOMICZNY trybut Chinom, co awansuje go na Najwi?kszego Zdobywc? Tureckiego.
W 772 r. Frankowie i Sasi zaj?li Lubek?, wobec czego wite? Przemys?aw wys?a? zi?cia Leszka – bo synowie polegli w walkach z Arabami – do Poznania. Nie wiadomo, czy Leszek przyj?? poselstwo Franków z palatynem Bretanii Rolandem Wielkim na zamku na Cytadeli pozna?skiej, czy górze Sto?owej w Koninie? Od tego aktu datuje si? przyj?cie przez Polsk? god?a Or?a Bia?ego, co ja t?umacze tym, ?e przyby?o wówczas poselstwo Ho?downicze z Rygi z BIA?OZOREM, którego Leszek podarowa? Rolandowi. Na ?l?sku utrzyma?o si? jednak god?o pa?stwowe OR?A CZARNEGO. Poselstwo Rolanda obieca?o Zwrot Lubeki po Pacyfikacji Sasów.
Jednak Karol, który wszystko zawdzi?cza? Przemys?awowi, zamiast zwróci? Lubek? OBLEG? SZCZECIN, gdzie Roland zgin?? pod Przec?aw?. Jego syn, Roland II, oskar?y? o ?mier? ojca Karola, wobec czego Karol najecha? Bretani?. Roland II uciek? do GNIEZNA – prawdopodobnie Szczecina - aby na czele flot polskiej i skandynawskiej rozgromi? flot? Franków, co uratowa?o Skarbiec Merowi?ski w Mont-Saint-Michel. To oddawa?o Francj? na ?up Normanom, wobec czego Karol pofatygowa? si? do Krakowa z KAPITULACJ?. Z Palatynem spotka? si? w katedrze wroc?awskiej, bo gdyby ci panowie nie uca?owali si? wówczas Ze ?zami to by Karol do Krakowa nie dojecha?.
W Krakowie w 789 r. Karol pojedna? si? z Rolandem II, czego manifestacj? jest Pie?? o Rolandzie i moneta palatynacka: KAROL-ROLAND. Obecny na tym Szczycie Kalif z Bagdadu za?atwi?, ?e poniewa? Turków mogli pokona? TYLKO POLACY to za wygnanie Turków z Afganistanu i Indii dopomo?e Polakom odzyska? Chazari?, która by?a ho?downikiem tureckim.
Tak zacz??a si? aleksandretta Leszka Wy?cigowego, który wygna? Turków nie tylko z Afganistanu i Indii, ale i zabra? im Trybut Chi?ski. Gdy jednak dosz?o do rewindykacji Chazarii to kagan z?o?y? ho?d kaifowi, który zacz?? kontestowa? traktat krakowski. Dosz?o do Strasznej Awantury: http://wandaluzja.pl/?p=p_110&sName=podboj-chusariji // Ostatecznie rewindykacj? Chazarii za?atwi? Prawdzic – za danie Kalifowi Tybetu i ASTRONOMICZNEGO Trybutu Chi?skiego – za co Sejm mianowa? go Dziedzicznym Begiem Chazarii.
Leszek po powrocie z Chin podj?? budow? Nowej Stolicy w LECHU nad Donem, który Rosjanie zw? Boguczarem – od Boga i Cara - za? Prawdzice budowali zamek KAZBEK w Carycynie-Wo?gogradzie. W obu miastach centralnymi budowlami by?a Kopie WIE?Y BABEL w Krakowie, jak ?ydzi nazywali kopi? latarni FAROS Seta Ptolemeusza. Carycyn zmieni? od tego nazw? na Bia?? Wie??.
Na skutek wyprawy Leszka do Chin, buntu kagana i Strasznej Awantury na dworze Kalifa, Karol napad? na Wiede?, gdzie zosta? pobity przez Czechów a w?adz? w Imperium przej?? jego bastard jako CARLOMAGNE czyli Karol Wielki. Ten Carlomagne kaza? zaku? palatyna Rolanda II w kajdany i najecha? Czechy. Wobec tego do namiotu Carlomagnego pod Chebem uda? si? Wojewoda Lech – bo taki tytu? nosi? Leszek Wy?cigowy w Czachach – który powiedzia? Carlomagnemu, ?EBY SI? NIE WYG?UPIA?, na co Carlomagnon kaza? go Rozerwa? Ko?mi.
Czesi NIE CHC? Lecha nazywaj?c go BECHEM, ale nikt poza Rotszyldami, którzy s? Piastami, tego nie powtórzy?. Historiografia piastowska PARODIOWA?A Popielidów jako Niegodnych Tronu.
W?adz? przej?? Sejm, który spu?ci? z ?a?cucha Normanów i wys?a? armi? z pozostawionym w Krakowie ZAK?ADNIKIEM Ludwikiem Pobo?nym: http://wandaluzja.pl/?p=p_118&sName=30.-polska-popielidow// W paryskiej krypcie Karolingów papie? Koronuje Ludwika w obecno?ci UWOLNIONEGO z zamku nadre?skiego Karola, która to Koronacja jest wymuszana przez Popiela I Gnu?nego MIECZEM.
POMNIKIEM tego by?y rozebrane przez Fryderyka Wielkiego 2 po??czone wiaduktem fortecznym zamki w Kruszwicy. Fryderyk kaza? skopiowa? ten Wiadukt we Wroc?awiu – obecnie KOLEJOWY.
Nat?pc? Popliela I GNU?NEGO, Co Ba? Si? Hunnów czyli Turków, by? Ludwik Lebediusz. W r. 830 r. rozgromi? on Nad Wo?g? Ord? Tureck?, ale tabory tureckie uratowa? wódz Seldzuk. Potem LL poprowadzi? skapitulowan? armi? tureck? na podbój Fi?skiego Powo??a, gdzie Turcy po?enili si? z Finkami, z czego powsta? naród W?GRÓW, którzy za dobr? s?u?b? otrzymali Krym.
Lebediuszowi pomaga? Ludwik Niemiec, który zosta? Polskim Wojewod? ?L?SKA. Wyprawi? si? on na Pary?, gdzie WYMUSI? na ojcu ugod? o podziale Cesarstwa na 3 Królestwa: Allemani? dla siebie, Lotaryngi? Wielk? dla Lotara i Francj? dla Karola ?ysego. Sejm Franków stan?? jednak po stronie Lotara, który wyp?dzi? Niemca z Allemanii.
Wobec tego na ?l?sk przyby? z LEBEDII LL, który przyj?? ho?d od Ludwika Niemca w katedrze Nyskiej i wys?a? Czechów, którzy wyp?dzili Lotariusza ze Strasburga Z Torbami. Gdy interweniowali Frankowie to dosz?o do Najbardziej Makabrycznej Bitwy pod Auxtere w ?rodkowej Francji, w której Czesi skapitulowali Franków, rozbroili i wydali Niemcom i Francuzom, którzy WYCIELI ICH DO NOGI. W ten sposób z 3 Królestw Karoli?skich zosta?o 2, ale Burgundia utrzyma?a si? jako Domena Papieska.
Po ?mierci LL Ludwik Niemiec zjednoczy? Rzesz? Karoli?sk? i zaj?? Wiede?. Popielidów uratowa? wojewoda Sambora Kij, który Zdoby? Konstantynopol i kaza? przewie?? na okr?tach pa?ac Konstantyna Wlk z przewiezionego z Aleksandrii pa?acu Ptolemeuszy – Cudu Architektonicznego Wszechczasów – od czego Sambor nazwano KIJOWEM. Potem Kij pop?yn?? w gór? Dunaju i odbi? Wiede?. Klucze wr?cza? mu syn Karola Wielkiego Henryk V Pobo?ny, w którego pi?knej córce Ryksie Kij zakocha? si? i o?eni? a która zosta?a Polsk? Lady Makbet.
Ryksa naciska?a by Kij zmieni? regencj? na Tron. Gdy po kl?sce Ludwika Niemca w Czechach w 872 r. zjazd familijny Popielidów w Wiedniu Odmówi? Kijowi prawa do tronu to Henryk Pobo?ny OTRU? Zjazd a Kij intronizowa? si? w P?ocku jako Popiel II.
