Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

?redniowiecze
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 44, 45, 46  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 9:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jan Bo?cza-Szablowski, TRUDNO O POMYS? NA HAMLETA, Rzeczpospolita, 08 VIII 2008, s. A17

Mowa jest o festiwalu szekspirowskim w Gda?sku, na którym I rol? gra HAMLETOMACHINE Heinricha Millera w re?yserii Dragosa Galgetiu, z inspiracji HAMLETA Jaros?awa Bielskiego w teatrze REPLIKA w Madrycie. Zlokalizowanie festiwalu szekspirowskiego w Gda?sku wynika z polskiej recepcji Szekspira, wi?c szuka si? teatru w którym grano Szekspira w Gda?sku.
Nie jestem tym zachwycony, gdy? przynajmniej od Stanu Wojennego g?osz?, ?e Szekspir zaczerpn?? AMLETUSA z Saksa Gramatyka, a ten wzi?? go od Anonima Roskildzkiego – u których Amletus jest anachronizmem historycznym – wynika?o z tego, ?e archetyp dramatu zosta? przyniesiony do Danii przez repatriantów z Polski.
Wi?kszo?? uprowadzonych Du?czyków zosta?a osiedlona we Wroc?awiu, ale Mieszko przebywa? na dworze stryja, W?adys?awa Hermana w P?ocku, gdzie te? musia?o by? ich du?o, wi?c po tragicznej ?mierci Mieszka od zatrutego sztyletu Herman uwolni? Du?czyków, którzy przenie?li dramat NA P?OCKIEJ SKARPIE do Danii, lokalizuj?c go w Helsingorze, gdzie Mieszko mieszka? jako okupant Danii. Podbój Danii by? dla Polski konieczno?ci?, gdy? Kanut ?wi?ty szykowa? si? do rekonkwisty Anglii jako wasal cesarza Henryka IV.
Pa?ac Królewski w P?ocku run?? do Wis?y podczas renesansowej przebudowy przez Królow? Bon?. By?a to VI-wieczna kopia pa?acu Merowingów w Kolonii, rozebranego przez mieszczan kolo?skich po sprzedaniu przez nich Henryka IV jego niesfornemu synkowi za odpowied? MURZYN ZROBI? SWOJE... Z tej racji uwa?am, ?e festiwal szekspirowski powinien si? odbywa? w P?ocku, gdy? ikonografia pa?aców w Kolonii i P?ocku zachowa?a si? wi?c mo?liwa jest ich rekonstrukcja. - W pa?acu p?ockim zapada?y decyzje do KILKU podbojów Chin.
Na tej samej stronie Rz. jest mowa o inscenizacji Wied?mina. Najwybitniejszym naszym wied?minem jest Odyseusz, który w KO?CU skapitulowa? przed Naupliosem ze Strzegomia – historycznym Neptunem – który odda? go czarownicy we Florencji, która u?ywa?a Odyseusza jako os?a do wózka. Poniewa? sposób narracji Odysei ró?ni si? zasadniczo od Iliady wi?c wnosz?, ?e Odyseja zosta?a spisana u Czarownicy a Iliada by?a ?ledztwem Naupliosa ws. zamordowania przez Odyseusza i Diomedesa syna Naupliosa Palamedesa. Przeredagowane przez Homera archetypy znaleziono w archiwum frygijskim w Ilionie-Kanakkale, który Troj? nie by?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Sie 20, 2008 9:23 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Barbara Ja?kowiec, ?W. HIERONIM ZNOWU W G?OGOWIE, Polska Gazeta Wroc?awska, 19 VIII 2001

Jest to obraz Mistrza z Góry ?l?skiej, wówczas Wielkopolskiej, przedstawiaj?cy POKUT? MIESZKA STAREGO na zniszczonym przez arcybiskupa gnie?nie?skiego zamku na Cytadeli pozna?skiej. W pozna?skim pa?acu Arcybiskupim jest obraz tego? autora z dat? 1201 i herbem AWDA?CÓW. Uwa?am obraz pozna?ski za pierwotny a g?ogowski za powsta?y, gdy Mieszko – po odprawieniu egzorcyzmów na Ostrowie - móg? przenie?? si? na Cytadel?.
Pozna? by? II po Kamie?cu Podolskim punktem obronnym Polski. Z tej racji wniosek o budowie tam twierdzy BASTIONOWEJ pad? ju? za Zygmunta Starego, ale komisja królewska uzna?a, ?e istniej?cy tam zamek spe?nia warunki obronne. Twierdz? zbudowali tam dopiero Wazowie – przez NADSYPANIE wzgórza 2 kondygnacje. Widok zamku pozna?skiego mamy na obrazie ?W. FLORIANA, który przedstawia grup? rodzinn? Odonicza z plafonu nowego pa?acu ksi???cego na ?ródce w postaci obecnego klasztoru Reformatów, zbudowanego po wygnaniu Odonicza z Poznania lewobrze?nego przez Henryka I z Wroc?awia za rzekomy zamach w G?sawie, po którym Henryk leczy? si? 2 lata.
Zamek pozna?ski nie jest widoczny na ikonografii Poznania, gdy? by? silnie ZALESIONY. By? na tyle siln? twierdz?, ?e Napoleon nie uwa?a? za potrzebne modernizowanie go. Prusacy rozebrali jednak nadziemne kondygnacje zamku pozna?skiego a podziemne wykorzystali na FUNDAMENTY Cytadeli i kazamaty artyleryjskie.
Pozna? ?L?SKI przedstawia miasto PRZED budow? przez Henryka I zamku Staromiejskiego, który by? potrzebny na SKARBIEC
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Wrz 05, 2008 10:05 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Patrick Graham, EWANGELIA WED?UG SZTANA, Copyright C Paris 2007, Wydawnictwo ALBATROS, C Warszawa 2008

