Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Nowo?ytno??
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 25, 26, 27  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Kwi 19, 2009 9:37 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

prof. Iwo Cyprian Pogonowski, ELITA ?YDOWSKA PRZECIWNA POLSCE, Kulisy Spiskowych Wydarze?, Nr 1/2009, s. 6-7

Najwi?ksz? kl?sk? armii pruskiej do Jeny by?a II faza bitwy pod Kunowicami w 1759 r. Fryderyk straci? panowanie nad sob? i napisa? do Berlina: WSZYSTKO STRACONE, RATUJCIE RODZIN? KRÓLEWSK?, wobec czego dowodzenie przej?? Seidliz, który zmusi? Rosjan i Austriaków do cofni?cia si?. Seidliz zosta? jednak ranny w g?ow?, co spowodowa?o utrat? Drezna a potem BERLINA. Fryderyk argumentowa? to: Mo?na broni? albo Berlina, albo Wroc?awia. Wroc?awia ju? nie odzyskamy a Berlin to i owszem. Rokossowski u?y? podobnego argumentu na radzie wojennej w Stalingradzie ??daj?c by czo?gi zosta?y cofni?te JU?. Pod Kijowem tak? pro?b? Stalin przesun?? o 24 godziny, bo chcia? dowodzi? STRATEGICZNIE, co kosztowa?o pó? miliona ?o?nierzy.
pICP pisze, ?e po zaj?ciu Berlina Rosjanie zwrócili si? do Polski z propozycj? pokojow?, proponuj?c za aneksj? drogi Kijów-Winnica-Mohylew Pruski ?l?sk a za Bobrujsk Prusy Wschodnie, co Henryk Bryl, bo Sejmu nie zwo?ano, odrzuci? argumentuj?c, ?e wywo?a to zbrojny opór Podola i Litwy, a ?e nie by?a to tylko retoryka ?wiadczy I rozbiór Polski, kiedy Patiomkin na skutek zbrojnego oporu Chersonezu-Serbina musia? wycofa? si? za Dniepr, wobec czego Katarzyna musia?a kozaków KUPI?.
Propozycj? I Ministra carycy El?biety, Aleksandra Bestu?ewa-Riumina, nale?y rozumie? jako formu?? PODZIA?U TURCJI; z granic? austriacko-rosyjsko na dolnym Dniestrze i przej?ciem przez Rosj? handlu drewnem litewskim, którego dystrybucja na Morzu ?ródziemnym by?a podstaw? wyp?acalno?ci sultana; oraz zast?pieniem rosyjskiej austriacko-pruskiej alternatywy saletrzanej austriacko-polsk?. Austria za?, poza mo?liwo?ci? zdobycia obiecanych jej przez Rosj? Ba?kanów, eliminowa?a Prusy, które spada?y do roli jej wasala wobec polskich rewindykacji na Pomorzu Zachodnim.
pICP medytuje, ?e taka perspektywa przej?cia mocarstwowo?ci Prus zosta?a zniweczona przez kilku warcho?ów spod Mi?ska Litewskiego.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Kwi 22, 2009 4:20 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

M.Led., ZA M?ODY NA MIKO?AJA? - Coraz wi?cej jest w w?tpliwo?ci, czy czaszka, odkryta 4 lata temu we Fromborku to szcz?tki Miko?aja Kopernika. Toru?ski naukowiec dr Tomasz Koz?owski z zak?adu Antropologii Uniwersytetu Miko?aja Kopernika twierdzi, ?e nie ma na to mocnych dowodów; Polityka, 25 IV 2009, s. 7

Prof. Jerzy G?ssowski z Wy?szej Szko?y Humanistycznej w Pu?tusku zignorowa? moje wskazania wy?o?one w WANDALUZJI. Ja pisa?em kilkana?cie lat temu, ?e Miko?aj Kopernik przebudowywa? katedr? fromborsk? najpierw za pieni?dze swoje a potem swego przyjaciela i biskupa warmi?skiego Jana Dantyszka.
Kopernik najpierw przebudowa? latarni? morsk? na obserwatorium astronomiczne, zast?puj?c wie?? 5-segmentow? 7-segmentow?, umieszczaj?c Obserwatorium w bani obrotowej. Potem przebudowa? m?yn Staromiejski na ko?ció? ?w. Miko?aja, do którego dobudowa? olbrzymi? dzwonnic?, ?eby zawiesi? w niej dzwony katedralne, które ZAGRA?A?Y KATEDRZE. Dzwonnic? katedraln? przebudowa? za? na GROBOWIEC dla siebie i Dantyszka.
Po wyp?dzeniu Kopernika z Wroc?awia, gdzie sp?dza? zimy jako sekretarz legata króla polskiego, Bona urz?dzi?a mu szlifierni? w Warszawie, gdy? po wyp?dzeniu z Gda?ska nie mia? gdzie robi? zegarów. W Warszawie nie by?o jednak hamerników gda?skich wi?c Kopernik – widz?c ?e si? z partaczami warszawskimi nie dogada – zrezygnowa? z wychwytu oscyloskopowego na rzecz systemu Kotwica-Balans, nazywanego potem CHRONOMETRYCZNYM.
Wydaje mi si?, ?e grobowiec Kopernika i Dantyszka, gdzie potem zacz?to te? sk?ada? trumny innych kanoników, zlikwidowa? Szembek urz?dzaj?c tam Kaplic? Szembeka, a szcz?tki z grobowca Kopernika-Dantyszka wsypano LUZEM do wykopu w nawie katedry, gdzie przeniesiono epitafium Kopernika. Tych kilka w?tków, które wyodr?bni?em, powinny by? zweryfikowane przez Prof. G?ssowskiego, który powinien powiadomi? mnie o tym listownie lub internetowo – co mu radz?, gdy? sprawa jest powa?na.
W dzisiejszej Gazecie Wyborczej jest wywiad z opatem tynieckim: 36 MNICHÓW WALCZY O BYT – Dawniej klasztor benedyktynów w Ty?cu mia? wsie, kamienice, z których móg? si? utrzyma?. Sko?czy?o si?, grozi nam n?dza. Trzeba zacz?? zarabia?. Klasztory, które si? tego boj?, skazane s? na wymarcie (s. 110).
Gratuluj? Opatowi inicjatywy finansowej, ale przypominam, ?e wnioskowa?em, ?eby Klasztor urz?dzi? konferencj? zainteresowanych Srebrn? Gór? jako Cytadel? krakowsk?, która Austriacy pod koniec I wojny ?wiatowej rozebrali do gruntu. Proponowa?em by Srebrn? Gór? przej??o Muzeum Narodowe na Wawelu, ale skoro dyrektor tego Muzeum milczy to z inicjatyw? mo?e wyst?pi? Klasztor Tyniecki, gdy? SG jest po drugiej stronie Wis?y. Turystyczne zagospodarowanie tego obiektu przyniesie krociowe zyski a jego eksploracja archeologiczn? i historyczna b?dzie wydarzeniem EUROPEJSKIM. Pisa?em ?e zaproszenie dla mnie trzeba wystawi? na 2 osoby, gdy? przyjad? z profesorem z Wroc?awia.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Kwi 27, 2009 10:27 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Charles King, DZIEJE MORZA CZARNEGO, prze?o?y?a Zuzanna Piotrowska, C Oxford Uniwersity Press 2004, PIW Warszawa 2006