To SKOMPROMITOWA?O Popiela, wobec czego nast?pca Ludwika Niemca Karol III Gruby najecha? ?l?sk i zaj?? S?aw?-G?ogów, którego Popiel nie potrafi? odzyska?. W r. 882 ruszy? wielki najazd niemiecki na Wielkopolsk? i wielkomorawski na Ma?opolsk?, ale Popielowi po?pieszy? na pomoc z wielk? armi? beg Prawdzic. Do spotkania Niemców z Chazarami dosz?o nad Liwcem, ale zdradzili W?grzy, którym Karol obieca? ziemi? mi?dzy Dnieprem a Donem, oraz wojewoda Poraj.
Beg przegra? i wycofa? si? ze zmobilizowanymi Mazurami do Moskwy, a Karol III obleg? Popiela II w P?ocku. P?ock by? twierdz? Nie Do Zdobycia, ale by?y tam spichrze z pszenic? dla Skandynawów, wobec czego Niemcy puszczali po megalitycznym murze zap?odnione szczurzyce i rozbijali z katapult spichrze, w jaki to sposób Kij i Ryksa zostali zjedzeni przez szczury. Przed obl??eniem Kij kaza? synowi Sobies?awowi przewie?? skarby wandalskie z P?ocka na zamek GOCKI na cytadeli Napoleona w Gda?sku, który wzi?? ze sob? kolesia Siemowita Wojewod?.
ROZTROPNY Piast Ko?odziej, który wygl?da? Wypisz Wymaluj jak Nikita Chruszczow, z?o?y? zaraz jako naczelnik Sejmiku Gopla?skiego ho?d Cesarzowi, który mianowa? jego syna Siemowita Ksi?ciem Gopla?skim, co wynios?o Dynast? Piastów.
Po Popielidach zosta?o kilka w?adztw: SARMACJA Prawdziców ze stolic? w Moskwie; GOPLANIA Piastów ze stolic? w Poznaniu; RU? Rurykowiczów ze stalicami w Nowgrodzie Wlk i Kijowie Zachodnim; W?GRY Arpadów ze stolic? w Rostowie nad Donem; LUBELSZCZYZNA Doliwów oraz POMORZE Postpopielidów ze stolic? w Gda?sku, które przestano zwa? Rusi?. Prawdzice stracili Chazari?, gdy? kagan wezwa? Turków z Kazachstanu, wobec czego Prawdzice do spo?u z Samanidami z Samarkandy dokonali podboju Kazachstanu, wobec czego Turcy musieli przewie?? zdobyte przez Oguza Skarby Kalifa z Szewczenki do Astrachania.
Z drugiej strony Prawdzice urz?dzili wypraw? norma?sk? na Pary?. Obl??enie Pary?a trwa?o 10 miesi?cy, a? Karolingowie poprosili o Rozejm. Na malunku z Epoki: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_122&sName=31.-rekonkwista-prawdzicow// Daniel Prawdzic z Suzdala negocjuje z Karolem III i królem Francji Karlomanem wysoko?? kontrybucji. By?a ona bardzo wysoka, gdy? podatki na sp?acenie jej wywo?a?y Bunty i Upadek Rzeszy Karoli?skiej.
Korzystaj?c z tego Prawdzice w 899 r. dokonali najazdu na Goplani?. Dosz?o do bitwy pod Lutomierskiem, gdzie znaleziono cmentarz pobitewny z grobem Ksi?cia Ruskiego i wojowników z oporz?dzeniem cz?sto a? z Po?udniowej Syberii. Cmentarz zosta? skwalifikowany jako Pieczy?ski czyli sarmacki. Po bitwie pod Lutomierskiem k. ?odzi odby? si? 3-dniowy Sejm w Kruszwicy, który ilustruje Czara W?oc?awska; u stóp Witezia siedzi rapsodyczny Piast op?akuj?cy ?CI?CIE Siemowita. Stolic? Goplanii czyli GNIEZNEM zosta? Szczecin.
Nast?pc? Siemowita zosta? m?odociany Leszek, który wzi?? udzia? w naje?dzie Pieczyngów na Allemani? WYCINAJ?C za?og? czesk? na Wawelu, gdy Prawdzice uderzyli na Wroc?aw a potem na Erfurt, gdzie zwo?ali Sejm Niemiecki. Sejm ten uzna? protektorat Prawdziców za ewakuacj? przez Pieczyngów Saksonii (Dolnej) i obietnic? pomocy w odzyskaniu Lotaryngii Wielkiej.
W tym ?wietle to najazdy W?grów na Niemcy nie by?y akcjami Prawdziców, ale Postkarolingów z W?och i osadzonych przez Prawdiców w Pary?u Kapetyngów. Argumentem za tym jest najazd w?giersko-francuski w r. 933. O ile król niemiecki Henryk Ptasznik pokona? W?grów to Francuzi zaj?li Kolonie. Nast?pc? Henryka zosta? Otton, który skapitulowa? przed Prawdzicami za pomoc przeciw Francuzom. W bitwie na przeprawie re?skiej Andernach dwaj marsza?kowie: Ottona i Tugumira z Kurska, rozgromili Francuzów odzyskuj?c Lotaryngi? Wielk?. Otton rz?dzi? ?elazn? R?k? wyw?aszczaj?c setki zamków.
W r. 952 Otton wypowiedzia? protektorat Kurska. W roku 955 dosz?o do bitwy nad Lechem, w której Niemcy pokonali 151-tysi?czn? armi? w?giersk? a wed?ug niektórych AWARSK? ??? Potem dosz?o do bitwy nad Regnic? k. Lubeki, w której zgin?? Tugumir jako STOIGNIEW. Po bitwie m?ody wite? z?o?y? zaraz ho?d trybutarny dowodz?cemu odsiecz? dla Ottona Boles?awowi Srogiemu, który przyrzek? mu pomoc w Odzyskaniu Chazarii, co widzimy to na reliefie fundacyjnym mostu Judyty w Pradze.
Po tych zwyci?stwach Otton ukoronowa? si? w 962 r. w Rzymie na Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Po Koronacji wys?ano Wichmana, by?ego jarla Bractwa ?mia?ych ?eglarzy na Wolinie, ?eby wyp?dzi? flot? Omajadów hiszpa?skich z Morza ?ródziemnego. Poniewa? król Danii Harald Sinoz?by si? temu sprzeciwi? to Wichman rozgromi? go na Bornholmie a potem poprowadzi? floty S?owia?skie na Szczecin, który zdoby? i zabi? ?wi?tos?awa. Niemcy nazywaj? to SZALBIERSKO Marchi? Billunga.
Ze spraw? t? wi??e si? Chrzest Polski. Nast?pc? Siemomys?a zosta? ?wi?tos?aw, który upami?tni? si? tym, ?e gdy Igor oblega? Konstantynopol to on kopulowa? w Kijowie jego ?on? Olg?. Owocem tego by? ?wiatos?aw, Porucznik Boles?awa Srogiego w wojnie Chazarskiej. W bitwie nad Wo?g? Czesi i Prawdzice mieli sto tysi?cy wojowników a Chazarowie Dwie?cie. Na Chazarów uderzy?a jednak od ty?u wracaj?ca z wojny o Zjednoczenie Chin polska konnica, któr? dowodzi? junior Mieczys?aw, zwany z junacka MIESZKIEM.
Boles?aw kaza? Dobrawie odstawi? od ?o?a ksi?cia niemieckiego i przyj?? do? Mieszka, na co ta za??da?a CHRZTU. Prawdopodobnie po zdobyciu przez Boles?awa Konstantynopola Mieszko eskortowa? Z?oto Chazarów do Bratys?awy a potem uda? si? z Dobraw? na Pomorze, gdzie pod Lipianami rozgromi? Wichmana i odzyska? Szczecin.


