Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Historia Polityczna
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5 ... 407, 408, 409  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Hydepark
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Wrz 02, 2008 4:35 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Henryk Suchar, SMUTA CZASÓW CARA PUTINA – Na polskie ekrany wchodzi superprodukcja „1612”. Film o wyp?dzeniu Polaków z Kremla to pa?stwowotwórcza propaganda i nie podoba si? nawet Rosjanom (s. 56-57); Jerzy T. B?bel, GDY OJCIEC ZJADA? SYNA... - Rocznica wyp?dzenia Polaków z Kremla w 1612 r. celebrowana jest w Rosji jako narodowe ?wi?to. W ten sposób nasi s?siedzi podnie?li do rangi sacrum najwi?kszy chyba skandal w dziejach polsko-rosyjskich. Nasz sarmacki kanibalizm (s. 58-60), Focus HISTORIA, 9/2008

Na Górze Athos jest wojna mi?dzy integrystami a antykatolikusami, którzy pod sztandarem PRAWOS?AWIE, ALBO ?MIE? protestuj? przeciw jakimkolwiek stosunkom z Watykanem, gro??c wysadzeniem zaminowanego klasztoru je?li b?d? usuwani si??. Ka?dy ma prawo do NIEUTRZYMYWANIA STOSUNKÓW, ale Republika Athos stosunki z Watykanem utrzymywa? musi, a je?li musi to dobrze by?oby, ?eby przez Ko?ció? Arme?ski.
Jest to o tyle ciekawe, ?e ?wi?to Narodowe Rosji z okazji WYMORDOWANIA Polskich Ludo?erców ma charakter wyznaniowy, gdy? Patriarcha Prawos?awny ZABRONI? sprzedawania Polakom ?ywno?ci, wobec czego Polacy musieli je?? trupy, gdy? polskie prawo nie przewidywa?o rekwizycji, tote? spichrze by?y PUSTE a Polacy „s?aniali si? z g?odu”. Je?li jednak kto? to uznaje za wy?szo?? cywilizacji OPRYCZNEJ nad ?aci?sk?, jak? reprezentowali Polacy, to si? myli.
Bunt antyakolikusów mia?by sens, gdyby zakupili u mnie kataster Wielkiej Jerozolimy – jak to proponowa?em Republice Athos – bo wówczas mogliby dyktowa? katolikom warunki, ale Car W?adymir o to nie zadba?, wobec czego musz? si? broni? przed policj? greck? gro?b? zdetonowania 2 ton dynamitu. Ja im jednak radz?, ?eby wpu?cili do swego klasztoru jak najszybciej Ormian.
Ma to analogi? w oskar?aniu Polaków o o wymordowanie 20 tysi?cy czerwonoarmistów w polskich obozach jenieckich w r. 1920, gdy wiadomo by?o, ?e to Sowieci mordowali wzi?tych do niewoli Polaków. Koronnym argumentem sowieckim jest podpisanie przez Sikorskiego WYROKU s?du polowego na batalionie Gwardii Czerwonej, który w nocy zaskoczy? polski batalion podczas snu i wymordowa? go, a kilka godzin pó?niej zosta? wzi?ty przez Polaków razem z trupami ofiar.
Poniewa? wi?kszo?? reklamowanych zmar?a w Tucholi, która by?a pod administracj? narodowców wielkopolskich, którzy mieli dobry stosunek do Rosjan, wi?c ju? z tego wzgl?du wygl?da to nieprawdopodobnie. W obozie panowa?a hiszpanka i werbowano do armi Sawinkowa, która po pokoju ryskim wyjecha?a do Francji, a poza tym dochodzenie w tej sprawie by?o rzecz? ROKOWA? RYSKICH. W drodze ?ASKI polski rz?d mo?e si? zgodzi? na ekshumacj? cmentarzy jenieckich.
Je?li Gruzini skar?? si?, ?e w Brukseli jako adwokaci Rosji wyst?pili W?osi, za którymi ustawiaj? si? dyskretnie Francuzi, to powinni kupi? u mnie Hipotek? Rzymu, czym ja jestem zainteresowany, ?eby zniszczy? w?osk? konspiracj? seksualn? i nadzieje Berluskoniego na przej?cie spadku po mnie.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Wrz 04, 2008 9:05 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

KENNEDYOWIE JAKO OFIARY niekompetentnej WOJNY Z MAFI? NOWOORLEA?SK?