Ja tak antypolskiej ksi??ki jeszcze nie widzia?em, gdy? bije ona pod tym wzgl?dem nawet historiografi? hitlerowsk?. Je?li jest prawd?, ?e handel niewolniczy by? jedn? z KOLUMN gospodarki tureckiej, to wypada rozumie?, ?e kapitulacja Polski przed Turcj? w r. 1538 poci?gn??a za sob? konwencj? niewolnicz? – jakby to Polska by?a najwi?kszym dostarczycielem niewolników na rynek turecki a nie Chanat Krymski, który móg? by? wi?kszym handlarzem niewolników od Liverpoolu, który obs?ugiwa? jako ?YD kolonie hiszpa?skie i po?udniowe stany USA.
Ja mog? doda?, ?e Polacy nie tylko skapitulowali w r. 1538, ale i zap?acili 3 razy kontrybucj?, do czego przyczyni? si? walnie cesarz Karol V, ?eby Polacy dla obrony Mo?dawii ewakuowali Turyngi?. Polacy zap?acili za? 3 razy kontrybucj?, ?eby przekona? Sulejmana Wspania?ego, ?e si? BOJ?, co by?o gr? na tureckich marzeniach o Atlantyku. Gdy bowiem Sulejman obleg? Oran to ruszy?a polsko-moskiewska wyprawa na Powo??? do czego u?yto armi? z Turyngii, co by?o fundacj? mocarstwowo?ci Moskwy.
Rozw?cieczony Sulejman uzna? zabór Powo??a za zamach Iwana IV Gro?nego na Kijów podczas traktatowej wyprawy na Krym. Zamach nie uda? si? wi?c Iwan dosta? si? pod protektorat turecki, narz?dziem czego by?a Opryczna, uwa?ana za najokrutniejsz? policj? polityczn? w historii – wi?c je?li by?o wi?ksze przedsi?biorstwo handlu niewolniczego od Chanatu Krymskiego to by?a nim Opryczna, która nie zislamizowa?a Rosji tylko dzi?ki spiskowi monastyrskiemu, który si? nazywa SMUT?.
Turcja by?a SUPERMOCARSTWEM, któremu przeciwstawi? si? móg? tylko sojusz niemiecko-polski. Amerykanie t?umacz? kryzys i upadek Turcji WYKRWAWIENIEM. M?ody Turek, gdy chcia? zosta? wojownikiem, jecha? na Krym, ?eby wzi?? udzia? w naje?dzie na Ukrain? i przywie?? sobie blondynk?. Ukraina mia?a jednak – o czym Turek nie wiedzia? – najlepsz? samoobron? a g?ówn? broni? Tatarów walkach w Polakami by?a UCIECZKA.
Jest pytanie, dlaczego brakuje wiarygodnego opisu bitwy pod Wiedniem: Micha? Ro?ek, Zwyci?stwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, PETRUS Kraków 2008 – na co mo?na odpowiedzie?, ?e to nie by?a bitwa tylko SZEWSKI MAT. Turcy oskar?ali za kl?sk? Tatarów, co nadmienia Pasek, a w takim razie chan krymski, który pierwszy po?apa? si? w sytuacji, zagra? jak potentat handlu niewolniczego w Liverpoolu – ?e bardziej mu si? kalkuluje zosta? wasalem Polski i wzi?? udzia? w PACYFIKACJI Rosji... Wiedzia? bowiem, ?e Turcja, BEZ DOP?YWU KRWI NIEWOLNICZEJ, uwi?dnie...
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Maj 07, 2009 5:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Matthias Schulz, BLUTIGER KARNEVAL – Der Papst vereinigt neue Rekruten seiner Schweizergarde – in Gedanken an die totale Pluenderung Roms: Vor fast 500 Jahren geriet ein deutschen Soeldnerheer vollkommen ausser Kontrolle; Der Spiegel, 19/2009, s. 140-41

Dzi? przypada 490. rocznica zdobycia i krwawego splondrowania Rzymu przez landsknechtów, przy czym rz?dzili oni w Rzymie kilka tygodni, a? wyp?dzi? ich odór rozk?adaj?cych si? zw?ok, których nie by?o komu grzeba?.
Sprawa zacz??a si?, gdy w r. 1522 ksi?ciem Mediolanu zosta? Franciszek II Sforca, kuzyn królowej Polski Bony, który postanowi? wykorzysta? zafundowan? przez Jagiellonów rewolucj? lutera?sk? dla awansu na Ksi?cia Lombardii, podlegaj?cej Habsburgom. W tym celu zaprosi? do W?och króla Francji Franciszka I, wobec czego cesarz Karol V musia? POPROSI? LUTRA o pomoc w st?umieniu Wojny Ch?opskiej i najem landsknechtów lutera?skich, którzy MOGLI pokona? Francuzów, co sprawdzi?o si? w bitwie w 1525 r. pod Pawi?, gdzie król Francji i ksi??? Mediolanu dostali si? do niewoli.
W odpowiedzi na to Bona uwolni?a Albrechta Hohenzollerna, gdy? tylko on móg? stawi? czo?a Karolowi V w otwartym polu. Wobec tego przeciw Jagiellonom wyst?pi? su?tan Sulejman Wspania?y gromi?c w r. 1526 W?grów pod Mohaczem, co da?o Czechy, ?l?sk i zachodnie W?gry Habsburgom. Karol V zawar? wprawdzie w Madrycie pokój z Franciszkiem I, ale by? niewyp?acalny, gdy? wojna turecka poch?on??a ogromne sumy wi?c musia? zwolni? lutera?skich landsknechtów BEZ ODPRAWY. Ci g?odowali, ale pó?nocnej Italii nie opu?cili, gdy? wpadli na szata?ski pomys?, ?eby zdoby? Rzym i obwo?a? papie?em MARCINA LUTRA!!!
Wobec tego powinien ich sp?aci? papie? Klemens VII Medyceusz, ale liczy?, ?e z buntownikami rozprawi? si? Szwajcarzy, którzy nie mieli ochoty. 5 maja 1527 zbuntowana armia stan??a pod murami Rzymu i o ?wicie 6 V podj??a szturm. 2 szturmy Szwajcarzy odparli, zabijaj?c wodza landsknechtów Karola Burbona, ale oblegaj?cy zauwa?yli, ?e dzia?a obro?ców s? ?le ustawione wi?c III szturm uda? si?. W Rzymie zgin??o 10 tysi?cy ludzi; kardyna?ów, którzy nie godzili si? na wybór Marcina Lutra na papie?a torturowano wi?c konklawe w ko?cu UDA?O SI?, ale ko?cio?y zosta?y z?upione jako KATOLICKIE.
Tak si? sko?czy? sojusz Karola V z Marcinem Lutrem.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Cze 03, 2009 5:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

GDYBY... - Ca?kiem INNA historia ?wiata – Historia kontrfaktyczna, C 1999 by American Historical Publication, Inc; C 2008 DEMART S. A. Warszawa

