Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

?redniowiecze
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 44, 45, 46  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Sty 23, 2009 10:51 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ZBRODNIA KAMIENNEJ G?OWY – W r. 1241 Wroc?aw sp?on??. Legenda g?osi, ?e ogie? pod?o?y? plebejusz, nieszcz??liwie zakochany w arystokratce. W?asn? wersj? tej historii opowiada Marcin Torz, Gazeta Wroc?awska - Wieczór Wroc?awia, 23 I 2009

Niemcy odnosili legend? o Henryku, zwanym przez Polaków Ro?cis?awem, do KAMIENNEJ G?OWY na po?udniowej ?cianie katedry wroc?awskiej w pobli?y WIE?Y. Henryk - czeladnik u z?otnika Franciszka – zakocha? si? w pi?knej córce swego pryncypa?a, a gdy ten nie zgodzi? si? na ma??e?stwo to opu?ci? mistrza i wg I wersji zaj?? si? rozbojem, a II uwolni? wroc?awskie prostytutki od bandy okrutnych sutenerów. II nie wyklucza I, gdy? Henryk Ro?cis?aw morduj?c sutenerów na podstawie informacji ich niewolnic móg? ich rabowa?.
Gdy powróci? do Franciszka, oferuj?c mu za córk? SAKW? Z?OTA to ten rozpozna? w tym klejnot swego przyjaciela i zawiadomi? milicj?, wobec czego HR zosta? aresztowany i ?ci?ty – co znowu NIE PASUJE, ?e podpali? dom swego niedosz?ego te?cia od czego SP?O-N??O CA?E MIASTO.
Ju? to, ?e TEN po?ar miasta jest datowany na rok 1241 ?wiadczy o konfabulacji, gdy? w roku tym Wroc?aw zosta? zdobyty i SPALONY przez Batu Chana. Mongo?owie nie zdobyli tylko zamku Biskupiego na Ostrowie Tumskim, a wobec niefortunnego dla nich przebiegu bitwy pod Legnic? BARDZIEJ UCIEKLI NI? ODESZLI wysadzaj?c prochowni? w ko?ciele ?w. Wojciecha, co nazywa si? Cudem b?. Czes?awa STRASZNY OGIE? ZST?PI? Z NIEBA i porazi? pogan – wobec czego pomoc Henryka-Ro?cis?awa nie by?a im potrzebna.
WROC?AW w Kronice Schedla jest miedziorytem z roku 1242, kiedy miasto przyj??a SAMOWOLNIE prawo magdeburskie. Zosta?o to zalegalizowane w r. 1260, o czym ?wiadczy statua Henryka Bia?ego na wie?y farnej. Ksi??? Henryk przebudowa? te? katedr?, która zosta?a spalona przez RAKIETY mongolskie, a jedna z wie? run??a, jak ?wiadczy opublikowany przez Schedla miedzioryt.
Przebudow? katedry prowadzi? Mistrz Marcin, którego g?ow? widzimy wewn?trz nawy bocznej katedry (Marcin Bukowski, Katedra Wroc?awska, Ossolineum 1974, il. 32). Przebudowa polega?a na budowie wie? SZTAUFOWSKICH oraz rozkuciu okien nawy g?ównej, gdzie za?o?ono gotyckie ?uki przyporowe. Marcin by? tak poch?oni?ty prac?, ?e prowadzi? budow? za w?asne pieni?dze – ale rada miejska, miast rozliczy? si? z nim, oskar?y?a go o Z?E ZAFUNDAMENTOWANIE i - na podstawie ekspertyz - skaza?a na ?ci?cie. Marcin Ro?cis?aw – w akcie Ostatniej Woli – kaza? za w?asne pieni?dze wmurowa? swój kamienny portret w po?udniow? ZEWN?TRZN? ?cian? katedry, ?eby WIDZIE?, kiedy katedra si? zawali?
Mamy wi?c tu WLEPIONY po?ar miasta w r. 1241, gdy podpalenie domu mistrza przez czeladnika pasowa?by do po?aru Wroc?awia w r. 1454, o co oskar?ano Czechów lub Polaków. Przyznam si?, ?e podpalenie domu za czarn? polewk? jest bardziej cenzuralne ni? zamordowanie dziewczyny, co powinno by? karane jako WAMPIRYZM. Wygl?da wi?c na to, ?e przy ogl?daniu klejnotów dosz?o mi?dzy nimi do k?ótni, w której HR zorientowa? si?, ?e F by? szefem sutenerów wi?c zabi? go a dom podpali?.
G?owa na katedrze nie ma wi?c nic wspólnego z nieszcz??liwym zalotnikiem a jest pomnikiem zbrodni Rady Miejskiej, która dla ZAMAZANIA prawdy przypisa?a j? Henrykowi Ro?cis?awowi.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 9:51 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Agnieszka Uci?ska, UPADEK KRÓLOWEJ – Twórcy projekty „Bizancjum 1200” zrekonstruowali ostatnie chwile ?wietno?ci Konstantynopola; Focus HISTORIA, I/2009, s. 82-87

Zupe?nie nie pojmuj?, dlaczego na miejscu AKROPOLU jest park – jak na Cytadeli pozna?skiej, gdzie twierdza Wazów by?a zas?oni?ta wielkimi drzewami. Poniewa? na najstarszych mapach Konstantynopola Akropolu nie ma – a teraz jest zespó? niskich pa?aców su?ta?skich Top Capi Saraj – wi?c s?dzi?em,, ?e Akropol zosta? USYPANY przez Justyniana podczas obl??enia Konstantynopola przez Wandalów w l. 550-558, gdy? wcze?niej pa?ac cesarski by? na S?dzie, na pó?nocnym brzegu Z?otego Rogu, a Justynian chcia? go widocznie przenie?? na Akropol – prawdopodobnie z powodu zdobycia S?du-Galaty przez Wandalów, wobec czego cesarz musia? zamieszka? na SKROMNEJ i ma?ej Blachowni.
Konstantynopol by? zwany KRÓLOW? MIAST, gdy ? jego wspania?o?? by?? NIEWYOBRA?ALNA – tak jak niewyobra?alne s? dane, ?e w mie?cie tym zosta?o skoncentrowane 2/3 BOGACTW ?WIATA. Bogactwa Konstantynopola nie pochodzi?y jednak ze ?dzierstwa imperialnego, ale TECHNOLOGII i handlu – kres czemu po?o?y?o zdobycie Konstantynopola przez Wenecjan w r. 1204, i w?a?nie dlatego ameryka?ska rekonstrukcja koncentruje si? na Roku 1200. Na rekonstrukcji nie ma jednak Wielkiej Kolumnady, id?cej od g?ównej promenady Tauri na pó?noc do mostu na Z?otym Rogu, która zosta?a po?upana na kostk? brukow?.
W artykule czytamy: Cz??? budynków w Konstantynopolu powsta?a z materia?ów „z odzysku” - co odnosi si? do przeniesionego do Konstantynopola zespo?u pa?acowego Ptolemeuszy w Aleksandrii – najwspanialszego na ?wiecie. Zosta? on zrekonstruowany prawdopodobnie na Galcie-S?dzie, ale skarbiec cesarski musia? by? na Athosie, zdobytym w r. 549 przez króla Wandalów Afryka?skich Moskw?. Moskwa oblega? potem Konstantynopol, który zosta? uwolniony przez prowadzonych z Mongolii przez dyplomacj? bizantyjsk? Awarów w r. 558.
W artykule najwa?niejsze jest to, ?e ?wi?tyni? M?dro?ci Bo?ej zbudowa? w l. 350-60 cesarz Konstancjusz, a Justynian odbudowa? tylko kopu?? BARDZIEJ WYPUK?O czyli mniej kunsztown?. Wcze?niej by?a tam bazylika podobna do bazyliki Roma?skiej w Opolu – co SPYCHA?OBY budow? Troi na Z?otym Rogu nie tylko PRZED Kara z Krakowa, ale i jego pradziada, Posejdona z Poznania, którego pa?acem by? obecny zespó? JEZUICKI.
Podczas budowy stacji metra Yenicapi na marmarskim brzegu Stambule odkryto najstarszy port w Europie. Linia brzegowa ma w tym miejscu 5500 lat pne, ale nie wiem czy to rozumie? jako przekopanie przez Prahindusów Dardaneli, czy wielkie prace ziemne, które spowodowa?y zakopanie 32 okr?tów? - co musia?o si? wi?za? z budow? nowego portu na Z?otym Rogu.
Wygl?da na to, ?e po zalaniu przez Prahindusów depresji Marmary tubylcy wyp?dzili ich, wobec czego ci wynie?li si? na Adriatyk. Wobec tego Bosfor przekopa? syn Posejdona, Buzyrys z Torunia, co doprowadzi?o do zalania depresji pontyjskiej i utworzenia Morza Czarnego. Szkopu? jest w tym, ?e I ?wi?tynia M?dro?ci Bo?ej w Konstantynopolu, jest bardziej prymitywna od architektury TORUNIA, wobec czego winien j? zbudowa? jaki? ?l?ski dziad czy pradziad Jura-Uranosa?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Lut 07, 2009 5:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