Wczoraj ogl?da?em film o mafii nowoorlea?skiej, z którego wynika, ?e zabójstwa Kennedych by?y skutkiem wojny z mafi? nowoorlea?sk?. Mafia nowoorlea?ska by?a wybitnie narkotykowa, gdy? rozprowadza?a narkotyki po ca?ych Stanach, które ?adowali w Gwatemali rybacy nowoorlea?scy.
Z tego wynika, ?e Kennedyowie zap?acili g?owami, gdy? nie pogadali z moim dziadkiem, którego Bierut wys?a? do Waszyngtonu ws. kapita?u ameryka?skiego na Górnym ?l?sku. Hitlerowskim komisarzem kapita?u ameryka?skiego by? Flick a jego dyrektorem na Górnym ?l?sku Preskot Bush. Z tego za? wynika, ?e w r. 1944 Preskot Bush wyjecha? do Gwatemali jako szef mafii nowoorlea?skiej.
W ksi??ce „Incydentu nie by?o” pisz?, ?e ekspert do mafii odeskiej Leonid Bre?niew wozi? samolotem do Izraela platyn? za g?ow? Prezydenta Kennedyego, co raczej potwierdza, ?e Prezydent by? ofiar? wojny z mafi? nowoorlea?sk?, bo Oswald musia? zgin?? jako ??cznik Nikity i Fidela z mafi? nowoorlea?sk? – a ?e Leonid musia? wozi? platyn? to z racji akcesu Buszów do wielkiej polityki. Kennedyowie pope?nili b??d przez nie uderzenie w I kolejno?ci w rybaków nowoorlea?skich.
Flickowi powinien podlega? Bronis?aw Geremek, którego ojciec by? BABILO?SKIM legislatorem wielkiego kapita?u Zachodniego Wybrze?a USA. Wg ?ledztwa Bundestagu ws. hitleryzmu i holokaustu to Adolf Hitler by? wnukiem m?odego Frankenbergera, z czego wynika ?e Frankenbergerowie zainwestowali swe MILIARDY w biznes narkotykowy, a przez rewolucj? nazistowsk? chcieli utworzy? w Ameryce DYKTATUR? HITLEROWSK?.
Gdy zapytano ameryka?skiego eksperta antysemickiego, czy polscy antysemici s? rasistami to odpowiedzia? ODROBIN?, bo S?owianie maj? by? GAZOWANI jak Murzyni.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Wrz 07, 2008 10:45 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Prof. Jerzy Robert Nowak, LUDOBÓJCZE RZEZIE NA KRESACH (2) – Gdy zastanawiamy si? nad tak wielk? liczb? polskich ofiar ludobójstwa na Kresach, cisn? si? 2 pytania: Czy nie mo?na by?o zapobiec tak du?ym rozmiarom Zag?ady? Czy Polacy nie mogli szybciej i skuteczniej zorganizowa? samoobrony przeciw mordercom z OUN-UPA? Odpowied? na I pytanie znajdziemy cz??ciowo w ksi??ce GORZKA PRAWDA, autorstwa niekonformistycznego historyka Wiktora Poliszczuka; Nasz Dziennik, 6-7 IX 2008, s. 20-21

WP stwierdza, ?e wielkim ciosem dla Polaków, którzy stanowili 16% ludno?ci Wo?ynia, by?a okupacja sowiecka, zw?aszcza ?e nowi okupanci, Niemcy, cho? nieporównanie ?agodniejsi wobec Polaków od Sowietów, stawiali na Ukrai?ców, jako „naturalnych wrogów Rosji”; Ukrai?ska Policja Pomocnicza by?a niemieck? formacj? okupacyjn?, która dokonywa?a zorganizowanych i masowych mordów na Polakach. Szeregi SS Galizien zape?nia? OUN a jego zbrojna ekspozytura UPA wspó?pracowa?a czasami oficjalnie z hitlerowcami, nie tylko przeciw partyzantce sowieckiej i polskiej.