Poza wyst?pieniem Lutra najwa?niejsze by?o wej?cie do W?och Francuzów, wobec czego Karol V musia? gada? z Lutrem, który mu da? uzbrojonych w polskie arkebuzy lancknechtów, którzy w r. 1525 pobili Francuzów pod Pawi? i st?umili kierowan? przez Koloni? Wojn? Ch?opsk?. Wobec tego Bona musia?a uwolni? Albrechta Hohenzollerna, gdy? tylko on móg? stawi? czo?o Karolowi. W odpowiedzi na to su?tan Sulejman Wspania?y zaatakowa? W?gry i rozgromi? je pod Mohaczem. Wzi?tych do niewoli 30 tysi?cy W?grów wymordowano; ?l?sk i Czechy dosta?y si? Habsburgom, którzy toczyli boje z Turkami o W?gry. Karol musia? si? wycofa? z W?och a nie sp?aceni lancknechci poszli na Rzym, którzy zniszczyli okrutnie i obwo?ali papie?em LUTRA, co mia?o by? POWODEM schizmy angielskiej. Kapita? by? w klasztorach a grabie? klasztorów przez feuda?ów niemieckich u?miecha?a si? Henrykowi VIII.
Wg AHP to nawa?niejszym wydarzeniem po wyst?pieniu Lutra by?a bitwa pod Mohaczem, po której Sulejman zachowa? si? przedziwnie. Kaza? wymordowa? wzi?tych do niewoli 30 tys W?grów i NIE OBLEG? WIEDNIA, który by? na to nieprzygotowany, ale obleg? w r. 1529, gdy by? najwi?ksz? twierdz? w Europie. To jest patrzenie na Europ? ze SKUTKÓW bitwy pod Mohaczem, która zdaje si? by? spiskiem jezuickim, gdy? wymordowanie je?ców w?gierskich ?wiadczy, ?e chodzi?o o NIEDOPUSZCZENIE do rewindykacji przez Polsk? ?l?ska i utrzymania przez Jagiellonów Czech do Dunaju, bo wówczas Polacy ocaliliby Wiede? a stolica Rzeszy przenios?aby si? do zho?dowanego przerz Polsk? Berlina.
Nie mo?na wierzy? takim bzdurom, ?e Sulejman nie móg? oblega? Wiednia z powodu DESZCZÓW, gdy? armaty musia?y jecha? pod Wiede? na STATKACH, ale do czego nie dopu?ciliby Polacy, wobec czego handlowa? z Habsburgami kosztem Polski, która straci?a przez to Mo?dawi?. Testowanie Polski, w trakcie czego Polska zap?aci?a 3 kontrybucje, trwa?o do ?mierci Zygmunta I, co Sulejman wykorzysta? dla realizacji tureckich marze? o Atlantyku, ale wówczas ruszy?a polsko-moskiewska wyprawa na Powo??e, atutem czego by?a asekuruj?ca Lutra armia z Turyngii.
Sulejman musia? wyst?pi? jako protektor protestantów niemieckich i uzna? zabór Powo??a za napad Iwana Gro?nego na Kijów w trakcie traktatowej wyprawy w sukurs Polakom na Krymie. Zamach si? nie uda? i Iwan dosta? si? pod protektorat turecki, narz?dziem czego by?a Opryczna, uwa?ana za najokrutniejsz? policj? polityczn? w historii. Wydarcie przez Opryczn? dystrybucji z?ota syberyjskiego Nowogrodowi Wlk – przez eksterminacj? – stworzy?o now? jako?? polityczna w Europie, w postaci kontroli przez policj? polityczn? ?wiatowego transferu z?otem, czego pozosta?o?ci? s? mafie: sycylijska i odeska. By?o to wydarzenie na miar? SATELITARNEJ DETEKCJI Z?OTA a ta polityczna dominacja mafii trwa?a do odkrycia z?ota kalifornijskiego i transfalskiego.
Pot?ga Holandii wyros?a na ?ledziu atlantyckim i handlu ba?tyckim tote? Holendrów zwano PRZEWO?NIKAMI. W r. 1425 ?led? atlantycki – na skutek prze?owienia przez Du?czyków i hanzeatów – poszed? na tar?o nie na Ba?tyk a do Holandii, daj?c Holendrom tyle, co Hiszpanom SREBRO I Z?OTO AMERYKI. Import surowców stymulowa? technologi?, która wkrótce prze?cign??a weneck?, opart? RÓWNIE? na imporcie drewna i ?elaza z Polski przez Morze Czarne. Cromwell uzasadni? w Izbie Gmin Akt Nawigacyjny STRATEGICZNYM znaczeniem handlu ba?tyckiego, cho? od El?biety Anglicy zrobi?a du?o by uniezale?ni? si? od Gda?ska.
Z tej racji podró? Niezwyci??onej Armady do Anglii by?a takim ?garstwem jak niemo?no?? obl??enia Wiednia w l. 1526-27. Anglia i Holandia by?y uzale?nione od handlu ba?tyckiego tote? wojna niderlandzka by?a g?upiego robot?, bo mo?na by?o UDUSI? Holandi? i Angli? okupacj? Danii, co by?a celem Niezwyci??onej Armady, ale plan ten szczez? pod Byczyn? i w bitwie Flandryjskiej, gdzie 36 liniowców holenderskich umo?liwi?o tylko gezom ROZSTRZELANIE Armady po kozacku. Za udzia? w okupacji Danii Polska mia?a dosta? Pomorze Zachodnie.
Ludwik XIV nie mial pogrzebu, bo od ?o?a ?mierci S?O?CA posz?a wie??, ?e d?ug wewn?trzyny Francji wynosi 2,5 miliadra ludiorów, gdy by? ponad 3, wi?c kwiat arytstokracji pogna? do swych kwitów. By?o to powodem afery Lawa-Balcerowicza i Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Anglia w wojnie ameryka?skiej nie mia?a szans, gdy? Waszyngton by? eksponentem Z?ota Templariuszy, które by?o zagarni?tym w r. 1169 z?otem Prawdziców w Rydze, które ewakuowano za Marii Stuart do Szkocji. Poza tym genialny bankier Ralf Stadnicki zainwestowa? fortun? Stadnickich w rewolucj? ameryka?sk?, staj?c si? ojcem dolara ameryka?skiego. Rewolucj? ameryka?sk? popar?a Francja, Prusy i Rosja, wobec czego mo?na mówi?, ?e Jerzy III zosta? ubrany w kaftan bezpiecze?stwa na ??danie Rosji. Angielska gazeta zamie?ci?a karykatur?, jak Patiomkin kopuluje Katarzyn? a ta Jerzego III, który wygl?da tak, jakby mu kaftan bezpiecze?stwa nie by? JU? potrzebny.
Wojny napoleo?skie by?y eksportem rewolucji, któr? zredagowano jako Kodeks Napoleona. Tryumf pod Ulm by? zas?ug? szefa wywiadu armijnego, W?gra zwanego Rudym Karolem, którego Napoleon sobie zrazi?. By? mo?e mia?by II Clausewitza, którego nie musia?by si? ba? jak Davouta. To?stoj oskar?a Clausewitza ustami Ksi?cia Wo?ko?skiego, który spotka? go w sztabie cesarskim jako przebiera?ca, o kl?sk? pod Jen?, w co ja wierz?, gdy? Clausewitz wiedzia?, ?e kl?ska jest jedyn? mo?liwo?ci? na przyj?cie przez Prusy Kodeksu Napoleona. Clausewitz rozpracowa? Napoleona i doprowadzi? do zguby, zastawiaj?c pu?apk? we Wroc?awiu.
Napoleon przegra?, bo nie zlikwidowa? Prus, gdy? zosta? uwiedziony antysemityzmem przez Goethego i aliansem matrymonialnym przez Królow? Luiz?; nakaza? jednak swym nast?pcom likwidacj? Prus.
Uczono mnie, ?e XIX wiek wygra?y te pa?stwa, które mia?y w?giel: USA, Anglia i Niemcy, a przegra?y które dobrego w?gla nie mi?y: Francja, Rosja, Hiszpania, W?ochy. Japonia stal si? mocarstwem dopiero po zdobyciu w?gla i ?elaza mand?urskiego, co t?umaczy? ambasadorowi japo?skiemu w Wiedniu Pi?sudski. Rosja mia?a jednak „ameryka?ski” w?giel w Ku?niecku, którym martwi? si? Bismarck. Wiedzia?, ?e w?giel ten mo?e by? gro?ny tylko poprzez zainwestowanie we? skarbca carskiego – najwi?kszego na ?wiecie – tote? trzeba by?o Rosj? tego skarbca pozbawi?, gdy? kapita? mi?dzynarodowy do Ku?niecka nie pójdzie.
Bismarck wylansowa? wi?c NAJWI?KSZYCH uczonych XIX wieku: Marksa i Darwina, który by? takim kolaborantem marksizmu jak Kopernik nienawidz?cego go Lutra, dla zniszczenia bolszewizmu KATOLICKIEGO, oraz Freuda i Schliemanna dla zniszczenia Archeologii Kalifornijskiej i Rosji. Gdy ?wiat by? zaszokowany kl?sk? Francji to ci panowie zacz?li swoj? robot?, która doprowadzi?a do wykupienia przez Rosj? D?ugu Su?ta?skiego z asekuracj? kapita?u historycznego Iliady, gdy? bur?uazja rosyjska czy bu?garska by?yby nie na poziomie, gdyby nie potrafi?y tej asekuracji wygra? – ale nie mog?y wygra? FEKALIA jakim jest Troja Schliemanna.
Tym Bismarck wyeliminowa? gromadzony przez wieki skarbiec carski a potem wygna? rosyjskie papiery warto?ciowe z gie?dy berli?skiej mówi?c inwestorom CHCECIE ZAROBI?, TO ID?CIE DO CZECH. Papiery te musia?a przyj?? gie?da paryska – z gwarancj? Parlamentu – co kosztowa?o PODATNIKA francuskiego 60 miliardów fr czyli 12 KONTRYBUCJI. By?a to zag?ad? francuskiego kapita?u narodowego, który próbowa? si? broni? FASZYZMEM. Kapita? Francuski poszed? nie do Ku?niecka a Donbasu, wi?c gdy car mianowa? absolwenta Akademii Geologicznej In?ynierem Donbasu to ten ODMÓWI?, gdy? chodzi? do polskiego klubu kapita?owego, sk?d usuwano maj?cych co? wspólnego z francuskimi inwestycjami w Donbasie.
Plan Bismarcka zniszczy? kapita?owo Rosj? i Francj? a Plan Schlieffena bra? je militarnie: Rosja mia?a by? Niemieckimi Indiami, które by?y podstaw? finansow? Imperium. W tej sytuacji wyp?yn?? Clausewitz XX Wieku, Roman Dmowski, który dzi?ki konkursowi do Instytutu Libicha, sparowa? Habera Wierusz-Kowalskim, o czym pisz? w ksi??ce INCYDENTU NIE BY?O, Gda?sk 2001 – która zosta?a z?o?ona w wydawnictwie w r. 1999 w odpowiedzi na czarne konta Kanclerza Kohla.
I wojn? ?wiatow? wywo?a?o Towarzystwo Kana?u Sueskiego, zaszachowane Kolej? Bagdadzk?, która przenosi?a gie?d? owocow? do Budapesztu a herbacian? do Wiednia. Detonatorem by?y serbskie psy wojny, które zw?szy?y, ?e Austria wojny ?wiatowej nie prze?yje. Niemiecki SZOK po bitwie nad Marn? pochodzi? ze zdobycia tam prochu syntetycznego Kowalskiego-Mo?cickiego, co znaczy?o, ?e wojna NIE SKO?CZY SI? ZA 2 MIESI?CE, na ile Entencie starcza?y strategiczne zapasy saletry.
Na pocz?tku wojny lord admiralicji Winston Churchill powiedzia? w izbie gmin: „Karawele Kolumba da?y Ameryk? Hiszpanii. Teraz, dwie fregaty, Guben i Breslau, da?y Azj? Niemcom.” - Jeden jezuita mówi?, ?e „czym jest antysemityzm poj?? dopiero w Azji”, co potwierdzi? Nahru: WOL? MIE? NA GRANICY SYNÓW NIEBA NI? SYNÓW ABRAHAMA. Wobec tego nie wierz?, ?e Hitler musia? si?ga? po rop? przez Turcj?, bo droga by?a przez SZACH-MAT: wprowadzenie Wehrmachtu do Tunisu na mocy kapitulacji Francji.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Cze 20, 2009 11:06 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Feliks Kiryk, SANDOMIERZ PODCZAS POTOPU, Mówi? Wieki, VI/2009, s. 62-67

