Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

?redniowiecze
Idź do strony 1, 2, 3 ... 46, 47, 48  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Sty 02, 2008 6:51 am    Temat postu: ?redniowiecze Odpowiedz z cytatem

Dariusz Baliszewski, ?WI?TY BISKUP I PRZEKL?TY KRÓL – Boles?aw ?mia?y odbudowa? w kraju chrze?cija?stwo, wygra? wojny z Czechami, podporz?dkowa? Polsce Ru?. To jemu nale?y si? tytu? Odnowiciela, Wprost, 6 I 2008, s. 86-88

DB pisze, ?e gdy otworzono grobowiec Boles?awa II w Osjaku, to znaleziono w nim ko?ci KOBIETY – prawdopodobnie Irinburgii, ?ony w?gierskiego za?o?yciela klasztoru. Ja nie jestem tym zdziwiony, gdy? uwa?am, ?e sarkofag króla zosta? z?upiony przez Szwajcarów i jest obecnie w klasztorze St-Maurice nad szwajcarskim Rodanem. Do takiego wniosku sk?oni? mnie CZESKI wniosek, ?e sarkofag ?w. Zygmunta jest z tego warsztatu, co herma ?w. Zygmunta w P?ocku, która przestawia Boles?awa II.
Zgrzyta tu ??czona z tym warsztatem herma Karola Wielkiego w Akwizgranie. Herma ta jest jednak podobna do Karola Wielkiego jak pies do kota, z której to racji uzna?em j? za Fryderyka II Hohenstaufa, po za?o?eniu protezy z?bowej z rogu nosoro?ca. Herma i sarkofag ?w. Zygmunta powinny by? wykonane w w?gierskim Wiedniu, który w r. 1192 wraz z Ryszardem Lwie Serce zosta? sprzedany przez templariuszy Niemcom – co zapocz?tkowa?o SZKO?? Z?OTNICZ? SZTAUFÓW. Na sarkofagu ?w. Zygmunta jest portret Anastazji Boles?awowicowej, wdowy po historycznym Hamlecie, Mieszku.
DB eksponuje zapis Galla Anonima: „Na koniec biedna matka, gdy w urnie sk?adano szcz?tki nieod?a?owanego ch?opaka, przez godzin? trzyman? by?a jako umar?a, bez ducha i ?ycia zaledwie po godzinie przez biskupów ocucona zosta?a wachlarzami”. DB wnosi z tego, ?e „zg?adzony trucizn?” Mieszko Boles?awowic zosta? SPALONY jako heretyk – co mia?o spotka? te? jego ojca. DB argumentuje to, ?e gdy do Rzymu przyby?o poselstwo Jarope?ka w sprawie KATOLICKIEGO chrztu podbitej przez Boles?awa II Rusi to ten BY? TEMU PRZECIWNY. Boles?aw II zosta? otruty w w?gierskim wówczas Villach, strzeg?c W?och przed cesarzem Henrykiem IV, który po wygnaniu przez Polaków i Rusinów do Canossy spacyfikowa? ju? Niemcy.
DB pisze, ?e niemiecki kronikarz Lambert napisa?: „ksi??? polski, który przez wiele lat p?aci? daniny królom teuto?skim i którego pa?stwo ju? dawno przez dzielnych Teutonów zosta?o podbite i zamienione na prowincj?, nagle wzbi? si? w pych?, przyw?aszczaj?c sobie godno?? i tytu? królewski, w?o?y? sobie koron? i w sam dzie? Bo?ego Narodzenia (1076 r.) przez 15 biskupów zosta? namaszczony”. Poniewa? w Polsce nie by?o 15 biskupów wi?c powinni to by? te? biskupi PRAWOS?AWNI.
Lampert z Hersfeldu jest kronikarzem „stronniczym”. Chodzi mu prawdopodobnie o Trybut ?l?ski, który Polska p?aci?a w l. 1050-70. Po ucieczce rycerstwa wielkopolskiego z Kazachstanu na skutek pog?oski o ?mierci króla podczas powrotu z Chin w r. 1068 w burzy ?nie?nej w Pamirze, Henryk IV zho?dowa? Mi?ni?, a na krzy?ówkach mi?nie?skich by? oparty system monetarny Polski – czyli ?e w l. 1068-71 trybut cesarzowi p?aci?a Mi?nia. W r. 963 Mieszko I, który po bitwie nad Regnic? w r. 955 og?osi? si? Protektorem Po?abia, zawar? pokój z cesarzem, odst?puj?c cesarzowi Lubusz?-Berlin. Na mocy pokoju Wichman jako jarl Jomsborga na Woliniu rozgromi? Du?czyków na Bornholmie – ale Harald Sinoz?by z?o?y? ho?d Ottonowi Wielkiemu a Wichaman z wielkimi si?ami najecha? Szczecin. Wobec tego Mieszko, który wys?a? kawaleri? z pomoc? Prawdzicom w Chinach, którzy dzi?ki temu utworzyli CESARTWO SUNG, uzna? si? trybutariuszem cesarza DO RZEKI WARTY, co by?o g?ównym powodem aliansu matrymonialnego z Czechami.


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Nie Lip 20, 2008 12:10 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Sty 23, 2008 10:15 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Marek Skalski, MOSKWY PALENIE I DOBYWANIE, Najwy?szy Czas, 26 I 2008, s. XLIV-V