Prof. Ryszard Szaw?owski zaproponowa?, ?eby ludobójstwu na Ukrainie – z racji na jego fenomen w historii Europy – nada? nazw? LUDOBÓJSTWA SADYSTYCZNEGO. Aleksander Korman w ksi??ce STOSUNEK UPA DO POLAKÓW NA PO?UDNIOWO-WSCHODNICH ZIEMIACH RZECZPOSPOLITEJ (Wroc?aw 2003) wylicza 362 techniki sadystycznego u?miercania Polaków. To nie by?a oczywi?cie sztuka ludowa tylko SZKO?Y KATOWSKIE, w których celowa?a Hiszpania, ale tam takiej ilo?ci sadyzmów chyba nie by?o. W tej konkurencji Hiszpani? przewy?sza?a tylko Osma?ska Turcja, gdzie t? tradycj? mog?a piel?gnowa? mafia odeska jako Opryczna, która – poprzez zamordowanie Dzier?y?skiego przez Stalina i Trockiego – zdoby?a w?adz? w Zwi?zku Sowieckim. Opryczna by?a skutkiem napadu Iwana Gro?nego na Kijów podczas KONRAKTOWEJ wyprawy na Krym, w skutek czego dosta? si? on pod protektorat turecki, narz?dziem czego by?a NAJOKRUTNIEJSZA POLICJA POLITYCZNA W HISTORII.
Tak wybuch antypolskich rzezi w lipcu 1943, jak powo?anie SS Galizien, by?o skutkiem bitwy stalingradzkiej, gdy Niemcy zdali sobie spraw?, ?e tworzona przez Chruszczowa a sk?adaj?ca si? z 50% z Polaków armia palatynacka Istriebitelnyje Bataliony mo?e zagrozi? planom utworzenia przez Kaganowiczów (?azara, Martina Bormanna, Raula Wallenberga i Adolfa Eichmanna) pa?stwa ?ydowskiego na Ukrainie.
PJRN pisze, ?e BY?Y PRÓBY podniesienia Jedwabnego do symbolu martyrologii w II wojnie ?wiatowej, przy przemilczaniu „setek Polskich Jedwabnych na Ukrainie”, co jest ZACIERANIEM wojny ukrai?skiej. Jedwabne nie jest jednak symbolem martyrologii, ale elementem Planu Barbarossa, z?amanie którego w Jedwabnem spowodowa?o Holokaust, jako do?? liche powtórzenie Genocydu Ormian.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Wrz 13, 2008 4:16 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Przeniesiono 24 XII 2008 r. na Sprawy Polityczne

Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Sro Gru 24, 2008 12:50 pm, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Wrz 14, 2008 4:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Andrzej Wielowieyski, SZCZENIAK PRZY NIM MUSSOLINI – W?adys?aw Gomu?ka o Boles?awie Piaseckim: Piasecki to by? mój pomys?. Rosjanie tylko go nie rozstrzelali. To by?a ca?a ich robota; Gazeta Wyborcza; 13-14 IX 2008

Jan Engelgard w ksi??ce „Wielka gra Boles?awa Piaseckiego” przyjmuj? t? fraz? Gomu?ki za Mi?oszem, któremu ja NIE WIERZ?. Mój ojciec siedzia? z Piaseckim na Zamku Lubelskim, gdzie codziennie by?y rozstrzeliwania, co robiono teatralnie, ?eby wszyscy o tym wiedzieli. W ksi??ce „Incydentu nie by?o”, Gda?sk 2001, pisz?, ?e Piasecki napisa? list do Serowa, namiestnika Berii w Polsce, w którym powo?a? si? na dokument Rotmistrza Sosnowskiego, który MÓG? by? opublikowany przez nacjonalistów, czemu móg? zapobiec tylko ON, wobec czego Serow nazywa? go „genialnym malczikom”, a poniewa? tego malczika znali WSZYSCY wi?c Mi?osz k?amie.