Kl?ska w Sandomierzu podczas Potopu wynika?a z tego, ?e w zamku sandomierskim by?y strategiczne zapasy prochu na wojn? turecka. Wiedzieli o tym Szwedzi, którzy gdyby zapu?cili si? do Sandomierza bez tej wiedzy byliby skazani na pewn? kl?sk?. Podczas bitwy pod Wark? ?ydzi sandomierscy wprowadzili Szwedów lochami do zamku a potem przeprowadzili lochami pod Wis??. Gdy Polacy odbili zamek to wylecieli w powietrze, cho? Szwedzi wytoczyli i za?adowali na szkuty 80 beczek prochu. Polacy podali, ?e zgin??o 500 Polaków a Szwedzi, ?e 2 tysi?ce.
Ja t?umacz? to tym, ?e policj? polityczn? Wazów byli jezuici, którzy w bitwie pod Tczewem DWUKROTNIE uwalniali Gustawa Adolfa z niewoli. Oni te? zgromadzili w Sandomierzu zapasy prochu na wojn? tureck?, o których Polacy nie wiedzieli. Gdy po pokoju westfalskim Austria wprowadzi?a embargo na saletr? jesionick? dla Polski to Bohdan Chmielnicki musia? czo?ga? si? do tronu padyszachowego. Pod Korsuniem strzela?a tylko artyleria kozacka a pod Uj?ciem by?o tylko kilka beczek prochu.
Po bitwie pod Wark? Polacy nie przyj?li okupu za ksi?cia heskiego a Czarniecki kaza? WYMORDOWA? ?YDÓW sandomierskich. W?grów i Rosjan Polacy pozwolili Tatarom sprzeda? w niewol? tureck?. W kooperacji ze Szwedami byli rabini jako JEZUICI, gdy? sakra rabinacka przechodzi z ojca na syna a Jezus Chrystus powo?a? struktur? rabinack? dla swych synów, których mia? z kilkoma haremami.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Lip 02, 2009 12:01 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jerzy Besela, ?OMOT POD PO?TAW?, Polityka, 4 VII 2009, s. 65-67