W r. 1348 mia?o miejsce 2 zdarzenia: W Wenecji dziewczynka z objawami stygmatów Chrystusa przepowiedzia?a wyludnienie Europy przez d?um? a na nie bronion? alpejsk? twierdz?, gdzie mieszka?y zakonnice Pustelnice, napad?o 900 zbrojnych, którzy zakonnice wymordowali i zrabowali przetrzymywan? przez Pustelnice Ewangeli? Szatana. Pustelnice by?y zakonem elitarnym, bezpo?rednio podlegaj?cym Rzymowi, do którego przyjmowano tylko dziewczyny o du?ej inteligenci i seksie, a PG uwa?a, ?e by?y to niewolnice seksualne. By?y one zwykle mordowane, co trwa?o do ko?ca ?redniowiecza, kiedy ten zakon zlikwidowano.
Ten rabunek Ewangelii Szatana mia? jednak wp?yw na ca?y ?wiat, gdy? Ewangelia ta pos?u?y?a do szanta?owania Rzymu, który w ten sposób dosta? si? pod w?adz? templariuszy, którzy byli zakonem i sekst? FINANSOW?, która stworzy?a kapita? globalny, który rz?dzi ?wiatem DO DZI?. Podczas kasacji zakonu templariuszy w r. 1307 król Francji zawar? z Papie?em umow?, ?e król oddaje papie?owi Ewangeli? Szatana, zdobyt? przez templariuszy w Palestynie podczas III krucjaty, za prawa do BAJECZNYCH SKARBÓW TEMPLARIUSZY. Poniewa? nie by?o zgody, co zrobi? z Ewangeli? Szatana, wi?c oddano j? KONTRAKTOWO seksualistkom w twierdzy alpejskiej.
Ewangelia mówi?a, ?e Rzymianie ukrzy?owali Jezusa, ?eby PRZEKL?? NA KRZY?U boga ?ydowskiego Jehow?, po czym zdj?li go z krzy?a. Zgadza si? to z Memorandum Afraniusza, szefa rzymskiego wywiadu wojskowego w Palestynie, który przedstawia spraw? Jezusa jako gr? tajnych s?u?b rzymskich z tajn? s?u?b? ?wi?tyni Salomona. Rzymianie chcieli pos?u?y? si? Jezusem do ANTYTERRORYSTYCZNEGO spacyfikowania Palestyny, gdy? uwa?ali, ?e za terrorem stoi ?wi?tynia Salomona. Chodzi?o o sekt? zelotów-no?owników, kierowan? przez faryzeuszy-kapitalistów.
Królowie Francji marzyli o Bajecznych Skarbach Templariuszy, o których mówi niemiecka ?piewaka: JEST W POLSCE ZAMEK WSPANIA?Y, TEMPLARIUSZE W NIM SI? OSTA?Y. ICH SKARBÓW NIE POLICZYCIE, BO WI?KSZYCH NIE MA NA ?WICIE... Zamek ten nie by? jednak na Pomorzu tylko na cytadeli ryskiej, gdzie zagro?eni przez wracaj?cego z II wyprawy do Chin Boles?awa III Prawdzice przewie?li flotyll? swe z?oto z Moskwy, a w?adali oni syberyjskim z?otem przez 2 wieki. Gdy w r. 1168 Du?czycy podbili Rugi? to Bajan z Rygi dokona? okupacji Danii, ale zosta? zamordowany przez templariuszy z Bornholmu, którzy w sojuszu z Du?czykami, Sasami i Mazurami ZDOBYLI RYG?.
Dzi?ki tym skarbom templariusze opanowali ?wiat. Najpierw chcieli kupi? od Mongo?ów Rosj?, ale Polscy i Litwini zlikwidowali okupacj? mongolsk?, oddaj?c Moskw? Iwanowi Kalicie. Potem finansowali wojn? stuletni?, chc?c wykupi? Francj? przy pomocy lenna pieni??nego, co im si? niemal uda?o w pokoju w Brettigny w r. 1360, ale Polacy zdobyli na Wielkiej Ordzie artyleri? turkiesta?sk?, która zepchn??a Anglików do 5 twierdz nadmorskich, a przez zniszczenie SETEK zamków zafundowa?a absolutyzm francuski.
Wg powo?anej przez Stalina komisji historycznej do badania skarbu templariuszy to po zako?czeniu wojny stuletniej, która by?a WYKUPYWANIEM FRANCJI, w skarbcu ryskim pozosta?o jeszcze ok. 6 tysi?cy ton z?ota, które w XVI w. wobec zagro?enia przez Polaków, kawalerowie mieczowi ewakuowali do Szkocji, gdzie z?o?yli w prochowni zamku edynburskiego, sk?d posz?y – jak twierdz? Niemcy – na finansowanie Waszyngtona. Szukanie wi?c tego skarbu k. Kostrzynia odrza?skiego jest g?upiego robot?.
Najwi?kszym wi?c sukcesem Filipa Pi?knego by?o ZDOBYCIE EWANGELII SZATANA, któr? sprzeda? papie?owi za prawa do Bajecznego Skarbu Templariuszy, ale templariusze, jako kawalerowie mieczowi, ODBILI EWANGELI? w r. 1348, co da?o im RZYM I ?WIAT. - Tu musz? zada? pytanie, czy?by Ewangelia Szatana by?a wa?niejsza od HIPOTEKI RZYMU? Mo?e tak, ale nie od mojego katastru Wielkiej Jerozolimy.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Wrz 07, 2008 8:13 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Beata Maciejewska, ?WI?TYCH POTYCZKI HERBOWE - ... Prof. Ro?cis?aw ?erelik zdemaskowa? XVI-wiecznych rajców, którzy wyrzucili z god?a miasta ?w. Dorot?, ?eby zrobi? miejsce dla ?w. Jana Ewangelisty. Okazuje si?, ?e Dorota ?atwo nie ust?pi?a; Gazeta Wyborcza, 6-7 IX 2008, s. Wroc?aw 2

?wi?ta Dorota WROC?AWSKA wyst?powa?a rozpuszczonymi jasnoz?otymi w?osami i go?ymi piersiami, w towarzystwie 2 anielic w czepkach i JESZCZE WI?KSZYMI nagimi piersiami – czego lutera?ski Wroc?aw NIE ZDZIER?Y?. Wobec tego rajcy wroc?awscy przywo?ali Jana Ewangelist?, ale Dorota nie poddawa?a si?, bo to by?a dobra fajterka. Ja wykaza?em, ?e ?w. Jan Aposto? i Jan Ewangelista to JEDNA OSOBA.
?w Dorota WROC?AWSKA nazywa?a si? Agnieszk? Merank? i by?a m?odsz? siostr? ?wi?tej Jadwigi ?l?skiej. Awansowa?a do GOD?A Wroc?awia, gdy? król Francji Filip II August kupi? jej w odprawie rozwodowej kasztelanie Jawor i Strzegom, co nazwano Ksi?stwem Jaworskim. W farze strzegomskiej s? jej 2 tympanony, z których II jest na?ladownictwem tympanonu Matyldy Szwbskiej w minsterze strasburskim, narzeczonej Mieszka II z r. 1013.
Sprawa Agnieszki Meranki sta?a si? EUROPEJSKA, gdy na ?mietniku znaleziono JEJ krucyfiks z manufaktury w Limoges. To dzie?o, godne najlepszych muzeów ?wiatowych, zosta?o WYRZUCONE, gdy? by?o przed wojn? opracowane i opublikowane naukowo jako przedmiot z KOLEKCJI dewocjonaliów zamku w Go?uchowie w Wielkopolsce. Kolekcj? t? przyw?aszczy? Adolf Hitler a w r. 1944 Ewa Braun podarowa?a j? muzeum w Innsbucku, które widocznie chcia?o si? pozby? trefnego egzemplarza.
Zdaje si?, ?e Niemy Epitaf w katedrze wroc?awskiej przedstawia Agnieszk?. Ksi???ta Meranu byli seniorami alpejskiej twierdzy, na któr? w r. 1348 napadli templariusze ryscy, morduj?c mniszki Pustelniczki i rabuj?c przetrzymywan? przez nie Ewangeli? Szatana, która mia?a da? templariuszom W?ADZ? NAD ?WIATEM. Nie wykluczone wi?c, ?e Agnieszka te? by?a Pustelniczk?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Wrz 24, 2008 9:44 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Patrick Graham, EWANGELIA WED?UG SZTANA, Wyd. ALBATROS Warszawa 2007 – cz??? II

5 bm. og?osi?em I cz??? omówienia ESz, która przestawia spraw? jakoby Ewangelia ta zosta?a zdobyta przez Templariuszy w III krucjacie i przej?ta przez Filipa Pi?knego podczas kasacji Zakonu w r. 1308. Potem na mocy uk?adu Króla Francji z Papie?em zosta?a zdeponowana w twierdzy alpejskiej, gdzie urz?dowa?y mniszki Pustelniczki seksualistki. W r. 1348 na klasztor-twierdz? napad?o 900 zbrojnych, którzy mniszki wymordowali a Ewangeli? zabrali. Byli to Templariusza z Rygi, którzy wykorzystali Ewangeli? Szatana do zdobycia w?adzy nad ?wiatem jako MASONI przez szanta?owanie Rzymu. Niecenzuralno?? Ewangelii Szatana ma polega? na tym, i? Rzymianie mieli ukrzy?owa? Jezusa mówi?c mu, ?e je?li PRZKLNIE NA KRZY?U boga ?ydowskiego Jehow? to zdejm? go krzy?a i wylecz? – do czego Jezus mia? si? zastosowa?.
S? to tylko pó?prawdy, gdy? jest ma?o prawdopodobne, ?eby Papie? zgodzi? si? na zdeponowanie TAKIEGO kapita?u kryminalnego u seksualistek, które obs?ugiwa?y seksualnie g?owy KORONOWANE. Pó?prawd? jest ju? tytu? Ewangelia Szatana, bo by?a Biblia Szatana. co zmienia posta? rzeczy. Biblia Szatana by?a genealogi? Templariuszy jako Synów Jezusa od ksi??niczki marsylskiej, z której Jezus zawar? ?lub RZYMSKI podczas odbywania kary twierdzy w Tulonie. Do Tulonu przyjecha?a wówczas I ?ona Jezusa, Maria Magdalena, z któr? Jezus mia? ju? córk? Salome Mari?, ale rodzice Ksi??niczki poskar?yli si? naczelnikowi twierdzy, który – po stwierdzeniu, ?e Jezus ma z Mari? Magdalen? ?lub wyznaniowy – deportowa? j? do Palestyny, gdzie znalaz?a si? z córk? bez ?rodków do ?ycia. W Palestynie przebywa? wówczas Neron, który o?eni? si? z Salome, w jaki to sposób Jezus zosta? te?ciem cesarza, z którego to zwi?zku pochodzi dynastia MEROWINGÓW.
Jezus Chrystus po Ukrzy?owaniu i ozdrowieniu wyjecha? do Hidzasu, gdzie zosta? przyj?ty jako spadkobierca Króla Hidzasu Jana Chrzciciela, z czego pochodzi II harem Jezusa Chrystusa. Jezus musia? jednak opu?ci? Hidzas po interwencji dyplomatycznej Rzymu, wobec czego przeniós? si? do Iranu.
Biblia Szatana, jako odnosz?ca si? do Chrze?cija?skich Synów Jezusa, a nie muzu?ma?skich, mog?a by? zdobyta przez ksi???t Meranu podczas krucjaty przeciw katarom, którzy chcieli ni? szanta?owa? Rzym, daj?c j? mniszkom-seksualistkom. Skutecznie mieli to jednak zrobi? dopiero Templariusze z Rygi, zdobywaj?c jakoby przez szanta?owanie BSz Rzymu W?ADZ? NAD ?WIATEM. Wydaje si? ma?o prawdopodobnie, ?eby BSz mog?a znale?? B?awatska w bibliotece Jezusa Chrystusa w Siringarze w Kaszmirze, któr? opiekowali si? MUZU?MA?SCY Synowie Chrystusa, mieszkaj?cy tam zreszt? do dzi?.
Jezus Chrystus powo?a? struktur? Nauczycieli Talmudu. RABINAMI byli tylko Synowie Chrystusa, który to urz?d przechodzi? z ojca na syna, co nazywa si? POKOLENIEM KAP?A?SKIM. Dlatego Lassalle nazywa? ?ydów Dzie?mi Bo?ymi Jezusa Chrystusa.
Mieszka?em w Barlinku na Pomorzu Zachodnim, gdzie dosz?o do wojny ?wiadków Jehowy z ubowcami. ?widkowie zel?yli Józefa Stalina od Syna Szatana Jezusa Chrystusa, ale kilka dni pó?niej Stalin zmar?. - Z tego mo?naby wnosi?, ?e Stalina zamordowa? nie mój dziadek, ale ?wiadkowie Jehowy?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 9:30 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Poni?ej

Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Pią Kwi 24, 2009 7:09 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 9:31 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Marcin Torz, WZGÓRZE POLSKIE B?DZIE STRASZY? – Urz?d nie wie, co zrobi? ze wzgórzem w sercu Wroc?awia. Mia? tu powsta? hotel, restauracja i wie?a widokowa. Ale nic z tego (s. 1); NIE MA POMYS?U NA WZGÓRZE – Wzgórze Polskie nie doczeka si? ?adnej inwestycji (s. 4); Rozmowa z prof. Miros?awem Przy??ckim, by?ym wojewódzkim konserwatorem zabytków: TO MIEJSCE MUSI BY? PRZYWRÓCONE WROC?AWIOWI (s. 4); Polska Gazeta Wroc?awska, 9 X 2008

Nazwa Wzgórze Polskie pochodzi st?d, ?e Niemcy wiedzieli, i? na terenie rektoratu WSzSzPl by? pa?ac Boles?awa Chrobrego. Potem na Nowym Mie?cie by?a cytadela, któr? patrycjat po naje?dzie mongolskim rozebra?, gdy? wobec ?mierci ksi?cia i ma?oletno?ci jego nast?pców PRZYJ?? prawo magdeburskie, które zakazywa?o budowli cytadelowych. Statua ksi?cia Henryka Bia?ego na wie?y farnej z r. 1260, jest LEGALIZACJ? tego prawa.
Z zamkiem Królewskim we Wroc?awiu jest taka sprawa jak z zamkiem Przemys?awa w Poznaniu, który mia? by? po praskim Hradczanie najwspanialszym zamkiem królewskim w Europie. Pisa?em 23 razy do Ziobry i Kaczy?skich ws. otrucia Kowalskiego u Urszuli Sipi?skiej i odbudowy zamku Przemys?awa w Poznaniu za BONY PODATKOWE, bo komitet Odbudowy Zamku NIE WIEDZIA?, gdzie ten zamek by?, cho? zachowa? si? w 50%, ale po raz XXIV pisa? nie mog?em, gdy? M??yd?o zdetonowa? Kaczy?skich.
Spraw? zamku Królewskiego we Wroc?awiu zajmuj? si? od 25 lat, gdy konserwator wojewódzki Cempa podj?? jego ODBUDOW?. Finansowy plan Cempy by? najlepszy ze znanych mi koncepcji wykorzystania tego zamku, ale powiedzia?em Cempie, ?e musi uwzgl?dni? MOJE wnioski przy badaniach archeologicznych i interpretacji historycznej, na co on odpowiedzia? logicznie, ?e JAKO URZ?DNIK, musi si? kierowa? wskazaniami Czernera i Ma?achowicza, wi?c mo?e przyj?? moje wnioski tylko PORZEZ NICH.
Poniewa? ja nie mog?em dopu?ci?, ?eby JADACZE FEKALIÓW PRUSKICH I HITLEROWSKICH ta?czyli na zamku Królewskim we Wroc?awiu wi?c sprowadzi?em na niego NIK, który – za II razem – WYRZUCI? GO. Cempa by? tym zaszokowany.
Po raz II zaj??em si? spraw? po mym powrocie z Niemiec, gdy zacz?li tam dokazywa? Francuzi, którzy chcieli tam budowa? HOTEL. Tych wygna?em ?atwo, bo ratowanie rosyjskich papierów warto?ciowych za cen? 12 KONTRYBUCJI zwyci?stwem nie by?o.
Po raz III musia?em wróci? do sprawy 4 lata temu, gdy Muzeum Architektury dosta?o unijne pieni?dze i og?osi?o KONKURS na rozbudow?. Projektów nie widzia?em, ale og?osi?em, ?e do rozbudowy zespo?u benedykty?skiego nie dopuszcz? a MAr mo?e sobie odbudowa? Zamek Królewski – z uwzgl?dnieniem moich wskaza? – gdzie b?dzie mia?o 10 razy wi?cej zwiedzaj?cych. Poniewa? nie odpowiedzieli na moje 3 pisma wi?c WYGNA?EM pieni?dze do Brukseli.
Prof. Przy??ckiego znam dobrze, gdy? pracowa?em z nim kilka lat i rozmawia?em o moich sprawach wielokrotnie, ale poró?ni?em si? wobec JEGO interpretacji mongolskiej broni chemicznej pod Legnic?. Nie zgadzam si?, ?e NIE MA POMYS?U na Wzgórze Polskie, gdy? koncepcja Cempy jest logiczna. Ja uzupe?ni?em j? wnioskiem do historii architektury – ?e Henryk Brodaty wybudowa? tam SYPIALNI?, któr? podczas urz?dowania w Zantyrze-Malborku w czasie polskiej krucjaty przeciw Czyngis Chanowi w l. 1222-25, POWTÓRZY? w postaci Pa?acu Wielkiego Mistrza, co wykopaliska archeologiczne zweryfikuj?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 8:41 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Micha? Wójcik, NIE TAKI GALL I NIE TAKI ANONIM – Gall Anonim pochodzi? z Wenecji lub Dalmacji i oprócz „Kroniki Polskiej” napisa? „Translacj? ?w. Miko?aja i jego towarzyszy” - uwa?a prof. Tomasz Jasi?ski, autor studium „O pochodzeniu Galla Anonima”. Zdaniem historyka Gall by? wybitnym stylist? i ?ledzi? najnowsze trendy w europejskiej poezji i prozie; Fokus HISTORIA, XI/2008