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Sob Kwi 27, 2019 11:38 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Kwi 27, 2019 9:55 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://marucha.wordpress.com/2019/04/21/drodzy-czytelnicy-i-uczestnicy-forum-stanislawa-michalkiewicza/
Dziennik gajowego Maruchy
„Blogi internetowe zagra?aj? demokracji” – Barack Obama

Drodzy Czytelnicy i Uczestnicy Forum [Stanis?awa Michalkiewicza]!
Posted by Marucha w dniu 2019-04-21 (Niedziela)
Po raz kolejny ?wiat chrze?cija?ski obchodzi rocznic? Zmartwychwstania Chrystusa. Rocznic? – co trzeba podkre?la? ze szczególnym naciskiem w sytuacji, gdy dywersja judeochrze?cija?ska podsuwa zatruty owoc w postaci rzekomo teologicznej tezy, jakoby Zmartwychwstanie nie by?o faktem historycznym, a tylko rodzajem pobo?nego urojenia Aposto?ów, którzy tak pragn?li ujrzenia Jezusa, ?e a? zacz?li odczuwa? wizje, które psychiatrzy nazywaj? halucynacjami.
*******
To znaczy, ?e GAJÓWKA jest W?asno?ci? pana redaktora Stanis?awa Michalkiewicza.
To t?umaczy przedziwn? AKCJ? Stanis?awa Michalkiewicza, który nazwa? Lechiad? RZYGOWINAMI UBECKIMI. Jak mi wiadomo to czo?owym Ubekiem Politycznym jest Leszek Miller, który podczas Powodzi Tysi?clecia 1997 wywióz? metrem fortecznym OLBRZYMIE Archiwum ?l?skie do Niemiec, ?eby Amerykanie nie jadali Fekaliów Polskich tylko Hitlerowskie, które s? BARDZO DROGIE a które serwuje Kanclerz Merkel. To by?a GWARANCJA, ?e ja, czyli Juliusz Prawdzic-Tell, Lechiady historycznie NIE UDOWODNI?.
Dzi?ki temu Jaros?aw Kaczy?ski móg? Kopn?? Mnie: STA? NAS NA ODBUDOW? ZAMKÓW KAZIMIERZOWSKICH W JURZE – co uzupe?ni?em, ?e ZA NIEMIECKIE PIENI?DZE. Nie mog?em bowiem Zrozumie?, SK?D ??danie Kontrybucji od Niemiec? bo Jaros?aw Kaczy?ski analfabet? prawnym nie jest… A? wyt?umaczy?em sobie, ?e to PRZYKRYWKA kontrybucji za Satelitarn? Detekcj? Z?ota i Z?oto Indii – ?eby Wymin?? Mnie ??? W tym ?wietle to Odbudowa Zamków Kazimierzowskich w Jurze – jako ANTYTEZA Moskiewskiego Kremla – mia?a by? za pieni?dze z Satelitarnej Detekcji i Z?ota Indii.
Taka Antyteza by?a i JEST potrzebna masonom, którzy ZNISZCZYLI HISTORI? kwalifikuj?c PA?AC Salomona, który Rzymianie przebudowali na PRETORIUM, na ?wi?tyni? Salomona. To znaczy ?e trzyma si? g?upich polaczków za jaja Zamkami Kazimierzowskimi w Jurze.
Pan Stanis?aw Michalkiewicz TUSZUJE tym Wytrucie Lwowsko-Wroc?awskiej Szko?y Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej przez KGB-UPA trutk? Majranowskiego – ?e zosta?em tylko ja. Asumpt da? OXFORD. Najpierw zaproszono LWSzAiAH do odatowania starej Architektury Krakowa wi?c wys?ano Hawrota, który dokona? rekonstrukcji Wawelu Przedroma?skiego jako Kultury Przed?u?yckiej. Potem zaproszono historyka architektury z Oksfordu, który odatowa? – wszystko jak leci – Kazimierzem Wielkim, bo ZASTA? POLSK? DREWNIAN? A ZOSTAWI? MUROWAN?, co zaripostowa?em: NAJPIERW ?WINIO DO PETERSBURGA…, co powinna odta?czy? striptiserka Tereska Maj.
Istnieje pogl?d, ?e Kazimierz Wielki NIE ZBUDOWA? ?ADNEGO ZAMKU. W t? konkurencj? wszed? Kneset odbywaj?c posiedzenia na Wawelu z racji kwitów Wielkich Sum na Budow? Zamku Królewskiego. – WYT?UMACZY?EM przy pomocy Rosjan, ?e to by?y pieni?dze na budow? moskiewskiego KREMLA.
ZAMACH Starego Kiejkuta Leszka Millera ze Stanis?awem Michalkiewiczem na Lechiad? nie uda? si?.
*******
Wkrótce po s?ynnym Sejmie Kruszwickim Prawdzice, jako Kitanowie Bajkalscy, podj?li w sojuszu z Turkami podbój Cesarstwa Tang, zak?adaj?c w 907 r. w pó?nocno-wschodnich Chinach Królestwo Liao. Bardzo im zaszkodzili Arabowie, którzy w r. 933, gdy Prawdzice byli zaj?ci wojn? francusko-niemieck?, opanowali przy pomocy Chazarów Bu?gar Wielki, który od zbudowanej tam twierdzy nazwali KAZANIEM. Dyplomatyczna relacja z tej akcji Ibn-Fadlana nazywa mieszka?ców Bu?gara Wielkiego RUSAMI. Z tej racji wojna Królestwa Liao o Zjednoczenie Chin przesun??a si? o ?wer?wieku, gdy? zosta?a podj?ta przy pomocy polskiej jazdy dopiero po skapitulowaniu przez Igora Konstantynopola.
Jej efektem by? udzia? wracaj?cej z Chin polskiej jazdy w bitwie nad Wo?g?, w której upad?a Arabska Chazaria, co by?o wg mnie powodem Katolickiego Chrztu Polski.
Judeizacji Chazarii nie uda?o si? ju? jednak Prawdzicom zatrzyma?, pomimo zsy?ania judajczyków do kopal? z?ota na Syberii. Gdy w?adze sowieckie podj??y prze?ladowania ?wiadków Jehnatona to namno?y?o si? ich Co Niemiara. Sowieci nie wiedzieli, ?e s? to UCZCIWI agenci Rotszyldów, jak w Rzymie chrze?cijanie.
Antyjudajsk? polityk? Prawdziców Arabowie kontrowali Turkami. Wobec tego Prawdzice dla obrony przez Turkami – nazywanymi w Polsce Po?owcami – oddali Astracha? Boles?awowi II Wielkiemu, który faktycznie wygna? Turków z Turkiestanu, ale ci poszli na Zachód i podbili Azj? Mniejsz?. Boles?aw II da? jednak Kursk Rurykowiczom, co sta?o si? powodem NIENAWI?CI i doprowadzi?o do upadku i ?mierci króla, co by?o powodem Dramatu Hamleta Szekspira.
Powód NIECENZURALNO?CI Prawdziców by? jednak w tym, ?e pos?ugiwali si? oni Kodeksem Handlowym ?wi?tego Miko?aja, który NEGOWA? ?YDOWSKI MONOPOL NA LICHW?, HANDEL I SKARBOWO??. Mocarstwowo?? Wenecji pochodzi?a st?d, ?e wenecjanin Gall Anonim, który przyby? do Polski jako kronikarz historycznego Hamleta Mieszka Boles?awowica, zapozna? si? z kodeksem handlowym ?wi?tego Miko?aja a potem napisa? Gesta Hungarorum. Gdy król w?gierski zapyta? go, CZEGO SOBIE ZA TO DZIE?O ?YCZY to odpowiedzia?: KODEKSU ?WI?TEGO MIKO?AJA DLA WENECJI.
Muzu?manie wystawili przeciw Prawdzicom Turków Seldzuków a Rzym najwi?kszego polskiego wojownika Boles?awa III, który prze?ladowa? Prawdziców w Polsce, Europie, Azji i Chinach, a? zosta? przez nich zamordowany. Boles?aw III by? Rycerzem JAKOBITYZMU, sformu?owanego w KATOLICKIM kodeksie ?wi?tego Jakuba, ?e Z?oto jest W?asno?ci? Monarchy a administruje nim Naród Wybrany, co oddawa?o ?ydom Skarbowo??, Lichw? i Handel a co z?ama? dopiero Luter.
Podczas II wyprawy do Chin w l. 1122-27 Boles?aw III za?o?y? w Pó?nocnych Chinach BAPTYSTERYJNE Cesarstwo Kap?ana Jana a Prawdziców wygna? nad Jangcy, gdzie powsta?o Cesarstwo Po?udniowego Sung. Otó? cesarz Po?udniowego Sung dowiedzia? si? o planie Podboju Chin przez Seldzuków wi?c zawar? tajny uk?ad z Pryncypatem, ?e za pobicie Turków da Polsce skarbiec Prawdziców nad Bajka?em.
Wys?ano Marsza?ka Pryncypatu Piotra W?ostowica z Wroc?awia, który rozgromi? Turków pod Samarkand? a potem przewióz? Z?oto Prawdziców ze skarbca Gliniany Dom nad Bajka?em Wielkim Sp?awem Syberyjskim do twierdzy MODLIN nad Bugonarwi?.
Piotr jako Kap?an Jan napisa? list Otwarty do W?adców Zachodu z pouczeniami co do walk z muzu?manami. Pisze w nim m. in.: JA MAM CA?E GÓRY Z?OTA, ALE NIE KOPI? GO LUDZIE W WIELKIM ZNOJU, TAK JAK U WAS TYLKO MYSZY I MRÓWKI czyli ?wistaki indyjskie i mrówki kalifornijskie. Do relacji Marko Polo List ten by? najpoczytniejszym ?ród?em informacji o Dalekim Wschodzie i inspirowa? si? nim nawet Krzysztof Kolumb.
Transport Z?ota Prawdziców trwa? 5 lat. Prynceps za??da? jednak przewiezienia tego z?ota do Krakowa, co by?o niemo?liwe i niestosowne. Modlin by? na terenie udzielnego Mazowsza, którego ksi??? Boles?aw IV nie godzi? si? na to a Kraków nie nadawa? si? na lokalizacj? Skarbca. Gdy Brzetys?aw przewióz? Z?oto Chazarów z Bratys?awy do Pragi to Niemcy TYLKO NA TO CZEKALI.