Na plafonie zamku zamku Biskupiego w Kielcach jest obraz Po?ar Moskwy – ale nie wiem o jaki po?ar tu chodzi, gdy? Litwini i Polacy Moskwy z premedytacja nie palili. MS pisze, ?e Olgierd wyprawia? si? na Moskw? 3 razy, a? zdoby? j?, sp?dzaj?c tam 8 dni, do zawarcia pokoju z Dymitrem Do?skim, od którego wzi?? wielki okup. Kronika bia?oruska pisze, ?e wypowiedzia? przy tym s?owa: „Chocia? Ja pogodz? si? z Tob?, chc? zachowa? s?aw?, ?e dzid? moj? dotkn??em murów Moskwy”, po czym podjecha? do muru, na którym sta? Dymitr, i dotkn?? sw? w?óczni?. To powinno by? w r. 1372 przy OBECNEJ Bramie Spasskiej, jako UK?ON wobec Dymitra, gdy? Olgierdowi nic na g?ow? nie spad?o.
Dymitr wyszed? z tej kapitulacji obronn? r?k?, gdy? z?o?y? ho?d Ludwikowi W?gierskiemu, który usun?? z Bu?gara Wielkiego (Kazania) Tatarów, a potem dopomóg? Dymitrowi rozgromi? Z?ot? Ord? na Kulikowym Polu. Gdy jednak Polacy i W?grzy pognali za Mamajem, który flotyll? ewakuowa? swój skarbiec na Krym, to nie interweniuj?cy w bitwie ze strachu przez Polakami i W?grami Jagie??o, napad? na Dymitra, odebra? mu ?upy i osadzi? w Moskwie swego wojewod?. Z tej racji najazd na Moskw? Tochtamysza, który zast?pi? w Wo?gogradzie Mamaja, by? aktem ANTYLITEWSKIM.
Tochtamysz zosta? rozgromiony przez Timura Kulawego wi?c uciek? do Polski oddaj?c jej Moskw? a Timur wyprawi? si? do Indii. W Krakowie dosz?o do walki mi?dzy stronnictwem ugodowym wobec Timura o jemu wrogim. I. przewodzi?a Jadwiga a II. Jagie??o, który twierdzi?, ?e podbój przez Timura Indii zapewni mu WYP?ACALNO??, wobec czego si?gnie on po Moskw? i Kijów. Do bitwy z Timurem M?odszym dosz?o nad Worskl? w r. 1399, w Po?tawie. W trakcie bitwy, gdy poleg?o 72 ksi???t ruskich, Szczukowski zamordowa? reprezentuj?cego Jadwig? Spytka i poprowadzi? atak na zwyci?skich Tatarów, dzi?ki czemu Timur M?odszy dosta? si? do niewoli. To zmusi?o Timura do ewakuacji Indii i Iranu oraz zniweczy?o jego plany dynastyczne. Timur zrazu zwróci? si? przeciw Polsce, zdobywaj?c Moskw? i Smole?sk, ale wobec zagro?enia przez Bajazyda B?yskawic? uzna? granic? na Donie, cho? Polacy Timura M?odszego nie uwolnili, co spowodowa?o podzia? Ordy Uzbeckiej.
Miejsce Uzbeków zaj?li jednak rozgromieni przez Timura Osmanowie, którzy po rozgromieniu Polaków na Krymie w r. 1475 zho?dowali Powo??e. W ten sposób powsta?o SUPERMOCARSTWO, któremu przeciwstawi? si? móg? tylko sojusz niemiecko-polski. Karol V my?la?, ?e POMAGAJ?C Turkom w podboju Mo?dawii zmusi Polaków do wycofania si? z Turyngii, ale Polacy woleli broni? Turyngii ni? Mo?dawii, i zap?acili Sulejmanowi kontrybucj?. Wszyscy ZDURNIELI, ale by?a to gra na tureckich marzeniach o Atlantyku, bo gdy Sulejman – przekonany ?e sterroryzowa? Polsk? – obleg? Oran to armia z Turyngii posz?a na Powo??e, co by?o fundacj? Mocarstwowej Rosji. MS pisze, ?e przed zniszczeniem Moskwy przez Tatarów w r. 1571 liczy?a ona sto tysi?cy mieszka?ców – gdy najludniejsze miasto Rzeczpospolitej, Gda?sk, 40 tysi?cy.
Sulejman musia? ratowa? protestantów niemieckich wi?c uzna? zabór Powo??a za zamach Iwana IV na Kijów podczas traktatowej wyprawy z pomoc? Polakom na Krymie. Zamach si? nie uda? wi?c Iwan dosta? si? pod protektorat turecki, narz?dziem czego by?a Opryczna, uwa?ana za najokrutniejsz? policj? polityczn? w historii. W ten sposób miast Rosji Mocarstwowej, maj?cej zast?pi? Polakom Niemców, powsta?a Rosja MARTYROLOGICZNA. Ta Rosja sko?czy?a si?, gdy Polacy – ganiaj?c za oprycznikami – osadzili na Kremlu wi?zionych w Malborku Romanowów, ale postopryczna przewioz?a wielki skarbiec Iwana Gro?nego do zdobytej przez Turków Odesy. Turcy chcieli bowiem stworzy? pa?stwo ?ydowskie na Ukrainie, w czym im pomaga? Kardyna? Richelieau.
W r. 1660 Jurko Bohun skapitulowa? kozaków przed Janem Kazimierzem, co umo?liwi?o wypraw? na Moskw?, gdzie BABY OTWORZY?Y BRAMY. Nale?y to ??czy? z Buntem Miedziowym, czyli powstaniem przeciw najwi?kszemu oszustwu finansowemu w historii, czego pami?tk? s? talary z kontramark? 1655 oraz NOMINALESY. Poniewa? Bia?oru? zosta?a wyludniona przez okupacj? rosyjsk? wi?c trzeba by?o przeprowadzi? repatriacj?, czasem z Syberii.
Jeszcze ciekawsza od propozycji Richelieau by?a Rada Królewska na wie?? o buncie Doroszenki, który widocznie przestraszy? si? sma?enia jezuitów. Król zada? pytanie, CZY TURCY KIJÓW ZDOB?D?, co Rada uzna?a za pewne. Wtedy zapyta? ALE CZY UTRZYMAJ?, na co Koryci?ski: UWA?AM, ?E PRZY POMOCY PYSZNYCH HAREMÓW UTRZYMAJ?. Gdy inni zgodzili si? z tym to król powiedzia?: W TAKIM RAZIE TRZEBA KIJÓW DA? MOSKALOM – czyli ?e Mocarstwowa Rosja ZADZIA?A?A. Okupacja Rosji przez Jana Kazimierza trwa?a 5 lat, czyli ?e d?u?ej okupowa? Rosj? tylko Krzywousty.
?redniowieczny Kraków zosta? zbudowany przez kontrybucj? bizantyjsk? z r. 1064. W Bizancjum by?o wówczas 2/3 BOGACTW ?WIATA, wi?c miast ca?owa? si?, wzi?? CO ?ASKA i i?? do Chin, ?eby wyzwala? prze?ladowanych przez Prawdziców buddystów, mo?na by?o przy pomocy PROSZ?CYCH O TO Rusinów te bogactwa opanowa?, a nie zostawia? Wenecjanom.
Bia?okamienn? Moskw? zbudowa? grecki bóg Prapocz?tku Jur-Uranos. Po kl?sce z cesarzem Karolem III Grubym nad Liwcem w r. 882 Prawdzice zbudowali w Moskwie KILKANA?CIE kremlinów, ale po podboju z Samanidami Kazachstanu i wyp?dzeniu z Bu?garami W?grów przerwali budow? Moskwy na rzecz Rostowa nad Donem. Wracaj?cy z II wyprawy do Chin w r. 1127 Boles?aw Krzywousty zaatakowa? Moskw? od wschodu, ale Prawdzice zawczasu przewie?li swe z?oto flotyll? do Rygi, gdzie obronili je przy pomocy Skandynawów. W r. 1169 dokonali okupacji Danii, ale zostali wymordowani przez templariuszy z Bornholmu.
W Moskwie broni? si? pobity nad Ka?k? przez Polaków, W?grów i Niemców Czyngis Chan, którego uwolni? Ugedej za cen? ewakuacji Chin, tote? moskwianie pami?taj?c „dobrego dziadunia” ochoczo otworzyli bramy przed Batu Chanem. W Moskwie – dzi?ki kilkunastu kremlinom – stacjonowa? Wielki Tumnik, dowódca korpusu okupacyjnego i poborca danin. Poniewa? templariusze ryscy po wykupieniu za z?oto Prawdziców Francji chcieli te? kupi? od Tatarów Rosj?, wi?c W?adys?aw ?okietek i Gedymin wycieli za?ogi tatarskie, osadzaj?c w Moskwie Iwana Kalit?. To wykorzystali Krzy?acy do aneksji Pomorza Wschodniego, uwalniaj?c si? tym od finansowego protektoratu templariuszy. Iwan Kalita podj?? budow? Moskwy GOTYCKIEJ.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 8:50 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Marta Landau, TIMUR I JEGO PA?AC – Skarby legendarnego w?adcy Mongo?ów mog? si? znajdowa? na dnie jeziora w Kirgistanie, Wprost, 10 II 2008, s. 78-80

Timur Kulawy móg? si? powo?ywa? na rodowód mongolski, ale by? stuprocentowym TURKIEM czy Uzbekiem. Szukanie jego skarbów w jeziorze Issyk-Kul jest nieporozumieniem, gdy? pa?stwo Timura by?o ORD?, co znaczy, ?e skarbów nie posiada?. ?wiadczy o tym te? to, ?e budowano TYLKO W SAMARKANDZIE. Mam ameryka?ski Podr?czny ATLAS HISTORII POWSZECHENJ, ?wiat Ksi??ki 1998, gdzie na str. 57 s? Podboje Timura, 1370-1405. Jego imperium jest na po?udnie od Kaukazu i linii Buzuczi – Jezioro Aralskie BEZ BIA?EJ ORDY. W Atlasie pisze, ?e Timur NARUSZY? Z?ot? Ord?.
Wypada to rozumie?, ?e po bitwie na Kulikowym Polu Polacy i W?grzy pognali za Mamajem, który ewakuowa? swe skarby na Krym, gdy? na Wo?gograd uderzyli Tochtamysz z Timurem, którzy utworzyli Bia?? Ord? – od starej polskiej nazwy Wo?gogradu Bia?a Wie?a – a Moskwa zosta?a zaj?ta przez Litwinów. Potem Tochtamysz zdoby? LITEWSK? Moskw?, któr? zniszczy? ZAKAZUJ?C MIESZKANIA TAM, ale gdy w roku 1391 Timur wyprawi? si? na Astracha? to Tochtamysz odda? Moskw? Polakom, którzy zwrócili j? Dymitrowi Do?skiemu, obci??onemu przez Tochtamysza NAJWI?KSZ? DANIN?.
Dzi?ki Polakom i W?grom, i wielkiej daninie, Tochtamysz obroni? Astracha?, która sytuacja powtórzy?a si? w r. 1395. Tochtamysz znowu wys?a? do Timura pod Astrachaniem poselstwo HO?DOWNICZE. Timur przyj?? na r?kawic? bia?ozora – gdy? odmowa tego gestu oznacza?a wojn? – ale na ptaka NIE SPOJRZA?. Tochtamysz grozi? tym: JE?LI NIE ODST?PISZ OD ASTRACHANIA TO JA WEZW? POLAKÓW – wobec czego Timur zadowoli? si? okupem i poszed? do Indii, podbój których zapewnia? mu WYP?ACALNO??.
Gdy Timur by? zaj?ty podbojem Indii to Tochtamysz uderzy? na Azerbejdzan – bastion w?adzy Timura na Zachodzie. Nast?pca tronu uzbeckiego, Timur M?odszy, skontrowa? to uderzeniem nie tylko na Bia?? Ord?, ale i na Litw?, dochodz?c do Jelca nad Donem. G?ówna bitwa rozegra?a si? na terenie Po?tawy – której nazwa oznacza „pole bitwy” - gdzie Timur M?odszy dosta? si? do niewoli, co ZNIWECZY?O PLANY DYNASTYCZNE TIMURA. Jest to op?akiwana przez Rusinów i Polaków Bitwa nad Worskl?, gdy? straty by?y tam bardzo du?e.
Muzykolog Adam Kasprzyk mówi?, ?e jego ród pochodzi od Tatarów wzi?tych do niewoli pod Worskl? przez Spytka z Melsztyna. Je?li tak to Spytek nie zosta? zabity przez Szczukowskiego – za kunktatorstwo – a zosta? polskim namiestnikiem Bia?ej Ordy? bo s? takowe legendy. Podbój przez Timura Indii oznacza? JEGO WYP?ACALNO??, czyli przekszta?cenie ordy w IMPERIUM, czego musieli si? obawia? Polacy, o czym ?wiadczy te? to, ?e mimo rozmów pokojowych, w trakcie których Uzbecy wycofali si?, Timura M?odszego nie uwolniono, pod pretekstem, ?e Zosta? pokochany przez Polaków. Timur musia? skapitulowa? z racji „wojny listowej” mi?dzy Ankar? a Tebrizem, gdzie rezydowa? po powrocie z Indii, co umo?liwia?o Jagielle umocnienie si? w Wo?gogradzie i Astrachaniu.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Lut 09, 2008 4:19 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jan Kwapisz, BEOWULF – Potwory i Polacy, Mówi? Wieki, II/2008, s. 12-17