Malunek przedstawia W?GIERSKIEGO do?? weneckiego, w diademie z pere? i mitrze. Mitra egipska jest tu na miejscu, gdy? patronem Wenecji by?a kupiona od muzu?manów mumia ?w. Marka, któr? ma by? mumi? Aleksandra Macedo?skiego z rzymskiego grobowca Alabastrowego w Aleksandrii, któr? Egipcjanie – dla uchronienia przed chrze?cijanami – nazwali ?wi?tym Markiem Ewangelist?. Nazwisko Gall jest te? na miejscu, gdy? by?a to w?gierska wówczas Galia Przedalpejska.
Galla Anonim przyby? do Polski z dworem Ksi?cia Wo?oskiego Mieszka Boles?awowica, który w r. 1084 wyp?dza? z W?grami i Normanami Sycylijskimi z Rzymu Niemców, jako nadworny panegirysta. Wobec tego to on napisa? archetyp Amletusa, którego streszczenie zamie?ci? Anonim Roskildzki w Kronice Du?skiej, sk?d przej?? go Sakso Gramatyk. Jest to anachronizm, gdy? akcja rozgrywa?a si? nie na zamku w Helsingorze tylko na zamku Królewskim w P?ocku.
Gall Anonim zosta? te? w 1113 r. NARZUCONYM przez W?grów kronikarzem pokutnym Boles?awa III Krzywoustego, co mia?o powa?ne skutki, gdy? bezpo?rednio po tej pokucie Polacy i W?grzy zdobyli wa?ny zamek Prawdziców Wyszogród w Bydgoszczy po prawej stronie Wis?y, aby potem uderzy? na Chiny, w trakcie czego opanowali Mandzuri?.
Gall zdyskontowa? pobyt w Polsce dla przeniesienia kultu ?w. Miko?aja do Wenecji, zast?puj?c tam kodeks ?w. Jakuba kodeksem ?w. Miko?aja, co POZBAWI?O ?YDÓW MONOPOLU NA FINANSE I HANDEL. W Polsce rycerzami kodesku ?w. Miko?aja byli Prawdzice.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Lis 05, 2008 5:47 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Irahim ibn-Jakub pisze o Pa?stwie Mieszka jako najrozleglejszym z ZACHODNIOS?OWIA?SKICH, tj. Obodrycji, Wielecji i Czech ze ?l?skiem lewobrze?nym, Ma?opolsk? i protektoralnym KIJOWEM. Poniewa? HS nie wie, gdzie TEN MIESZKO panowa?, wi?c musz? mu przypomnie?, ?e kiedy? historycy pozna?scy og?osili, ?e ?ADNEJ WYPRAWY MARGRABIEGO GERONA NA POZNA? NIE BY?O, a relacja mówi o wojnie Wichmana.
W bitwie nad Regnic? w roku 955 Geron przyrzek? w imieniu króla niemieckiego Rugianom Bornholm, ale Mieszko, który w tej bitwie udzia?u nie bra?, og?osi? si? protektorem Po?abia, aby w r. 962 zawrze? z Niemcami pokój odst?puj?c im Howolin i Branibor a samemu anektuj?c Strza?ów-Stralsund i Lubusz?-Berlin. Wywo?a?o to bunt Wieletów i Wolinian, którzy przywo?ali by?ego jarla Bractwa ?mia?ych ?eglarzy Wichamana, który na czele floty woli?skiej i ra?skiej rozgromi? ko?o Bornholmu Haralda Sinoz?bego, który – ?eby ratowa? Bornholm – uzna? si? trybutariuszem Cesarza. Wichman na czela flot woli?skiej i ra?skiej, oraz Wieletów, rozgromi? te? Mieszka i ZDOBY? SZCZECIN – wobec czego Mieszko musia? ?ladem Haralda z?o?y? trybut Cesarzowi. To by?o w?a?nie powodem matrymonialnego aliansu polsko-czeskiego, gdy? jazda polska walczy?a wówczas w CHINACH, ?eby podczas bitwy nad Wo?g? w 965 r. uderzy? od ty?u na Chazarów.
Formu?a trybutu DO RZEKI WARTY jest niejednoznaczna, gdy? je?li Odra p?yn??a do Hamburga to Warta do Szczecina, gdzie Mieszko budowa? Drugi Londyn, co straszy?o Wolinian, którzy mieli pono? NAJWI?KSZE MIASTO W EUROPIE, cho? Ibn-Jakub przyby? z Kordowy, która mia?a pó?tora miliona mieszka?ców. Wineta by?a na klifach zachodniego Wolinia, sk?d Brandenburczycy, Szwedzi, Prusacy i Niemcy czerpali kamie? na fortyfikowanie uj?cia Odry i budow? Szczecina. Podstaw? ekonomiczn? Winety by? ?led? ATLANTYCKI, który w r. 1425, na skutek prze?owienia przez Du?czyków i Hanzeatów, poszed? na tar?o do Holandii, staj?c si? podstaw? jej mocarstwowo?ci, gdy? dawa? tyle co Hiszpanom SREBRO I Z?OTO AMERYKI. Drugi Londyn by? kilkakrotnie wi?kszy od magdeburskiego, gdy? by? cz??ci? PIERWOTNEJ HOLANDII.
Polacy od Lecha Afryka?skiego orali TYLKO P?UGIEM, co by?o mo?liwe dzi?ki ?elazu Gda?skiemu. ?elazo Gda?skie, na którym „wisia?y” Holandia, Hiszpania i Portugalia, zniszczy? Oliver Cromwell, zast?puj?c je lichym ?elazem angielskim na patencie z Wa?brzycha, który kupi? u Braci Czeskich. Wg Wandaluzji to ?elazo Gda?skie za?o?y?a Waleska Z?otow?osa, córka Gereona, który dokona? „greckiego” podboju metalurgii powi?la?skiej i ?l?skiej jako kultura pucharów lejkowatych, zak?adaj?c metalurgi? rysk?, któr? zniszczy? Wojewoda Kij jako Popiel II Myszowaty buduj?c kana? Prype?-Bug dla eksportu pszenicy ukrai?skiej, co zbankrutowa?o kana? Dniepr-Dzwina.
HS pisze, ?e „W pa?stwie Mieszka kursowa?y z pewno?ci? ró?ne p?acid?a - czyli pieni?dz niemetaliczny.” W Pa?stwie Mieszka obowi?zywa?a moneta ARABSKA, na podstawie konwencji Prawdziców z Samanidami w Samarkandzie, ale istnia? te? obrót bezgotówkowy na podstawie kodeksu handlowego ?w. Miko?aja.
Pa?stwo Mieszka nie by?o pa?stwem a despoti?, która wy?oni?a si? z Rzeszy Pieczyngów ze stolic? w Rostowie nad Donem po bitwie nad Regnic?. W Rzeszy Pieczyngów obowi?zywa? RZYMSKI kodeks handlowy ?wi?tego Miko?aja, gdy w Europie Zachodniej i Bizancjum obowi?zywa? KATOLICKI kodeks handlowy ?wi?tego Jakuba, wi?c Niemcy rozró?niaj? NIEMIECKIE ko?cio?y ?w. Jakuba do S?OWIA?SKICH ?w. Miko?aja. Z tej racji przeniesienie handlowego wyznania ?w. Miko?aja przez Galla Anonima z Polski do w?gierskiej Wenecji umo?liwi?o za?o?enie w pó?nocnych W?oszech PIERWSZYCH BANKÓW EUROPEJSKICH.
Poza ?ledziem, pszenic?, ?ywcem wo?owym, wo?owin? marynistyczn?, miodem pitnym, bursztynem, czerwcem polskim znad Dniestru, miedzi? kieleck? i cyn? izersk? wa?nym polskim atutem handlowym by?o drewno szkutnicze, zw?aszcza dla Bizancjum i pa?stw muzu?ma?skich, tote? Waleska musia?a budowa? Gda?sk Staromiejski ju? w XXXIV w. pne. Wszystkie ko?cio?y, poza krzy?ackim ?w. El?biety, s? jej.
Doprasza?em si? o próbki dendrologiczne z drewnianych fundamenów ratusza gda?skiego.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Gru 12, 2008 7:10 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Krzysztof Kowalski, MISTRZOWIE MECZA I MODLITWY – w Kwidzynie na Pomorzu, w katedrze Jana Ewangelisty archeolodzy wydobyli drewniane trumny z XIV wieku. S? w nich szcz?tki wielkich mistrzów krzy?ackich; Rzeczpospolita, 12 XII 08, s. A20