Prynceps kaza? wi?c pochwyci? Piotra, O?lepi? i Obj?zyczy?, co sta?o si? we Wroc?awiu, siedzibie rodowej W?astów. Piotr po podgojeniu ran poszed? piechot? do Poznania, gdzie stan?? w Rynku jako ?EBRAK. To zbulwersowa?o Polsk? wi?c prynceps wezwa? Rusinów, którzy przyst?pili do obl??enia Poznania, ale nadci?gn?li Pomorcy, którzy pobili Rusinów.
To by?o POWODEM II krucjaty jako Zagrywki przeciw cesarzowi Konradowi III. Ksi??? Saski Henryk Lew uzyska? bowiem od papie?a klauzul? o Równoprawno?ci wypraw do Ziemi ?wi?tej i na Po?abie, dzi?ki czemu poprowadzi? na Po?abie 10 razy wi?cej krzy?owców ni? cesarz na Bliski Wschód.
Ja nie godz? si? z twierdzeniem, ?e Pokój pod Dubinem by? na zasadzie STATUS QUO ANTE. Godz? si? z opini?, ?e Du?czyków by?o tam 200 tysi?cy, co uzupe?niam, ?e poniewa? du?ska flota Tysi?c Okr?tów przyst?pi?a do obl??enia Wismaru to zosta?a zaatakowana przez 250 okr?tów obodrzyckich i ponios?a takie straty, ?e regularne obl??enie Szczecina nie by?o mo?liwe. Miast tego stoczono tam kilka bitew wi?c za po?rednictwem Polaków i Czechów zawarto Pokój DUBI?SKI.
Co jednak sta?o si? z Londy?skimi Murami Szczecina, których cz??ci? by?a kamienna grobla forteczna z ?asztowni do D?bia? Otó? zosta?y one na mocy Pokoju Dubi?skiego ROZEBRANE. Gdy w r. 1173 Du?czycy oblegli Szczecin to wa?y Szczecina by?y z GLINY. S?dz? te? ?e w r. 1147 Szczecin zap?aci? kontrybucj?, któr? ui?ci? Boles?aw IV ze skarbca w Modlinie.
Skarbiec w Modlinie uratowa? Polsk? w r. 2008 przed granic? izraelsko-niemieck? na Wi?le, za co Kaczy?scy zap?acili USA i Izraelowi po 750 tysi?cy ton z?ota, co ujawni?a Izba Lordów. Teraz buduje si? tam Centralny Port Lotniczy MODLIN dla wywiezienie resztówki Skarbca W?astów do Izraela, bo byli ogierkami ?ydowskimi jak Rotszyldy.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Maj 01, 2019 8:26 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wczoraj telefonowa? do mnie dwukrotnie pan Bogus?aw Andrzej D?bek z GRATULACJAMI za obszerne omówienie jego grubej ksi??ki S?OWIA?SKIE DZIEJE: http://forum.wandaluzja.pl/viewtopic.php?p=10519#10519//. WIEDZIA?, ?e ja Beletryzuj? Histori?, ale nie wiedzia?, ?e to jest Usystematyzowana Wiedza.
Zapyta? SK?D MOJE WIEDZA? i Dlaczego nie zamieszczam Przypisów? Odpowiedzia?em, ?e dyskredytowanie mnie za Beletryzacj? Historii jest szalbierstwem, gdy? to jest technika KRYMINALISTYCZNA. Dobra hipoteza generuje LEPSZ? a dobra beletryzacja STRZELA I ZABIJA. Dotychczas wypisywano BZDURY na temat Chrztu Polski w ROKU 966 i dopiero ja wykaza?em, ?e to by? IMPERATYW Wojny Chazarskiej i Bizantyjskiej Boles?awa Srogiego. Przypisy s? spraw? Asystentów a ja takowych nie mam.
Powiedzia?, ?e s?ysza? o LWOWSKIEJ Szkole Historycznej, ale o Lwowsko-Wroc?awskiej to po raz Pierwszy. Odpowiedzia?em, ?e Lwowiacy przenie?li si? do Wroc?awia, sk?d Lwowsko-Wroc?awska Szko?a Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna. Poniewa? na ?l?sku kr??y?y LEGENDY – generowane przez olbrzymie archiwum Prowincji ?l?skiej – to Lwowiacy Z?apali ?wiat za Jaja Archiwum ?l?skim, ale UB nie wpuszcza?o ich tam, a? zostali Wytruci jako NACJONALI?CI przy pomocy Oxfordu, ?e zosta?em Tylko Ja. Na mnie te? by?y zamachy, ale trudno jest otru? kogo?, kto ma obsesj? trucicielsk?.
Jaruzelski da? mi wariackie papiery, których ja nie widzia?em, ale wyeliminowali mnie dopiero Niemcy wpisaniem na list? Oszustów ?wiatowych. Dzi?ki temu Stary Kiejkut Leszek Miller móg? wywie?? olbrzymie Archiwum ?l?skie metrem fortecznym do Niemiec wi?c ?wiatu nie gro?? ju? Lwowiacy, bo b?dzie karmiony przez Niemców fekaliami hitlerowskimi.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Maj 08, 2019 6:33 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://marucha.wordpress.com/2019/05/07/wielka-lechia-to-antykatolicki-wymysl-agentury/#comment-830001
Ad. 21: Wanaluzja.pl said - 2019-05-08 (?roda) @ 04:55:04 Ad. 92: LXXII. Wielka Lechia czyli ubeckie rzygowiny (reupload)
Do obejrzenia, Udost?pnij
Wy??cz wyciszenie
Je?li odtwarzanie zaraz si? nie zacznie, spróbuj ponownie uruchomi? urz?dzenie.
24:24
Zrozumia?em, ?e s? filmy WYCISZANE, co w tym wypadku jest zrozumia?e, bo to jest muzyka WOTERKLOZETOWA.
Podczas gehenny Lew Morski Winston Churchill dodawa? animuszu Anglikom opowie?ciami o swych wojennych przygodach. Raz mówi?, ?e gdy wizytowa? okr?t to napatoczy?a si? niemiecka ?ód? podowdna, któr? ZBOMBARDOWALI?MY i wyplyn??y jakie? rupiecie, w?ród których zauwa?y?em drzwi do Mego Gabinetu, bo mia?y napis WC…
Pi?sudski nie korzysta? z radia, bo mówi? z akcentem ?mudzkim. Raz jednak Zmuszono go do tego wi?c opowiedzia? przez radio bajk? o Poleskiej ?abce. Gdy Goering napomkn?? mu o Wspólnej Wojnie z Rosj? to zmarkotnia?, ale zacz?? opowiada? niemieckie kawa?y wojskowe, z których ZA?MIEWA? SI?.
Tytu? powinien by? LECHIADA TO NIEMIECKIE FEKALIA I RZYGOWINY UBECKIE. Niemcy zbudowali SKARBIEC na Niemieckie Fekalia, ale Armia Czerwona chcia?a je wywie?? do Leningradu wi?c wezwano Bieruta, który omówi? spraw? z Pitrowcami. Kaza? jednak pilnowa? Fekaliów ubowcom, sk?d wersja, ?e ci najedli si? tego i zacz?li RZYGA?. ?eby nie Zarzygali Polski Stary Kijkut Leszek Miller wywióz? te Fekalia metrem fortecznym do Niemiec. Nic nie stoi wi?c jednak na przeszkodzie by POMIERZY? ten Skarbiec i Metro Forteczne, które Armia Czerwona u?ytkowa?a do roku 1984 u?ywaj?c poci?gów z Leningradu. Skarbiec by? tak ZAPCHANY, ?e Niemcy musieli trzyma? Z?oto Wroc?awia w Wartowni – i dopiero III.RP ODBLOKOWA?A wroc?awski Skarbiec.
Galeria Królów Lechii w Cz?stochowie by?a dzie?em Lisów, których Kazimierz Wielki wygna? i da? ten wspania?y zamek swej konkubinie Esterze, któr? czcimy jako Czarn? Madonn?, ale Lisowie Zamordowali za to fundatora moskiewskiego KREMLA.
Kilka dni temu przeczyta?em tag: JEROZOLIMA Skarby Króla Salomona. Mo?na pomy?le?, ?e Skarby Króla Salomona zosta?y SZCZ??LIWIE ewakuowane z Afryki do Jerozolimy, ale to taka sprawa jak z Indianim Jonesem, który NIE ROZSTRZELIWA? ANTYSEMITÓW, bo po stawieniu milionów bogobojnego ojca za grunt podmiejski urz?dowa? w knajpie pod Jerozolima, gdzie opowiada? Amerykanom o Skarbiue ?wi?tyni a ci srawali mu drinka lub piwo. Gdyby miast gada? bzdury o Rozstrzeliwaniu Antysemitów przyjecha? do Wroc?awia to by?my mu powiedzieli, ?e Skarb ?wi?tyni ODZYSKALI Asyryjczycy a on gada o Z?ocie Afryki z drena?u z?ota za stal ?l?sk? czyli LECHICK?, które posz?o do banków aleksandryjskich, które wykupi?y za nie HIPOTECZNIE Rzym: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_310&sName=talmud-najlepszy-kodeks-mafijny//
Tag JEROZOLIMA Skarby Króla Salomona, jest bardzo wa?ny, gdy? ?ydzi, po 30 latach ZACIEK?YCH walk, UZNALI mój kataster jerozolimski – ?e Salomon ze swym olbrzymim Haremem NIE MIESZKA? w ?wi?tyni Salomona tylko w PA?ACU Salomona, który Rzymianie przebudowali na PRETORIUM, w którego mur trykaj? ?ydzi i szebesgoje ?eby zosta? Rycerzami tajnych kont izraelskich.
Kanclerz Kohl – na podstawie mego katastru jerozolimskiego – ZABRA? Pretorium Rzymskie ?ydom i da? Palesty?czykom, którzy nie do??, ?e nie rozliczyli si? ze mn? to ZEL?YLI mnie, ?eby nie p?aci? mi za kataster jerozolimski.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Maj 08, 2019 6:17 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://marucha.wordpress.com/2019/05/07/wielka-lechia-to-antykatolicki-wymysl-agentury/