Hollywood'ski film Beowulf omówi?em na stronie 1. Atlantydy Europejskiej, Czw Gru 06 2007 12:08 am. Zamie?ci?em to tam, gdy? I cz??? HISTORYCZNEGO Beowulfa toczy si? na zamku HEOROT-Gryf na Wa?ach Chrobrego w Szczecinie, w oczekiwaniu na cesarza Ottona III, który mia? otworzy? obchody Milenijne. Impreza zosta?a zak?ócona wp?yni?ciem na Ba?tyk flot Roberta Z?odzieja i Olafa Tryggvasona, którzy s? PIERWSZYM POTWOREM. Króla Hrothgara-Chrobrego ratuje z opresji jego szwagier Swen-Beowulf, który gromi Olafa pod Svalbard-?wi?towidzem na Rugii.
Umie?ci?em to w AE, ze wzgl?du na genez? Szczecina-Gniezna, gdzie I zamek Trzyg?awa wzniós? Lyrkos, ukochany wnuk Inachosa z Wroc?awia, po którego ?mierci Lyrkosem opiekowa?a si? jego starsza siostra, ?nie?ka z Pragi, dzi?ki której i Stafylosowi ze Skandynawii uda?o si? pokona? Kara z Krakowa. Dzia?o si? to w XXXXVII w. pne. Przydomek Olafa Tryggvason mo?e pochodzi? od TRZYG?AWA, gdzie urz?dowa? jako namiestnik Szczecina.
JK przybli?a literackiego Beowulfa do mej interpretacji. Datacja na pocz?tek XI w. jest zgodna z m? kwalifikacj?, jako pisan? w Poznaniu elegi? na ?mier? Swena Wid?obrodego w r. 1012. Autor musia? si? ?pieszy?, bo od przybycia synów Swena do wyruszenia ich matki do Anglii mog?y up?yn?? godziny, wobec czego elegia mog?a by? pisana w drodze do Londynu. JK pisze, ?e przed pocz?tkiem XI w. nie ma odniesie? do Beowulfa w literaturze anglosaskiej i skandynawskiej, ale Profesor Woro?czak mówi?, ?e jedynym powinowactwem jest Widsith, który wg mnie zosta? napisany przez Czecha, który przyby? do P?ocka z Judyt? Czesk?, po czym uda? si? z poselstwem do Anglii wi?c powinien si? wzorowa? na Beowulfie. By?o to poselstwo o którym pisze Szekspir w Hamlecie, co wyklucza czeskiego Widsitha z autorstwa Amletusa jako archetypu Hamleta.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Lut 16, 2008 9:49 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Andreas Ulrich, GIGANT DES MITTELALTERS – Der Staufer Fridrich II., dem jetzt eine umfangreife Austellung gewidmet ist, befluegelte die Phantasie von Zeitgenossen und Nachgeborenen wie kein anderer Herrscher seiner Epoche, Der Spiegel, 7/2008, s. 46-48

Kronikarz z Damaszku napisa? o Fryderyku II, ?e wygl?da jak najta?szy niewolnik chrze?cija?ski: ma?y i rudy, za 10 dirhemów. W Niemczech dowiedzia?em si?, ?e chcia? wprowadzi? re?im haremowy.
Fryderyk II by? jednak nie tylko najbardziej wykszta?conym, ale i najaktywniejszym intelektualnie. W Niemczech rz?dzi?, jako Cesarz PRAWEM, ale w po?udniowych W?oszech, gdzie by? panem gruntowym, ?elazn? r?k?. Nie wymordowa? muzu?manów, gdy? byli mu potrzebni przeciw papiestwu, co wygra?, staj?c si? wybitnym cezaropapist?. To umo?liwi?o mu dokonanie najwi?kszych spisków antypolskich: Zainstalowanie w Prusach Krzy?aków, dokonanie r?kami Czechów zaboru Jesioników ?l?skich, zorganizowanie zamachu w G?sawie oraz NIEZROZUMIA?EJ ucieczki hufca opolskiego pod Legnic?.
Podczas krucjaty przeciw Czyngis Chanowi w l. 1222-25 Polacy z?apali króla du?skiego Waldemara II na korespondencji z Czyngisem i wydali go cesarzowi, który ob?upi? go okrutnie. Nie by?o to ca?kiem bezinteresowne, gdy? Polacy odzyskali przy tym okupowany przez Waldemara Szczecin. Równocze?nie Czesi i Niemcy zdobyli krwawo Jesioniki ?l?skie, gdzie by?o najwi?ksze wówczas w Europie z?oto przemys?owe i wielkie pok?ady saletry, które sta?y si? potem podstaw? pot?g Czech, Austrii i Prus, a nawet Rosji. Tak powstanie Chmielnickiego jak Potop by?y skutkiem austriackiego embarga na saletr?, gdy? pod Korsuniem grzmia?a tylko artyleria kozacka na saletrze alba?skiej a pod Uj?ciem by?o tylko 10 beczek prochu. Je?li dodamy do tego, ?e rozejm pod Chocimiem podpisano, gdy pozosta?a jedna beczka prochu to zdamy sobie spraw? ze spisku jesionickiego.
O zamach w G?sawie oskar?ony zosta? Odonicz, któremu Henryk Brodaty anektowa? za to ziemie na lewym brzegu Warty. To jednak, ?e Henryk zosta? TYLKO ci??ko ranny stawia w podejrzeniu Konrada Mazowieckiego, gdy? 2 oskar?onych o przygotowanie zamachu stracono ZA SZYBKO - ?eby nie odwo?ali wymuszonych na torturach zezna?? Spraw? za? ucieczki hufca opolskiego zajmuj? si? od kilkudziesi?ciu lat, i niczym innym, jak cezaropapistyczn? gr? Fryderyka II, tego wyt?umaczy? si? nie da.
NAJCI??SZ? walk? z jadaczami fekaliów pruskich mia?em o Architektur? Sztaufów, któr? wygra?em dzi?ki Ukrai?com. T?umaczy?em, ?e architektura Sztaufów to katedra w Mediolanie, fara w Ulm i katedra w Kolonii, której budow? przerwano z powodu kl?ski Habsburgów i arcybiskupa pod Worringen w r. 1288. Fryderyk II zbiera? plony z?upienia przez Wenecjan Konstantynopola, co upowszechni?o OKULARY – podstaw? technologii i cywilizacji alpejsko-nadre?skiej.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Mar 17, 2008 7:17 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

CO DALEJ Z ZAMKIEM KRÓLEWSKIM W POZNANIU? - W ubieg?ym roku zamie?cili?my obszerne materia?y dotycz?ce odbudowy-restytucji Zamku Królewskiego w Poznaniu. Sejmik wielkopolski prawie jednomy?lnie przyj?? wówczas uchwa?? potwierdzaj?c? przyznanie 6 mln z? na odbudow? Zamku w wersji historycznej wg projektu in?. Witolda Milewskiego. Wydawa?oby si?, ?e sprawa zmierza do szcz??liwego fina?u, tymczasem okazuje si?, ?e stoi w miejscu; Nasz Dziennik, 17 III 2008, s. 8

Sprawa jest polityczna i KARNA, któr? egzekwowa?em na najwy?szych szczeblach w?adzy, wobec czego granie wariata jest niebezpieczne. Mo?na tylko podziwia? Prusaków, ?e im si? uda?o zekskramentowa? spraw? EUROPEJSK? i da? j? do zjedzenia polaczkom, którzy chc? WI?CEJ. Przypominam, ?e chodzi tu o zamek ?L?SKI, który zbudowa? Henryk I po aneksji Poznania lewobrze?nego za rzekomy zamach na niego Odonicza, który wobec tego musia? wybudowa? sobie PA?AC na ?ródce, który si? zachowa?. Ten zamek by? Henrykowi potrzebny, gdy? ?y? strachem przed Mongo?ami, wobec czego potrzebowa? SKARBCA na z?oto jesionickie, którego by?o du?o, gdy? skarbiec pop?ka?, ?e trzeba go by?o rozebra?. Miejsce to nadawa?o si? na skarbiec ze wzgl?du na port na placu Wielkopolskim.
Kto jednak zbudowa? tak wielki zamek, który zosta? wykorzystany przez Prusaków na fundament Kernwerku Cytadeli? Wg mnie potrzebny on by? Pylejmonidom pozna?skim, z których Pelops zbudowa? NAJWPANIALSZY PA?AC MYKE?SKI w Pylos na Peloponezie. Pa?ac ten by? ?ródziemnomorskim centrum dystrybucji ?elaza i stali ?l?skiej, co znaczy, ?e to Pelops podpisa? konwencj? z hyksoskim wezyrem Egiptu Józefem na dostawy ?elaza i stali do Egiptu, które ?ydzi – jako Lud Izydy – rozwozili w basenie oceanów Indyjskiego i Pacyfiku, a wracali Amazonk?, aby w drodze na Synaj zaopatrzy? si? w ?elazo w Pylosie. Ten proceder – który doprowadzi? do nagromadzenia w skarbcu sueskim olbrzymiej ilo?ci z?ota – trwa? do przekupienia S?owian przez Echnatona-Jehow? Seren?-Tobrukiem, sk?d by?a droga wozowa do Czadu, gdzie by?a ko?? s?oniowa i Z?oto Ghany.
Z tej racji wnosz?, ?e budowniczymi olbrzymiego zamku na Cytadeli byli Synowie Posejdona Pylejmonidzi, którzy wg historiografii greckiej i rzymskiej WYWO?ALI WOJN? TROJA?SK? - ?eby wyp?dzi? Ariów, którzy robili konkurencj? stali ?l?skiej kieleck?. Indra zem?ci? si? jednak na pieniaczach z Posejdonii daj?c Kijów Parysowi, który uratowa? ze Z?otego Rogu 10 tys Trojan. Najbardziej niesamowit? spraw? Iliady jest zamordowanie przez Odyseusza i Diomedesa królewicza s?owia?skiego Palamedesa. Ojciec Palamedesa, Neptun- Nauplios ze Strzegomia, okaza? si? genialnym ?ledczym, z której to racji wnosz?, ?e Iliada jest poetyzacj? ?ledztwa Naupliosa, które Homer znalaz? w archiwum frygijskim.
Zamek na Cytadeli by? te? potrzebny Olimpiadzie jako kanclerzycy Aleksandra, gdy? musia?a by? blisko Drogi ?ledziowej Szczecin-Triest. Upolowa?a ma??onka – który wygna? j? a syna op?azowa? i nazwa? b?kartem – powstaniem greckim, przed którym Filipa uratowa? Aleksander jazd? scytyjska. Po bitwie pod Cherone? Aleksander anektowa? jednak Pangajon-Siedmiogród, gdzie by?o najwi?ksze z?oto przemys?owe – wobec czego Grecy zamordowali Filipa i przywo?ali WYP?ACALNEGO Aleksandra.
Pami?tka tego s? te? bite w klasztorze cysterskim w Nowej Hucie statery z profilami Apollina-Aleksandra i szczura-Filipa.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Kwi 04, 2008 11:09 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