CO DALEJ Z ZAMKIEM PRZEMYS?AWA? - Z Waldemarem Rek?ciem, cz?onkiem zarz?du oddzia?u gda?skiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler; Nasz Dziennik, 7-8 II 09, s. 11

Artyku? ilustruje zdj?cie z podpisem: "Wizualizacja zamku wed?ug projektu Witolda Milewskiego z wie?y ratusza". WR skar?y si?, ?e WSZYSCY S? ZA odbudow? zamku A JEDEN SPRZECIWIA SI?, na zasadzie Liberum Veto. Tym wetuj?cym jest dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Wojciech Suchocki, u którego by? ju? w tej sp. MKiDN Bohdan Zdrojewski, ale nie przekona? go, wobec czego potrzebne s? sankcje DYSCYPLINARNE. WR pisze, ?e Opór WS by?by zrozumia?y, gdyby s?u?y? DOBREJ SPRAWIE.
Ja mog? zapewni?, ?e WS warcho?em nie jest, bo pisa?em 23 razy do Ziobry i Kaczy?skich ws. otrucia Kowalskiego u Urszuli Sipi?skiej i odbudowy zamku Przemys?awa za BONY PODATKOWE, bo komitet Odbudowy Zamku NIE WIEDZIA?, gdzie ten zamek by? – ale po raz XXIV pisa? nie mog?em, gdy? M??yd?o zdetonowa? Kaczy?skich. WR i PCS te? dowiedzieli si? ODE MNIE, gdzie ten zamek by?, ale teraz graj? wariata.
Gdy kilka lat temu przeczyta?em o odbudowie zamku Przemys?awa, i obejrza?em plansz?, to uzna?em to za zamach na zamek ?L?SKI. Na POZNANIU ?L?SKIM na Wzgórzu Staromiejskim s? tylko spichrze, gdy? zamek zosta? zbudowany PO aneksji Poznania lewobrze?nego przez Henryka I za zamach w G?sawie, o co oskar?ono Odonicza, który przeniós? si? na prawy brzeg Warty, gdzie zbudowa? zespó? Reformatów. Na plafonie by?a grupa rodzinna Odonicza z zamkiem Królewskim w tle, co zosta?o przemalowane jako ?WI?TY FLORIAN. Zamek Staromiejski by? potrzebny Henrykowi na skarbiec, gdy? z?ota jesionickiego nie mo?na by?o trzyma? we Wroc?awiu. Tego z?ota by?o du?o, bo wie?a-skarbiec POP?KA?A. Najwa?niejsz? budowla na zamku Henryka I by? ko?ció?, który Zygmunt III da? w 1628 r. jezuitom, którzy go pi?knie wystroili, ale w r. 1666 padli oni ofiar? rewolucji antyjezuickiej a ko?ció? dano franciszkanom, którzy ko?cio?ów NIE STROILI.
Je?dzi?em do Poznania, gdzie prowadzi?em ?ledztwo ws. tych stu milionów z?, a? Kaczy?scy zlitowali si? i ANULOWALI te Bony Skarbowe. T?umaczy?em niektórym, ?eby dali Zamek ?l?ski Urszuli Sipi?skiej, która MIA?A pieni?dze na odbudow? go.
Wobec spodziewanego oddania Polsce przez Wallensteina prawego brzegu Odry, co Gustaw Adolf zamierza? skontrowa? atakiem na Pozna?, Wazowie przebudowali zamek Królewski na twierdz? przez ZAKOPANIE 2 kondygnacji, któr? to twierdz? zaakceptowa? Napoleon. Z tej mo?e racji GA na Pozna? z Brandenburczykami nie uderzy? tylko zbudowa? w Szczecinie cytadel?, przez zakopanie zamków i pa?aców na Wa?ach Chrobrego, które Niemcy odkopali, odnowili i zametrykowali jako NOWE. Jest to obecnie naj?adniejszy bulwar nie tylko w Polsce.
Poniewa? Prusacy wykorzystali dolne kondygnacje zamku Królewskiego na KAZAMATY ARTYLERYJSKIE Cytadeli wi?c trzeba zrobi? to co w Szczecinie, czyli ODKOPA? JE, jako podstaw? historyzacyjnej odbudowy zamku Królewskiego. Podobna sprawa jak z zamkiem Staromiejskim jest z obecnym pozna?skim zespo?em jezuickim, gdzie te? opracowano plan rozbudowy historyzacyjnej. Og?osi?em, ?e rozebrane 2 skrzyd?a musz? by? odbudowane wed?ug pierwotnej modu?y, gdy? jest to pa?ac POSEJDONA - Pana Oceanów, który zbudowa? Pozna? staromiejski.
Niemcy celowo POKR?CILI architektur? historyczn? Wroc?awia i Poznania by g?upie polaczki nie wiedzia?y na czym siedz? – z czego wniosek, ?e WR i PCS winni by? wygnani z Gda?ska i Poznania jak Czartoryscy z Krakowa O zamkach wroc?awskich pisz? w po?cie „Krzy?acy atakuj? Wroc?aw” na stronie Sprawy Polityczne, a MKiDN Zdrojewski jest zbrodniarzem NIE TYLKO kulturowym.
W dzisiejszej Gazecie Wroc?awskiej jest artyku? o Strzegomiu, z datowaniem Kolegiaty na XIV-XVI wiek. Otó? Niemcy wykupili Gazet? Robotnicza, któr? przemianowali na Wroc?awska pod zarzutem, ?e mnie wpuszczono na salony na których SRAM. Odpowiedzia?em, ?e to Niemcy otruli Rosj? i Francj? fekaliami pruskimi, co ?atwo sprawdzi? – zw?aszcza ?e wczorajszy Dziennik otr?bi? NIEWYP?ACALNO?? ROSJI – jak na gie?dzie berli?skiej w 1885 r. z POWODU WOJNY TROJA?SKIEJ.
Je?li I powodem niewyp?acalno?ci Rosji by?a Wojna Troja?ska, na której Rosja straci?a 9 tysi?cy ton z?ota, to II powodem jej niewyp?acalno?ci jest ZIGNOROWANIE ekspertyzy GDDPwP i Wydzia?u Dróg i Mostów Pó?nocnej Nadrenii-Wesfalii mego Aerobusa. Dzi? - w te p?dy- Niemcy NASRALI POLACZKOM DO TALERZA Strzegomiem, bo dobrze wiedz?, ?e w Kolegiacie s? 3 XIII-wieczne tympanony: 2 Agnieszki Meranki i JEROZOLIMSKI Kardynala W?adys?awa, przedstawiaj?cy kl?kanie koni i wypadanie mieczy przy mongolskim ataku gazowym pod Legnic?.
Nazw? Strzegom (Trzy Góry) wymienia Ptolemeusz jako STRAGONA, ale pisa?em, ?e Kolegiat? zbudowa? NEPTUN, zwany w Iliadzie Naupliosem, który pochodzi? ze Strzegomia, który by? stolic? metalurgii ?l?skiej, rozprowadzanej przez Wenecj? i Pylos (nazwa od Pylejmonidów pozna?skich, królów Synów Posejdona). Nauplios przyby? pod Troj? wobec zamordowania jego syna Palamedesa a Iliada jest poetyzacj? tego ?ledztwa. By? on genialnym ?ledczym, gdy? powiadomi? Diomedesa, ?e Odyseusz chce go zabi?, a wkrótce potem Diomedes prowadzi? przez obóz nagiego Odyseusza p?azuj?c go mieczem, przy czym obaj oskar?ali si? o ZAMORDOWANIE PALAMEDESA.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Lut 16, 2009 7:10 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

KJA, ODKRYCIA NA JASNEJ GÓRZE – Fragmenty murów pochodz?cych z XV wieku..., Nasz Dziennik, 16 II 2009, s. 8