W?grzy mówi?, ?e przysz?o im ?y? miedzy niemieckim k?amstwem a tureckim jadem. Turecki jad to jezuici z haremów su?ta?skich a niemieckie k?amstwo to zniszczenie Napoleona twierdz? wroc?awsk? czy Heinrich Schliemann, którym ?elazny Kanclerz otru? Rosj? i Francj?. Egzemplifikuje to OP?ACALNO?? polityki historycznej, cho? jeszcze nie tej bardzo agresywnej, któr? uprawia Berlin obecnie.
Ta agresywno?? zacz??a si? od ??dania ?l?skiej NSDAP „germanizacji prehistorii i historii ?l?ska”, na co Adolf Hitler ANEKTOWA? Wandalów. Dla ZAGWO?DZENIA funkcjonalno?ci historii ?l?ska wroc?awski zamek Biskupi nazwano KSI???CYM, czego musia? broni? biskup, bo by mu Strauss marek do koryta nie nasypa? i Popie?uszki nie zabi?. FJSt wykupi? te? z Akademii Nauk NRD m? Funkcjonaln? Chronologi? Architektury Niemieckiej za 8 mld DM, gdy? zdetonowanie tego kapita?u historycznego w warunkach konfrontacji Ost-West mog?o mie? nieobliczalne skutki, wi?c z 6 strza?ów Abu Nidala w Wiktorii 3 by?y Jaruzelskiego.
Tytu?owy artyku? jest przyk?adem NIEMIECKIEGO K?AMSTWA. Wg FChAN to na Zje?dzie Gnie?nie?skim w Szczecinie-Gnie?nie Rzym pot?pi? sakraln? architektur? halow?, jako poga?sk?, zalecaj?c model ko?cio?a ?w?w. Afry i Ulryka w Augsburgu – wobec czego Prawdzice musieli przebudowa? katedr? kwidzy?sk? PSEUDOBAZYLIKOWO.
Z Kwidzyniem jest podobnie jak z Fromborkiem. Na rycinie Adlerholda jest wie?a KOPERNIKA, ale katedra NIE MA prezbiterium i brakuje ko?cio?a ?w. Miko?aja, na miejscu którego jest M?yn na STARYM planie Fromborka. Wynika to z tego, ?e miedzioryt powsta? bezpo?rednio PO zbudowaniu przez Kopernika Obserwatorium na latarni morskiej, przed za?o?eniem iglicy. Potem Kopernik przebudowywa? Frombork, przebudowuj?c M?yn na ko?ció? ?w. Miko?aja, ?eby w olbrzymiej dzwonnicy zawiesi? dzwony Kopernika, które wysadzili z dzwonnic? Szwedzi, gdy? by?y za du?e by za?adowa? je na okr?ty, a w pierwotn? Dzwonnic? katedraln? przebudowa? na grobowiec dla siebie i Dantyszka, z którego WYRZUCI? ich Szembek. Potem za? dobudowa? prezbiterium z krypt? grobow? dla kanoników a wreszcie zakopa? stare uj?cie Baudy i zniwelowa? mury obronne. Dzia?alno?? t? móg? finansowa? Dantyszek, który by? krezusem.
OBECNY zamek kwidzy?ski istnia? w r. 1233, a katedr? dobudowano do?, gdy budowano katedr? fromborsk?. Jest to architektura ko?cio?a Targowego w Halle i Zamkowego w Kwedlinburgu. Przy I podpisa? si? wite? Prawdzic jako Roland a na II jego przyjaciel Henryk Ptasznik, gdy czaili si? na Francuzów, ?eby zabra? im Lotaryngi? Wielk?. Zamek kwidzy?ski jest jednak du?o starszy, gdy? architektonicznie nale?y do zamków Panów Bursztynu czyli ARYJSKIEGO od?amu kultury amfor kulistych. A? do Saby i Salomona kadzid?em ?wi?tynnym by? bursztyn kopalny. S?owianie te? potrafili budowa?, o czym ?wiadczy zbudowanie przez Pelopsa z Poznania najwspanialszego pa?acu myke?skiego w Pylos na Peloponezie dla handlu ?elazem ?l?skim. Wojna troja?ska zbankrutowa?a stalownictwo kieleckie, co umo?liwi?o S?owianom wygnali Ariów do Azji; ale Kijowa pieniacze nie dostali, bo Indra da? Kijów Aleksandrowi-Parysowi.
Drzeworyt WARGENBURG jest datowany na XVI w, ale ja datuj? go bezpo?rednio po wykupieniu Kwidzynia od Sta?ków w r. 1293. Brak tam jeszcze WIADUKTU – najs?ynniejszego w Polsce po kamienieckim, którego niektórzy dopatruj? si? na Kolumnie Trajana. Doda nie zbankrutowa?a, bo sprzedaje swe biustonosze i majtki.
?rodowa Rzeczpospolita podaje, ?e wybuch Santorynu na Therze by? w r. 1613 pne (Zag?ada wyspy, 10 XII 08, s. A23). Mam list Mi?dzynarodowego Instytutu Cywilizacji S?owian, ?e wybuch ten by? w 1628 pne. My?la?em, ?e to datowanie dendrologiczne a wi?c ?cis?e. Data ta jest wa?na dla historii S?owian, gdy? na skutek wyludnienia Egei i zachodniej cz??ci Azji Mniejszej pano?scy Grecy zaj?li Ege?, co nazywa si? cywilizacj? MYKE?SK?, a S?owianie po raz I starali si? wygna? Ariów do Azji. Myke?skie zamki MAGALITYCZNE s? jednak reliktem cywilizacji egejskiej z V tysi?cl. pne.
Norman Davies pisze w dziele EUROPA – Rozprawa historyka z histori?, ZNAK Kraków 2003, ?e najwi?kszym zamkiem w Europie by? Coucy w Pikardii, na zachód o Laon. Poniewa? ksi???ta Burgundii u?ywali tytu?u de Coucy wi?c mo?e to by? zamek najwspanialszy?
Podczas konsekracji HALOWEJ katedry na Hradczanie w r. 1096 kronikarz zapisa?, ?e jest GODNA RZYMU. Katedr? t? zburzyli Brandenburczycy po bitwie pod Suchymi Krutami, których niemiecki patrycjat wezwa? przeciw ?l?zakom. Mnie za? uczono, ?e Praga by?a faktyczn? stolic? Cesarstwa, równie? ze wzgl?du, ?e z Hradczanem nie równa? si? ?aden zamek niemiecki – mimo zburzonej katedry – ale w Polsce by? taki zamek w POZNANIU czy Wa?ach Chrobrego w Szczecinie. W Rzymie by?a Rotunda ?w. Piotra, stanowi?ca 2/3 OBECNEJ bazyliki Piotrowej, któr? wystawi? Grzegorz Wielki na miejscu rzymskiej bazyliki cmentarnej Voto Canne, gdzie by? stadion Hannibala. Chcia?em to sprzeda? za pa?acyk pod Rzymem dla kuzynki, która jest historykiem sztuki, ale musz? trzyma? si? Hradczanu ze wzgl?du na megality. 40 lat temu Hrabia Na??cz-Ciechanowicz, którego przodka ochrzci? ?w. Otton z Bambergu, mówi? mi – co pochodzi?o chyba od Hawrota - ?e TECHNIKA MEGALITYCZNA MO?E POCHODZI? Z CZECH, co pu?ci?em mimouszu.
Teraz nie mog? wykluczy?, ?e Jur-Uranos, udaj?c si? na Ural, wyznaczy? Krokowi Prag? a Kronosowi Kazimierz D, zakazuj?c im fortyfikowania technik? murarsk?. Wobec tego I budowa? meaglityczny Hradczan a II megalityczn? cytadel? w Kazimierzu, która pad?a ofiar? WAPIENNICTWA jak megalityczny P?ock. Krok poprowadzi?by o?l? czy muln? drog? do Triestu, sk?d ?elazo p?awiono do Koryntu – i st?d megalityczne Mykeny jako zaczyn Cywilizacji Egejskiej.


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Pon Gru 15, 2008 10:11 am, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Gru 18, 2008 5:53 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dariusz ?ukasiewicz, PRZEKL?TA LICHWA, Polityka, 20-27 XII 2008