To jest walka na NO?E, któr? ?ydogermanie dawno Przegrali i nie pomo?e im nawet Boski Adolf czy Gajowy. Amerykanie publikowali przez kilkadziesi?t lat w XIX i XX wieku map? Wielkiej Lechii, od Renu, Alp, Adriatyku i Morza Czarnego do Uralu i DALEJ, co niektórzy próbowali Wy?miewa? a Niemcy ZAPROTESTOWALI publikacj? we Frankfurcie nad Menem map? Polski ROK 565 ze stolic? w Kaliszu, od ?aby z dorzeczem Dniepru, ale Niemiecki Protest jest PIERDZENIEM. Podczas podpisywania Pokoju w Adrianopolu w r. 568 Awarzy oblegali Pary?, co za?atwiono Okupem i ewakuacj? za Ren, który w ten sposób sta? si? ZACHODIN? granic? Polski na 50 lat, a spraw? okupacji przez Wandalów Afryka?skich jako Chorwatów Ba?kan za?atwiono ustanowieniem 2 pa?stw s?owia?skich: CZECH nad Dunajem i ROSJI nad Donem. Ameryka?ska Mapa nie jest wi?c fantasmagori? a map? POLSKA W ROKU 565 da? do opublikowania Genera? Lebied?.
Ci którzy twierdz?, ?e Nie Ma ?adnych Artefaktów Lechickich s? TRUCICIELAMI. Jak pisa?em WIELOKROTNIE to Krakowska Szko?a Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera zleci?a Lwowsko-Wroc?awskiej Szkole Archeologicznej i Architektoniczno-historycznej odatowanie starej architektury Krakowa. Wys?ano Hawrota, który kopa? na Wawelu, dokona? OBOWI?ZUJ?CEJ rekonstrukcji Wawelu Przedroma?skiego, który odatowa? na Kultur? Przed?u?yck? (1620-1180 pne). Potem sprowadzono historyka architektury z Oxfordu, który odatowa? wszystko – jak leci – Kazimierzem Wielkim, BO ZASTA? POLSK? DREWNIAN? A ZOSTAWI? MUROWAN?, co skomentowa?em: NAJPIERW ?WINIO DO PETERSBURGA.
To mia?o Makabryczny efekt, bo Lwowsko-Wroc?awsk? Szko?? Archeologiczn? i Architektoniczno-historyczn? WYTRUTO jako Nacjonalistów, ?e zosta?em Tylko Ja. Na mnie te? by?y zamachy, ale trudno jest otru? kogo? z obsesj? trucicielsk?. W ten sposób MONOPOL na Fekalia Niemieckie w Skarbcu Wroc?awskim zdoby?o UB wi?c Wrogowie Lechii mog? si? teraz MODLI? do Starego Kiejkuta Leszka Millera. I jeszcze jedno, jak ujawnili Amerykanie to Ko?ció? Polski wzi?? udzia? w LIKWIDACJI POLSKI przy Okr?g?ym Stole – jako RZYMIANIE, ale w?a?cicielem hipoteki rzymskiej jestem ja.
Hawrot si? POMYLI?, bo budowniczym Przedroma?skiego Wawelu by? grecki bóg Prapocz?tku Jur-Uranos. Wykaza?em te? – ku memu zdziwieniu – ?e WI?KSZO?? ko?cio?ów polskich nie powsta?a w kulturze ?u?yckiej, ale du?o WCZE?NIEJ, bo to s? ko?cio?y PRAGRECKIE: Wyj?tkiem jest Bydlna archikatedra gnie?nie?ska.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Maj 14, 2019 5:12 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Tomasz Kosi?ski, RUNY S?OWIA?SKIE, BELLONA W-wa 2019.
Cz??? I
Powinno by? od za?o?enia mennicy Filipa II Macedo?skiego w Hedebach-Szlezwiku po bitwie pod Wiedniem w r. 339 pne, w której Macedo?czycy i Epiroci pobili Lechitów i Scytów. M?odociany Aleksander zosta? Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada kanclerzyc?. Mennica w Szlezwiku wybi?a STO monet Filipa i JEDN? Aleksandra. Filip jest bez prawego oka wybitego Obuchem, bo ko?? jest wgnieciona, ma na g?owie misiurk? z diademem a Aleksander he?m misiorny w postaci fantastycznej fryzury, ale bez diademu. Mennica ta robi?a bi?uteri? br?zow? dla luksusowej i paradnej broni.
To te? mo?na powiedzie? o krakowskiej mennicy Olimpiady, sk?d wysz?y statery Aleksander-APOLLO – Filip-SZCZUR, ?eby pary?anki G?osowa?y na Aleksandra. Jak pisa?em wielokrotnie to Z?oto Aleksandra pochodzi?o z Wojny Greckiej, na któr? Aleksander przyprowadzi? jazd? scytyjsk?, która pod Herone? pobi?a Beotów. Wracaj?c Aleksander anektowa? Pangajon-Siedmiogród, którego kopalnie dawa?y Filipowi tysi?c talentów z?ota rocznie, za co prowadzi?o agresywn? polityk? w Azji Mniejszej. Poniewa? u Greków królem jest ten, Kto Ma Z?oto to Grecy zamordowali NIEWYP?ACALNEGO Filipa i przywo?ali WYP?ACALNEGO Aleksandra.
Pod Issos Macedo?czycy zdobyli ogiera dromadera, wi?c Aleksander uda? si? do Siwy, ?eby za?o?y? stadnin? wielb??dzi?, o której Grecy marzyli od tysi?clecia. Jednak gdy dochowa? si? dromadnicy to broniony przez dromadnic? skarbiec perski w Ko?-Kry?gan-Ka?a k. Chiwy zachachm?ci?a mu królowa Sarmatów Artemiza-Diana i wywioz?a ?odziami do Warszawy, a na pocieszenie wysz?a mu naprzeciw jej rywalka, która by?a Tak Pi?kna, ?e SKAPITULOWA?.
Po podboju Indii pogoni? na pagajach do Suezu a potem do Triestu, aby komunikiem uda? si? do Pragi i Krakowa, gdzie sformowa? armi?, która zaatakowa?a Dian? w KIELCACH, ale zosta? POBITY, z której to racji Bawarzy nazywaj? statery Aleksandra P?ACZKAMI. Diana og?osi?a protektorat nad Azj? Mniejsz?, kaza?a odbudowa? spalony przez Herostratesa ARTMIZJON oraz zbudowa? d?u?sz? o jedno prz?s?o kopi? na mauzoleum dla siebie na kieleckiej KADZIELNI. Trzeba przy tym doda?, ?e Architektoniczny Cud Wszechczasów, pa?ac Ptolemeuszy w Aleksandrii by? kopi? pa?acu Olimpiady na Gargamellu, od którego pochodz? Pasiaki Krakowskie i nasze Barwy Narodowe: Pa?ac z k?odzkiego marmuru Bia?a Marianna i schodz?ca do Wis?y kolumnada z czerwonego granitu tatrza?skiego.
Taki pa?ac zbudowa? te? Set Ptolemeusz na Górze Sto?owej w Koninie, gdzie by?a mennica bij?ca Guldeny Kujawskie, nazywane CELTYCKIMI, gdy? Francuzi stwierdzili, ?e by?y ze z?ota galijskiego. Z?oto galijskie mog?o jednak pochodzi? z eksportu stali kaszubskiej, produkowanej w wielkich ilo?ciach, gdy? staro?ytny port w Pucku by? KILKAKROTNIE wi?kszy od ?redniowiecznego portu w Gda?sku, który uchodzi? na Najwi?kszy w Europie. Saga ?l?ska mówi, ?e gdy Leszek Chytry (Ariovist) i Juliusz Cezar zbli?ali si? do Konina to Polski Faraon kaza? nape?ni? statki zbo?em i odp?yn?? DO AMERYKI - jakby Ameryk? odkryli Goplanie-Gepidowie ???
To trwa?o do zburzenia przez Hunów Kana?u Przemys?owego, gdy? im metalurgia Powi?la?ska wystarcza?a. T? wojn? hu?sk? mo?na t?umaczy? Z?oto Hitlera w Wa?brzychu. Poselstwo romejskie czeka?o w Budzie na Attyl? Bardzo D?ugo, który by? w Wiedniu, ale tam pos?ów przyj?? nie chcia?. T?umaczono to, ?e prowadzi? wojn? z Wandalami – ale prawdopodobnie pos?ów przyj?? Nie Chcia?, gdy? chcia? si? z Wandalami DOGADA? przeciw Romejom, co przes?dza?o los Konstantynopola. Gdy Attyla przyby? do Budy to postawi? pos?om romejskim ULTIMATUM, które zosta?o PRZYJ?TE. Ultimatum to zawiera?o prawdopodobnie ??danie Wydania Skarbca Aleksandra Wielkiego w LabirynTHOSIE-Athosie.
ARTEMIZY NIOS? S?AWE A NI? W?ADA RAMI? WPRAWE...[/u]