FOCUS HISTORIA – Wszyscy jeste?my wikingami. Czy Chrobry by? Normanem? Wierzyli?my w Odyna? Mówili?my po szwedzku? Nr. 4/2008

IV nr. Focusa Historia jest po?wi?cony Normanom i ?wi?tyni Salomona. Redaktor Naczelny FH, Micha? Wójcik, pisze np.: „Mo?e zagoniono go do roboty z pustym brzuchem, a mo?e streszczaj?c zachlapany i zniszczony dokument, pope?nia? b??d za b??dem. W rezultacie kapitalny dla naszej historii dokument brzmi jak be?kot pijaka. Oto bowiem dowiadujemy si?, ?e jaki? s?dzia Dagome i pani senator Oda z synami oddaj? swoje pa?stwo pod opiek? papie?a. Potem jest jeszcze zabawniej. Pa?stwo to bierze nazw? albo od Szengen albo od Szczecina, le?y nad d?ugim morzem i si?ga Alemure.
Za te s?owa ch?tnie poca?owa?bym Redaktora Naczelnego, ale spraw? wyja?ni?em ju? w Wandaluzji, jako ZAMACH Ody na skarbiec Piastów na Cytadeli pozna?skiej. Pozna? na stolic? si? nie nadawa?, gdy? móg? by? zatopiony tam? poni?ej, gro?ba czego wyst?pi?a w l. 1005 i 1157, ale skarbiec musia? by? w Poznaniu, sk?d móg? by? sp?awiony w kilku kierunkach, bo w Szczecinie nad D?UGIM MORZEM – bo d?u?sze jest tylko Czerwone – przyci?ga?by tylko naje?d?ców.
Wojciech Lada pisze: „Niektórzy brytyjscy historycy przekonywali, ?e wikingowie zachowywali si? w gruncie rzeczy jak tury?ci, którzy tylko czasami nieco brutalniej potraktowali miejscowych.” Zgadzam si? z tym, gdy? dla nas i Rusinów byli lepszymi kolegami ni? dzi? Du?czycy czy Szwedzi, a w Europie Zachodniej mieli mir, bo handlowali i lubili si? chrzci?, a rabowali tylko feuda?ów i klasztory – czyli do?? niepopularne instytucje kapita?owe.
To, ?e Mieszko I chrzci? si? jako KRÓL WANDALÓW o jego norma?skim pochodzeniu nie ?wiadczy, a argumentowa? TYM mog? to tylko antypolonusi czy hitlerowcy. Mo?na zapyta? o to te? Skandynawów, którzy – tak jak Niemcy – nazywali Wandalami S?owian z Pomorza i pó?nocnego Po?abia.
Obl??enie i zdobycie przez wikingów Pary?a jest datowane na l. 885-86. Zacz??o si? od tego, ?e Prawdzice oblegli Nowogród Wlk, wobec czego cesarz Karol Gruby wys?a? tam z odsiecz? Swewów. Prawdzice ich jednak przekupili i razem w Nowogrodzianami wys?ali na Pary?, gdzie ci obalili grubasa i wynie?li KAPETYNGÓW. Po zdobyciu Pary?a naje?d?cy wyprawili si? na Andaluzj? jako PIECZYNGOWIE z Rostowa nad Donem. Pieczyngowie wykupili od Swewów twierdz? Diamand k. Rygi, gdzie przebywa?o stale 8 tysi?cy ?o?nierzy i marynarzy, za prawo p?ywania D?win? i Dnieprem na Morze Czarne, co zapewni?o królom swewskim WYP?ACALNO??, dzi?ki czemu zjednoczyli Szwecj?. W wojnie o Zjednoczenie g?ówn? rol? odegrali zreszt? Polacy, gdy? bez nich Eryk Zwyci?ski ani nie pokona?by Du?czyków, ani nie zdoby? Birki-Sztokholmu, który by? ufortyfikowany 20 kilometrowym murem kamiennym.
Artyku? ?WI?TYNIA – Powtórne zmartwychwstanie (Marta Tychmanowicz, s. 12-15) jest niesamowity, gdy? chodzi o ODBUDOW? ?wi?tyni Salomona jako ?WI?T? ?WI?TYCH, o co zabiega? te? episkopat polski, któremu chodzi?o o now? STOLIC? ?WIATA. W r. 1970 wpad?em na g?upi pomys?, ?eby sprzeda? ?wi?tyni? Salomona ?ydom. Dziewczyna, która chcia?a mi pomóc powiedzia?a jednak – ze strachem w oczach – ?EBYM TAM NIE PRZYCHODZI?. Dzi? okazuje si?, ?e by? to pomys? GENIALNY. Ja opiera?em si? na rekonstrukcji Schicka, zdaj?c sobie spraw?, ?e dotyczy ona PA?ACU Salomona – wobec czego ?WI?TYNIA powinna by? na Górze Syjon.
Tytu?owy FH przedstawia DWIE rekonstrukcje Pa?acu Salomona, co nazywa idiotycznie ?wi?tyni?, ale w systemie rekonstrukcji Schicka, która – do czego doszed?em dopiero w Niemczech – przedstawia budowl? HYKSOSK?. Powsta?a ona prawdopodobnie za spraw? wezyra Józefa, który podpisa? z ksi?ciem Pelopsem z Poznania uk?ad o dostawach ?elaza i stali ?L?SKIEJ do Egiptu. Podpisa? te? umow? z Hetycj? o granicy na Drodze Solnej, co wymaga?o budowy IDENTYCZNYCH ?wi?ty? traktatowych, na Salemie i Morii.
Filistyni osadzili Dawida na Salemie za 50 szekli rocznie, który zdoby? Mori? atakiem komandosów przez syfon wodoci?gowy. Idiotyczny atak Egipcjan na Gaz? awansowa? Salomona na króla, który sprzeda? Asyryjczykom metalurgi? filisty?sk? za ca?y skarbiec asyryjski, wobec czego musia? zbudowa? 2 skarbce, w postaci CYSTERN Pa?acu i ?wi?tyni. Na cysternie pa?acowej stan?? kilkupi?trowy harem cedrowy, zwany STAJNI?, z którego podwórca wiód? wiadukt na Gór? Oliwn?, gdzie by?y ogrody Salomona.
?ydowskie ogierki atakowa?y moj? ?wi?tynie Salomona 25 lat, ale teraz atakuj? OGIERY, które przekwalifikowa?y ?ydowsk? Robot? w ?ydowsk? G?UPOT?. - Gdyby Salomon wiedzia?, ?e w jego Stajni urz?duj? takie ogiery to by sprzeda? je do rze?ni? Na skutek tych ataków Kanclerz Kohl zabra? PA?AC Salomona ?ydom i da? Palesty?czykom, tak ?e ?ydzi mog? si? teraz modli? tylko pod ?cian? P?aczu.
?wi?tynia Salomona nie zosta?a zniszczona przez Babilo?czyków, gdy? by?a to CYTADELA na Górze Syjon, gdzie ka?dy zdobywca stawia? garnizon. Konsekrowana w r. 515 pne ?wi?tynia JEROZOLIMSKA nic wspólnego ze ?wi?tyni? Salomona nie mia?a, wi?c zosta?a rozebrana po renowacji odzyskanej przez Heroda cytadeli. ?wi?tyni? Salomona rozebrali dopiero Omajadzi, gdy? chcieli tam zbudowa? now? stolic?, ale Abbasydzi, po rozgromieniu z Chi?czykami Polaków i zdobyciu Kijowa, uderzyli na Damaszek wyp?dzaj?c Omajadów do Afryki.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Kwi 09, 2008 5:01 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Janusz Korwin-Mikke, Albigensi i Almohadzi, Najwy?szy Czas, 5 IV 2008, s. XXXIX