Boles?aw Piasecki da? si? pozna?, gdy na zje?dzie narodowców w Gdyni nazwa? z trybuny Marsza?ka KUK?? Z BELWEDERU. Gdy przed?o?ono Marsza?kowi akt aresztowania to ten ?achn?? si?, ?e jest przeciwny niszczeniu m?odych talentów: Poczekajmy, mo?e jeszcze co? ciekawego powie. Roz?am w endecji w r. 1934 nast?pi? z powodu tarcia mi?dzy Paderewskim a Dmowskim: Z Endecji powsta?y SN Dmowskiego, faszystowski Obó? Narodowo-Radykalny SZANIEC Paderewskiego i katolicki Ruch Narodowo-Radykalny FALANGA Hlodna pod wodz? Piaseckiego. BP mia? szcz??cie, bo zosta? uwolniony przez Niemców po interwencji u Mussoliniego arystokratki w?oskiej Lucjany Frassati-Gawro?skiej.
Wersja z Gomu?k? zosta?a podsuni?ta Mi?oszowi przez masonów – jakim by? Wyszy?ski – dla zamazania sprawy zamordowania ?awrentego Berii. Bohdan Piasecki tu? przed swym uprowadzeniem i zamordowaniem przez maso?skie komando ?mierci Marka H?aski powiedzia? kolegom: STA?A SI? RZECZ STRASZNA, ALE MÓWI? O TYM NIE MOG?. T? Rzecz? by?o zamordowanie Berii przez BOLES?AWA PIASECKIEGO, w którego wcieli? si? mój stryj, wobec czego TO JA mia?em by? zamordowany z ZEMSTY przez mojego s?siada Marka H?ask?, który pisa? wtedy Baz? Ludzi Umar?ych.
Ja jestem na swoim, bo po powrocie z Niemiec w 1990 zwraca?em si? wielokrotnie do Jaros?awa Piaseckiego – tym przez znanych polityków – o przyj?cie mnie ws. zamordowania Berii, i pisa?em kilkakrotnie do ambasady Jugos?awii, a na spotkaniu w Fakultecie Papieskim z dr Peterem Rain?, autorem ksi??ki o zamordowaniu Bohdana Piaseckiego, da?em mu KAPITA? POLITYCZNY: Andrzej ?u?awski, Lity Bór, POW „BGW”, W-wa 1991 – o którym on nie wiedzia?
Ten kapita? nie da? jednak A? fotela Prezydenta Polski, gdy? Bundesdinst przej?? go PRZY OKAZJI ?ledztwa ws. zamordowania przez H?ask? w Hollywood Krzysztofa Komedy tylko dlatego, ?e ten BY? POLAKIEM. Publikacja tego kapita?u – przy którym Fellini jest ?ebrakiem – le?a?a miesi?cami na wyprzeda?y ZA GROSIK, gdy? wiedziano, ?e za kupienie jej MO?NA BY? OTRUTYM PRZEZ AMERYKANÓW. - Raina te? si? nie odezwa?.
Mam jeszcze II spraw? z JP, o której pisz? w „Incydentu nie by?o”, co mog?o by? powodem nie przyj?cia mnie. Chodzi o ODDANIE MOSSADOWI MOSKWY I WATYKANU – wi?c ciekawe, sk?d JP mia? klucze do Moskwy i Watykanu? bo ojciec, który siedzia? z BP na Zamku, mi o tym nie mówi?.
Kilka lat temu ukaza?a si? w Londynie ksi??ka: POLSKA, KLUCZ DO EUROPY. Dotychczas kluczem do Europy by?y Niemcy.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Wrz 16, 2008 10:11 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

JAK ROZP?TALI?MY II WOJN? ?WIATOW? – To polscy genera?owie rwali si? do boju i planowali, ?e w ci?gu miesi?ca zajm? Berlin – twierdzi rosyjski historyk Aleksander Szyrokorad, Forum, 15-21 IX 2008, s. 4

Je?li jest to autor WIELU ksi??ek z wojskowo?ci to ciekawe, jak wygl?da militarystyka tego OR?A, bo historia polityczna jest n?dzna. Mam przed sob? artyku? GDYBY NIE ODSIECZ SOBIESKIEGO, TURCY ZAJ?LIBY WIEDE? – W rocznic? wiktorii wiede?skiej wybitny austriacki pisarz Karl-Markus Gauss (Super Express, 15 IX 2008, s. 5) wobec czego mo?na powiedzie?, ?e NIE PRZYST?PIENIE Polski do paktu antykominternowskiego ocali?o Zwi?zek Sowiecki. Hitler bowiem mia? Moskw? ZDOBYT? – jak wykaza?y krygszpile w Berlinie i Moskwie, a to, ?e Moskwy nie zaj?? po ZWYCI?SKIEJ bitwie pod Moskw?, wynika?o ze strachu przed Leningradem, który prowadzi?by wojn? z Uralu. Hitler za? Uralu okupowa? nie móg?, bo mu brak?o miliona POLSKICH ?o?nierzy, a bombardowa? Uralu nie móg? z powodu braku lotnictwa strategicznego, które zabra? ?owczemu Siedmiogrodu mój dziadek.