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Sro Maj 15, 2019 6:30 am, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Cze 02, 2019 3:23 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://marucha.wordpress.com/2019/05/21/NAJDAWNIEJSZE-SIEDZIBY-SLOWIAN-2/
NAJDAWNIEJSZE SIEDZIBY S?OWIAN -Sytuacj?, jaka w V wieku wytworzy?a si? w ?rodkowej Europie wykorzystali S?owianie, którzy podj?li ekspansj? zajmuj?c w ci?gu dwustu lat ogromne terytoria. Posted by Marucha w dniu 2019-05-21 (Wtorek)

T? N?DZ? Antypolsk? og?osi?a MAGNA POLONIA, w obronie Starego Kiejkuta Leszka Millera, który podczas Powodzi Tysi?clecia wywióz? Najwi?kszy Skarbiec ?wiata metrem fortecznym do Niemiec. Gdy Armia Czerwona wesz?a do tego Skarbca to by? ZAPCHANY starymi dokumentami. Skarbiec ten chcia? zabra? LENINGRAD, ale Bierut uprosi? Pitrowców by zostawili go we Wroc?awiu, ka??c go pilnowa? UB i Lwowskiej Szkole Archeologiczno-Historycznej, która – dzi?ki temu – przekwalifikowa?a si? na Lwowsko-Wroc?awsk? Szko?? Archeologiczn? i Architektoniczno-Historyczn?.
Do wali o Najwi?kszy Skarbiec ?wiata stan??a jednak Krakowska Szko?a Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera, która zleci?a LWSAiAH odatowanie starej architektury Krakowa. Wys?ano Hawrota, który kopa? na Wawelu, gdy mój przyjaciel Leszek Zdek, który umar? miesi?c temu, robi? Remanent Wawelu. Hawrot dokona? rekonstrukcji Wawelu Przedroma?skiego, który OBOWI?ZUJE, datuj?c go na kultur? Przed?u?yck?. Potem krakowscy HITLEROWCY zaprosili historyka architektury z Oxfordu, który odatowa? wszystko – jak leci – Kazimierzem Wielkim, BO ZASTA? POLSK? DREWNIAN? A ZOSTAWI? MUROWAN?, co ja uzna?em za zamach na moskiewski KREML: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_199&sName=krzyzacka-bydgoszcz – skan//.
Wobec tego Lwowsko-Wroc?wsk? Szko?? Archeologiczn? i Architektoniczno-Historyczn? WYTRUTO jako Nacjonalistyczn?, ?e zosta?em Tysko Ja. Na mnie te? by?y zamachy.
W ten sposób przy Najwi?kszym Skarbcu pozosta?o UB, dzi?ki czemu Stary Kiejkut móg? WYWIE?? go do Niemiec. Po og?oszeniu tego przeze mnie Stary Kiejkut zosta? P?ACZKIEM u Rydzyka na miejsce OTRUTEGO Por?by, ale miejmy nadziej?, ?e Rydzyk i Cesarz Japonii Starego Kiejkuta Nie Otruj?.
Jako pierwszy na Forum Publicznym u?y? zwrotu RZYGANIE FEKALIAMI NIEMIECKIMI PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLO?SKI Szyd?owski z USA – asekurowany przez ?on? Chink?. Wed?ug Michalkiewicza to RZYGANIE to polega na tym, ?e UB najad?o si? fekaliów z Najwi?kszego Skarbca ?wiata i RZYGA Wielk? Lechi?. Ja jednak twierdz?, ?e Niemcy NIE SRALI do Najwi?kszego Skarbca ?wiata tylko z?o?yli tam archiwum Sejmu ?l?skiego, który funkcjonowa? nieprzerwanie od czasów ALBA?SKICH. Gdy zapyta?em profesora Leciejewicza, czy prawd? jest, ?e ODRA jest nazw? Alba?sk? to odpowiedzia?, ?e to ?l?ska w'ODRA. Jednym s?owem ZDRADZIECKI ALBION.
Wczoraj kupi?em ksi??eczk?: Stanis?aw Rosik, WORTIZLAWA – Czy Wroc?aw By?(a) Kobiet?? Wydawnictwo CHRONICON, W-w 2018. Gamo? nie wie, ?e skarbca z FEKALIAMI NIEMIECKIMI pochodz? dane, i? Wroc?aw mia? 2 nazwy: Brama S?awy (Breslau) i Wrota S?awy (Vratislavia-Wroc?aw). Gdy w r. 14 ne. podpisywano Pokój Krakowski to nazwa WROC?AW ju? istnia?a. Grecy liczyli CZAS od Zdobycia Troi w r. 1183 pne, ale Ate?czycy od Z?O?ENIA HO?DU DLA PANA Z GDA?SKA W ROKU 9718 PNE, która to data jest zbie?na z technicznym datowaniem tunelu Szkocja-Turcja ?????
Wykaza?em m.in., ?e Kodeks Behema by? dzie?em Miko?aja Kopernika, prawdopodobnie jako studenta, ale Gamo? dokona? ZAMACHU na Plan Wroc?awia Miko?aja Kopernika z ODBUDOWANEJ przez niego wie?y Farnej w r. 1525, ODTAJNIONY w r. 1562 w zwi?zku z budow? fortyfikacji W?oskich.
Wobec KL?SKI Niemców i Anglików pod Moskw? z pomoc? im przyszed? Marsza?ek Mossadu Jaros?aw Kaczy?ski: STA? NA ODBUDOW? ZAMKÓW KAZIMIERZOWSKICH W JURZE, co uzupe?ni?em: ZA NIEMIECKIE PIENI?DZE.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Cze 02, 2019 3:40 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://marucha.wordpress.com/2019/02/04/miedzy-arabami-a-chazarami-slowianie-na-przedkaukazu-i-na-kaukazie/
MI?DZY ARABAMI A CHAZARAMI – S?OWIANIE NA PRZEDKAUKAZIU I NA KAUKAZIE

Prosz? Pa?stwa, to co pisze Wojciech Kempa na podstawie Magna Polonia to najazdy Arabów na Kuba? w latach 30. VIII wieku, w zwi?zku z wojn? Tureck?: 715-44. W r. 617 Wandal Tugumir-Tygrys, który trzyma? stra? nad Bajka?em, obali? dynasti? Szui, aby w roku nast?pnym ukoronowa? si? na Pierwszego Cesarza dynastii Tang ze stolic? w ASTRACHANIU. Po jego ?mierci to Cesarstwo Tygrysie rozpad?o si? na 2 cz??ci, a w r. 715 dosz?o do Wojny Tureckiej o Mongoli?, zako?czon? w r. 744 Zwyci?stwem Polski. Z tego w?a?nie skorzystali Arabowie atakuj?c Armeni?, Kaukaz, Kuba? i Gali?.
W dyskusji nad artyku?em Kempy niektórzy cofaj? si? a? do NEURÓW. która to nazwa pochodzi od GÓRY NARAD na Cytadeli pozna?skiej, której podlega? Kana? Prypecki obs?ugiwany przez tych?e Neurów. Wenedowie, zwani byli przez Rzymian WANDALAMI a nazwa ta pochodzi?a od WENEDY-Bydgoszczy, która zniszczyli Czesi i Krzy?acy. Historiografia europejska przypisuje zag?ad? Ordy Hu?skiej w bitwie nad NEDAO niejakim GEPIDOM, ale tymi "z rzymska" Gepidami byli GOPLANIE czyli Wandalowie ze stolic? w Koninie, i w?a?nie dzi?ki Prokoszowi wiemy, ?e bitwa nad NEDAO by?a nad Nid?.
Ja d?ugo szuka?em opisu Bitwy nad Nedao, i ZNALAZ?EM z po??czenia relacji Kad?ubka ze szczegó?owym opisem w Ksi?dze Popio?ów Marskiego.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Cze 02, 2019 4:04 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Janusz Bieszk, Staro?ytnie Królestwo LEHII – Kolejne Dowody; Copyright C for the editionh by Dressler Dublin Sp. z o.o., O?arów Mazowiecki 2019; Copyright C by Janusz Bieszk 2019, BELLONA Warszawa, ul. J. Bema 87.

Wydanie nie jest Anonimowe, i jakby z kapita?em Irlandzkim? no bo Inny kapita? by si? chyba na to NIE ODWA?T?. Irlandczycy mog? za? t?umaczy? si?, ?e Nie Umiej? Po Polsku – ale nie ajrysze w USA, gdy? moja www.wandaluzja.com by?a tam najpoczytniejsz? i najdro?sz? witryna IN, za która nie p?acili mi, bo Niemcy wpisali mnie na list? Oszustów ?wiatowych za UJAWNIENIE Satelitarnej Detekcji Z?ota i Z?ota Indii, na podstawie czego zosta?em internowany w Najostrzejszym Re?imie.
Teraz dostaje listy z ONZ-t, ?e po rocznym ?WIATOWYM ?ledztwie FBI, Interpolu i ONZ oraz Pó?rocznym ?ledztwie w Niemczech, przyje?d?a do Warszawy misja ONZ dla SKRE?LENIA mnie z listy Oszustów ?wiatowych. To ?wiatowe ?ledztwo jest zrozumia?e, gdy? Satelitarna Detekcja Z?ota poszkodowa?a Wszystkich, ale nie rozumiem jaki zwi?zek z t? spraw? ma Gwarantowany przez ONZ kapita? Prawdziców, grabiony przez Nieuczciwych Urz?dników Pa?stwowych, bo ja jestem Oszustem ?wiatowym? - Mo?e taki, ?e puszczano SMRODY, i? pochodzi on z Korupcji ???
To DZI?KI wpisaniu mnie na list? Oszustów ?wiatowych polako?erca Leszek Miller, jak Donald Tusk, podczas Powodzi Tysi?clecia wywióz? Najwi?kszy Skarbiec ?wiata metrem fortecznym do Niemiec. W skarbcu tym by?y stare dokumenty Sejmu ?l?skiego, funkcjonuj?cego nieprzerwanie od Rzeszy Alba?skiej czyli Zdradzieckiego Albionu (2175 pne) do upadku Festung Breslau. Prawdopodobnie polako?erc? jest te? Janusz Bieszk, który stara si? Polakom OBRZYDZI? Wielk? Lechi? robi?c z niej SRACZ.
Zmienia nawet nazw? Lechii na LEHI?. Ja z nazw? LEH spotka?em si? tylko przy stolicy Leszka Wy?cigowego nad Donem w Boguczarze – od Boga i Cara. Jednak do przeniesienia Sejmu z Krakowa do Boguczaru nie dosz?o, gdy? Leszek Wy?cigowy uda? si? do namiotu Karlomagnego, który uwi?zi? Karola Wielkiego i palatyna Bretanii Rolanda II, aby powiedzie? mu, ?eby si? Nie Wyg?upia?, na co ten Carlo Magne kaza? go ROZERWA? KO?MI.
Nie ma mowy o istnieniu wielkiego pa?stwa s?owia?skiego przed rokiem 1628 pne, o czym napisa? mi Mi?dzynarodowy Instytut Cywilizacji S?owian, gdy? S?owianie mieszkali wówczas tylko na Pomorzu jako RUSOWIE. Dopiero wobec BUDOWY murów obronnych ASGARDU-Kijowa kacyk z Gda?ska dogada? si? z kacykiem Birki-Sztokholmu, i jeden pop?yn?? Prypeci? a drugi D?win? i Dnieprem, aby wedrze? si? do Miasta Bogów przez NASYP z PALISAD?.
Poniewa? Imperium Ariów by?o protektorem ZDRADZIECKIEJ Rzeszy Alba?skiej to na mocy Pokoju Rusowie otrzymali dorzecze S?awy-Odry a Skandowie dorzecze Dolnej i ?rodkowej ?aby. Mi?dzy zwyci?zcami dosz?o jednak do wojny o Bazylios, rozstrzygni?tej bitw? nad Dol???. Po bitwie wódz Szczyt zbudowa? s?ynne Londy?skie Mury Szczecina, co powtórzono w Sztokholmie, które namierzono na 40 km: http://forum.wandaluzja.pl/viewtopic.php?p=10555#10555//
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Cze 26, 2019 4:45 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://bialczynski.pl/2015/10/13/wawelskie-wzgorze-w-oficjalnym-renderingu-komputerowym/