Ciekawe, ?e tak inteligentny polityk, jak JKM da? si? nabra? na moj? prowokacj?. Ja powo?a?em sie bowiem na niego przy tezie, ?e gdyby nie prawo ANTYKATARSKIE to Francja by?aby Afganistanem – co zdementowa? – gdy wyartyku?owa? to pan Marcin Adamczyk, Albigensi, Almohadzi i geopolityka (NCz, 22-29 III 2008, s. L-LII). Obaj panowie nie zauwa?yli jednak tego, ?e krucjata antykatarska nie mia?a nic wspólnego z tzw. krucjat? przeciw albigensom. Prawo antykatarskie: ZABIJCIE WSZYSTKICH, BÓG ROZPOZNA SWYCH OD OBCYCH, stosowano tylko w krucjacie antykatarskiej.
Arabowie za?o?yli w po?udniowej Francji 2 ksi?stwa udzielne: Synów Dawida w Langwedocji i Synów Jezusa w Prowansji. Podczas wyprawy Polaków i W?grów przeciw Pollexianom w Wo?gogradzie templariusze sprzedali Ryszarda Lwie Serce i w?gierski Wiede? Henrykowi VI, co da?o katarom burgundzkim suwerenno??. Ta suwerenno?? okaza?a si? gro?na dla Rzymu, tote? papie? Innocenty III dogada? si? z Kapetyngami w/s likwidacji pa?stwowo?ci katarskiej, czego Francuzi dokonano w l. 1209-12. Przestraszeni tym albigensi z Tuluzy z?o?yli ho?d królowi Aragonu Piotrowi II, a ten – ?eby utrzyma? zdobycz – Innocentowi III.
To zmieni?o sytuacj? w zachodnim basenie Morza ?ródziemnego, bo Almohadzi, którzy zgromadzili olbrzymi? FLOT? i olbrzymi? armi?, ?eby i?? na pomoc katarom, musieli broni? przed Piotrem Andaluzji, który – dzi?ki Innocentowi III – uzyska? pomoc wszystkich pa?stw z pó?wyspu Pirenejskiego, co umo?liwi?o mu stawienie czo?a olbrzymiej armii afryka?sko-andaluzyjskiej pod Las Navas de Tolosa, wyg?odzenie jej i rozgromienie w r. 1212. To by?oby raczej niemo?liwe, gdyby armia ta pop?yn??a do Marsylii i Tulonu, gdzie mia?aby zabezpieczone dostawy ?ywno?ci z Afryki.
Piotr II, po ocaleniu przed Almohadami Marsylii i Tulonu, zosta? jednak zaatakowany przez Kapetyngów w Tuluzie, gdzie poleg? w walce z Francuzami, co nazywa si? KRUCJAT? PRZECIW ALBIGENSOM.
Kilkana?cie lat temu piraci somalijscy porwali polski statek, ale ambasada polska w Kairze wykupi?a go w Mogadiszu. 3 dni temu porwano tam luksusowy jacht francuski, z milionerami francuskimi i ukrai?skimi, ale Pary? wys?a? tam okr?ty wojenne, jak podczas rewolucji bolszewickiej przeciw Chi?czykom w Odessie.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Kwi 14, 2008 6:07 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ALFONS VIII POD LAS NAVAS DE TOLOSA 16 LIPCA 1212, Batalie i Wodzowie Wszech Czasów, Nr 13, Rzeczpospolita, 12 kwietnia 2008.

Bitwa na prze??czy Pajaros by?a raczej banalna. Wizygoci – wobec NIEUNIKNIONEGO najazdu arabskiego zakupili ?wi?tyni? Artemidy w Bretanii, któr? przebudowali na klasztor Mont-Saint-Michel – wobec czego Arabowie bitwy na prze??czy Pajaros wygra? NIE MOGLI, gdy? skarbiec wizygocki zosta?by przewieziony do Mont-Saint-Michel.
Cyd uniemo?liwi? Almorawidom zorganizowanie w?drówki ludów afryka?skich do Hiszpanii, gdy? do tego potrzebna by?a Walencja, któr? Cyd obroni?, t?umacz?c feuda?om maureta?skim, ?e S? BARDZIEJ ZNIENAWIDZENI PRZEZ FANATYKÓW Z MAGREBU OD CHRZE?CIJAN – wi?c je?li Hiszpania zostanie zaj?ta przez islam afryka?ski to czeka ich kariera poganiaczy wielb??dów na Saharze.
Tryk z Walencj? chcieli powtórzy? wiek pó?niej Almohadzi, tylko poprzez KATARSK? Marsyli? i Tulon. W tym celu zorganizowali armad? z ?wier?milionow? armi?, ale wtedy król kastylijski Alfons VIII zdoby? Ferral na dziale wodnym Sierra Morena i drodze z Toledo do Almerii. Alfons by? tylko dowódc? operacyjnym, gdy? mia? nad sob? komisarza papieskiego, którym by? król Aragonu Piotr II, który – wobec niewyp?acalno?ci Almohadów – WYKUPI? t? bardzo wa?n? twierdz?. Z tej racji Alfons wyp?dzi? rycerzy chrze?cija?skich, którzy dopuszczali si? gwa?tów na muzu?manach.
Upadek Ferrali zmusi? Almohadów do interwencji w Andaluzji, gdy? móg? tam zaistnie? KAZUS CYDA. Almohadzi os?u?yli si? Armi? Ochotnicz? z Sahelu, o sile 160 tysi?cy dobrze uzbrojonych czarnych wojowników, gdy? nie trzeba im by?o p?aci?. Gdy jednak Armia Ochotnicza zbli?y?a si? do Ferrali to Alfons ZNALAZ? jaki? tajemniczy w?wóz przez Sierra Morena, którym przerzuci? armi? i wozy na ty?y Sahelczyków, odcinaj?c ich od wody i zaopatrzenia.
Armie ustawi?y si? wprawdzie do bitwy pod Las Navas de Tolosa, ale pozycje Hiszpanów by?y tak obronne, ?e do walk nie dochodzi?o, wi?c po kilku dniach Hiszpanie mogli PODER?N?? SAHELCZYKOM GARD?A. W li?cie do papie?a Alfons napisa?, ?e ZGIN??O STO TYSI?CY SARACENÓW, przy stratach w?asnych 20 do 30 ludzi – co umo?liwi?o ostateczn? rozpraw? z Katarami.
Z tego wynika, ?e bitwy pod Las Navas de Tolosa NIE BY?O, tylko czekanie na szczezni?cie przeciwnika, któremu musiano Z ?ASKI podrzyna? gard?a.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Kwi 19, 2008 6:42 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Andrzej Nieuwa?ny, FILIP II AUGUST POD BOUVIENES 27 LIPCA 1214, Batalie i Wodzowie Wszech Czasów, Nr 14, Rzeczpospolita, 19 IV 2008

AN nazywa Filipa II Augusta „Francuskim Iwanem Kalit?”. IK zosta? Wielkim Ksi?ciem Moskiewskim dzi?ki zlikwidowaniu przez Polaków i Litwinów tatarskiej Okupacji Rosji, którzy przestraszyli si? zakupienia Rosji przez templariuszy za z?oto Prawdziców w Rydze, któr? templariusze z Bornholmu opanowali w r. 1169. By? to legendarny Skarb Templariusza, który poszed? na finansowanie Waszyngtona. Filip ponosi? kl?sk? za kl?sk?, po których to rutynowych przypadkach wpada? w furie, w czym by? GENIALNY.
Po nieudanym o?enku z ksi??niczk? du?sk? zwi?za? si? z Agnieszk? Merank?, m?odsz? siostr? naszej Jadwigi ?l?skiej, gdy? zorientowa? si?, ?e Du?czycy nie zaszachuj? Sasów, a ?l?zacy, którzy graniczyli z Sasami na Po?abiu, mog? to zrobi?. Papie? Innocenty III nazwa? jednak Agnieszk? „na?o?nic?” i zagrozi? jej kl?tw?, wobec czego wynios?a si? ona do Strzegomia, gdzie pozostawi?a 2 tympanony w farze, oraz mn. kolekcj? z?otnicz? na zamku Go?uchowie z manufaktury w Limoges. Kolekcji tej za?yczy?a sobie Ewa Braun, ale kilka lat temu znaleziono NA ?MIETNIKU krucyfiks z serii go?uchowskiej, gdy? by? PUBLIKOWANY w literaturze fachowej, co umo?liwi?o dotarcie do depozytu Ewy Braun w muzeum w Innsbrucku.
Podczas wojny cesarza Ottona IV Gwelfa a antykrólem Fryderykiem II Hohenstaufem o hrabstwo Hennegau Filip II August CZEKA? po francuskiej stronie granicy. Tam zosta? zaatakowany przez Hrabiego Flandrii i zepchni?ty na niemieck? stron?. Gdy flandryjska piechota przep?dzi?a piechot? francusk? to Filip uciek? przed jazd? flandryjsk? do Ottona, który KAZA? MU ZEJ?? Z KONIA, ale wtedy na Gwelfa uderzyli Sztaufowie, niczym Ukrai?cy, wobec czego Otton pogna? SAM JEDEN DO LASU a Genialny Furiat móg? zafundowa? MOCARSTWOW? FRANCJ?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Maj 15, 2008 9:13 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Andrzej Zieli?ski, SZCZUCIE SZCZUREM – Nie tylko króla Popiela zagryz?y myszy. Dawne kroniki wprost roj? sie od ?ar?ocznych gryzoni. Wszystkie rzuca?y si? do ataku w imi?... bo?ej sprawiedliwo?ci, Focus HISTORIA, 5/2008, S. 68-70