Takiej granicy na Ukrainie nigdy nie by?o, a w sensie polsko-rosyjskiej tylko jako akces KANCELARYJNY Katarzyny Wielkiej dla Konfederacji Targowickiej, który by? aktualny do sejmu Grodzie?skiego czyli kilka miesi?cy.
W Kar?owicach Polska uzyska?a – poza zdobytym przez Sobieskiego Nadazowiem – Mo?dawi?, tote? Wa?y Trajana zosta?y zbudowane przez Jab?onowskiego przeciw Kozakom Otoma?skim. Kl?ska Piotra I pod Narw? a Augusta II pod Ryg? zachwia?y Pokojem Kar?owickim, gdy? Karol XII ZWRÓCI? Turcji Mo?dawi? za dostawy saletry alba?skiej. Za Szwecj? i Turcj? sta?a Francja, gdy? obie armie by?y uzbrojone we francuskie Bajonety a Karol musia? zaraz i?? na Lwów po saletr?.
W tej sytuacji Senat uzna? za g?ównego wroga Polski sojusz szwedzko-prusko-francuski, czego manifestacj? jest mapa Rzeczpospolitej wydana w Amsterdamie w r. 1704 przez Petera Schenka (Janusz Tazbir, Magazyn Polsko-Niemiecki, Hamburg-Gda?sk, Nr. 2/1996, s. 6-7), która by?a propozycj? dla Turcji, ?e Polska uznaje rewindykacj? Mo?dawii, i godzi si? na zwrot Nadazowia, za odst?pienie Turcji od sojuszu ze Szwecj? i Prusami, co UMO?LIWIA?O Polsce – dzi?ki dostawom saletry tureckiej – rewindykacje nad Ba?tykiem. Poniewa? su?tan propozycj? odrzuci? wi?c Senat zadecydowa? udost?pnienie Rosji technologii STALIWA z huty Sobieskich w Samsonowie, dzi?ki czemu Demidowy uzbroili armi? rosyjsk? w KARABINY.
Po Po?tawie Piotr, ju? Wielki, anektowa? Ukrain? Lewobrze?n? i wyprawi? si? by odzyska? DLA POLSKI Mo?dawi?, co zako?czy?o si? tragicznie, gdy? Austria nie przys?a?a saletry jesionickiej. Rada Cesarska my?la?a prawdopodobnie, ?e odzyskanie przez Polsk? Mo?dawii wzmocni antyhabsbursk? postaw? W?grów i slawizm ba?ka?ski. Na mocy pokoju nad Prutem Turcja odzyska?a Nadazowie i Kuba? a Rosja odda?a Polsce Ukrain? Lewobrze?n?, która nale?a?a do Rosji 2 lata. Widzia?em mapy z Azowem Kozackim w l. 1711-1739?
Karol XII szed? na Moskw? by walczy? z muszkieterami a napotka? KARABINIERÓW. Kariera Piotra I by?a wi?c taka jak Ludwika XIV, którego Wielkim zrobi?a Marysie?ka. Ale zosta? zdegradowany, gdy od ?o?a ?mieci Króla S?o?ce posz?a wie??, ?e d?ug wewn?trzny Francji wynosi oko?o 2,5 miliarda luidorów – gdy by? ponad 3 – wi?c kwiat arystokracji francuskiej pogna? do swych kwitów. Piotrowi to nie grozi?o, gdy? Rosja od r. 1668 nie by?a krajem GIE?DOWYM. Gdy powracaj?ce z Moskwy poselstwo tureckie oznajmi?o o tym Radzie Kozackiej to Rada uchwali?a usma?enie poselstwa na wolnym ogniu, czego uczono nas na ilustracji do Prawa Gie?dowego: KOZACY ZAPOROSCY PISZ? LIST DO SU?TANA.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Lip 15, 2009 5:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mapa GERMANIA w XVII Wieku: Flandria (Belgia i Holandia) / Germania (Niemcy) / Pomerania (Pomorze) / Prussia (Prusy Wschodnie) / Bohemia (Czechy) / Morawia (Morawy) / Hungaria (W?gry) / Silesia (?l?sk) i Polonia (Polska); Wydawnictwo MS Opole

Jest to mapa jeszcze dziwniejsza od mapy Europy Hondiusa z roku 1642, jako propozycji Pokoju Westfalskiego. Hondius wt?acza Polsk? mi?dzy Wis?? a Dniepr w przekonaniu, ?e wyst?pienie Rosji zmusi Polsk? do wycofania si? na Zachodzie za Wis??, gdzie mieli uderzy? na Polsk? Szwedzi, Brandenburczycy i W?grzy. Wtedy Niemcy mia?y zosta? podzielone RÓWNO mi?dzy Habsburgów a Hohenzollernów. Hondius zamieszcza na wschodzie miasto Leh – obecnie Boguczar nad Donem od Boga i Cara, którym mia? by? Leszek III Wy?cigowego przy rewindykacji Powo??a. Równie? Leh w Himalajach jest od Leszka III, jako jego siedziba przy wyp?dzaniu Turków Indii i Chin.
Tytu?owa GERAMNIA jest bez daty, ale POLSKIE Opole z Brzegiem, Nys?, Prudnikiem i Szternberkiem na Morawach ?wiadcz?, ?e powsta?a ona po roku 1618, gdy entuzjazm ?l?zaków zdawa? si? aneksj? Opolszczyzny czyni? nieodwracaln?, cho? lisowczycy dokonali okrutnej pacyfikacji O?awy. Poniewa? Hamburg jest du?ski wi?c mapa powinna powsta? po wyst?pieniu przeciw Habsburgom Danii, która w r. 1626 ponios?a kl?sk? pod Lutter, ale o sytuacji w Niemczech decydowa?y walki szwedzko-polskie – o czym mówi ta mapa.
Obie mapy zgodne s? tylko co do ODDANIA WIEDNIA W?GROM – czyli ?e s? antyhabsburskie. Aneksja przez Szwecj? Meklemburgii i prowobrze?a Noteci do Gop?a i dalej granic? l?dow? do Nowego Dworu Mazowieckiego by?a majaczeniem PRZED bitw? pod Tczewem, w której Gustaw Adolf trafia? DWUKRO? do polskiej niewoli, ale by? uwalniany przez jezuitów, a po tej bitwie jego protektorami zosta?y Francja i Anglia. Brandenburgia mia?a dosta? Wielk? Germani? czyli Wielkopolsk? a Czechy z K?odzkiem mia?y by? oddane Walensteinowi, przy czym przewidziano podzia? saletry jesionickiej pomi?dzy polski ?l?sk a niemieckie Morawy.
Poniewa? obie mapy przyznaj? Wielk? Germani? Niemcom wi?c godzi si? wspomnie? – cho? nie za mn? – ?e nazwa Germania pochodzi od polskiego GIERMKA-gierka. Rzymianie dzielili ziemie na pó?noc od Alp i Karpat TAKTYCZNIE – tj. kraj Piechurów i Je?d?ców, które dzieli?a Wis?a.
Po bitwie pod Tczewem Wallenstein uzna? si? najemnikiem polskim i obieca? Polakom ca?e prawobrze?e Odry, a Holandii – przez któr? by? finansowany – ziemie mi?dzy Somma i Ajsn? a Ijsel?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Sie 16, 2009 8:19 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

RECENZJE, ?l?ski Kwartalnik Historyczny SOBÓTKA, Rocznik XXXIX (1984), Nr 1, Wroc?aw – Warszawa – Kraków – Gda?sk – ?od?, Ossolineum 1984; J. Wimmer, WIEDE? 1683 – Dzieje kampanii i bitwy, Warszawa 1983.