Bez Chwili Zw?tpienia - 22 czerwca 2019 o 16:52

Odpowied?: Z tym z?otem na wykup USA to by? bym ostro?ny...
***************
Proponuje Pan nakr?cenie filmu pseudohistorycznego: Akcja zaczyna?aby si? w zrujnowanym przez wojn? mie?cie, w którym znaleziono STARO?YTNY SKARB. Skarbu pilnuje Szeryf, który nazywa si? Ronald Reagan, w którym jest ZAKOCHANA królowa El?bieta II.
To ma historyczne odniesienie do Wroc?awia, gdzie by? Najwi?kszy Skarbiec ?wiata, ale gdy weszli do? Czerwonoarmi?ci to okaza? si? wype?nionym starymi dokumentami Sejmu ?l?skiego, który funkcjonowa? nieprzerwanie od powo?ania w Pradze w r. 2175 pne Rzeszy Alba?skiej – co kojarzy si? ze Zdradzieckim Albionem.
Na to nak?ada si? seksualny romans Angeli Merkel i Donalda Tuska, który ja Wnioskowa?em wiele lat temu. Do Miasta przyje?d?a Hrabina-Merkelowa z Aktem W?asno?ci SKARBU od Szeryfa Reagana, którego Tusk Nie Podpisa? cho? Zaaprobowa?...
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Lip 13, 2019 8:35 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://twojahistoria.pl/2017/09/14/po-co-nam-wyssana-z-palca-wielka-lechia-skoro-mielismy-prawdziwe-mocarstwo/
PO CO NAM WYSSANA Z PALCA WIELKA LECHIA, SKORO MIELI?MY PRAWDZIWE MOCARSTWO?
Michael Morys-Twarowski, Pawe? Stachnik

Ksi??? S?awomir Demidow mówi?, DLACZEGO WSZYSCY ?YDZI HISZPA?SCY S? JEZUITAMI? Otó? dlatego, ?e ka?dy ?yd Hiszpa?ski mia? zawodowego kopulanta z haremu Omajadów, który go kopulowa? – takiego Michaela Morysa-Twarowskiego.
Sprawa Wielkiej Lechii to sprawa Najwi?kszego Skarbca na ?wiecie. Gdy weszli do? czerwonoarmi?ci to by? ZAPCHANY starymi dokumentami Sejmu ?l?skiego, który funkcjonowa? nieprzerwanie do powo?ania w Pradze w r. 2175 p.n.e. Rzeszy Alba?skiej, ale jego archiwum nie uda?o si? katolikom SPALI?. Armia Czerwona chcia?a wywie?? to Archiwum do Leningradu, ale Bierut uprosi? pitrowców, aby zostawili je we Wroc?awiu, ka??c go pilnowa? UB i Lwowsko-Wroc?awskiej Szkole Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej.
Przeciwnicy Wielkiej Lechii POWO?UJ? si? na Krakowsk? Szko?? Archeologiczn? szofera Hitlera Oskara Schindlera, która ZNISZCZY?A Lwowsko-Wroc?awsk? Szko?? Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczn? w ciekawy sposób. Otó? zaproszono j? do ODATOWANIA starej architektury Krakowa. Wys?ano Hawrota, który kopa? na Wawelu i dokona? rekonstrukcji Wawelu Przedroma?skiego jako kultury Przed?u?yckiej, oraz na cytadeli krakowskiej, gdzie znalaz? jakoby Pa?ac NA MIAR? Dioklecjana.
Potem zaproszono historyka architektury z Oxfordu, który odatowa? Wszystko Jak Leci KAZIMIERZEM WIEKIM, bo Zasta? Polsk? Drewnian? a Zostawi? Murowan? - wobec tego ca?? Lwowsko-Wroc?awsk? Szko?? Archeologiczn? i Architektoniczno-Historyczn? WYTRUTO Trutk? Majranowskiego, ?e zosta?em tylko ja.
Wobec tego przy Najwi?kszym Skarbcu ?wiata zosta?o tylko UB, które pilnowa?o go do Powodzi Tysi?clecie, kiedy to polako?erca Leszek Miller wywióz? go metrem fortecznym do Niemiec.
Ko?ció? Polski t?umaczy to tym, ?e Niemcy zbudowali Najwi?kszy Skarbiec ?wiata, ?eby do niego SRA? a Lwowsko-Wroc?awska Szko?a Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna NAJAD?A SI? fekaliów niemieckich i OBRZYGIWA?A. - Je?li tak to faktycznie trzeba by?o ich WYTRU?, bo by ZARZYGALI POLSK?..., która uratowa? Leszek Miller.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Lip 17, 2019 7:15 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://histmag.org/Wielka-Lechia-nie-istniala-baza-artykulow-14682

Atimes | 2018-12-21 18:28 - @ Go??: gol

KULTURA POMORSKA i ta jaka?… „ANONIMOWA”
Nie potrzebujemy si? ucieka? do g?upiej historii Wielkiej Lechii.
Nie narzekajmy te? na God?owskiego czy Parczewskiego. S? mo?e bardziej tolerancyjni dla autochtonii S?owian, ni? si? nam wydaje. Oto pod redakcj? Parczewskiego wyg?oszono i opublikowano:

Oko?o roku 400 przed Chr., czyli w m?odszej fazie (Ripdorf) germa?sko-celtyckiej kultury jastorfskiej pojawiaj? si? na Kujawach i w Wielkopolsce na pod?o?u dotychczasowej kultury POMORSKIEJ, uwa?anej przez wielu autorów [zob. W. Hensel] za pras?owia?sk?, wczesne elementy kultury przeworskiej. T. D?browska i Z. Wo?niak konkluduj?: „Nie ulega jednak w?tpliwo?ci, i? ISTOTN? CZ??? ówczesnej populacji [owej kultury przeworskiej] musieli stanowi? potomkowie miejscowej ludno?ci autochtonicznej - kultury pomorskiej, której przynale?no?? etniczna MUSI pozosta? anonimowa” (T. D?browska i Z. Wo?niak, Problem genezy kultur przeworskiej i oksywskiej, Archeologia o pocz?tkach S?owian, pod red. Kaczanowskiego i Parczewskiego, Kraków 2005, dalej: APS, s. 87-101).

Zanik tej kultury datuje si? zaraz po roku 400 A.D. w zwi?zku, wraz z odej?ciem jej ludno?ci. „W po?owie V w. pozosta?y ju? tylko niewielkie grupy dawnej ludno?ci, zw?aszcza w ?rodkowej Polsce i na Podkarpaciu, o losach której przes?dzi?a ekspansja S?owian” (M. M?czy?ska, Zanik kultury przeworskiej, APS 157-163).

Pytamy wi?c: Co to za ludno??, owi potomkowie kultury POMORSKIEJ, która przez osiemset lat ?y?a obok czy pod nadzorem ludno?ci kultury przeworskiej W WIELKIEJ JEJ CZ???I , a po jej odej?ciu wtopi?a si? w S?owian, lecz w nauce dot?d „MUSI” pozostawa? anonimowa? I dlaczego… „MUSI” by? nadal anonimowa?

Rozwik?a? te zagadki to zadanie dla genetyki i dla nas! Trzeba jednak du?o czyta? artyku?ów naukowych, a nie tworzy? bardzo nam szkodliwego i wstydliweego mitu pa?stwa Wielkiej Lechii.