W Wandaluzji pisz?, ?e Popiel II Myszowaty by? Wojewod? Sambora, który w r. 868 wyprawi? si? na Konstantynopol, po narzuceniu któremu traktatu trybutarnego za?o?y? Kijowiec-Kili?, sk?d pop?yn?? w gór? Dunaju, ?eby odzyska? zdobyty przez Ludwika Niemieckiego Wiede?. Klucze Wiednia wr?cza? Kijowi syn Karola Wielkiego Henryk Pobo?ny, w którego pi?knej czarnow?osej córce Kij zakocha? si? i O?ENI?. Ta wymog?a na nim nie tylko zamian? regencji na KORON?, ale przyczyni?a si? do otrucia przez Pobo?nego stryjów Kija na zje?dzie Popielidów w Wiedniu w r. 872.
To zdyskredytowa?o Kija, który poniós? kl?sk? w wojnie z cesarzem Karolem V Grubym pod S?AW? czyli Wroc?awiem, gdy? Wroc?aw nazywa? si? Wrotami lub Bram? S?awy od z?upienia przez Wandalów Rzymu, co historiografia katolicka nazwa?a k?amliwie zniszczeniem. Spod Wroc?awia Karol wyprawi? si? w r. 882 na Mazowsze, gdzie nad Liwcem pobi? bega Chazarów nadwo??a?skich Prawdzica, który wobec zaj?cia Chazarii przez Turków wycofa? si? ze zmobilizowanymi Mazurami do Moskwy, któr? BUDOWA? jako now? stolic?. Niemcy i Wielkomorawianie oblegli za? Popiela w P?ocku i Kruszwicy, który wcze?niej kaza? synowi Sobies?awowi przewie?? skarby wandalskie z zamku ?agiewniki w Kruszwicy do zamku na cytadeli Napoleona w Gda?sku, który wzi?? ze sob? kolesia Siemowita Wojewod?.
W Puergg w Taurach Austriackich jest kaplica z WOJN? KOTÓW ZE SZCZURAMI, gdy? Karol III da? t? w?o?? swemu szczuro?apowi, który zdoby? P?ock puszczaj?c z ?odzi po murze megalitycznym zap?odnione szczurzyce, jako ?e twierdza ta by?a zabudowana spichrzami z pszenic? ukrai?sk? dla Skandynawów, które zosta?y rozbite z katapult. Tradycja ta nie jest wi?c polska interpretacj? historii biblijnej – o nas?aniu plagi zad?umionych szczurów na Filistynów, którzy umieli si? przed nimi broni?, gdy? po kapitulacji Dawida osadzili go na Salemie (Wzgórze ?wi?tynne) za 50 szekli rocznie, który zdoby? Syjon, rozbudowany przez Salomona na ?WI?TYNI?, atakiem komandosów przez syfon wodoci?gowy.
W historii Polski jest jednak historia NADBIBLIJNA, jak? jest sprawa Mieszka Konradowicza, któr? AZ dezawuuje tym,?e w r. 1238 Mieszko mia? 9 lat. W Wandaluzji pisz?, ?e D?ugosz zapisa? histori? Mieszka pod r. 1238, ale mia?a ona miejsce w r. 1259. Cytuj? to:
Walk? o Kraków wygra? Konrad dzi?ki skapitulowanym Tatarom, którzy przybyli pod Kraków pod znakami litewskimi, ale legat papieski doprowadzi? do rozejmu na mocy którego Konrad zwróci? Boles?awowi Kraków. Legat by? te? autorem planu koronacji Daniela na Króla Rusi, co mog?o by? powodem otrucia Jaros?awa w Karakorum, który by? tatarskim namiestnikiem Rusi – bo wobec niewoli chana Z?otej Ordy namiestnictwo Rusi musia?o by? przyznane Danielowi.
W r. 1249 umar? Gujuk a jego nast?pc? zosta? Mengke – wyra?nie za spraw? jakiego? poselstwa polskiego. Potwierdza to IE pisz?c, ?e Mengke mia? estym? dla Berkego, na ?yczenie którego kaza? zamordowa? po swej koronacji 75 dostojników mongolskich, w tym chana Turkiestanu Burego (s. 108). Berke by? KANCLERZEM Batego i przy??czy? wtedy do Z?otej Ordy Chorezm i Chorosan – co wypada rozumie? w kontek?cie PROTEKTORATU POLSKIEGO.
W zbrojnej aneksji Chorezmu i Chorosanu bra? udzia? Mieszko Konradowicz, który za zarobione w Azji pieni?dze kupi? sobie ksi?stwa Sieradzkie i ??czyckie, i zacz?? ?y? na wysokiej stopie zyskuj?c przydomek Cho?ciszki tj. go?cinnego. W r. 1253 Daniel Romanowicz ukoronowa? si? wreszcie na Króla Rusi insygniami papieskimi, ale nie w Kijowie tylko na dworze wi?zionego przez Mazurów w Drohiczynie Batu Chana, po czym przeniós? si? do MOSKWY. Po koronacji Daniela uwolniono Batu Chana, ale ten w r. 1255 umar? a jego nast?pc? zosta? Sartak, który zosta? jednak wkrótce otruty przez naczelnego wodza Z?otej Ordy Nogaja, który okaza? si? królotwórc?. Chrze?cijanina Sartaka zast?pi? muzu?manin Berke, który zawar? sojusz z mamelukami egipskimi przeciw prze?laduj?cemu muzu?manów bliskowschodnich Hulagu.
Po ?mierci Wielkiego Chana Mengkiego w r. 1258 Nogaj zaproponowa? Mieszkowi osadzenie na tronie krakowskim – je?li ten uwi?zi Boles?awa Wstydliwego – co ten zrobi? powoduj?c tym najwi?ksz? kl?sk? w historii Polski, gdy? w beczkach miast z?ota byli komandosi Nogaja. Nogaj odzyska? skarbiec Z?otej Ordy w Haliczu oraz spustoszy? i wyludni? z Rusinami Ma?opolsk?, gdy? Polacy przez 2 miesi?ce nie wiedzieli co si? dzieje. Uwolniony Boles?aw spiesz?c na W?gry odda? ?l?zakom pograniczne kasztelanie ma?opolskie, ale Nogaj nie móg? doko?czy? rzezi Ma?opolski, gdy? Z?ota Orda zosta?a zaatakowana z 3 stron, trac?c Chorezm, Chorosan i Azerbejdzan.
Ciekawie zagadk? Batu Chana za?atwili Amerykanie, bo napisali kuriozalnie: Na wie?? ?mierci nast?pcy Czyngis Chana, Ugedeja, w 1241 r., zwyci?ski dowódca si? tatarskich w Europie po?pieszy? wraz ze sw? armi? na wschód, aby wzi?? udzia? w wyborze sukcesora i nigdy nie powróci? (Podr?czny Atlas Historii Powszechnej, Bertelsmann Media, s. 57), co jest stratowaniem Polaków.
Wg Powie?ci Suzdalskiej to wodzem mongolskim by? Wielki Chan Ugedej, który poleg? w bitwie z Polakami pod ??czyc?, a nast?pc? jego wybrano PRZY SARKOFAGU CZYNGIS CHANA w Sandomierzu Ordona, który „skompromitowa? si?” jednak pod Legnic?. Ugedej zosta? Wielkim Chanem, gdy? ewakuowa? Chiny, ?eby uwolni? obleganego w Moskwie przez Polaków Czyngis Chana, który po bitwie nad Ka?k? uciek? na pó?noc.
Mieszko Konradowicz zosta? za spisek z Nogajem skazany na ZJEDZENIE PRZEZ SZCZURY.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Maj 23, 2008 4:10 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Tomasz Bohun, DYMITR DO?SKI na Kulikowym Polu 8 wrze?nia 1380, Rzeczpospolita: Batalie i Wodzowie Wszech Czasów, 17 V 2008