Orze? wspomina Lloyd George'a, który ostrzega? Francuzów przed tworzeniem Drugiej Alzacji w postaci ?l?ska, ale Czesi uderzyli na polski Cieszyn z poduszczenia Lloyd George'a, co zawali?o Europ? Francusk?, przekwalifikowuj?c Niemcy w pa?stwo REWAN?OWE - czyli przygada? kocio? garkowi. Orze? pisze, ?e to Polacy rozp?tali II wojn? ?wiatow?, nie podporz?dkowuj?c si? Go??biom Sprawiedliwo?ci, Hitlerowi i Stalinowi, którzy jednak – pomimo braku wrednej i z?o?liwej i agresywnej Polski - te? jako? nie mogli si? ze sob? dogada?.
Orze? powtarza logik? Denikina, który odprawi? polsk? misj? wojskow?, jako ju? NIEPOTRZEBN?, a potem oskar?y? Polaków o kl?sk? pod Or?em. Z powodu ZEL?ENIA Polski narodowcy wielkopolscy – którzy W?azili w Dupe Rosjanom, którego to zwrotu u?ywam po raz pierwszy, gdy? nie da si? go omin?? – zgodzili si? na odczytanie sporz?dzonego na TAK? OKAZJ? ultimatum Pi?sudskiego.
Z tego wynika, ?e l?enie Polski jeszcze zwyci?stwem nie jest, i mo?e doprowadzi? do UTRATY KONSTANTYNOPOLA.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 6:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Prof. Jerzy Robert Nowak, KSI?GA FA?SZÓW (2) – W poprzednim numerze pisa?em o g?oszonych we francuskiej ksi??ce „La Pologne” z 2007 r. oszczerstwach, ?e Józef Pi?sudski i jego polscy nast?pcy byli rzekomo zafascynowani postaci? Hitlera. Przypomnia?em, ?e rzekomo zauroczony Hitlerem Marsza?ek Pi?sudski namawia? Francj?, Angli? i Czechos?owacj? w 1933 r. do wojny prewencyjnej przeciw zaczynaj?cym si? dopiero zbroi? nazistowskim Niemcom. Wspó?czesne francuskie oskar?enia a? nadto przypominaj? dawne sowieckie propagandowe ataki na temat rzekomej faszyzacji elit II Rzeczpospolitej.

Sowieckim W?CIEK?YM atakom propagandowym na Faszystowsk? Polsk? nie ma si? co dziwi?, gdy? g?ównym wrogiem faszyzmu by?y tajne konta szwajcarskie – jako STOLICA kapita?u kryminalnego – na których siedzia? komintern, wi?c odpu??my tym jezuicko-maso?skim barankom. Ale je?li Francuzi oskar?aj? Pi?sudskiego i Polaków o POPARCIE DLA HITLERA to nale?y si? temu przyjrze?. Pi?sudski uwa?a?, ?e HITLER DA STALINOWI EUROP?, a prof. Wilczy?ski napisa? we Wprost: GDYBY ROOSEVEL PO?Y? NIECO D?U?EJ TO STALINOWI OPAR?ABY SI? TYLKO ANGIA I PORTUGALIA.