Prasa pisze o odkryciach archeologicznych pod posadzk? bazyliki jasnogórskiej, datuj?c je na XV w. a obecn? bazylik? na koniec XVII. Jest to ANALFABETYZMEM, gdy? jest to architektura ?redniowieczna. W?adys?aw Opolczyk za?o?y? tam hut? JASN? na technologii siedmiogrodzkiej daj?cej STALIWO. Metalurgami byli paulini w?gierscy, którzy przywie?li Czarn? Madonn?, wykonan? prawdopodobnie na Ethosie.
W 1430 r. klasztor na Jasnej Górze zosta? zniszczony przez TATARÓW, którzy mnichów-metalurgów uprowadzili a ikon? zbezcze?cili. Byli to husyci Korybutowicza Ostrogskiego, który przy pomocy Tatarów okupowa? ?l?sk, gdy? Krym nale?a? do Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego, od Indyjskiej wojny Timura do kl?ski Polaków z Turkami na Krymie w r. 1476.
Sprowadzono metalurgów styryjskich, którzy jednak STALIWA nie uzyskali, wobec czego Jagie??o kaza? zbudowa? bazylik? OBECN?. W wyniku okrutnego ?ledztwa odnaleziono jednak uprowadzonych metalurgów w Kownie u Sapiehów, którzy okupili si?, wobec czego Jasna Góra zosta?a o?rodkiem p?tniczym ku czci ?wi?tej Jadwigi W?gierskiej. Bazylika jasnogórska jest wi?c fundacj? W?adys?awa Jagie??y, tak jak krakowski ko?ció? Na Ska?ce Jadwigi W?gierskiej, cho? niektórzy widz? w nim dzie?o starsze.
Datowanie bazyliki jasnogórskiej na koniec XVII w. jest tak m?dre jak datowanie gotyku krakowskiego i Wawelu na Kazimierza Wlk. Kazimierza Wlk jest tam tylko BARBAKAN, a kamienny zwornik na Wawelu przedstawia nie Kazimierza III, który mia? nos grecki, ale Kazimierza II z nosem siod?atym. Nie znaczy to, ?e Kazimierz II zbudowa? Wawel a tylko sklepienie na którym si? podpisa?. Ja znalaz?em z tego wyj?cie, ?e skoro Tyfon z Pragi po rozgromieniu Gereona, który budowa? Wspania?? Koloni?, rozebra? roma?ski Wawel to Waleska musia?a budowa? Wawel GOTYCKI – ale dlaczego? u licha budowa?a sobie mauzoleum we Wroc?awiu, w postaci krypty katedralnej III, jakby chc?c by? bli?ej Magdeburga?
Gereon i Waleska ?yli w XXXIV wieku pne, za? kremliny kieleckie jako STALOWNIE s? starsze, bo wypada datowa? je na Kronosa lub jego syna Chejrona, który walczy? z Posejdonem i poniós? kl?sk? z Prometeuszem. Ten za? zosta? pobity przez Posejdona, który przyku? go na Chojniku w miejsce Chejrona.
Na tytu?owej stronie NDz jest wn?trze katedry sandomierskiej. Je?li jest prawd?, ?e katedra sandomierska by?a pierwotnie GURTOWA to znaczy?oby, ?e zosta?a doko?czona przez Posejdona z Poznania, który zbudowa? TARGOWY ko?ció? ?w. Jakuba. Znaczy?oby to, ?e w V tysi?cleciu pne by?o na terenie Polski 2 architektury sakralne: HALOWA nadwi?la?ska i BAZYLIKOWA praska. Buzyrys, który dosta? ziemi? na wschód od Wis?y, kontynuowa? architektur? halow?, a Inachos, który dosta? ziemi? do Wis?y, bazylikow?. Zwyci??y? Inachos dzi?ki sojuszowi z Prag?, w walce z któr? zgin?? Buzyrys i jego syn Amfidamas.
Absurdalne datowanie bazyliki jasnogórskiej na XVII wiek jest prób? przypisania jej przeorowi Kordeckiemu, który zrobi? z koncentracji szwedzkiej przeciw Opolu MIT NARODOWY. Jako komisarz WOAK obserwowa?em SZALBIERSTWA przy wykopaliskach archeologicznych, czego mistrzem by? mistrz maso?ski i funkcjonariusz sowieckich s?u?b specjalnych Prof. Edmund Ma?achowicz, którego oskar?a?em o otrucie Hawrota. Jego protegowan? jest Wojewódzka Konserwator Architektury Hawrylak, oskar?ana o kilkakrotne kaleczenie Wroc?awia.
EM by? funkcjonariuszem Satelitarnej Detekcji Z?ota, a ja pojecha?em do RFN ws. Skarbu Tysi?clecia. Bawarzy zap?acili mi nim za Polskiego Bobra Kasztela?skiego informuj?c, ?e PONAD 6 TON BI?UTERII ZE SKARBU ARCHEOLOGICZNEGO NA DOLNYM ?L?SKU JEST W BANKU ?YDOWSKIM W NIEMCZECH. Wg nas majestatyczny skarb Czyngis Chana wa?y? ponad 30 ton, bo Szteyer z przyczep? ledwo po bruku ruszy?. PBK zosta? sprzedany przez Fundacj? SUDETY – wcze?niej Agrokompleks Sudety, produkuj?cy ?ywno?? ekologiczn? dla partyjniaków – Amerykanom, którzy wykorzystali go do nawodnienia Zachodu, gdy? wiekowe próby z Bobrem Ameryka?skim by?y i musia?y by? BEZSKUTECZNE.
Jurysdykcja III Rzeczpospolitej nie chcia?a i nie chce o tym s?ysze?, gdy? AMERYKANIE obiecali Niemcom za tuszowanie SDZ Szczecin, a poza tym wymaga?oby to sporz?dzenie rejestru podejrzanych jako enkawudzistów i AMERYKA?CÓW. Za?atwiono to jak schizm? lefebria?sk?, dzi?ki której Benedykt XVI zosta? Królem ?ydowskim – bo to najwi?kszy polityk na ?wiecie.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Lut 18, 2009 12:27 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

SPRAWA ODKOPANEGO ?REDNIOWIECZNEGO MURU FORTECZNEGO PRZY POZOSTA?YM ZACHODNIM SKRZYDLE PA?ACU KRÓLEWSKIEGO NA PLACU WOLNO?CI

Dzi? rozmawia?em z nadzoruj?cymi prace ziemne na pl. Wolno?ci, którzy powiedzieli mi, ?e XVII-NASTOWIECZNY mur zostanie rozebrany, bo b?dzie tu WJAZD, ale pozostanie 20 m jako fundament. Ciekawe, kto odatowa? ten mur na XVII w. i na jakiej podstawie, gdy? mur jest na linii Bramy ?widnickiej przy Operze, wi?c mo?e to by? albo stary mur BASZTOWY, albo bastejowy NAWODNY. Basteje zosta?y DOBUDOWANE w XIV wieku dla obrony granatami z nitrogliceryn? a potem ogniem artyleryjskim. Jak ?wiadczy WROC?AW w Kronice Schedla to ten odcinek muru nawodnego zosta? zbudowany przed bitw? pod Legnica, gdy? miedzioryt jest wizerunkiem miasta w roku 1242, w zwi?zku z samowolnym przyj?ciem przez patrycjat prawa magdeburskiego wobec ?mierci ksi?cia i ma?oletnio?ci jego nast?pców. Akt ten zosta? zalegalizowany w 1260 r, o czym ?wiadczy statua Henryka Bia?ego na wie?y farnej.
Dokumentem NAUTYKI ?WIATOWEJ jest rysunek BERLINKI NA ?LUZIE NOWOMIEJSKIEJ WE WROC?AWIU z dat? ROK 1242, ?wiadcz?cy, ?e w przeciwie?stwie do sp?awu tratewnego na Wi?le, ?l?ski handel zbo?em by? obs?ugiwany przez ?odzie ?aglowe. Nie ?wiadczy to jednak o wy?szo?ci ?l?ska, gdy? tratwy wi?lane odstawiano po wy?adowani zbo?a czy w?gla zwanego POPIO?EM do ku?nic, a poza tym transportowano tak te? drewno szkutnicze.
Na rysunku z berlinkami jest na II planie pal?cy si? budynek podobny do Pa?acu Wielkiego Mistrza w Malborku, który ja uwa?am za poszukiwany Pa?ac Królewski Henryka Brodatego, który zbudowa? kopi? tego? pa?acu podczas urz?dowania w Zantyrze-MALBORKU w czasie polskiej krucjaty przeciw Czyngis Chanowi w l. 1222-25. Na rysunku ów pa?ac pali si?, gdy? rada miejska – przyjmuj?c samowolnie prawo magdeburskie – musia?a zlikwidowa? zamek Królewski na Nowym Mie?cie, jako CYTADEL?.
Mur BASZTOWY Wroc?awia rozebra? Fryderyk II buduj?c ze? twierdz? FRYDERYCJA?SK?, z cytadel? austriack? na Dworcu G?ównym, któr? poszerzy? o dworce Górno?l?ski i Towarowy, gdzie obecnie s? magazyny kolejowe. Z Cytadeli szed? WIADUKT dla ci??kiej artylerii fortecznej, który zosta? zaadaptowany przez KOLEJ, co egzystuje na wariackich papierach, gdy? nie spe?nia NORM KOLEJOWYCH. W zwi?zku z tym z Majorem Siorkiem proponowali?my puszczenie kolei olbrzymim metrem fortecznym z 3-poziomowym dworcem pod Dworcem G?ównym, ale zosta? zamordowany a najlepsze w Polsce archiwum Bundesdinstu zagin??o, co jest win? postkomunistów.
Pa?ac Królewski Fryderyka II PRZECINA? mur nawodny (Olgierd Czerner, Wroc?aw na dawnej rycinie, Ossolineum 1989, 151), gdy? Fryderyk odsun?? fos? na po?udnie tworz?c Paradenplac – pl. Wolno?ci. To w tym pa?acu Fryderyk cierpia? na migren? z powodu DZIURY W BUDZECIE, z której wyci?gn??a go polska lekarka z Ukrainy za przyrzeczenie og?oszenia si? protektorem Turcji i KIJOWA.
Mur nawodny wykorzystano jako KURTYNOWY, rozbieraj?c tylko basteje, co wida? na rysunkach, które mnie dziwi? z racji nadbudowania murem BLOKOWYM. Je?li bowiem Fryderyk obci??y? budownictwo z kamienia podatkiem do luksusu – ?eby nie zamra?a? kapita?u – to dlaczego? u licha topi? kapita? w przyziemiach bastionów na pl. Wojewódzkim, w postaci idealnie obrobionych ciosów z piaskowca? Z dyrektorem WOAK uznali?my te bloki za ROMA?SKIE ciosy rozbiórkowe, ale nie mogli?my znale?? kamienio?omu – bo w g?owie si? nie mie?ci by by?y sp?awiane z Cieszyna? Je?li jednak pochodzi?y z rozbiórki zamku WITEZIÓW na Wojnowie to mog?y by? sp?awiane z Cieszyna.
Naj?adniejsze mury nawodne mia? Konstantynopol a legenda mówi, ?e MURY TROI BY?Y Z MAG-NETYTU – bo ig?a magnetyczna przestawa?a dzia?a?. Wyt?umaczy?em, ?e chodzi tu o mury Pontry-TROI-Bizancjum-Konstantynopola. Ig?a magnetyczna przestawa?a za? dzia?a?, bo ?elazo i stal z Czech, Ma?opolski i Rygi wy?adowywano nie w Z?otym Rogu, ale przy murach NAWODNYCH, gdzie je te? sk?adowano, ?eby prze?adowa? np. na okr?ty krete?skie, które wioz?y to ?elazo np. do Egiptu.
Mury nawodne Wroc?awia nie s? wprawdzie staro?ytne tylko z XIII w, ale poniewa? to budownictwo jest u nas uwa?ane za francuskie lub niderlandzkie wi?c warto pokusi? si? o pozostawienie dla przysz?ych pokole? tego JEDYNEGO w Polsce zachowanego fragmentu muru nawodnego, zw?aszcza ?e jest to relikt Wroc?awia POLSKIEGO. - Ju? po mym powrocie znad Renu w r. 1990 kilka takich pomników Wroc?awia przedniemieckiego USUNI?TO.