Recenzowa?em ksi??k? KULIKOWE POLE 1380 (Leszek Podhorecki, Wydawnictwo MON – Warszawa 1986) wykazuj?c, ?e Iwan Kalita zosta? osadzony w Moskwie przez Polaków i Litwinów, czego argumentem jest Moskwa a Atlasie Brauna, z widokiem Kremla SPRZED przebudowy przez Iwana Kalit? i wizerunkami króla W?adys?awa ?okietka i Gedymina. T?umaczy? to mo?na tym, ?e Polacy i Litwini, w obawie ?eby templariusze nie kupili Rosji za Z?ota Prawdziców z Rygi, usun?li z Moskwy Wielkiego Tumnika i osadzili tam syna ksi?cia w?odzimierskiego Iwana Kalit?.
W Moskwie by?o kilkana?cie kremlinów, z czego wi?kszo?? zachowa?a si?, a poniewa? nie s? to koszary tylko architektura wi?c pochodz? one z czasów przedmongolskich. Zosta?y one zbudowane prawdopodobnie przez Prawdziców w l. 882-892, którzy w Moskwie gromadzili z?oto syberyjskie, a? powracaj?cy z Chin w r. 1127 Boles?aw III zaatakowa? Moskw? od wschodu, wobec czego Prawdzice ZA WCZASU przewie?li swe skarby flotyll? do Rygi, gdy? Rosja by?a doskonale skanalizowana. W r. 1169 Sa?tan Bajan dokona? okupacji Danii, ale zosta? zamordowany przez templariuszy z Bornholmu, którzy zaw?adn?li Ryg?.
Templariusze prowadzili za te z?oto wojn? stuletni?, chc?c wykupi? Francj? przy pomocy lenna pieni??nego, co im si? niemal uda?o w traktacie w Brettigny w r. 1360, ale Polacy dostarczyli Kapetyngom zdobyt? pod Be?zem artyleri? turkiesta?sk?, która zepchn??a Anglików do 5 twierdz nadmorskich. Wg stalinowskiej komisji do badania Skarbu Templariuszy to po wojnie stuletniej w skarbcu ryskim zosta?o 6 tysi?cy ton z?ota Prawdziców.
Moskwa zosta?a stolic? Rosji, gdy Daniel Romanowicz zosta? koronowany w Drohiczynie w r. 1253 przez legata papieskiego Z ?ASKI POLSKIEJ na Króla Rusi. Urz?dowa? w Moskwie, gdzie w r. 1260 zosta? zamordowany przez tatarskiego królotwórc? Nogaja, który wcze?niej rozgromi? dzi?ki Mieszkowi Cho?ciszce Ma?opolsk?. Nogaj osadzi? w Moskwie Wielkiego Tumnika, dowódc? korpusu dla egzekwowania danin, gdy? by?o tam kilkana?cie kremlinów, wobec czego korpus ten musia? by? usuni?ty SI??. Podobnie do Daniela Romanowicza i Iwana Kality zagra? Dymitr, który podczas wojny Polski z Litw? w r. 1372 popar? Polaków, sk?adaj?c najwyra?niej ho?d Ludwikowi Wielkiemu, który za? dzi?ki Dymitrowi zdoby? Bu?gar Wielki czyli Kaza?.
Poniewa? Dymitr przesta? p?aci? danin? Z?otej Ordzie wi?c w Saraju (Wo?gogradzie) Mamaj czeka? na ?mier? Ludwika, ?eby w sojuszu z Litwinami uderzy? na Moskw? i Polsk?. Gdy doczeka? si? to na Kulikowym Polu nad Donem dosz?o do spotkania 4 armii: Moskiewskiej, litewskiej, tatarskiej i polsko-w?gierskiej, któr? dowodzi? Wojewoda Wo?yniec. Najpierw Tatarzy uderzyli na Rosjan, co znamy jako Bitw? Na Kulikowym Polu.
Tatarów by?o 70 tysi?cy, w tym najemni kusznicy genue?scy, którzy przyczynili si? do sukcesu Tatarów, ale gdy walcz?cy dzielnie Rosjanie wycofali si? do ufortyfikowanego obozu to na Tatarów uderzyli z zachodz?cym s?o?cem Polacy i W?grzy. Skutkiem bitwy by?a kapitulacja Dymitra przed Jagie???, który osadzi? w Moskwie swego wojewod?, ale zaj?cie Wo?gogradu przez Wo?y?ca nie powiod?o si?, gdy? na Wo?godrad uderzyli chan Bia?ej Ordy Tochtamysz i chan Uzbeków Timur Kulawy. Wobec tego Mamaj kaza? ewakuowa? skarbiec Z?otej Ordy flotyll? w dó? Donu, za którym pogonili Polacy i W?grzy.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 8:03 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Artur Górski, WYDZIA? DS. KULTURY; KROK DO PIEK?A (14) – Niemiecki turysta pos?a?cem dobrej nowiny. Albo niedobrej. Czy tajemnica skradzionych dzie? sztuki spoczywa w miejscu, gdzie niegdy? wznosi?o si? palatium Hermana? Focus HISTORIA, 6/2008, s. 76-77

Jest to KIEPSKA LITERATURA o tzw. tajemnicach archeologicznych P?ocka. Utleniona blondynka próbuje w erotycznej i mistycznej podró?y dopomóc m?odemu archeologowi rozwi?za? archeologiczne zagadki P?ocka, które ju? dawno nimi nie s?, a powsta?y jako efekt KONSUMPCJI FEKALIÓW PRUSKICH.
Pierwszym przyk?adem jest tzw. Palatium W?adys?awa Hermana, które mog?o by? jego WI?ZIENIEM, ale ten w wi?zieniu w P?ocku nie siedzia?. Jest to Baszta Granitowa, wzniesiona przez Kronosa, który wzniós? te? OBECN? katedr? na zamku Biskupim – na którym Herman oczywi?cie nigdy nie mieszka? – na podstawie której sformu?owano Tum ??czycki, jako MODEL dla wawelskiej katedry ROMA?SKIEJ, której pozosta?o?ci? jest krypta ?w. Leonarda.
Istnieje jednak relacja, ?e Tum ??czycki wzniós? Erychtonos, który wyp?dzi? Ch?s?-Hanysa-Hanz?-Hansa-Amfiktiona, a Kronos, który budowa? do?? nieuda?? katedr? I na Zamku Biskupim, zbudowa? na zamku Królewskim kopi? katedry ATENY na Górze Wolskiej w Krakowie - i st?d BLI?NIACZE katedry na eliptycznych piecz?ciach kapitulnych Krakowa i P?ocka. Zamek Królewski w P?ocku run?? do Wis?y podczas renesansowej przebudowy z powodu NIESZCZELNEGO wodoci?gu, wobec czego Bona przenios?a si? ze swymi skarbami na Cytadel? warszawsk?. Nag?o?nieniem tego URATOWA?EM p?ock? skarp?, która zsuwa?a si? do Wis?y. KWICZANO o potrzebie zastosowania Ameryka?skiej czy Japo?skiej Techniki, a ja ??da?em, ?eby w ka?dym p?ockim domu by? WODOMIERZ. Z tego powodu wystrojono renesansowo nie wielk? katedr? Królewska, ale ma?? Biskupi?. P?ock by? te? jedynym miastem w Polsce, w którym by?o 3 katedry.
Baszt? Granitow? rozebrano po zdobyciu P?ocka przez Serenów kultury amfor kulistych, którzy zbudowali klasztor Benedykty?ski. Argumentem chronologicznym jest znalezienie w pó?nocnej wie?y katedry 2 bary?ek ?elaznych ze skarbem kultury bade?skiej, ukrytym podczas obl??enia P?ocka przez Serenów, oraz piec STALOWNICZY z fragmentem czaszki zjedzonej przez stalowników 12-letniej dziewczynki, której szcz?tki pozbierano przed niwelacj? pieca.
Nie by?o te? ?adnej KRADZIE?Y z ko?cio?a bamberskiego 2 z?otych krzy?y, gdy? zosta?y one zagrabione podczas najazdu na Frankoni? Polaków i Rusinów, którzy WYGNALI cesarza Henryka IV do W?och. Na zamku Królewskim, który by? wzniesion? przez Lecha Afryka?skiego KOPI? pa?acu Merowingów w Kolonii, rozegra? si? te? dramat HISTORYCZNEGO Hamleta, Mieszka Boles?awowica. Pa?ac ten nie by? oczywi?cie TURM? DLA ZAKUTEGO W KAJDANY HERMANA – jak chc? niektórzy – ale budowl? GODN? KONSTANTYNOPOLA. Oryginalny pa?ac kolo?ski zosta? rozebrany przez mieszczan w r. 1106, którym cesarz odpowiedzia? MURZYN ZROBI? SWOJE – wi?c ci sprzedali go niesfornemu synkowi.
A? do XIX wieku wypalano w P?ocku doskona?e wapno z KAMIENIA WI?LANEGO, który pochodzi? z zamku Królewskiego, zbudowanego z wapienia budowlano-drogowego w Kazimierzu Dolnym.
Irytuje mnie te? artyku? WROC?AWSKA SZKO?A LATANIA – Pazerno?? i nieuczciwo?? w?adz Wroc?awia doprowadzi?a wielu mieszczan do skraju n?dzy. Ci, z frustracji i zemsty, podj?li radykalne kroki... (Pawe? Pizu?ski, s. 60-63). Nie by? to bowiem ?aden bunt, ale REWOLUCJA HUSYCKA POD PROTEKTORATEM POLSKIM, wobec której Wac?aw IV Luksemburski by? bezradny. Gdy umar? w r. 1419 to jego brat Zygmunt poradzi? sobie z polskim protektoratem og?oszeniem w Rzymie WYPRAWY KRZY?OWEJ. Krzy?owcy zdobyli wprawdzie Wroc?aw, pami?tk? po czym s? bazaltowe kule armatnie w murach ko?cio?a ?w. Maurycego, który broni? si? najd?u?ej, ale Czechy ogarn??a rewolucja husycka, która zada?a Zygmuntowie wiele kl?sk.
PP porównuje „bunt” w r. 1418 do buntu w r. 1333, który te? nie by? ?adnym buntem tylko powstaniem polskim przeciw zniemczonemu patrycjatowi, st?umionym bardzo bardzo krwawo przez Czechów. Pretekstem dla czeskiej interwencji by?o wykupienie przez Jana Luksemburskiego od magistratu wroc?awskiego ksi???cych hipotek Z?otoryii i Chojnowa.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Lip 11, 2008 4:05 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Tatiana Serwetnyk, HISTORYCZNA RU? DZIELI ROSJE I UKRAIN? – Nieuznawany przez Moskw? patriarcha kijowski Filaret twierdzi, ?e Rosjanie przyw?aszczyli sobie nazw? Ru?, Rzeczpospolita, 11 VII 2008, s. A11