Kupi?em ten nr Sobótki ze wzgl?du na recenzj? Stanis?awa Solickiego ksi??ki G. Labudy „Zaginiona kronika z I po?owy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana D?ugosza. Próba rekonstrukcji”, (UAM, Seria Historia, nr 106, Pozna? 1983, ss. 308. Uwa?a?em bowiem, ?e tej Zaginionej Kroniki nie by?o a chodzi o 2 dzie?a: Kronika Lisów z Cz?stochowy, któr? D?ugosz naby? za kasztelani? Smole? i po wykorzystaniu zniszczy?, oraz Rocznik Raciborski – a SS pisze, ?e Wincenty z Kielc by? przeorem klasztoru dominika?skiego w Raciborzu. W Recenzjach ?RH znalaz?em te? omówienie ksi??ki profesora prof. J. Wimmera z Warszawskiego Instytutu Historycznego WIEDE? 1983, która jest przyk?adem albo u?omno?ci intelektualnej, albo dywersji antypolskiej.
JW pisze np, ?e nie prawd? jest, i? armia Kara Mustafy oblega? Wiede? si?? 200-300 tysi?cy, gdy? mia? mie? tylko 70-80 tysi?cy, w wi?kszo?ci POSPOLITEGO RUSZENIA. - JW pisze tu wi?c o 70 tysi?cy pospolitego ruszenia W?GIERSKIEGO, które obsadzi?o Las Wiede?ski, gdy? Wiede? mia? by? oddany W?grom, ale ci zaraz skapitulowali przed Polakami. JW pisze te?, ?e nie prawd? jest, ?e w XVI i XVII wieku g?ówny wrogiem Polski by?a Turcja, gdy? stosunki polsko-tureckie uk?ada?y si? na ogó? DOBRZE – co jest tak? bajk? jak to, ?e Kara Mustafa oblega? Wiede? na czele kuruców.
Turcja by?a SUPRMOCASTWEM, któremu przeciwstawi? si? móg? tylko sojusz niemiecko-polski, czego przyk?adem jest, ?e Karol V odda? Turkom Mo?dawi?. Historycy ameryka?scy uwa?aj?, ?e powodem kryzysu Turcji, który sta? si? nieuleczalny, by?o wykrwawienie Turcji w Iranie. Nie wiem jak wygl?da?y walki turecko-ira?skie, ale nie by?y to wojny niewolnicze, jakie by?y na Ukrainie, bez których Turcja ?Y? NIE MOG?A – tote? m?ody Turek z Anatolii zdobywa? ostrogi w wojnie niewolniczej. Tureccy historycy zastanawiali si?, JAK POLACY MOGLI MOBILIZOWA? PÓ?MILIONOWE ARMIE? ale by?a to ukrai?ska samoobrona. Najwi?kszy targ niewolniczy by? w Zanzibarze, ale mi si? zdaje, ?e wi?kszy by? w Kerczu a by?a to instytucja czysto turecka.
To Polacy wykorzystali obl??enie przez Sulejmana Wspania?ego Oranu do fundacji mocarstwowej Rosji, co by?o wydarzeniem na miar? ROSTRZELANIA przez gezów Niezwyci??onej Armady.
Kara Mustafa wpad? w panik?, gdy W?grzy dostarczyli Sobieskim technologi? ?elaza W?gierskiego, co umo?liwi?o przezbrojenie piechoty wybranieckiej w karabiny grenadierskie GROM – sk?d GRENADIERZY. Sztab musia? by? w Neuburgu, gdzie marsza?kowie niemieccy optowali za ODBLOKOWANIEM WIEDNIA a Polacy za ZNISZCZENIEM armii tureckiej. Turcy uderzyli na styk Polaków i Niemców (nie Austriaków), co wygl?da?o na powodzenie, gdy? Polacy COFN?LI SI? na zachodni stok Lasu, os?aniaj?c ty? tysi?cem grenadierów.
Gdy Kara Mustafa dowiedzia? si?, ?e W?grzy skapitulowali a Tatarzy UCIEKLI to zarz?dzi? zagwo?d?enie artylerii, wymordowanie haremów i ODWRÓT, wobec czego Polacy musieli atakowa? obóz turecki 1,5 godziny przed zachodem s?o?ca a nie przed ?wiatem. Turecki odwrót przemieni? si? w ucieczk? a Kara Mustafa ucieka? tylko ze swym skarbcem, który Sobieski kaza? ?ciga? W?grom.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Sie 16, 2009 8:34 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

RECENZJE: ?l?ski Kwartalnik Historyczny SOBÓTKA, Rocznik XXXIX (1984), Nr 1, Wroc?aw – Warszawa – Kraków – Gda?sk – ?od?, Ossolineum 1984; J. Wimmer, WIEDE? 1683 – Dzieje kampanii i bitwy, Warszawa 1983.

Kupi?em ten nr Sobótki ze wzgl?du na recenzj? Stanis?awa Solickiego ksi??ki G. Labudy „Zaginiona kronika z I po?owy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana D?ugosza. Próba rekonstrukcji”, (UAM, Seria Historia, nr 106, Pozna? 1983, ss. 308. Uwa?a?em bowiem, ?e tej Zaginionej Kroniki nie by?o a chodzi o 2 dzie?a: Kronika Lisów z Cz?stochowy, któr? D?ugosz naby? za kasztelani? Smole? i po wykorzystaniu zniszczy?, oraz Rocznik Raciborski – a SS pisze, ?e Wincenty z Kielc by? przeorem klasztoru dominika?skiego w Raciborzu. W Recenzjach ?RH znalaz?em te? omówienie ksi??ki profesora prof. J. Wimmera z Warszawskiego Instytutu Historycznego WIEDE? 1983, która jest przyk?adem albo u?omno?ci intelektualnej, albo dywersji antypolskiej.
JW pisze np, ?e nie prawd? jest, i? armia Kara Mustafy oblega? Wiede? si?? 200-300 tysi?cy, gdy? mia? mie? tylko 70-80 tysi?cy, w wi?kszo?ci POSPOLITEGO RUSZENIA. - JW pisze tu wi?c o 70 tysi?cy pospolitego ruszenia W?GIERSKIEGO, które obsadzi?o Las Wiede?ski, gdy? Wiede? mia? by? oddany W?grom, ale ci zaraz skapitulowali przed Polakami. JW pisze te?, ?e nie prawd? jest, ?e w XVI i XVII wieku g?ówny wrogiem Polski by?a Turcja, gdy? stosunki polsko-tureckie uk?ada?y si? na ogó? DOBRZE – co jest tak? bajk? jak to, ?e Kara Mustafa oblega? Wiede? na czele kuruców.
Turcja by?a SUPRMOCASTWEM, któremu przeciwstawi? si? móg? tylko sojusz niemiecko-polski, czego przyk?adem jest, ?e Karol V odda? Turkom Mo?dawi?. Historycy ameryka?scy uwa?aj?, ?e powodem kryzysu Turcji, który sta? si? nieuleczalny, by?o wykrwawienie Turcji w Iranie. Nie wiem jak wygl?da?y walki turecko-ira?skie, ale nie by?y to wojny niewolnicze, jakie by?y na Ukrainie, bez których Turcja ?Y? NIE MOG?A – tote? m?ody Turek z Anatolii zdobywa? ostrogi w wojnie niewolniczej. Tureccy historycy zastanawiali si?, JAK POLACY MOGLI MOBILIZOWA? PÓ?MILIONOWE ARMIE? ale by?a to ukrai?ska samoobrona. Najwi?kszy targ niewolniczy by? w Zanzibarze, ale mi si? zdaje, ?e wi?kszy by? w Kerczu a by?a to instytucja czysto turecka.
To Polacy wykorzystali obl??enie przez Sulejmana Wspania?ego Oranu do fundacji mocarstwowej Rosji, co by?o wydarzeniem na miar? ROSTRZELANIA przez gezów Niezwyci??onej Armady.
Kara Mustafa wpad? w panik?, gdy W?grzy dostarczyli Sobieskim technologi? ?elaza W?gierskiego, co umo?liwi?o przezbrojenie piechoty wybranieckiej w karabiny grenadierskie GROM – sk?d GRENADIERZY. Sztab musia? by? w Neuburgu, gdzie marsza?kowie niemieccy optowali za ODBLOKOWANIEM WIEDNIA a Polacy za ZNISZCZENIEM armii tureckiej. Turcy uderzyli na styk Polaków i Niemców (nie Austriaków), co wygl?da?o na powodzenie, gdy? Polacy COFN?LI SI? na zachodni stok Lasu, os?aniaj?c ty? tysi?cem grenadierów.
Gdy Kara Mustafa dowiedzia? si?, ?e W?grzy skapitulowali a Tatarzy UCIEKLI to zarz?dzi? zagwo?d?enie artylerii, wymordowanie haremów i ODWRÓT, wobec czego Polacy musieli atakowa? obóz turecki 1,5 godziny przed zachodem s?o?ca a nie przed ?wiatem. Turecki odwrót przemieni? si? w ucieczk? a Kara Mustafa ucieka? tylko ze swym skarbcem, który Sobieski kaza? ?ciga? W?grom.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Wrz 12, 2009 10:17 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