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Sro Lut 18, 2009 7:37 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Lut 18, 2009 7:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Józef Szaniawski, KATEDRA RZECZPOSPOLITEJ, Nasz Dziennik, 18 II 2009, s. 24

Mój kuzyn nadepn?? mi na odcisk, wi?c ?ebym go nie potraktowa?, jak polski plebejski diabe? narodowy Niemców, którzy teraz g?owi? si?, co robi? z atakiem diab?a na stewardes?? Diabe? boi si? ?ony a jest zarozumia?y jak protestant. Zarekwirowanie w Warszawie fary na katedr? by?o bowiem takim ?wi?stwem, jak zarekwirowanie ratusza lubelskiego na Trybuna? Szlachecki, gdzie na domiar Rosjanie rozebrali represyjnie far? Leszka Czarnego, zbudowan? przez praski warsztat kolegiaty ?w. Krzy?a Henryka IV Probusa we Wroc?awiu.
Katedra na Wawelu jest te? dziwol?giem, gdy? powinno by? tak, jak w P?ocku, gdzie by?o wprawdzie 3 katedry, ale siedzib? biskupa jest zamek Biskupi z katedr?, wobec czego katedry na zamku Królewskim i w Pa?acu Królewskim nie wadzi?y. XII-wieczne eliptyczne piecz?cie kapitulne Krakowa i P?ocka przedstawiaj? BLI?NIACZE katedry na zamku Królewskim w P?ocku i prawdopodobnie Bielanach krakowskich.
W Krakowie zamek Biskupi by? na Ska?ce, gdzie Boles?aw II zamordowa? bp. Szczepanowskiego, który by? Kanclerzem, ale dopiero Królowa Jadwiga zbudowa?a tam GODNY ko?ció?, który jednak nigdy katedr? nie by?. ?eby wyj?? z tego galimatiasu wypada domy?la? si?, ?e koronacja Boles?awa II by?a na Krzemionkach, gdzie zamontowano zagrabione w Konstantynopolu Z?ote Wrota, ale uroczysto?ci by?y na Srebrnej Górze - Bielanach, gdy? Wawel by? zamkiem BISKUPIM. W trakcie walk feudalnych w XII w. jednak ZROZUMIANO, ?e zamek monarszy musi by? w ?rodku miasta – jak we W?oszech czy Pradze. Wac?awowie czescy zarekwirowali wi?c Wawel, przebudowuj?c go na cytadel?, który wobec tego zamkiem Królewskim by? NIE MÓG?. Kronika Schedla przedstawia Wawel jako cytadel?, ale jest to miasto rozebrane przez Szczepanowskiego, na którym miejscu wzniós? Kraków ?redniowieczny z Wawelem „nie cytadelowym” czyli NIE KRÓLEWSKIM. To samo chcia? zrobi? we Wroc?awiu Henryk IV „wprowadzaj?c si? do biskupa”, ale ten da? mu KORON?.
U Schedla BRAKUJE OKO?U, co t?umaczy zapis, ?e Konrad Mazowiecki, nie mog?c zdoby? Wawelu, zbudowa? „tu? obok” Drugi Zamek, który móg? by? tylko Oko?em, którego nie mogli zdoby? Mongo?owie. Ten system zlikwidowali Czesi ??CZ?C Wawel z miejskimi murami obronnymi Szczepanowskiego, co czyni?o z Wawelu cytadel?. We Wroc?awiu Nowomiejsk? bram? CYTADELOW? zbudowa? Boles?aw Chrobry, co znaczy, ?e do tego czasu Wroc?aw by? miastem samorz?dnym – tote? Dyrektor ?agiewski oponowa? pomnik Boles?awa Chrobrego, który jest nb. kiczem.
Na s. 16 jest artyku? Jerzego Roberta Nowaka „Pe?zaj?ca germanizacja Wroc?awia (2)”. Zgadzam si?, ?e TRYUMFALIZM Bitwy Narodów pod Lipskiem jest dla Polaków niecenzuralny, wobec czego Hala Ludowa powinna si? nazywa? WRATISLAWIA czy Vratislavia. To nazwa lechicka: Wrota lub Brama S?awy, sk?d BRESLAU. Kiedy? proponowa?em SILESI?, która jednak bardziej pasowa?aby do Katowic lub Opola. Wola?bym te? nie widzie? Habera, o którym znajomy ?yd opowiada? mi, ?e gdy hitlerowcy wygnali go do Szwajcarii to zjawili si? u niego Anglicy, którzy zapytali, CZEGO SOBIE ZA SWE ZA?UGI DLA ANGLII ?YCZY? na to odpowiedzia?: ODDAJCIE ?YDOM PALESTYN?.
Dzi? by?em w Wojewódzkim Urz?dzie Konserwacji Zabytków, gdzie mi powiedziano, ?e wszyscy archeolodzy okre?lili mur forteczny na pl. Wolno?ci jako ?REDNIOWIECZNY, wobec czego zosta? on przekwalifikowany na barokowy na ??danie inwestora.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Lut 25, 2009 5:44 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Krzysztof Kowalski, ODNALEZIONE JEDNO STULECIE – Zamek w Ciechanowie jest o wiek starszy, ni? s?dzili?my. Budow? zacz?? Siemowit w XIV wieku; Rzeczpospolita, 25 II 2009, s. A18