Podstaw? katolicyzmu by? handlowy kodeks ?w. Jakuba, zakazuj?cy chrze?cijanom po?yczania pieni?dzy na procent i dzia?alno?ci finansowej formu??: Z?OTO TO ?LISKA I NIEBEZPIECZNA DLA DUSZY CHRZ??CIJANINA RZECZ A BÓG PRZEBACZY DZIECIOM SWOIM tj. ?ydom. Kodeks ?wi?tego Jakuba wprowadzi? monarchizacj? walorów skarbowych, którymi administrowali ?ydzi jako NIEWOLNICY SKARBU. By?a jednak sprzeczno?? mi?dzy Dzie?mi Bo?ymi Jezusa Chrystusa a Niewolnikami Skarbu, ale dawa?o to Dzieciom Bo?ym spo?eczny monopol finansowy, co przejawia?a si? g?ównie LICHW?.
Lichwa by?a podstaw? NIEWOLNICTWA ANTYCZNEGO, gdy? niewyp?acalny d?u?nik by? sprzedawany z rodzin? przez milicj? miejsk? na targu niewolniczym. Lichwa rzymska by?a ostrzejsza od greckiej, ale najostrzejsza by?a fenicka, któr? znamy jako ?YDOWSK?.
Poza katolickim kodeksem ?wi?tego Jakuba by? w Europie jeszcze handlowy kodeks ?w. Miko?aja, którego ZBROJNYM RAMIENIEM by? ród Prawdziców z Moskwy. W l. 900-902 Prawdzice rozgromili Rzesz? Karoli?sk?, z której wy?oni?y si? PONOWNIE Królestwo Francuskie, Cesarstwo W?oskie jako Lotaryngia Wielka oraz Królestwo Niemieckie. Sejm Niemiecki skapitulowa? przed Prawdzicami za pomoc w wojnie z Francj? o Lotaryngi? Wielk?, wobec czego stalic? Rzeszy sta?a si? Kolonia, gdzie by? wspania?y pa?ac Merowingów – jeszcze wspanialszy do zachowanego Reichstagu w Koblencji, zbudowanego przez cesarza Ludwika Pobo?nego jako protegowanego polskiego.
Kodeks ?w. Miko?aja nie zabrania? chrze?cijanom po?yczania pieni?dzy na procent, ale d?u?nik DZIELI? si? zyskiem z wierzycielem. Z tej racji Niemcy rozró?niali ko?cio?y katolickie ?w. Jakuba od s?owia?skich ?w. Miko?aja.
W roku 1085 powróci? do Polski historyczny Hamlet Mieszko Boles?awowic, który po pobiciu Turków pod Sandomierzem, podboju Danii i wyp?dzeniu Czechów ze ?l?ska przebywa? przez 3 lata u swego stryja w P?ocku jako Ksi??? Krakowski i Wo?oski, gdzie zosta? zamordowany przez Prawdziców, co opisa? jego nadworny kronikarz Gall Anonim w Amletusie.
Gall Anonim, jako pokutny kronikarz Boles?awa III, SPROWADZI? RELIKWIE ?W. MIKO?AJA Z HALICZA DO W?GIERSKIEJ WENECJI, przez co uzyska? prawo pos?ugiwania si? kodeksem handlowym ?w. Miko?aja i zosta? DO??. Na podstawie tego kodeksu powsta?y w pó?nocnych W?oszech PIERWSZE BANKI, co powo?a?o cywilizacj? alpejsko-nadre?sk?, która jako Zwi?zek Miast Nadre?skich rozgromi?a w r. 1288 pod Worringen k. Duesseldorfu Habsburgów.
Ma?achowicz jest z Wilna a przyby? do Wroc?awia jako ?o?nierz trofiejnego komanda NKWD. Poniewa? jeden próbowa? mi wmówi?, ?e z P?ocka wi?c powiem, ?e lichwa mia?a wp?yw na architektur?. Najbardziej znan? lichwiark? ?redniowiecznej Polski jest Dobiechna, ?ona palatyna i chyba te? kasztelana p?ockiego. Powinna by? ?ydówk?, gdy? ?ydzi mogli zajmowa? si? lichw? bo Prawdzice byli ju? zlikwidowani przez Boles?awa III. Otó? Dobiechna ufundowa?a TRZECI? katedr? p?ock?, prawdopodobnie na zamki Kasztela?skim, który Prusacy przebudowali na Wi?zienie.
Jest opinia, ?e gdyby nie Luter to FRANCJA BY?ABY AFGANISTANEM - ale Luter by? tylko przedstawicielem cywilizacji nadre?skiej a Kolonia, bez Polski i Poznania, nie odwa?y?aby si? go poprze?. Jest to taka prawda, jak to, ?e cywilizacja europejska jest cywilizacj? WANDALSK?, gdy? Wandalowie zdusili – czasem okrutnie – fundamentalizm chrze?cija?ski czyli albigensyjsko-katarski kodeks ?w. Jakuba.


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Sob Gru 20, 2008 12:11 am, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Gru 20, 2008 12:04 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

JEDYNA TAKA NA ?WIECIE – Wracamy do tematów, które poruszy?y czytelników „S?owa Polskiego”. Zbigniew Figet pisze o bazylice ?w. El?biety; Gazeta Wroc?awska, 18 XII 08, s. 30

Jest to FARA czyli Ko?ció? Garnizonowy. Budowa? j? warsztat minsteru strasburskiego, co ja w Wandaluzji t?umacze, ?e Ludwik Niemiecki, który pomaga? Ludwikowi Lebediuszowi rozgromi? Ord? Tureck? nad Wo?g? w r. 830, zosta? mianowany przez tego? Wojewod? ?l?skim. Gdy Lotariusz i Karol obalili cesarza Ludwika to Niemiec zaj?? ze ?l?zakami Pary?, ale sejm Franków WYPROSI? GO, daj?c mu jednak Teutoni? na prawym brzegu Renu. ?l?zacy, wracaj?c do Wroc?awia, uprowadzili warsztat strasburski, który wzniós? far? ?w. El?biety W?gierskiej. Minster strasburski by? jednak konsekrowany w r. 840 – czyli jakby by? wzniesiony przez warsztat wroc?awski? gdy? podpisy s? TE SAME.
To co znale?li Lasota, Rosp?dowski, Czerner i Ma?achowicz w podziemiach fary jest architektur? du?o wcze?niejsz?. Taka architektura jest pod ko?cio?ami Marii Magdaleny, ?w. Wojciecha, ?w. Jakuba i na Ostrowiu Tumskim. Niemcy nasrali G?upim Polaczkom do talerzy Zamkiem Ksi???cym – ?eby zdechli jak Napoleon od Twierdzy Wroc?awskiej. Stan obronny twierdzy fryderycja?skiej wynosi? 80 tys ?o?nierza, tyle co twierdzy Pary?. W twierdzy by?y pruskie strategiczne zapasy zbo?a w?gierskiego wi?c Clausewiz ukry? w niej ponad stutysi?czn? armi?, która – gdy Napoleon by? w Moskwie - podj??a prusk? wojn? wyzwole?cz?, wobec czego Napoleon musia? ucieka? z Moskwy w najsro?sz? zim?, pozostawiaj?c kilkaset tys zasolonych i zamro?onych koni, a poniewa? Berezyna wyla?a JAK MORZE to z 600-tysi?cznej armi ocala? co 20. Wg masona i enkawudzisty Ma?achowicza to by? jednak inny powód opuszczenia przez Francuzów Moskwy w NAJWI?KSZ? ?NIE?YC? ni? Spisek Ryski, wywo?any przez armi? prusk? w Twierdzy Wroc?awskiej - bo Napoleon ROZEBRA? J?. Taka by?a moja rozmowa jako komisarza WOAK ds. Twierdzy Pruskiej z Panami Profesorami.
Robotnicy na Zamku Biskupim pytali mnie, co takiego powiedzia?em dr Lasocie, ?e CIURNO?CI DOSTA?. Pytali go, ale kl?ka?, macha? r?k? za mn? i powtarza? przez ?zy: Wariat, wariat, wariat... S?dz?, ?e zorientowa? si?, ?e ja WIEM po co Franz J. Strauss przyje?d?a do biskupa. FJSt wykupi? z Akademii Nauk NRD m? Funkcjonaln? Chronologi? Architektury Niemieckiej i przyje?d?a? do biskupa, ?eby finansowa? badania archeologiczne na Ostrowie – co by?o kamufla?em ?ARZYNANIA Zwi?zku Sowieckiego przez mord na CIELAKU-Popie?uszce.
Ma?achowicz twierdzi?, ?e TO ZAMEK KSI??ECY, a ja ?e to fekaliomachia niemiecka. Og?osi?em w Gazecie Robotniczej OBRONA WYSPY KSI??ECEJ PRZED HALABARDNIKAMI (22 XII 1994), gdzie powtórzy?em, ?e zamek Ksi???cy by? na terenie Uniwersytetu. Zosta?o to potwierdzone znalezieniem majestatycznej piecz?ci Henryk IV Probusa podczas wykopalisk k. Rektoratu. Tylko ja potrafi?em to wyja?ni?: Gdy halabardnicy weszli na zamek to ksi??? kaza? s?u??cemu ukry? piecz??, któr? ten schowa? w szczurzym k?cie. Wobec SKONFISKOWANIA przez rad? miejsk? zamków za d?ugi ksi??? WPROWADZI? SI? do Z?otego Biskupa, wobec czego zamek Ostrowski zosta? OKUPACYJNIE ksi???cym co jest polskim hepeningiem historycznym.
W Wandaluzji pisz?, ?e Ulica Miko?aja jest od WIE?Y Mistrza Miko?aja, któr? Kopernik odbudowa? na Obserwatorium Zimowe. W Gda?sku Kopernik korzysta? z obserwatorium Dantyszka na wie?y Mariackiej. Dantyszek by? cenzorem papieskim Kopernika, z którym zawar? umow?, ?e b?dzie finansowa? jego projekty za KOPIE DLA SIEBIE. Letnie obserwatorium we Fromborku by?o na przebudowanej w tym celu latarni morskiej w OBROTOWEJ KOPULE, ale Kopernik musia? mie? te? poszukiwane w?a?nie PAVIMENTUM, jakie we Wroc?awiu powinno by? w ogrodzie Legatury Polskiej na Zamku Biskupim, ale gdzie by?o w Warszawie to nie wiem.
Asystent Tychona Brahego, Eliasz Cimber przyby? do Fromborka w celu zakupienia obserwatorium Kopernika. Nie chciano z nim gada? pokazuj?c mu jako obserwatorium Baszt? Kopernika, gdzie by? lamus. Poniewa? zna? si? na tym wi?c w to nie uwierzy?, ale zakupi? obserwatorium Dantyszka z wie?y fary gda?skiej. Obserwatorium Kopernika we Fromborku zosta?o zagrabione przez Gustawa Adolfa, jaki los spotka? te? olbrzymie dzwony Kopernika, ale Krystyna Wazówna odda?a je swemu hiszpa?skiemu kopulantowi, który wys?a? je do Rzymu, gdzie zosta?o spalone na STOSIE.