Odpowiedz

Czytaj wi?cej: https://histmag.org/Wielka-Lechia-nie-istniala-baza-artykulow-14682
*********

Józef Stalin po?wi?ci? tej sprawie du?o uwagi i pisa? SENSONIE:
Oko?o roku 510 p.n.e. Scytowie cofaj?c si? przed armiami perskimi dokonali podboju kultury ?u?yckiej czyli S?OWIASZCZYNY, przy czym ARCHEOLOGICZNA zaciek?o?? walk kojarzy si? ze STALINGRADEM. Kaszub jednak Scytowie nie podbili, bo nie ma tam ?ladów okupacji scytyjskiej, a to z tego powodu, ?e Kaszubi mieli sojusz z Sarmatami, których si? Scytowie BALI. Scytowie wykorzystali okupacj? S?owia?szczyzny komercyjnie – sprzedaj?c masowo S?owian Grekom.
Gdy w roku 490 p.n.e. Persowie najechali Grecj?, co nazywa si? MARATONEM, to Scytowie poszli ratowa? Greków atakuj?c 2 armie perskie w Macedonii o sile 400 tysi?cy ?o?nierzy. Wtedy to Leszek Z?otnik z Tczewa zdoby? z Partyzantami antyscytyjskimi skarbiec scytyjski w P?ocku, czyli niew?tpliwie p?ocki AMAZON, od którego pochodzi nazwa Mazowsza.
Gdy Scytowie wracali aby spacyfikowa? S?owian to Leszek pobi? ich w Puszczy Sandomierskiej i skapitulowa?, ?eby razem z nimi wbija? s?upy graniczne nad Donem z napisem HORWACJA.
Leszek urz?dowa? w krakowskim zamku GARGAMELL, który by? dla Greków synonimem Gigantomanii. gdzie urz?dowa? dobrotliwy król Ob?artuch - prawdopodobnie Leszek. Od tego Gargamella pochodzi GERMANIA, która dzieli?a si? na Wielk? Germani? na wschód od ?aby i Ma?? Germani? mi?dzy Renem a ?ab?. Juliusz Cezar da? Ma?? Germani? Swewom skandynawskim, których zacz?to zwa? SWEBAMI czyli Niemcami.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Lip 17, 2019 7:20 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fopolczykpl.files.wordpress.com%2F2019%2F04%2Fdomniemana-wielka-lechia.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fopolczykpl.wordpress.com%2F2019%2F04%2F29%2Fkolejny-dowod-turbolechitow-na-imperium-lechii-zdemaskowany%2F&docid=A4fbgHCXdxHegM&tbnid=KJi0X7x67PTNSM%3A&vet=10ahUKEwi_oM3Z1rjjAhVnoosKHWXXAXUQMwhGKBMwEw..i&w=1500&h=1087&bih=609&biw=853&q=Wielka%20Lechia&ved=0ahUKEwi_oM3Z1rjjAhVnoosKHWXXAXUQMwhGKBMwEw&iact=mrc&uact=8

To jest mapa GRECKA z roku 529 p.n.e. w pó?niejszej interpretacji. Mapa przestawia Drugi Tryumwirat przed bitw? pod Akcjum jako PROTEST Traktatu w Tarencie w r. 37 p.n.e.: https://opolczykpl.wordpress.com/2019/04/29/kolejny-dowod-turbolechitow-na-imperium-lechii-zdemaskowany/domniemana-wielka-lechia/#main gdy? Azja jest PERSKA.
Dowodem na to jest pochodz?cy prawdopodobnie z Niemieckiego Sracza obraz: WJAZD LESZKA CHYTREGO I LUBRANA DO ALEKSANDII TROJA?SKIEJ czyli Troi na Z?otym Rogu: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_265&sName=pod-akcjum//
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Lip 19, 2019 8:34 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://marucha.wordpress.com/2019/07/17/kogo-michalkiewicz-az-tak-uwiera/?unapproved=844312&moderation-hash=209661332840d47a8ed9790b0a146939#comment-844312
Ad. 127:

S?owianowiercy s? Antykatoliccy jako REWINDYKATORZY. Spróbuj odebra? ?up Z?odziejowi a ten ci? OTRUJE.
Polski Ko?ció? jest nie tyko Z?odziejem, bo ukrad? nam Histori?, ale i Z?oczy?c? bo PALI? ARCHIWA. Jednego archiwum jednak Polskiemu Ko?cio?owi nie uda?o si? SPALI?: Archiwum Sejmu ?l?skiego, KTÓRY DZIA?A? NIEPRZERWANIE OD POWO?ANIA W PRADZE RZESZY ALBA?SKIEJ W ROKU 2175 PNE.
Dokona?a tego dopiero III RP wywo??c podczas NAGRANEJ Powodzi Tysi?clecia archiwum Sejmu ?l?skiego metrem fortecznym do Niemiec.
By?a to Koronkowa Robota Kilku potentatów politycznych, w czym nie uda?o si? tylko Otrucie Mnie trutk? Majranowskiego, jak uda?o si? z kilkudziesi?cioma innymi.
Mason Zdradzieckiego Albionu Stanis?aw Michalkiewicz L??C Rewindykatorów od Jadaczy Fekaliów Niemieckich zaprowadzi? Ko?ció? Polski do Sracza Niemieckiego czyli Najwi?kszego Skarbca na ?wiecie na Fekalia Niemieckie.
Najlepiej to uj?? Fryderyk Wlk z li?cie do Papie?a: DROGI PRZYJACIELU. DZI?KI TEMU Rozbiorom ZLIKWIDUJ? WSZYSTKIE PORA?KI JAKIE MÓJ NARÓD PODNIÓS? Z TYMI PRZEKL?TYMI POLAKAMI.
Katarzyna Wlk posz?a jeszcze dalej, NAKAZUJ?C utworzenie Elity Polskiej z Frankistów czyli Iluminatów – bo TAKICH SUKINSYNÓW JESZCZE NA ?WIECIE NIE BY?O. Mia?a dobry przyk?ad, bo Iwan Gro?ny utworzy? elit? rosyjsk? z Oprycznej z haremów Sulejmana Wspania?ego, bo SAM TAK DOBRYCH SIEPACZY BY NIE SP?ODZI?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Lip 20, 2019 11:26 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ZDRADZIECKI ALBION URATOWANY – za cen? Szkocji

https://opolczykpl.wordpress.com/2019/04/29/kolejny-dowod-turbolechitow-na-imperium-lechii-zdemaskowany/domniemana-wielka-lechia/
Opolczyk – WordPress.com
domniemana wielka Lechia – blog polski
Obrazy mog? by? obj?te prawami autorskimi.

STARO?YTNE MAPY » Abraham Ortelius Atlas (Abraham Ortelius) 1570

Источник: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://www.perunica.ru/maps/1021-atlas-abraxama-orteliya-abraham-ortelius-1570-goda.html&xid=25657,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjm6swYT-OJwIp9MulhQO46vS8ecg//

To jest STARO?YTNA MAPA opublikowana w Atlasie Map Staro?ytnych przez flamandzkiego kartografa Abrahama Orteliusza, którego Wiarygodno?? mo?emy porówna? do Wiarygodno?ci Miko?aja Kopernika.
Ja tylko STWIERDZI?EM – i mam na to Dowód – ?e jako Pierwsi pos?u?yli si? t? map? Europy Grecy w roku 529 p.n.e., natomiast ta mapa pochodzi z PROTESTU Traktatu w Tarencie w r. 37 pne. Istnia? wi?c TRZECI potentat polityczny, który ten Traktat ZAPROTESTOWA? na rzecz Pompejusza II, któremu przyzna? Hiszpani? Sycyli? i Peloponez, oraz Persji, której przyzna? ca?? Azj?, ale DO JEZIORA ARALSKIEGO jako Granicy z Wielk? Lechi?.

Roman ?uchowicz – „Wielka Lechia. ?ród?a i przyczyny popularno?ci teorii pseudonaukowej okiem historyka” – recenzja i ocena

„W polskim Internecie roi si? od pseudonaukowych tekstów o „turbos?owianach” i rozleg?ym Imperium Lechitów. Z tymi szkodliwymi opowie?ciami postanowi? si? rozprawi? zawodowy historyk. Czy przekona zwolenników teorii o Wielkiej Lechii?”

Czytaj wi?cej: https://histmag.org/Roman-Zuchowicz-Wielka-Lechia.-Zrodla-i-przyczyny-popularnosci-teorii-pseudonaukowej-okiem-historyka-recenzja-16753

Wodzowie ?uli Rosyjskich, Roman ?uchowicz i Rados?aw Patlewicz, ROZPRAWIAJ? SI? z Wielk? Lechia na p?aszczy?nie NAUKOWEJ, podkre?laj?c Absurdalno?? wersji, ?e Staro?ytni Polscy pokonali Aleksandra Macedo?skiego i Juliusz Cezara oraz ?e w roku 45 ne. WAWELANIE ZDOBYLI RZYM.
Ja te sprawy omawiam szczegó?owo w Wandaluzji: http://forum.wandaluzja.pl/viewtopic.php?p=10706#10706// wykazuj?c, ?e w r. 339 p.n.e. Macedo?czycy i Epiroci rozgromili Lechitów i Scytów pod Wiedniem, w wyniku czego m?odociany Aleksander zosta? Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada Kanclerzyc?. Równocze?nie w Hedebach-Szlezwiku powsta?a mennica, która wybi?a STO monet Filipa II Macedo?skiego i JEDN? Aleksandra.
Dynastia Polskich Ptolomeuszy w Koninie-Goplanii-Gepidii zosta?a obalona przez sojusz Juliusza Cezara z ARIOVISTEM czyli Leszkiem Chytrym. Obraz WJAZD LESZKA CHYTREGO I LUBRANA DO ALEKSANDRII TROJA?SKIEJ czyli Troi na Z?otym Rogu: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_265&sName=pod-akcjum// ZGADZA SI? z map? Orteliusa. Wed?ug SRACZA NIEMIECKIEGO to Polski Faraon kaza? nape?ni? statki zbo?em i odp?yn?? do AMERYKI.
Wawelanie to trawestacja Wandalów. Jest SZCZEGÓ?OWY opis zdobycia Rzymu przez Wandalów. Ja ten opis odnosi?em do najazdu na Itali? Radagajsa, który zniszczy? pod Mediolanem legiony galijskie, ale zgin?? podczas odwrotu pod Florencj?. Wyt?umaczy?em to, ?e zosta? postawiony przed s?dem wojennym za zbyt BRAWUROWY atak na mury Rzymu.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
Strona 5 z 10

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group