To ?e zamek ciechanowski by? SIEDZIB? KSI???C? przypomina, jak po wytruciu Lwowsko-Wroc?awskiej Szko?y Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej og?oszono, ?e baszta Granitowa w P?ocku by?a PALATIUM W?adys?awa Hermana. By?o to mo?liwe dopiero PO WYTRUCIU, gdy? wg LWSzAiAH to mog?a by? turm? dla KAJDANIARZY. Ja domy?la?em si?, ?e RZYMSKIM pa?acem W?adys?awa Hermana by?o obecne Wi?zienie Pruskie wi?c mia?em problem, gdy? nie wiedzia?em, czy Dramat na P?ockiej Skarpie – jako archetyp Hamleta – rozegra? si? na zamku Królewskim Gop?o, gdzie by?a kopia pa?acu Merowingów w Kolonii, czy w pa?acu Rzymskim? Zamek w Ciechanowie nadawa? si? te? na arsena? czy WI?ZIENIE, ale nie rezydencj?.
Pami?tam jak pasjonowali?my si? odkryciami archeologicznymi w Ciechanowie – ?e zamek ten jest starszy ni? s?dzono. Teraz KK pisze, ?e dokumentacj? wykopalisk archeologicznych z l. 1966-67 ZAGIN??A – co mnie nie dziwi. Ja mia?em oko na Ciechanów z racji podobie?stwa do zamków w Przemy?lu i Kra?niku, a Przemy?l by?by naj?adniejszym miastem w Polsce, gdyby mia? dobrego architekta.
Obecny zamek w Przmy?lu jest II faz?; I by?a rotundowo-palatialna. Na Podzamczu jest katedra, któr? zbudowano budowy po zaniechaniu systemu palatialno-rotundowego. Poniewa? architektura palatialno-rotundowa jest PRZEDPOSEJDO?SKA wi?c wygl?da?oby, ?e to Posejdon z Poznania kaza? przerwa? budow? sytemu palatialno-rotundowego katedr? na Podzamczu i podj?? budow? katedry wystrojonej obecnie barokowo, ale je?li Posejdon anektowa? ziemi? do Wis?y to powinien to zrobi? syn Chejrona Asklepios, któremu wypada?oby przypisa? te? zamek II i mo?e mury obronne Przemy?la?
KK pisze, ?e na zamku ciechanowskim znaleziono drewno, które przekazano do bada? dendrologicznych, wi?c mo?e dowiemy si?, czy faktycznie Asklepios zbudowa? zamek na drodze z Warszawy do Elbl?ga i z P?ocka do Grodna? Taka chronologia stawia problem: czy Wspania?y Toru? i katedr? królewieck? budowa? syn Posejdona Buzyrys czy Asklepios – wobec czego Buzyrys budowa?by Wspania?y Gda?sk.
Obrusza mnie lokalizacja w zamku ciechanowskim muzeum Szlachty Mazowieckiej cho? zamek ten nie mia? nic wspólnego z t? szlacht?. Na Mazowszu Prusacy i Rosjanie rozebrali wiele zamków, gdy? powsta?cy wykorzystywali je, ale zamek ciechanowski ocala?, gdy? s?u?y? zaborcom za wi?zienie.
Po napisaniu tego ogl?da?em w serii Tajemnice Biblii film APOKALIPSA ?WI?TEGO JANA. ?p. Czes?aw Wójcik, ojciec Tomasza z Solidarno?ci, mówi? mi, ?e episkopat polski anga?uje si? w akcj? ODBUDOWY ?WI?TYNI SALOMONA w Jerozolimie. S? sporz?dzone plany tej odbudowy ?wi?tyni, które episkopat polski akceptuje.
Film mówi, ?e CHRYSTUS NIE MO?E POWRÓCI? NA ZIEMI? I ROZPOCZ?? ER? KRÓLESTWA BO?EGO, BO ?WI?TYNIA NIE JEST ODBUDOWANA, czemu wadzi meczet Omara na Wzgórzu ?wi?tynnym. Wzgórze ?wi?tynne to PA?AC Salomona i Heroda, na Wielkim Podium którego by? jerozolimski proces Jezusa, co UZNALI Niemcy. Kanclerz Kohl tak si? tego przestraszy?, ?e zabra? pa?ac Salomona ?ydom i da? Palesty?czykom.
Po mordzie na Olewniku Gudzowaty ZESRA? SIE i uciek? do Izraela, gdzie kupi? MOJ? ?wi?tyni? Salomona, gdzie zbudowa? ?wi?tyni? Tolerancji, kopie jakiej mia?y by? zbudowane we wszystkich stolicach ?wiata. - Episkopat polski nie popisa? si?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 9:23 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ARCHEOLODZY ODKRYLI GRÓD CHROBREGO, Dziennik, 26 II, 09, s. 12: Piotr Czartoryski-Sziler, LEGENDARNY GRÓD ODNALEZIONY? Nasz Dziennik, 27 II, s. 16; Beata Maciejewska, SZA? BITEWNY NA PSIM POLU – 900 lat mija od bitwy na Psim Polu, wi?c pokusa, ?eby posmakowa? owoców triumfu ro?nie. Rada osiedla marzy o pomniku wodza. Mo?e by? w otoczeniu trzech psów. Wojowie Krzywoustego ju? czekaj?, by ponownie m?stwo w boju okaza?, Gazeta Wyborcza, 26 II 2009, s. 8

Niektórzy uwa?aj?, ?e po wytruciu Lwowsko-Wroc?awskiej Szko?y Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej mo?na pisa? „co si? chce”, z czym si? nie zgadzam. Zgadzam si? natomiast z Jerzym R. Nowakiem, który powiedzia?: HISTORYK – ZAWÓD WYSOKIEGO RYZYKA. PCzSz serwuje bzdury z haremu Boskiego Adolfa na Wawelu czyli Krakowskiej Szko?y Archeologicznej. W ?rodku Szprotawy jest park, w którym Andrzej Lesiuk, w?a?ciciel pracowni Archeologiczno-Konsewatorskiej „Pro memoria” pod patronatem Instytutu Archeologii i Etnologii Polski wroc?awskiego PAN odkry? grodzisko o powierzchni 4,5 ha, co og?oszono jako znalezienie ILUA, gdzie Boles?aw Chrobry zakwaterowa? dwór cesarza Ottona III.
Lokalizacja ILUA na podstawie Wa?ów ?l?skich jest bzdur?. Gdy poda?em Doktorowi Trudzikowi datowanie tych wa?ów na kultur? pucharów lejkowatych to rugn?? mnie: CO ZA BZDURY PAN GADA, PRZECIE? TAM S? ?LADY PI?Y. 2 lata temu Anglicy og?osili jednak Europejsk? Atlantyd? w Dre?nie sprzed 7 tysi?cy lat, te? ze ?ladami PI?Y. Obecnie uwa?am, ?e Wa?y ?l?skie by?y budowane przez Erychtonosa a Wa?y ?u?yckie przez Ch?s?-Hanysa-Hanz?-Hansa-Amfiktiona.
Na ZAKWATEROWANIE tego dworu potrzebne by?o KILKUTYSI?CZNE miasto z reprezentacyjn? architektur?, jakim w tych okolicach by?a tylko Zielona Góra, maj?ca jeszcze atut najbardziej na pó?noc wysuni?tych winnic, z racji czego Skandynawowie nazywali Polsk? Krajem Wina, a dwór cesarski sk?adaj?cy si? w wi?kszo?ci z W?ochów bez wina ?y? nie móg?. Chytry Boles?aw my?la? sobie te?, ?e W?osi poducz? Polaków winiarstwa. Nazwa miasta pochodzi zreszt? od ZILU czyli czeskich winogron.
Obchody MILENIJNE zosta?y przerwane z powodu wp?yni?cia na Ba?tyk floty norweskiej, która towarzyszy?a zaproszonemu przez Prawdziców, których do Gniezna nie zaproszono, królewiczowi Francji Robertowi Z?odziejowi. Chrobry – chc?c wyj?? z paskudnej sytuacji – zaprosi? Roberta do Gniezna, na co cesarz si? OBRAZI?. Gdy flota francuska wp?yn??a do uwa?anej za „najwi?ksze miasto Europy Winety” na klifach zachodniego Wolinia to floty du?ska, szwedzka i polska uderzy?y na flot? norwesk? i zniszczy?y ja u brzegów Rugii, o czym mówi BEOWULF.
Gniezno oznacza?o STOLIC?, któr? by? Szczecin-Gniezno, bo dopiero po kapitulacji pod Poznaniem w 1005 nast?pi?a ewakuacja Gniezna do Giecza, którego ludno?? wysiedlono po okolicy, ale budow? nowej stolicy podj?to nie w Gnie?nie Wielkopolskim a Kruszwicy, a stolic? WOJENN? by? Wroc?aw, gdzie Pa?ac Chrobrego mia? by? na planie rektoratu ASzP.
Norman Davies napisa?, i? bitwa na Psim Polu zabezpieczy?a niepodleg?o?? Polski na 25 lat, ale chyba d?u?ej, bo zadecydowa?a o losie Pomorza i Po?abia. Cesarz Henryk V chcia? najpierw wyeliminowa? W?grów, ale najazd na nie zosta? udaremniony polskim atakiem na Czechy. Zwróci? si? wi?c przeciw Polsce, a wyci?gaj?c wnioski z niepowodze? Henryka II prowadzi? wielk? flot? rzeczn?, która mia?a dopomóc w zdobyciu miast nadodrza?skich. Boles?aw skoncentrowa? si?y nad Noteci?, gdy? ba? si? uderzenia Pomorzan, ale Henryk po niepowodzeniu pod G?ogowem – w makabry?mie czego Gall nie przesadzi? – udawa?, ?e p?ynie kana?em na Pozna?, aby g?ównymi si?ami zaatakowa? Wroc?aw, gdy Czesi oblegli Brzeg.
Poniewa? do regularnego obl??enia Wroc?awia nie dosz?o wi?c Boles?aw LEC?C ZNAD NOTECI CO KO? WYSKOCZY zaskoczy? Niemców na PASIPOLU, czyli pastwiskach przegonowych byd?a mi?snego z W?gier i Ukrainy, którzy utracili ca?a flot? i obóz przy ul. Kasprowicza, tak ?e by?a to faktycznie „ucieczka szcz??liwa”, gdy? Niemców URATOWALI CZESI a w?a?ciwie W?grzy, którzy pozwolili Czechom ratowa? Niemców. Niemcy przyznawali si? do utraty regimentu 500 knechtów.
Poniewa? PCzSz walczy? o uznanie zamku ?L?SKIEGO w Poznaniu za Przemys?awowski, co jest afer? KRYMINALN?, wi?c niech powie, dlaczego w Krakowie BRAK zamku Biskupiego. Otó? dlatego, ?e zamkiem Biskupim by? Wawel a zamek Królewski by? na cytadeli, któr? pod koniec I wojny ?wiatowej Austriacy rozebrali do gruntu. Wawel na królewski zamek MIEJSKI anektowali dopiero Przemy?lidzi. Gdy wróci?em w r. 1990 z Niemiec z informacj?, ?e znaczna cz??? Skarbu Tysi?clecia, czyli majestatycznego skarbu Czyngis Chana, jest w banku ?ydowskim w Niemczech, to Premier Mazowiecki wyrzuci? tego, który powierzy? mi t? spraw? NA ZBIT? MORDE – zast?puj?c go Andrzejem Lesiukiem.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 10:14 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ODKOPANY NA PL. WOLNO?CI UNIKALNY W ?WIECIE MUR NAWODNY HENRYKÓW ?L?SKICH ZOSTA? PODKOPANY.