Profesor GLOBALISTYKI na uniwersytecie monachijskim Haushofer, t?umaczy? Hitlerowi przy pisaniu Mein Kampf, ?e do podboju Rosji potrzeba milion ?o?nierzy polskich, których mo?na uzyska? w ramach paktu Antykominternowskiego. Polacy na to PÓJD?, gdy? b?d? sobie wyobra?a?, ?e po podboju Rosji Niemcy zostan? pobite przez mocarstwa zachodnie, wobec czego Rosja przypadnie IM, gdy po podboju Rosji kapitulacja na Zachodzie nie wchodzi w gr?. Rosja ma by? Niemieckimi Indiami i basta. Tacy w Polsce byli, bo oficer, który s?u?y? w Wehrmachcie jako Polak, powiedzia? WYKRWAWILI?MY ROSJ? TAK, ?E SI? NIE PODNIESIE, ale wa?ne jest tu to, ?e s? Francuzi przy g?osie, którzy implikuj? t? filozofi? Pi?sudskiemu i Polakom. Ja jednak wykrwawienie Rosji przypisuj? nie Wehrmachtowi a terrorowi stalinowskiemu, jak to napisa? Berman w Referacie na Wojn? Palesty?sk?.
Daniel Beauvais WYJE, ?e nie uda?o si?, z powodu WREDNYCH Polaków, za?o?y? ?ydowskiego pa?stwa na Ukrainie, wg testamentu Kardyna?a Richelieau. Jest to filozofia polityczna wy?o?ona w krakowskim PRAWIE WY?SZEJ RASY, które mówi, ?e skoro Francuzi – przez jadanie fekaliów pruskich – oddali ziemi? i kobiety ?ydom, to teraz maj? prawo onanizowa? si? w REZERWATACH. Gdyby wi?c w wyniku wojny ukrai?skiej powsta?o pa?stwo jezuickie na Ukrainie to ?ydzi zabroniliby Polakom onanizowania si? i pokazywaliby Polaków w ogrodach zoologicznych wg kazusu hamburskiego, na co mam dobre argumenty.
DB robi to, co mówi? Rotszyld Or?owskiemu: „Panie Hrabio. Wy napotkacie Nas, NIEZWYCI??ONYCH ?YDÓW, na swej drodze do Wilna i Lwowa, na ?l?sk austriacki i pruski, a wasze finanse b?d? niszczone nie tylko w Ameryce i Europie, ale i w Polsce”. Wobec tego mo?na zapyta?, czy SPOLICZKOWANIE POLSKI – jak nazwa? Masaryk czeski atak na Cieszyn – by?o intryg? Lloyd George'a? By? to DUPNIAK, gdy? Polacy toczyli walki z Ukrai?cami, Niemcami i Sowietami, przy czym Ukrai?cy zrobili to co Czesi, czyli Z?AMALI TRAKTAT bez wypowiedzenia.
Mój ojciec narzeka? na Pi?sudskiego za wypraw? kijowsk?. Mo?na podejrzewa? nawet, ?e Ultimatum Pi?sudskiego zosta?o napisane przez rabinów kijowskich w celu ZAST?PIENIA Lenina Trockim. Lenin ba? si? Pi?sudskiego, którego zna? przez brata Aleksandra, który poszed? na szafot za zamach na cara a Pi?sudski ocala? jako Ksi??? ?mudzki, z którym Lenin utrzymywa? dobre stosunki w Krakowie. Wobec tego po wej?ciu Pi?sudskiego do Kijowa Lenin da? armi? Trockiemu, który si? Pi?sudskiego NIE BA?, a rabini kijowscy pojechali na Kreml i krzyczeli: TY ?YDOWSKI GNOJU, ZARAZI?E? KAPLANK? SYFILISEM TO KOPULUJ J?, wobec czego Lenin musia? bra? afrodyzjaki - co si? bardzo podoba?o Hrabiemu Kurowskiemu.
Kaplanka nie by?a jednak z tego zadowolona, bo gdy Armia Czerwona by?a pod Warszaw? to postrzeli?a Lenina z ma?okalibrowca, co URUCHOMI?O SYFILIS. Zamach Kaplanki, widocznej na zdj?ciach Lenina, wywo?a? Pucz Eserów, wobec czego Trocki musia? UWOLNI? DZIER?Y?SKIEGO, który st?umi? pucz ze Stalinem i JAPO?CZYKAMI, co powo?a?o duumwirat Dzier?y?ski-Stalin. Zagranie rabinów kijowskich nie powiod?o si?.