Patriarcha Filaret ma tu racj?, gdy? do zdobycia Moskwy przez Boles?awa III Krzywoustego w r. 1127 Rosja nazywa?a si? SARMACJ?. Boles?aw odda? Moskw? Rurykowiczom kijowskim, którzy wprowadzili nazw? Wielka Ru? tj. ROSJA. Rosyjska nazwa Chin pochodzi Ni?nego Nowogródu jako KITE?U, sk?d Prawdzice dokonali podboju Chin w pocz?tku X wieku, zak?adaj?c dynasti? Sung, któr? najazdy Dzurdzenów Boles?awa II i III wypar?y nad Jangcy, gdzie powsta?o Po?udniowe Sung.
Moskwa jest starsza od Kijowa, bo Bia?okamienn? Moskw? zbudowa? grecki bóg Prapocz?tku Jur-Uranos a Wspania?y Kijów kilka pokole? pó?niej Apis. W Kijowie rozebra? on chyba rotund?, któr? móg? zbudowa? syn Uranosa Kronos, co mo?na okre?li? typologicznie. Arabska kronika z pocz?tku X wieku pisze, ?e Król S?owian nazywa si? Witeziem a jego stolic? jest GRAD – co mo?na donosi? do Moskwy Prawdziców – tak jak niew?tpliwie Pa?stwo Dirów czyli Rzesza Pieczyngów, gdy? Prawdzice, których protoplast?, niewolnika dackiego Andronika uszlachci? cesarz Trajan, wzi?li si? w Polsce od pojmanego w bitwie nad Seretem w r. 762 spahisa z po?udniowego Egiptu o nazwisku Dir.
Ukrai?cy chcieli nam zabra? nazw? POLSKA, jako historycznie naddnieprza?sk?. By? mo?e nazwa ta zosta?a przyniesiona nad Wis?? przez Wojewod? Kija z Sambora-Kijowa, który w r. 862 – po narzuceniu Bizancjum traktatu trybutarnego – za?o?y? Kijowiec-Kili?, po czym pop?yn?? w gór? Dunaju, ?eby odbi? zdobyty przez Ludwika Niemieckiego Wiede?. W Wiedniu klucze wr?cza? mu syn Karola Wielkiego Henryk Pobo?ny, w którego pi?knej córce Ryksie Kij si? zakocha? i o?eni? z ni?. Ta namówi?a go do zamiany regencji na Koron?, w intencji czego Henryk jako burgrabia Wiednia otru? stryjów zi?cia, co zniszczy?o politycznie Kija jako witezia Popiela II.
Najazd cesarza Karola III Grubego, o którym Kronika Mi?nie?ska pisze, ?e ZNISZCZY? DAWNE KRÓLESTWO POLSKIE, doprowadzi? do wyniesienia begów Chazarii Prawdziców, którzy po kl?sce nad Liwcem w r. 882 wycofali si? ze zmobilizowanymi Mazurami i zacz?li budowa? STO?ECZN? Moskw?. Jednak po wzniesieniu kilkunastu kremlinów dokonali z Uzbekami podboju Kazachstanu i a z Bu?garami Hungarii wi?c zacz?li budowa? now? stolic? w Rostowie nad Donem, ale Moskwa by?a im nadal potrzebna do gromadzenia syberyjskiego z?ota. Na to z?oto po?akomi? si? w?a?nie wracaj?cy z Chin Boles?aw III, ale Prawdzice przewie?li je zawczasu do Rygi, gdzie w r. 1169 pad?o ?upem templariuszy z Bornholmu, którzy przyj?li nazw? Kawalerów Mieczowych.
Nazwa Ru? nie jest ukrai?ska, gdy? pochodzi od Wojewody Rusa, najm?odszego syna ostatniego króla Wandalów Afryka?skich, Moskwy, który podbi? Angli?, zdoby? skarbiec bizantyjski w Toperos na górze Athos i oblega? przez 8 lat Konstantynopol, który uwolni?a I armi? awarsk? o sile 60 tysi?cy wojowników konnych. Gdy Awarowie prze?o?yli ultimatum królowi Sklawinów wo?oskich, Daurencjuszowi to ten kaza? pos?ów torturowa?. Ci wyjawili, ?e armie bizantyjska i awarska id? w gór? Dunaju na Balgrad. Starsi bracia Rusa, Lech i Czech zarz?dzili natychmiastow? ewakuacj? skarbów wandalskich, ale ich siostra Welina si? sprzeciwi?a, wobec czego ci ZAMORDOWALI J? i poprowadzili BABSK? flot? do Bratys?awy.
W internetowej Wandaluzji pisz?, ?e w r. 2000 mia?a by? wydana we Frankfurcie nad Menem mapa Polski z ROKIEM 565, ale Niemcy nie zgodzili si?, gdy? ziemie na po?udnie od górnej Wis?y i Odry by?y wtedy okupowane przez Awarów, którzy wyprawiali si? na Pary?. Odpowiedzia?em Mi?dzynarodowemu Instytutowi S?owian, ?e mapa z rokiem 565 jest logiczna, gdy? by?a to okupacja a nie aneksja – wobec czego stolic? powinien by? KALISZ. Na mocy pokoju w Konstantynopolu w 568 r. cesarz da? Rusowi za ewakuacj? Ba?kan W?ochy, które ten odda? zaraz Longobardom za Bohemi? dla Czecha, za co otrzyma? od Lecha z Kalisza POLSKI W ROKU 565 SMOLE?SK.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Lip 19, 2008 3:02 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ZAMEK PRZYMYS?AWA ZOSTANIE ODBUDOWANY – Z Waldemarem Rek?ciem, cz?onkiem zarz?du gda?skiego oddzia?u Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler, Nasz Dziennik, 19-20 VII 2008

Przypomina?em wielokrotnie, ?e pisa?em 23 razy do Ziobry i Kaczy?skich o podj?cie ?ledztwa w/s otrucia Kowalskiego u Urszuli Sipi?skiej i odbudowy zamku Przemys?awa za BONY PODATKOWE, gdy? spo?eczny komitet podbudowy zamku NIE WIEDZIA?, gdzie ten zamek by? – ale po raz XXIV pisa? nie mog?em, gdy? M??yd?o zdetonowa? Kaczy?skich.
Rek?? i Czartoryski-Sziler ZNOWU graj? wariata, gdy? dawno uznali, ?e jest to zamek ?L?SKI, zbudowany przez Henryka I po aneksji Poznania lewobrze?nego za zamach w G?sawie, w którym Henryk zosta? ci??ko ranny. Wobec tego Odonicz musia? zbudowa? nowy zamek ksi???cy na ?ródce, który zachowa? si? jako klasztor Reformatów, na którego plafonie by? orygina? obrazu ?w. Floriana z grup? rodzinn? Odonicza i widokiem na zamek Królewski na Cytadeli. Ja jednak wiem, ?e organizatorem zamachu w G?sawie byli templariusze ryscy, czyli Kawalerowie Mieczowi.
Pozna? ?L?SKI przedstawia miasto widziane z zamku na Cytadeli po aneksji przez Henryka I. Na miejscu zamku staromiejskiego s? SPICHRZE, gdzie Henryk wybudowa? SKARBIEC, gdy? ?y? strachem przed Mongo?ami, przed którymi mo?na by?o broni? z?ota jesionickiego w Poznaniu a nie Wroc?awiu. Tego z?ota musia?o by? du?o skoro zbudowany dla? sto?p POP?KA?.
Mymi pismami osi?gn??em to, ?e ANULOWANO cegie?ki skarbowe na odbudow? tego Zamku Przemys?awa z fekaliów pruskich, gdy? Przemys?aw mieszka? w zamku Królewskim, który zosta? przebudowany przez Zygmunta III na TWIERDZ?, zas?oni?t? d?bami. 2 dolne kondygnacje zamku Królewskiego zosta?y wykorzystane przez Prusaków na fundament Cytadeli – dzi?ki czemu osta?y si?.
Ja kiedy? proponowa?em, ?eby zamek ?L?SKI da? Urszuli Sipi?skiej, któr? sta? by?o na odbudow? BEZ BONÓW PODATKOWYCH, ale podstaw? historyzacyjnej odbudowy musi by? ko?ció? i klasztor, które Zygmunt III da? jezuitom, którzy to wystroili, ale po upieczeniu ich na wolnym ogniu zespó? oddano franciszkanom.
W przewodniku turystycznym znalaz?em plan zamku Gorzanów, który zosta? wystrojony w XVI-XVII wiekach przez mistrzów weneckich. Plan tego zamku jest jednak roma?sko-gotycki, a zosta? on zbudowany prawdopodobnie przez Walesk? Z?otow?os?, która zaczyna?a karier? jako Hrabini K?odzka. Najbardziej znanym jej dzie?em jest I zamek GOTYCKI na Wawelu, którego nazwa pochodzi od Waleski, gdy? Tyfon z Pragi kaza? rozebra? zamek roma?ski do fundamentów.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3 ... 46, 47, 48  Następny
Strona 1 z 48

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group