Napisa?em kilka pism w tej sprawie a jestem poirytowany, gdy? po mym powrocie z Niemiec w 1990 r. ju? kilka historycznych pomników Wroc?awia zosta?o zniszczonych, przy czym w jednym wypadku Prezydent miasta Zdrojewski rzuci? si? wr?cz do bicia w obronie Miejskiej Konserwator Zabytków Hawrylakowej, czego Konserwator Wojewódzki Kopczy?ski NIE PRZE?Y?, ale przed ?mierci? poskar?y? si? mi. Kopczy?ski nie powiedzia? tylko, ?e Hawrylakowa robi to ZA ?APÓWKI, ale wczorajsza prasa pisa?a, ?e UEFA JEST PRZERA?ONA ROZMIARAMI KORUPCJI W POLSKIEJ PI?CE NO?NEJ – po odej?ciu Listkiewicza – ?e to nie futbol ale KASYNO, co mo?na odnie?? do historycznego Wroc?awia.
W jednym wypadku zosta?em poszkodowany osobi?cie, w postaci odkopanych przy ul. Miko?aja kamieniczek ze stropami GRANITOWYMI – jako piwnic kamienic secesyjnych. Kamieniczki te, jedyne takie znane mi, zosta?y zniszczone za przyzwoleniem Hawrylakowej na ?yczenie inwestora cho? pracuj?cy tam archeolodzy zapewniali mnie, ?e zostan? zachowane, wi?c od tego czasu nie pokazuj? si? tam. By?y one BARDZIEJ PRYMITYWNE od znanych mi kamieniczek w Poznaniu, które wytyczy? i budowa? Pan Oceanów Posejdon. Protestowa?em te? konstruktywistyczny projekt odbudowy rozebranych 2 skrzyde? pa?acu Posejdona, obecnego zespo?u jezuickiego, który mo?e by? odbudowany tylko historyzacyjnie.
Lansuje si? dla ul. Miko?aja nazw? ?wi?tego Miko?aja, gdy chodzi tu o przebudowan? przez Miko?aja Kopernika obecn? wie?? farn?, gdzie by?o jego wroc?awskie obserwatorium, gdy przyje?d?a? na zim? jako sekretarz legata króla polskiego.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 8:52 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Micha? Rembas, SKARPA SKARBÓW – P?ock, Gazeta Wyborcza, 7-8 III 2009, TURYSTYKA 1, 4-6

Nie prawd? jest, ?e 4 architektów w?oskich przebudowywa?o na zlecenie Królowej Bony katedr? p?ock? na zamku Biskupim, gdy? by?a to katedra na zamku Królewskim, który run?? do Wis?y w czasie tej przebudowy z powodu NIESZCZELNEGO wodoci?gu. Za najstarsz? szko?? w Polsce uchodzi Ma?achowianka, któr? za?o?y? kapelan W?adys?awa Hermana Otton w 1085 r. Poniewa? zosta? on uprowadzony z Bambergu przez wojów Boles?awa II jako kleryk wi?c by? uwa?any za Polaka.
Uwa?am, ?e Otton za?o?y? Ma?achowiank? PO WYBUDOWANIU Pa?acu Rzymskiego, który Prusacy przebudowali na Wi?zienie, gdy? król da? mu Pa?ac Popielidów. Po WYTRUCIU Lwowsko-Wroc?awskiej Szko?y Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej zacz?to kwicze?, ?e znaleziono PALATIUM HERMANA, a przy nim loch, gdzie mia? by? jego Skarbczyk – co powtórzy?o si? na wroc?awskim Ostrowie Tumskim, gdzie Prof. Ka?mierczyk pokazywa? Biskupowi Gulbinowiczowi odkopane CHLEWY jako „dwór Boles?awa Chrobrego”, cho? t?umaczy?em mu, ?e Pa?ac Chrobrego – jak uwa?ali Niemcy – by? na planie rektoratu ASzP.
Co do tego skarbczyka w LOCHU to mog? powiedzie?, ?e gdy Popiel I, CO BA? SI? HUNNÓW ?yj?c strachem przed Turkami, których rozgromi? nad Wo?g? jego syn Lebediusz, przenosi? skarby z P?ocka do Kruszwicy – ?eby ?atwiej mo?na je by?o sp?awi? do Szczecina - to zbudowa? tam zamek ?agiewniki, przy którym niknie Skarbiec Henryka I w Poznaniu, który po z?o?eniu w nim z?ota jesionickiego POP?KA?. Popielidzi bali si? trzyma? z?upionych w ca?ej Europie i Afryce skarbów w pa?acu Lecha Afryka?skiego NAD PRZEPA?CI? wi?c zbudowali pa?ac Staromiejski, z którego mo?na by?o spu?ci? z?oto RYNN? do czekaj?cych pod skarp? statków, jak to zrobiono w r. 882, które przewioz?y je do zamku Gockiego na cytadeli Napoleona w Gda?sku. W?adys?aw Herman skarbów nie mia? a gdy Sieciech zburzy? Kruszwic?, która chcia?a rz?dzi? Polsk? jak londy?ska City Angli?, to nie pozwoli? bi? z tego srebra monety ze swym imieniem, wobec czego na monetach jest SIECIECH. Ufundowana przez Dobiechn? II kolegiata ?w. Micha?a mia?a by? III katedr? p?ock?, a skoro KATEDR? to w miejscu presti?owym wi?c chyba w Pa?acu Rzymskim.
Ma?achowianka nie jest najstarsz? szko?? w Polsce, bo kanclerz Szczepanowski przebudowuj?c Kraków wzniós? budynki UNIWERSYTECKIE na Kazimierzu. Nie by? to uniwersytet katolicki a podczas wojny z Wielk? Ord? mieszczanie dokonali pogromu tego uniwersytetu, który spalili. Król okaza? si? za s?aby, ?eby budynki odzyska? wi?c da? ?akom Wawel, gdzie nast?pi?a erekcja uniwersytetu Katolickiego. Na str. 6 jest artyku? Maliny Klu?niak KRAKÓW PO ANGIELSKU, gdzie czytamy, ?e król Kazimierz Wielki powo?a? 12 V 1364 r. uniwersytet „na wieczne czasy”: „K?opot z tym, ?e do dzi? nie wiemy, gdzie mie?ci?a si? ta 'per?a wiedzy', cho? s? podstawy do twierdzenia, ?e na Wawelu.” Uniwersytet procesowa? si? o ruiny na Kazimierzu pó?torej wieku a? miasto sprzeda?o je ?ydom.
Podczas obl??enia przez Polaków i W?grów Wo?gogradu na Kraków napad? Mieszko III z Poznania, który obleg? biskupa Pe?k?-Lisa na Wawelu. Nie mog?c zdoby? Wawelu zbudowa? bardzo szybko zamek na PODZAMCZU, którym by? oczywi?cie Oko?. Równocze?nie templariusze sprzedali Niemcom za w?oski Piemont w?gierski Wiede? w którym by? Ryszard Lwie Serce. To ?e Wawel by? siedzib? biskupa i NIE BY? CYTADEL? ?wiadczy z tym, i? zamek Królewski by? na cytadeli, któr? Austriacy pod koniec I wojny ?wiatowej rozebrali do gruntu.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Mar 10, 2009 11:15 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