PA?AC PROKURATORSKI NA PLACU ?WI?TEGO MARKA

W Najja?niejszej Rzeczpospolitej Signoria nazywa?a si? Prokuratori? ku czemu by?y powody. Wenecja anektowa?a Dalmacj? w r. 1409 odbieraj?c Pa?ac Dioklecjana, który mia? status chorwackiego i w?gierskiego Pa?acu Królewskiego, arcybiskupowi, gdzie ulokowa?a si? Wielka Rada – faktyczny suweren Wenecji.
W r. 1506 Wielka Rada – aby odebra? do?y uprawnienia trybuna ludowego – przemianowa?a Signori? na mianowan? przez siebie Prokuratori?, której zbudowa?a cytadel? przy pl. ?wi?tego Marka w postaci KOPI Pa?acu Dioklecjana w Splicie. Budow? pa?acu Prokuratorii uko?czono w r. 1532, co by?o manifestacj? Rzeczpospolitej Arystokratycznej.
W r. 1797 w Campo Formio Napoleon da? Dalmacj?, Istri? i wschodni dukanat Austrii, wobec czego Wenecjanie rozebrali Pa?ac Dioklecjana – ?eby co? tak wspania?ego NIE ISTNIA?O. Niszczenie pa?aców z zazdro?ci nie by?o niczym nowym, a w Niemczech nawet zapisano, ?e rozebrano, bo by? NAJPI?KNIEJSZY NA ?WIECIE. Zawnioskowa?em, ?e Pa?ac Dioklecjana by? z PREFABRYKATÓW – a taki sam postawiono na zamku Królewskim na Srebrnej Górze w Krakowie – tote? mo?na by?o prefabrykaty wywie?? do Wenecji i ukry? by ich Austriacy nie rewindykowali, lub zatopi? w morzu.
Podobna zagadka jest z pierwotnym pa?acem Królewskim w Krakowie, gdy? Wawel by? zamkiem Biskupim a Królewskim sta? si? jako siedziba Wac?awów czeskich. Austriacy, którzy pod koniec I wojny ?wiatowej rozebrali cytadel? na Srebrnej Górze do gruntu, mogli wywie?? poci?gami prefabrykowane elementy pa?acu Królewskiego i ukry? je, ?eby Polacy nie rewindykowali. Przyk?adem s? znalezione w Wiedniu granitowe schody pa?acowe z sygnatur? krakowsk?.
Robi si? b?aze?stwa w postaci np. odbudowy Szko?y Szermierczej w Gda?sku, gdzie w XVII w. grano sztuki Szekspira. Miejscem festiwali szekspirowskich mo?e by? tylko P?ock, jako miejsce dramaty Amletusa, który mieszka? w pa?acu rezydencjonalnym, który Prusacy obni?yli o jedno pi?tro, a jego ?mier? powinna mie? miejsce w pa?acu Hermana, który Prusacy przebudowali na Wi?zienie. W P?ocku zachowa? si? pa?ac Popielidów, który po pobudowaniu si? Herman da? Ottonowi z Bambergu na szko??, która teraz nazywa si? Ma?achowiank?. Poza tym by? pa?ac na zamku Królewskim – kopia najwspanialszego pa?acu Karola Wielkiego w Kolonii – który ja uwa?am za pa?ac Foroneusza z Wroc?awia, m??a Pragi.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Lis 19, 2009 9:58 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jerzy Besela, PIERWSZA ODSIECZ WIEDE?SKA – Najbardziej znana interwencja Jana III Sobieskiego ocali?a Wiede? w 1683 r. Ale wcze?niej ju? raz tak si? sta?o, w 1619 r., gdy polska wyprawa wr?cz zadecydowa?a o losach wielkiej wojny, która ogarn??a Europ?, Polityka, 21 XI 09, s. 70-73

Zgadzam si? z wnioskiem polskich historyków, ?e gdyby nie polska interwencja w 1619 r. to II niemiecka wojna religijna by?aby zwyci?stwem protestantów w r. 1620, za którymi sta?y Francja i wyeliminowana z Niemiec bitw? pod Chocimiem Turcja, podczas której poselstwo francuskie stara?o si? przeci?gn?? na stron? tureck? Sahajdacznego. ?eby to zrozumie? trzeba odpowiedzie? na 2 pytania: DLACZEGO przed Czechami i W?grami Wiednia broni?o milicja miejska, co przes?dza?o o upadku stolicy Habsburgów, oraz co znaczy mapa GERMANIA MAGNA 1632.
W r. 1619 Polacy uratowali Wiede? po raz DRUGI, gdy? Sulejman Wspania?y, po rozgromieniu W?grów pod Mohaczem w 1526 r. nie zaj?? Wiednia, ale obleg? go w r. 1529, gdy Wiede? by? ju? pot??nie ufortyfikowany. Sulejmanowi bardziej bowiem zale?a?o na podboju Mo?dawii, czym móg? szachowa? Polsk?; Mo?dawi? podbi? ostatecznie w latach 30, dzi?ki Karolowi V, który spodziewa? sie, ?e Polacy dla obrony Mo?dawii ewakuuj? Turyngi?.
W 1619 Habsburgowie pozostawili Wiede? BEZBRONNYM, bo spodziewali si? najazdu tureckiego, ale tureck? mobilizacj? zaszachowa? ?ó?kiewski oraz kl?ska W?grów z polsk? dywersj? pod Humiennym w S?owacji – w czym najciekawsze jest to, ?e w Warszawie uznano t? akcj?, która ZADECYDOWA?A o przebiegu wojny europejskiej, za NIEUDAN?. Mo?na to porówna? do bitwy pod Worskl?-Po?taw?, która cho? spartolona militarnie by?a tryumfem politycznym.
Tak? zagadk?, jak mapa Hondiusa z Rokiem 1642, jest mapa Germania Magna 1632. uwa?am, ?e mapa Hondiusa by?a antydatowana, gdy? TAKA EUROPA by?a do pomy?lenia dopiero zwyci?stwie Francuzów nad Habsburgami pod Rocroi w Ardenach francuskich w r. 1643. Na tej mapie Polska jest mi?dzy Wis?? a Dnieprem.
Na GERMANII 1632 do Niemiec nale?? Pozna? i Nowy Dwór Mazowiecki pod Warszaw?, a do Szwecji Prusy Wschodnie i pó?nocne Mazowsze do Bugu, natomiast na po?udniowym-zachodzie do Polski nale?y Namys?ów, O?awa, Grodków, Nysa, Prudnik oraz na Morawach Sterneberk i O?omuniec, które Wallenstein ANEKTOWA?A dla Polski po bitwie pod Humiennym. Wallenstein by? z Frydka-Mistka lub Korfantowa? Do W?gier natomiast nale??, jak u Hondiusa, WIEDE? i Wara?din, co ?wiadczy o zamiarze usuni?cia Habsburgów. Z GERMANII 1632 wyodr?bnione s? Czechy – wyra?nie jako Pa?stwo Wallensteina.
Mapa Germania Magna by?a ROZEJMEM po bitwie pod Luetzen w r. 1632, w której zgin?? Gustaw II Adolf : Wallenstein wycofa? si? z gwarancji granicy Polski na Odrze i Bobrze daj?c Brandenburgii Wroc?aw, Pozna? i Nowy Dwór Maz. oraz ca?e Pomorze, a Szwedzi mieli si? wycofa? za Wis?? i zaj?? pó?nocne Mazowsze. ZA T? MAP? sta?y Turcja i Francja, która marzy?a o utworzeniu pa?stwa ?ydowskiego na Ukrainie, wi?c Polacy zrezygnowali z Wroc?awia i kazali Irlandczykom zamordowa? Wallensteina.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Lip 25, 2010 9:48 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Rzeczpospolita, seria Bitwy i wyprawy morskie, Nr 27, 24 VII 2010: S?awomir Le?niewski, ZATOPIONY PÓ?KSI??Y? – Turecka ekspansja i bitwa pod Lepanto w 1571 r.