Czechos?owacja by?a pa?stwem TRAKTATU WERSALSKIEGO – w przeciwie?stwie do Polski, która wyku?a granice w wojnach – wobec czego po likwidacji tego pa?stwa Traktatowego w Monachium Polska MIA?A OBOWI?ZEK rewindykowa? ?l?sk Rotszyldów, gdy? zamierza?a przeciwstawi? si? ekspansji hitlerowskiej ZBROJNIE wi?c powo?ywanie si? na prawo Francuzów do onanizowania w rezerwatach nie wystarczy.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Wrz 29, 2008 3:56 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Aleksander Kaczorowski, HA?BA EUROPY – To zdj?cie Neville'a Chamberlaina obieg?o przed 70 laty pras? ?wiatow?. Mia?o by? symbolem tryumfu. Okaza?o si? symbolem naiwno?ci; Newsweek Polska, 5.X.2008, s. 60-61

?p. Tadeusz Szpiegiel mówi? mi, ?e „pod koniec wojny hiszpa?skiej” zebrano oficerów i podoficerów garnizonu ?uckiego, których powiadomiono, ?e Stalin kaza? Armi Czerwonej ZAATAKOWA? POLSK?, ale zosta? pouczony przez sztab generalny ACz, ?e wojna z Polsk? jest mo?liwa TYLKO W SOJUSZU Z NIEMCAMI – czym TSz t?umaczy? czystk? w ACz. MONACHIUM nie by?o jednak przejawem g?upoty tylko RATOWANIEM HITLERA PRZED POLSKIM FASZYZMEM. Polska by?a bowiem wi?kszym wrogiem tajnych kont szwajcarskich – podstawy kominternu – ni? W?ochy, czyli ?e dzi?ki Hlondowi i Paderewskiemu, by?a te? BARDZIEJ FASZYSTOWSKA.
Polska by?a jedynym pa?stwem, które zachowa?o si? odpowiedzialnie wobec kryzysu czechos?owackiego. Masaryk zel?y? NCh od KOPROFAGÓW HITLERA, bo Niemcy zosta?y zdane NA ?ASK? POLSKI. Podstaw? tej logiki by? tajny traktat sowiecko-czechos?owacki, który nie mia? sensu bez Polski. Beck jednak t?umaczy?, ?e udzielenie pomocy przez ACz Czechos?owacji jest mo?liwe tylko na podstawie konwencji sowiecko-czechos?owacko-polskiej, a poniewa? Rosja nie dotrzyma?a ani jednego zobowi?zania traktatowego wi?c Polska domaga si? zabezpieczenie tej konwencji wycofaniem sowieckich kapita?ów ze Szwajcarii do Czechos?owacji i przewiezieniem tam z?ota sowieckiego, gdzie by?oby bronione przez ACz i Wojsko Polskie.
To wywo?a?o przera?enie masonerii, wobec czego Anglia, Francja i W?ochy musia?y broni? Hitlera przed polskim faszyzmem. Nie by?o wi?c ?adnych polskich „pomagierów” Hitlera, gdy? Polska mia?a OBOWI?ZEK wywi?zania si? z zobowi?za? wobec z?amania w Monachium pokoju wersalskiego - równie? przez przypomnienie ZAWALENIA przez Czechów Europy Francuskiej atakiem na Cieszyn, który nie by? POLICZKIEM a dupniakiem.
Mocarstwa zachodnie oddaj?c Hitlerowi Czechos?owacj? kapitalnie zwi?kszy?y potencja? zbrojny i zbrojeniowy Wehrmachtu i Luftwaffe, tak ?e III Rzesza zyska?a przemo?n? przewag? nad Polsk?, ale mimo tego genera?owie pruscy nie godzili si? na wojn? z Polsk? BEZ ROSJI. Wrobili si? tym w niemo?ebno??, gdy? z I strony ??dali antypolskiego sojuszu z Rosj? a z II wojna z Rosj? by?a bez Polski niemo?liwa. Obudzili si? w makabrycznym ?wiecie, w której Beck mówi? im, ?e je?li TERAZ nie zaatakuj? Rosji to utrac? Berlin NA ZAWSZE - co nazywa?o si? Polskim Faszyzmem.