?GARSTWA I CIEMNIACTWA NA ZAMKU BISKUPIM

Kilka lat temu by?a ?wiatowa impreza szlimanowska w Stuttgarcie, firmowana przez rz?dy Turcji i Badenii-Wirtembergii. Og?osilem t? imprez? za WROG? WOBEC MNIE, i wygra?em, bo og?oszono, ?e na terenie Hissarliku NIE ZNALEZIONO ONI JEDNEGO GROBU TROJA?SKIEGO CZY MYKE?SKIEGO a wszystkie groby s? hetyckie, co zgadza si? z M? kwalifikacj? Hissarliku jako koszar hetyckich na 5 tysi?cy ?o?nierzy i marynarzy, co Niemcy poprawili na 3 tysi?ce – gdy Troj? Homera oblega?o sto tysi?cy Greków na tysi?cu okr?tach.
Obecnie jest wystawa HOMER – MIT TROJA?SKI W LITERATURZE I SZTUCE zorganizowana przez Reiss-Engelhorn-Museen w Manheimie oraz Muzeum Antyku, Kolekcj? Ludwig i Centrum Sztuki w Bazylei. W tej ekspozycji uczestnicz? Muzeum Narodowe w Atenach, Luwr, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, Zbiory Watyka?skie oraz liczne muzea w?oskie. Poniewa? Manheimm le?y w Badenii-Wirtembergii wi?c wygl?da to na remanent sprzed kilku lat – bo kto? musi to rozliczy? – a rz?d krajowy B-W wyst?pi? PRZECIW MNIE, jakby w racji trucia USA Sowieckim Silnikiem Wodorowym.
Mam przed sob? artyku? NIGDY NIE B?DZIE SAMOCHODÓW NA PR?D (Rozmowa Cezarego ?asiczki z prof. ?ukaszem Turskim; Angora, Warszawa-Chicago-Dortmund-Toronto-NowyJork, 15 III 09, s. 26-27), co jest parafraz? mego twierdzenia, ?e nie b?dzie samochodu na wodór, gdy? to s? wyg?upy dla zag?uszenia mego VDTW.
Tego STOKROTNEGO pomniejszenia miasta dokonano te? w P?ocku i we Wroc?awiu za NIEMIECKIE PIENI?DZE. We Wroc?awiu ??czy?o si? to dodatkowo z TUSZOWANIEM Satelitarnej Detekcji Z?ota. Mam przed sob? np. artyku? GRODY NIEMCZY I WROC?AWIA WE WCZESNYM ?REDNIOWIECZU (Edmund Ma?achowicz, Adam Szynkiewicz, Architectus, nr 1/2008, s. 21-27), w którym rozpatrywane s? widoczne analogie zbadanych archeologicznie grodzisk. Przy badaniu grodziska we Wroc?awiu uczestniczy?em jako komisarz WOAK, gdy? roboty by?y prowadzone za pieni?dze Franza J. Straussa, który chcia? SPRAWDZI? warto?? MOJEJ Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej, któr? kupi? w Akademii Nauk NRD za 8 miliardów DM, gdyz zdetonowanie tego kapita?u historycznego w warunkach konfrontacji Ost-West moglo mie? nieobliczalne skutki, a poza tym by?a to doskona?a fasada do mordu na Popie?uszce zza moich pleców.
By?y ostre kontrowersje, gdy? np. Panowie Profesorowie twierdzili, ?e TO Dwór Boles?awa Chrobrego a ja, ?e CHLEWY, które zbudowano po zniwelowaniu wa?u Antymongolskiego, który odkry?em ja, co zatajono. Mi?dzy Boles?awem Chrobrym, czy nawet Krzywoustym a najazdem mongolskim jest du?a ró?nica czasowa, zw?aszcza ?e chlewy te zosta?y zasypane przy niwelacji terenu przy budowie kolegiaty ?w. Krzy?a przez Henryka Probusa, który anektowa? zamek Biskupi, bo by? niewyp?acalny a skarbiec biskupa by? PE?NY – wobec czego zamek Biskupi sta? si? okazjonalnie ksi???cym. Z tego wynika, ?e jadacze fekaliów pruskich i hitlerowskich nie zakwaterowali Dworu Chrobrego czy Krzywoustego w tych CHLEWACH, a to znaczy, ?e pozosta?y one na Wzgórzu Polskim.
EM kierowa? tymi wykopaliskami z ramienia PWr i to jego prosi?em o badania dendrologiczne, ale zosta?em okpiony. Zmierzwienie archeologicznej chronologii ?redniowiecza rzutuje na chronologi? wczesnego ?redniowiecza i staro?ytno?ci, zw?aszcza, ?e Panowie Profesorowie bali si? jak diabe? ?wi?conej wody bada? dendrologicznych, gdy? mog?y potwierdzi? interpretacj? i chronologi? MOJ? – co potem zaistnia?o.
To co EM nazywa wczesnym ?redniowieczem jest g??bok? staro?ytno?ci?, co twierdz? te? INNI. Dr Krzysztof Jaworski bada? np. ANALOGICZNY do Niemczy s?siedni Gilów, który uwzgl?dnia te? EM. KJ wyszed? od literatury niemieckiej, ?e to fortyfikacje CELTYCKIE – tak jak w Niemczy – wi?c zacz?? szuka? „?wieków celtyckich”, których nie znalaz?, z czego wynika?a, ?e fortyfikacje s? STARSZE. Chodzi tu o konstrukcje drewniano-ziemne, które w Niemczy omurowano POCHYLONYM wa?em obronnym, który w 1017 r. odpar? najazd niemiecki.
Gdy budowano ten bardzo prymitywny mur kamienny to PRZEDCELTYCKA konstrukcja drewniana by?a w dobrym stanie, czyli ?e znowu prosi si? dendrologia. Pracuj?cy we Wleniu kolega KJ znalaz? w warstwie u?ytkowej zamku kamienn? siekier? i pyta? go, czy to nag?a?nia?, na co ja powiedzia?em, ?e o znajdowaniu kamiennych siekier w ruinach zamków jurajskich pisze Szel?gowski. Teraz wiem, ?e zamki jurajskie jako o?rodki metalurgii ?ELAZA sta?y si? niepotrzebne po zbudowaniu przez Kronosa i Chejrona STALOWNI, które zachowa?y si? jako PRZEMYS?OWE klasztory cysterskie.
Zwraca?em uwag? na relacje mi?dzy zamkiem granitowym Na Piasku a Biskupim. Olbrzymi gród drewniano-ziemny na Ostrowie wzniós? zdobywca, który nie móg? zdoby? Wroc?awia lewobrze?nego. W odpowiedzi na ten WA? Po?udniowi podj?li budow? zachodniej cz??ci obecnego ko?cio?a Mariackiego, ?eby widzie?, co si? za tym wa?em dzieje – wobec czego Pó?nocni podj?li budow? 2 olbrzymich wie?, ?eby widzie?, co si? dzieje ZA TYM KO?CIO?EM. Wygl?da to na konfrontacj? kultury pucharów lejkowatych z bade?sk?, która budowa?a pi?kne mury basztowe. W takim razie to naddunajska kultura bade?ska mog?a zbudowa? ceglany mur basztowy ?redniowiecznego Wroc?awia?
EM pisze na temat zamku Biskupiego ?garstwa, ?eby wywin?? si? mnie, i ciemniactwa. Nie ma si? czemu dziwi?, gdy? jest to mistrz maso?ski i funkcjonariusz sowieckich s?u?b specjalnych. Gdy wróci?em z Niemiec w 1990 r. to na UWr powiedziano mi, ?e GRASOWALI TU dendrolodzy z Krakowa, którzy odatowali m. in. belk? dachow? obecnej katedry na ROK 1024, za co bym ich poca?owa? w r?k?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Mar 12, 2009 5:58 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Waldemar Rek??, TEATR ELZBIETA?SKI W GDA?SKU MISTYFIKACJ?? Nasz Dziennik, 12 III 2009, s. 12

WR pisze, ?e budowa teatru El?bieta?skiego w Gda?sku jest zwyk?a fantasmagori?, gdy? takiego TEATRU nie by?o a sztuki Szekspira grano w Gda?sku w ró?nych miejscach, zale?nie od kontraktu. Poza tym realizacja projektu prof. Renato Rizziego PRZYS?ONI PI?KNY WIDOK NA GDA?SK? STARÓWK?.
Ja pierwszy zaprotestowa?em taki pomys? – równie? z racji, ?e Gda?sk ma kilka spraw wa?niejszych. Festiwal szekspirowski proponowa?em przenie?? do P?ocka, jako miejscu dramatu AMLETUSA, który zosta? przeniesiony przez repatriantów do Danii. Mia?em z razu k?opot z lokalizacj?, gdy? wydawa?o si?, ?e miejscem dramatu by? pa?ac Lecha Afryka?skiego na zamku Królewskim, który run?? do Wis?y w czasie renesansowej przebudowy przez Królow? Bon?, ale nie dawno doszed?em do wniosku, ?e Prusacy przebudowali na wi?zienie Rzymski pa?ac W?adys?awa Hermana.
Po usuni?ciu z tego budynku wi?zienia, które nb. nie spe?nia ?adnej normy wspó?czesnego wi?ziennictwa, mo?na odbudowa? ten pa?ac historyzacyjnie dla potrzeb festiwalu szekspirowskiego, nad czym patronat powinna obj?? Warszawa.
Pa?ac ten u?ytkowa? biskup, który po eksmitowaniu przez Prusaków z KRÓLEWSZCZYZNY, zbudowa? obecny pa?ac Biskupi. Gda?sk powinien zaj?? si? odbudow? Spichrzy na Targi i Gal? ?aglow?, gdy? tu musi ko?czy? si? Parada Ba?tycka i zaczyna? P?aw do Dunaju, gdy? droga Kana?em Przemys?owym b?dzie wygodniejsza od odrza?skiej.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Mar 23, 2009 5:27 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Poni?ej

Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Pią Sie 06, 2010 11:53 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Mar 23, 2009 5:27 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Piotr Czartorski-Sziler, KTO URATUJE ZAMEK? Nasz Dziennik, 23 III 2009