Jest to pierwszy opis bitwy pod Lepanto wg MYCH kategorii, czyli, ?e kto? tu ZM?DRZA?. Ja twierdzi?em, ?e PRZYP?YN??Y GALEONY HISZPA?SKIE I ROZSTRZELA?Y GALERY TURECKIE. Ju? sam stosunek dzia?: 1850 do 750 oraz wio?larzy 5 tys do 41 tys ?wiadczy, ?e by?a to bitwa galeonów, które SL nazywa GALEOTAMI, z galerami. W bitwie tej uleg?o zag?adzie 15 razy wi?cej galer tureckich ni? weneckich, co zako?czy?o karier? GALERY WOJENNEJ.
Powodem wojny by? podbój przez Turków WENECKIEGO Cypru, co powo?a?o kolejn? koalicj? Ligi ?wi?tej, od której nie wzi??y udzia?u Cesarstwo, Polska i Rosja. Przed sprowokowaniem tej wojny ostrzega? wezyr Sokolovicz, który jako Serb mia? dobre stosunki z republik? Dubrownick?, konkuruj?c? z Najja?niejsz? Rzeczpospolit? i lawiruj?c? mi?dzy Turcj? a Lig? ?wi?t?.
To, ?e to wielkie zwyci?stwo morskie nie mia?o skutków politycznych a nawet strategicznych zosta?o spowodowane tym, ?e dowódc? by? de facto 24-letni Don Juan d'Austria a nie stary lew morski, do?a Geniu Andrea Doria. Don Juan doprowadzi? do RZEZI, która zako?czy?a si? oczywi?cie zwyci?stwem, ale zwyci?ska flota nie by?a w stanie podj?? rekonkwisty Cypru, tote? wynik bitwy zosta? uznany w Konstantynopolu za SUKCES. S?awa ZWYCI??CY przyczyni?a si? walnie do bankructwa Don Juana w Niderlandach.
Wg mnie wojna ta mia?a te? pozytywny sens, zapobiegaj?c aneksji przez su?tana Republiki Atos. Na Atosie by? skarbiec rzymski i bizantyjski a Bizancjum zagarn??o 2/3 Bogactw ?wiata. Atos zosta?o zdobyte tylko raz, przez Wandalów ?l?skich od pó?nocy a Wandalów Afryka?skich od po?udnia – co umo?liwi?o obl??enie Konstantynopola. Wandalowie oczywi?cie nic znale?? nie mogli, ale inaczej by wygl?da?o, gdyby urz?dzono tam skarbiec su?ta?ski i prowadzono systematyczne wieloletnie prace.
Bitwa pod Lepanto by?a w miejscu bitwy pod Akcjum w r. 31 pne. G?oszono, ?e celem wyprawy jest KONSTNTYNOPOL, co nie mia?o oczywi?cie sensu bez Polaków. Uwa?am, ?e celem wyprawy by?y wyspy egejskie i Atos, ale Don Juan postanowi? zniszczy? flot? su?ta?sk?, co si? w?a?ciwie uda?o. Pot?ga morska Turcji zale?a?a od dostaw drewna szkutniczego przez Kijów, jak pot?ga holenderska od Gda?ska, tote? Wenecja i Genua my?l?c o konkurencyjno?ci marynistycznej musia?y dokona? aneksji Atosu, bo to umo?liwia?o kontrolowanie Dardaneli i ewentualny atak z Polakami na Konstantynopol.
Bizancjum sta?o si? STOLIC? ?WIATA dzi?ki kana?owi Aleksandria-Suez, którym eksportowano ?elazo arme?skie. Gdy Bizancjum chcia?o po?o?y? r?k? na Polskim Drewnie to Polacy rozgromili Persj?, któr? dali Arabom. Turcy nie potrafili za? wygra? ?elaza arme?skiego i nie odbudowali nawet kana?u sueskiego. Bona zagra?a za? pi?knie na tureckich marzeniach o Atlantyku i URATOWA?A W?OCHY podbojem Powo??a, co by?o aktem na miar? rozgromienia przez Holendrów p?yn?cej na podbój Danii Niezwyci??onej Armady.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Lip 31, 2010 2:47 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

S?awomir Le?niewski, ZAG?ADA NIEZYCIE?ONEJ ARMADY – Kl?ska hiszpa?skiej floty u wybrze?y Anglii w 1588 r., Rzeczpospolita: Bitwy i wyprawy morskie, Nr 28, 31 lipca 2010

Gubernatorem hiszpa?skich Niderlandów by? ksi??? Parmy a dowódc? floty Niderlandzkiej, która mog?a by? silniejsza od Hiszpa?skiej Alvaro de bazan, markiz Santa Cruz. Z flot? Hiszpa?sk? walczy?o tylko 36 okr?tów holenderskich, gdy? wi?kszo?? floty holenderskiej walczy?a z flot? niderlandzk? w uj?ciu Skaldy, która – jak mnie uczono – pad?a ofiar? stosuj?cych taktyk? KOZACK? gezów.
Hiszpanie musieliby by? biedni na umy?le, jak ?ydzi, gdyby p?yn?li do Anglii, gdy? chodzi?o o okupacj? z POLAKAMI Danii i uduszenie Anglii embargiem na STRATEGICZNY handel ba?tycki, o czym mówi? jeszcze w Parlamencie Oliver Cromwell.
25 I 1588 namiestnik ?l?ska Maksymilian Habsburg skapitulowa? jednak przed Janem Zamoyskim, co pogorszy?o sytuacj? Hiszpanów. Zygmunt III Waza nie przej?? si? zdobyciem przez Gustawa II Adolfa Rygi, gdy? zamierza? podbi? Szwecj? w sojusz z Hiszpanami, czym tak przestraszy? króla du?skiego, ?e ten SKAPITULOWA? PRZED GUSTAWEM.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Sie 21, 2010 12:57 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Zbigniew Anusik, GUSTAW II ADOLF
Przeniesiono na Histori? polityczn?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 25, 26, 27  Następny
Strona 2 z 27

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group