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Sro Gru 24, 2008 11:08 am, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 2:48 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Andrzej Zieli?ski, KRONIKA PRZYPRAWIONEJ G?BY – Czarny piar nie jest wynalazkiem dzisiejszym. Jednym z wielkich jego mistrzów by? najwi?kszy polski kronikarz Jan D?ugosz...; Polityka, 20-27 XII 08

JD by? patriot? polskim, szowinist? ma?opolskim i Wiernym Synem Ko?cio?a Katolickiego. Spostponowa? Mieszka II jako NIEKATOLIKUSA, który urodzonego z katolickiej matki Kazimierza odda? do klasztoru a syna s?owia?skiego wyznania na?o?nicy Dobrawy II uczyni? nast?pc? tronu.
To ?e M.II sprawowa? S?dy Królewskie na Kujawach, w P?ocku i ??czycy ?wiadczy o Domenie Królewskiej, gdy? wg konstytucji chrobrowskiej stolic?, czyli Gop?em-Gnieznem, by?a Kruszwica, której domen? wy??czono z systemu wojewódzkiego, jako W?asno?? W województwach by?y s?dy wojewodzia?skie, od których by?o odwo?anie do s?du Królewskiego jako OSTATECZNEGO.
Kodeks Matyldy by? odpowiedzi? na zerwanie narzecze?stwa w r. 1013, w którym chodzi?o o Pok?adziny Matyldy, które zosta?y OTR?BIONE w Strasburgu i Fryburgu Bryzgawijskim. Przez te Pok?adziny Mieszko zosta? protektorem Hunsfridigerów, którym grozi?a rewindykacja Reichstagu, gdy? byli herzogami z ?ASKI HUNÓW-W?grów.
Nie jest prawd?, ?e M.II otru? Bezpryma, gdy? jak mówi W?GIERSKI DRAMAT NARODOWY to Bezpryma i Emeryka otru? Frankensztajn-Wszebor, sportretowany na tympanonie rotundy w Strzelnie, gdy? dosta? od Bezpryma Ca?y Las Sto?owy. FWsz uciek? do Ottona we Wroc?awiu, który by? Palatynem ?l?skim na ?l?sku lewobrze?nym, którego te? otru? zostaj?c Palatynem CZESKIM.
FWsz jeszcze jako doradca Bezpryma i Emeryka, którzy z Jaros?awem M?drym atakowali Ma?opolsk?, zagra? Z?otem Chazarów, które Boles?aw Srogi zdoby? nad Wo?g? w l. 965-7 i z?o?y? w zamku bratys?awskim. Poniewa? by?o ono atakowane przez W?grów i Niemców wi?c panowie czescy zwrócili si? o protektorat do Chrobrego, co wymaga?o polskiej okupacji Czech, nazywanej przez Czechów ANEKSJ?. Gdy Boles?aw Rudy wyci?? z Niemcami polskie za?ogi na zachód od We?tawy to panowie czescy pochwycili go na mo?cie Judyty, dzi? Karola, i przewie?li do Krakowa, gdzie zosta? o?lepiony. Na mocy pokoju budziszy?skiego Czechy zosta?y zwrócone synowi BR, Udalrykowi a Morawy zosta?y Polskim Protektoratem z racji polskiego protektoratu nad z?otem Chjazarów, którym administrowali Czesi – wobec czego Frankensztajn zyska? do??czenie Ud do koalicji Bezprym-Emeryk-Jaros?aw za Bratys?aw?.
Mieszko to ZAAKCEPTOWA? i spotka? si? z Ud na prze??czy sudeckiej, co Niemcy przebili obiecuj?c Ud ksi?stwo Mi?nie?skie za zamordowanie M.II, wobec czego Ud porwa? go. Chc?c przekona? Niemców o dope?nieniu kontraktu zainscenizowa? ka?ni?, w której prawdziwe by?o tylko kastrowanie. To usatysfakcjonowa?o Niemców, bo powiedzieli Ud, i? Mi?nia, Praga i Bratys?awa s? NIEMIECKIE, na co Ud WYPU?CI? EUNUCHA, który wyp?dzi? Niemców z Mi?ni i spustoszy? cz??? Saksonii zagarniaj?c „wiele kobiet”, przez co Niemcy przezwali go Biczem Bo?ym. Do niewoli dosta? si? syn Bezpryma Dytryk, który zosta? mianowany przez M.II Ksi?ciem Mi?nie?skim.
Spraw? Z?ota Chazarów za?atwi? Brzestys?aw najazdem na Polsk?, co obali?o Boles?awa Zapomnianego, wobec czego Dytryk osadzi? w Poznaniu Kazimierza Mnicha. To umo?liwi?o Brzetys?awowi przeniesienie Z?ota Chazarów do Pragi, na co tylko czekali Niemcy, wi?c na Prag? poszed? z Dytrykiem landgraf Turyngii Ekkehard II, który wywióz? Z?oto Chazarów i olbrzymi skarb srebrny flotyll? do Erfurtu. Czechy zosta?y spustoszone niemi?osiernie a pami?tk? tego jest Wspania?y Erfurt.
TRYUMFATORA widzimy w katedrze naumburskiej w portrecie Ma??e?skim z Regelind?, która pozuje na Pierwsz? Dam? Rzeszy, gdy? siada?a sobie na pryzmie chazarskiego z?ota. Podstarza?y Ekkehard zosta? jednak uwiedziony przez pi?kn? Jut? z ludu wi?c Regelinda wynios?a si? do Naumburga po polskiej stronie granicy, wobec czego pozbawiony polskiego protektoratu Ekkehard pad? ofiar? cesarza i arcybiskupa, którego agentem okaza?a si? Juta. Z?ota tego szuka? Józef Stalin jako ANTYFASZYSTOWSKI protektor Szwajcarii, g?osz?c, ?e by?o go 35 tysi?cy ton, co by?o kamufla?em familijnego z?ota Romanowów i Z?ota Trockiego.
D?ugosz nie tylko robi? ideologi?, ale niszczy? te? dokumenty. Kupi? np. za kasztelani? Smole? kronik? rodow? Lisów, która po wykorzystaniu ZNISZCZY?. Opisa? bitw? pod Mozgaw? tak, ?eby WYELIMINOWA? ?l?zaków. Opisa? Najwi?ksz? Bitw? pod Turskiem tylko na podstawie raportu dowódcy ataku na obóz mongolski, ?eby ukra?? bitw? Wielkopolanom i Mazurom. Po??czy? w jedn? operacj? bitw? z Tatarami pod Chmielnikiem w r. 1241 z bitw? pod Zaraszynem i Tarczkiem w r. 1246, ?eby WYELIMINOWA? Mazurów; opisa? szczegó?owo bitw? pod Legnic? na podstawie akt beatyfikacji Henryka Pobo?nego i konsekracji Jadwigi Meranki w klasztorze cysterek w Trzebnicy, które zagin??y, cho? mog?y zosta? zniszczone przez Prusaków, którzy robili takie rzeczy. Gerard Labuda og?osi? to jako Zaginiona Kronika w Rocznikach D?ugosza.
AZ pisze, ?e zapodana przez JD historia, i? Boles?aw II zrobi? w KO?CIELE STRIPTIS SWEJ NA?O?NICY-KLACZY jest czarn? propagand?. Frankensztajn-Wszebor by? w prostej linii przodkiem Adolfa Hitlera, który wg ?ledztwa Bundestagu ws. hitleryzmu i holokaustu by? wnukiem m?odego Frankenbergera, a Frankenbergerowie byli powróconymi na ?ono synagogi Frankenbergami ?l?skimi, z których najs?ynniejszym by? Frankenberg-Frankenstein, którego akta procesu w ?widnicy w r. 1602 czyta? w Wiedniu lord Byron.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Gru 25, 2008 10:17 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wys?any: Czw Gru 06, 2007 1:08 am na stron? 1 Europejska Atlantyda
By?em na filmie Beowulf. Hollywood zrobi? z elegii na ?mier? Swena Wid?obrodego Godzill? w konwencji indyjskiego Bollywoodu, przy której gady jurajskie s? konkursem pi?kno?ci, bo jest to orgia trupiej obrzydliwo?ci.
Znam Beowulfa ze streszczenia i rozmowy z Profesorem Woro?czakiem, który zgadza? si? ze mn? wi?c mog? napisa?, ?e akcja filmu zaczyna si? na zamku Gryf lub bli?niaczym Grabowcu w Szczecinie-Gnie?nie, podczas oczekiwania na przybycie cesarza Ottona III, który otworzy? uroczysto?ci MILENIJNE. Impreza zosta?a jednak zak?ócona wp?yni?ciem na Ba?tyk flot Roberta Z?odzieja i Olafa Tryggvasona, którzy zostali zaproszony na organizowan? przez Prawdziców KONKURENCYJN? imprez? milenijn?, w Królewcu, Malborku i Kwidzyniu.
?eby rozbi? NIEKATOLICK? imprez? Prawdziców Boles?aw Chrobry zaprosi? Roberta do Szczecina, a poniewa? pro?ba zosta?a poparta mobilizacj? flot Polski, Danii i Szwecji wi?c Robert da? si? namówi?, pozostawiaj?c Olafa, który k. Rugii zosta? rozgromiony przez floty sprzymierzone pod wodz? Swena-Beowulfa i skoczy? w ZBROII do morza. Olaf by? przystojnym blondynem.
Wobec wp?yni?cia floty francuskiej do Winety na zachodnim Woliniu cesarz OPU?CI? SZCZECIN, co by?o przerwaniem obchodów milenijnych, a o Olafa upomnia?a si? jego ?ona, ksi??na Wiskaut-Littawy-Królewca Gejra. ?eby za?egna? kazus wojenny Rosji z Dani? Swen ui?ci? d?ugi Olafa u Gejry, co w filmie przedstawiono jako wr?czenie Syrenie Z?otego Rogu. Syrena nie by?a z tego widocznie zadowolona, bo odprawi?a Beowulfa KOPNIAKAMI a Z?oty Róg rzuci?a w bagno.
Kariera Beowulfa-Niedzwiedzia, zacz??a si? od rozgromienia przez Polaków i Gotlandczyków Haralada Sinoz?bego, dzi?ki czemu jarl Gotlandii Eryk zosta? królem Szwecji z przydomkiem ZWYCI?SKI, za? jego ?ona Storrada Dumna zosta?a ksi??n? Skanii. Nast?pca zmar?ego w polskiej niewoli Haralda, Swen-Beowulf, wszcz?? jednak wojn? rewan?ow?, ale w r. 997 zosta? rozgromiony przez Obodrytów i Szwedów pod Hedebami-Szlezwikiem i wys?any jako jeniec do Szczecina. Tam o?eni? si? z wdow? po Eryku, Storrad?, i ju? jako Jarl Jutlandii uda? si? na podbój Anglii, czego dokona? do spó?ki z Olafem. Wyp?yni?cie Swena na podbój Anglii uchodzi?o za NAJWI?KSZ? POLSK? PARAD? – ca?y Zalew zaja?nia? ?wiat?ami.
Przy podziale ?upów dosz?o jednak do k?ótni, z której zwyci?sko wyszed? wspierany przez Roberta Olaf. Teraz, po skoku Olafa do morza Anglia i Norwegia przypad?y Swenowi jako protegowanemu Szczecina. Swen chcia? jeszcze podbi? Irlandi?, ale zgin?? w bardzo krwawej bitwie. Film ko?czy si? ponownym wr?czeniem Z?otego Rogu Syrenie, wdowie po Olafie, tym razem przez Chrobrego, co by?o bardzo wa?ne ze wzgl?dy na ci??k? wojn? z Niemcami.
W Wandaluzji pisz?, ?e najstarszym zamkiem szczeci?skim jest Trzyg?aw. Nazwa ta kojarzy si? z Tryggvasonem, który móg? by? gubernatorem Szczecina wdowy po Mieszku I, Ody Teodorykówny, sk?d zosta? wygnany przez Chrobrego w r. 995 za przewiezienie skarbca Piastów do Strza?owa-Stralsundu. Trzyg?aw roma?ski zosta? prawdopodobnie zbudowany przez Lyrkosa dla eksportu ?elaza sudeckiego.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Sty 19, 2009 8:14 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Julia M. H. Smith, EUROPA PO RZYMIE – Historia kulturowa lat 500-1000. Nowe uj?cie; C with Oxford Uniwersity Press 2005; C Wydawnictwo UJ Kraków 2008;