Wybryki Muzeum Szlachty Mazowieckiej zagrozi?y zamkowi ksi???t mazowieckich w Ciechanowie, z któr? to szlacht? zamek nie mia? nic wspólnego. Chodzi tu wyra?nie o biznes KOMERCYJNY a przy okazji o dnie po mordzie tym, którzy kwestionuj? datowanie tego zamku, jak np. ja. Przypominam jednak, ?e M?yny ?w. Klary wysadzono, ?eby da? po mordzie mnie, a potem zwalano win? na konserwatora, który ust?pi? pod presj?, ?e POTRZEBNA jest autostrada, na co nie pozwoli?em.
PCzSz pisze, ?e jest to jedyny w Polsce ORYGINALNY zamek gotycki, bo zachowa?y si? tylko zamki krzy?ackie. To jest fekaliomachia, gdy? PCzSz jako zajmuj?cy si? histori? Gda?ska powinien wiedzie?, ?e jedynym krzy?ackim ko?cio?em w Gda?sku jest ?w. El?bieta a inne ?redniowieczne ko?cio?y s? STARSZE. Melchior Wa?kowicz napisa?, ?e na Mazurach jest TYLKO JEDEN ko?ció? krzy?acki a mog? doda?, ?e jest tam TYLKO JEDEN ZAMAK KRZY?ACKI, cho? zamki te by?y rozbudowywane przez Krzy?aków koszarowo.
Zamek w Ciechanowie ma tylko jedna analogi? w postaci zamku w Przemy?lu. Je?li dobra jest stratygrafia Lwowsko-Wroc?awskiej Szko?y Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej Podzamcza przemyskiego, ?e budow? zespo?u palatialno-rotundowego na Podzamczu przerwano i TEN SAM warsztat podj?? budow? katedry gotyckiej, a to znaczy, ?e zamek zbudowa? familiant Chejrona Asklepios, który na wie?? o kl?sce Chejrona z Prometeuszem ewakuowa? skarby Chejrona z Kazimierza Dln do Kamie?ca Podolskiego, gdzie WZNIÓS? KATEDR?.
By?o to logiczne je?li Asklepios ewakuowa? metalurgi? ma?opolsk? do Kamie?ca Pdl, gdzie kontynuowa? j? na rudzie z Krzywego Rogu i w?glu z Sokala, który wo?ono wozami. Ten system zagarn?? Kar z Karkowa, o czym zdaje si? ?wiadczy? nazwa Serbina CHERSONES KARSKI - jakby miasto Chejrona-Kara? Kijów zachowa? jednak nazw? od Asklepiosa jako ASGARD cho? Wspania?y Kijów i Nowogród Wkl zbudowa? m?odszy brat Kara Apis. Trwa?ym wk?adem Asklepiosa do cywilizacji ?wiatowej jest CERAMIKA MALOWANA kultury trypolskiej, wyst?puj?ca te? w Chinach.
Z tej chronologii zdaje si? wynika?, ?e po kl?sce syna Posejdona Buzyrysa w Czechach Asklepios opanowa? prawy brzeg Wis?y, gdzie wzniós? Wspania?y Toru? dla metalurgii powisla?skiej, oraz ZAMEK w Ciechanów na skrzy?owaniu dróg z Warszawy do Elbl?ga i z P?ocka do Grodna. Dobrze, ?e minister KDN zwróci? si? do UAM i UMK o specjalistyczne opinie odno?nie projektu adaptacji zamku w Ciechanowie na cele komercyjne.
Zajmuj? si? zamkiem w Ciechanowie od po?owy lat 60, a moje dane ?atwo sprawdzi? dendrologicznie, czego zawsze domaga?em si?. Franz J. Strauss uzna? si? jednak BEZ BADA? DENDROLOGICZNYCH za oszalbierzonego przeze mnie na 8 mld DM, gdy? wykopaliska WYKAZA?Y, ?e Dwór Boles?awa Krzywoustego mieszka? nie w Pa?acu Chrobrego na Nowym Mie?cie tylko w CHLEWACH na Ostrowie.
Dzi? czyta?em, ?e pod Prudnikiem ?nie?na pantera zabi?a w nocy 30 warchlaków. Powinna za to zap?aci? Krakowska Szko?a Archeologiczna, gdy? pantera przysz?a z Syberii chyba na wie?? ?e w Polsce dwory monarsze mieszkaj? w chlewach, jak we Wroc?awiu, czy w wie?ach wi?ziennych jak w P?ocku. Tylko kto ma zap?aci? za Krzy?acki Gotyk Nadwi?la?ski, który jest wypierdkiem Polskiej Architektury Profanistycznej jako ma?powania gotyku francuskiego. Rycerzem tego by? na?o?nik Hitlera i enkawudzista, francuski profesor Bronis?aw Geremek vel Barela Lewartow, którego ojca Boski Adolf wybra? na twórc? wielkiego kapita?u Zachodniego Wybrze?a USA – wi?c mo?e to Francuzi zap?ac? za to PIERDZIELENIE?


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Wto Mar 24, 2009 5:08 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 5:03 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Katarzyna Jaruzelska Kastory, INWESTYCJE BRACI DLA GO?CI – Benedyktyni, mnisi znani z pracowito?ci planuj? zbudowa? muzeum i zagospodarowa? otoczenie opactwa, Rzeczpospolita, 24 III 2009, s. A 20

Mnisi pi?knie odbudowali opactwo w Ty?cu i zamierzaj? urz?dzi? otoczenie TURYSTYCZNIE wg projektu Marka Rytycha. Ja jednak mam tu te? co? do powiedzenia i licz?, ?e dogadamy si?.
Po mym powrocie z RFN w r. 1990 dzia?a?em w Komitecie Pami?ci Ofiar Stalinizmu do którego pisa? Profesor z Krakowa ws. BUDOWY METRA w Krakowie. Prawdopodobnie chcia?, ?ebym ja sfinansowa? to metro za moje pieni?dze w RFN, wi?c dr Skonka da? mi jego list. Napisa?em, ?e budow? tego metra trzeba zacz?? od rozpoznania kazamat fortecznych z cytadeli na Bielanach, któr? pod koniec I wojny ?wiatowej Austriacy rozebrali do gruntu. Plany tej twierdzy powinny by? w archiwum Wojskowym w Wiedniu, a podobnie jest z Poznaniem – wi?c UCISZY? SI?.
Tyniec by? kombinatem cytadeli na Bielanach, zwanej kiedy? Srebrn? Gór?, któr? powinno przej?? Muzeum Narodowe na Wawelu. Jest zagadka, dlaczego w Krakowie NIE MA ZAMKU BISKUPIEGO? któr? rozwi?za?em dopiero ja twierdzeniem, ?e ZAMKIEM BISKUPIM BY? WAWEL. Zamek Królewski by? na Srebrnej Górze, ale Wawel zabrali biskupowi Wac?awowie Czescy, którzy zrobili z niego CYTADEL? staromiejsk?, co ?wiadczy, ?e wcze?niej Wawel zamkiem królewskim NIE BY?. Ksi??? czeski p?aci? papie?owi sto marek srebra rocznie za prawo noszenia stroju biskupiego, co by?o mu potrzebne dla zalegalizowania aneksji zamku biskupiego na Hradczanie z?amaniem miru biskupiego, co spowodowa?o wyjazd Wojciecha S?awnikowicza do Rzymu i LIKWIDACJ? BISKUPSTWA PRASKIEGO.
Królowa Jadwiga zbudowa?a biskupowi ko?ció? Na Ska?ce, który jednak jako katedra nie przyj?? si?. To ?e Wolski zbudowa? na SG klasztor dla Pustelników jest mow? dla ludu, gdy? Pustelnie by?y STRA?NICAMI dla weteranów a regu?a milczenia i samotno?ci by?a pretekstem izolacji tego miejsca.
Wg mej systematyki architektonicznej to ZBAROKIZOWANY ko?ció? roma?ski na SG zbudowa? Erychtonos, syn Ateny i Hefajstosa, który wzniós? obecny zamek bratys?awski. Kronos jako sojusznik Erychtonosa zbudowa? tak? sam? ?wi?tyni? na zamku Królewskim w P?ocku – i st?d identyczne katedry na eliptycznych piecz?ciach kapitulnych Krakowa i P?ocka. SG by?a jako najbardziej obronne miejsce w okolicy Krakowa REFUGIUM plemiennym, które na pa?ac zaj?li królowie wandalscy, gdy? Wawel by? siedzib? Sejmu, co wiemy z autobiografii Apolloniusza.
W zwi?zku z powy?szym rozbudowa TURYSTYCZNA Ty?ca powinna by? zgodna z ewentualn? odbudow? zamku królewskiego na Srebrnej Górze, którego dokumentacja powinna by? w Wiedniu, jak procesu Frankenberga-Frankensteina w ?widnicy. Twierdza austriacka powinna mie? forteczne przej?cia pod Wis??, w tym mi?dzy SG a Ty?cem.
Potrzebne jest mi spotkanie z arch. Markiem Retychem, dyrektorem Muzeum Narodowego na Wawelu i rzeczoznawc? opata tynieckiego, oraz mo?e Profesorem, który walczy? o budow? metra w Krakowie. Ja przyjad? z Profesorem z Wroc?awia.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 44, 45, 46  Następny
Strona 3 z 46

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group