Nie podoba mi si? to, gdy? powinno by? raczej POSTRZYMSKA EUROPA ZACHODNIA, ale wówczas nale?a?oby zacz?? od SZTUKI MEROWI?SKIEJ, która by? nie rzymska a SARMACKA, gdy? Merowingowie zaczynali karier? na dworze Attyli, gdzie dominowa?a sztuka sarmacka z Kurska. W Europie zachodniej by?o to tworzenie si? feudalizmu, którego podstaw? by?a taktyka RYCERSKA i prawo chrze?cija?skie, gdy Bizancjum kontynuowa?o imperialne prawo rzymskie.
Po ZESLAWIZOWANIU przez Wandalów Ba?kan pokój w Adrianopolu w 568 r. odda? W?ochy Longobardom a Bohemi? mi?dzy Dunajem a Sudetami zaj?li s?owia?scy Czesi, za? oblegaj?cy Konstantynopol pod wodz? Moskwy i okupuj?cy Ba?kany pod wodz? Rusa Wandalowie Afryka?scy przenie?li si? do Smole?ska i Rygi. W wyniku tego Konstantynopol utraci? rzymski charakter i sta? si? GRECKIM Bizancjum. Ta likwidacja rzymskiego imperializmu wysz?a Bizancjum na dobre, gdy? ROZWÓJ TECHNOLOGII pomimo kl?sk z Arabami doprowadzi? do tego, ?e w Cesarstwie Bizantyjskim, a g?ównie Konstantynopolu, skoncentrowa?o si? 2/3 BOGACTW ?WIATA.
Jeden z królów merowi?skich wozi? ze sob? tac? ze z?otniczym modelem, który pokazywa? gospodarzom ze s?owami: OTO CO ZROBI?EM DLA WIELKO?CI RODU FRANKÓW. Móg? to by? model obecnej katedry w Tournai w Belgii, albo pa?ac Merowingów w Kolonii? wspanialszy od pa?acu Karola Wielkiego w Wiesbaden i pa?acu Ludwika Pobo?nego w Koblencji, Pa?ac ten nie zachowa? si?, gdy? po odpowiedzi Henryka IV mieszczanom kolo?skim CO CESARSKIEGO CESARZOWI, co znaczy?o Murzyn zrobi? swoje, ci sprzedali go niesfornemu synowi a pa?ac rozebrali. Kopi? tego pa?acu by? pa?ac Lecha Afryka?skiego w P?ocku, który ma ikonografi?.
JMHS stawia pytanie, gdzie by?a APULIA nad Ba?tykiem. Nazwa zdaje si? pochodzi? od ?wi?tyni Apollina, z których najwi?ksz? by? obecny sobór ?w. Zofii w Nowogrodzie Wielkim. Chronologia i tre?? zapisu zdaje si? mówi?, ?e Ruryk okupowa? z Rusami z Rygi Sambi?, ale wobec odbicia przez Kija z Sambora-Kijowa Wiednia, i jego marszu do P?ocka musia? si? z Wiskaut-Littawy-Królewca wynosi?, wobec czego namówi? przez Ansgara Swewów na SKARBY Apollina, aby wprowadzi? si? tam.
Wielka Schizma by?a w r. 1054, wi?c Rzym wys?a? na Konstantynopol Boles?awa II, który w r. 1064 zdoby? miasto, gdzie by?a PONAD po?owa bogactw ?wiata. Zamiast jednak zachowa? si? PO LUDZKU – jak mu radzili Rusini – to wyca?owa? si? i wzi?? CO ?ASKA, za co zbudowano gotycki Kraków. - Móg? jednak wiedzia?, ?e skarbiec znajdowa? si? na Athosie?
Cywilizacja europejska powsta?a na DWÓCH NOGACH. I nog? by? handlowy kodeks ?w. Miko?aja, który Gall Anonim przeniós? w 1115 r. z Halicza do w?gierskiej Wenecji, dzi?ki czemu powsta?y w pó?nocnych W?oszech PIERWSZE BANKI EUROPEJSKIE; a II z?upienie przez Wenecjan Konstantynopola w r. 1202. Najwi?kszym skarbem by?y OKULARY czyli technologia, dzi?ki którym powsta?a cywilizacja alpejsko-nadre?ska.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 44, 45, 46  Następny
Strona 2 z 46

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group