Z?amanie w Manachium Pokoju Wersalskiego by?o obron? Hitlera. Stalin powróci? do tej logiki w 1946 r, ale jego poci?gi ze z?otem zosta?y zaatakowane na rozkaz Marsza?ka Broz-Tito przez Ludowe Wojsko Polskie. Pi?sudski uwa?a?, ?e Hitler odda Stalinowi Europ?, o co tajnym kontom szwajcarskich chodzi?o, a sowieckie z?oto w Pradze by?oby gro?niejsze od tajnych kont izraelskich. Wed?ug rozmowy Benesza z Majskim to pakt Ribbentrop-Mo?otow UMO?LIWI? Niemcom zaatakowanie Polski.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Paź 03, 2008 4:36 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Adam Ko?uchowski, MONACHIJSKA PU?APKA – Traktat monachijski z wrze?nia 1938 r. to wspomnienie podwójnie bolesne: z jednej strony przywódcy mocarstw zachodnich haniebnie zdradzili swych sojuszników, z drugiej za? owa zdrada okaza?a si? dla nich samych gro?n? naiwno?ci?. Dotyczy to tak?e Polski; Polityka, 4 X 2008, s. 76-78

Nareszcie kto? napisa?, ?e „Czechos?owacja by?a pa?stwem zwi?zanym sojuszami wojskowymi z Francj? i Zwi?zkiem Radzieckim. Oba te pa?stwa zobowi?za?y si? do zbrojnej pomocy w wypadku najazdu na jej terytorium.”
Je?li Praga mia?a pakt z Moskw? to – bez konwencji wojskowej z Polsk? – by? on ANTYPOLSKI, i na to w?a?nie liczy? Stalin ka??c w r. 1937 Armi Czerwonej ZAATAKOWA? POLSK?. Wobec tego Polska ujawni?a, ?e posiada bombowiec strategiczny Wicher dla bombardowania Uralu, co znaczy?o, ?e taka wojna doprowadzi do upadku Stalina. Wobec tego Stalin zacz?? sondowa? intencje Polski wobec Czechos?owacji, co czyni? wcze?niej Hitler, na co Beck odpowiedzia?, ?e Polska jest zainteresowana tylko ?l?skiem Cieszy?skim – czyli na w ?adnym rozbiorze Czechos?owacji Polska udzia?u nie we?mie.
Polska godzi?a si? na konwencj? wojskow? z Czechos?owacj? i Sowietami pod warunkiem wycofania kapita?ów sowieckich ze Szwajcarii od Czechos?owacji i zdeponowania w Czechos?owacji z?ota sowieckiego, a poniewa? Stalin na to si? nie godzi? to Hitler móg? potem powiedzie? swym genera?om, ?e MOCARSTWA ZACHODNIE PRZYPROWADZ? MU DO MONACHIUM POLSK? GLIZD? - JAK PRZYPROWADZI?Y CZESK?.
Otó? czesk? glizd? Anglicy, Francuzi i W?osi przyprowadzili do Monachium za ANTYPOLSKI pakt ze Stalinem. Wszyscy wiedzieli, ?e Polacy b?d? si? bi? z Niemcami, które nie by?y w stanie prowadzi? wojny z Czechos?owacj? i Polsk? równocze?nie, tote? Monachium by?o OBRON? HITLERA.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Paź 15, 2008 6:11 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

MARSZA?EK PI?SUDSKI KAZA? PRZY PIERWSZEJ SOWIECKIEJ PROWOKACJI WOJENNEJ ZBOMBARDOWA? URAL

Wczoraj w serii WAPONOLOGY nadano film o bombowcach. Stwierdzono, ?e najbardziej GENIALNYM alianckim bombowcem strategicznym by? Moskito: BEZ UZBROJENIA OBRONNEGO I ESKORTY MY?LIWSKIEJ. RAF zaakceptowa? go na wariackich papierach z KONIECZNO?CI, gdy? brakowa?o lotników i surowców dla produkcji bombowców ci??kich.
Otó? to, ?e Moskito zosta? opracowany w roku 1942 w ci?gu TYGODNI, a wdro?ony do produkcji w ci?gu MIESI?CY – a nie kilku lat, jak to by?o normatywnie – ka?e si? domy?la?, ?e by?a to I wersja Wichra dla bombardowania Uralu, jako odpowiedzi na rozwijanie przez Reichswehr? lotnictwa sowieckiego. ?owczy Siedmiogrodu zezna? w Norymberdze, ?e gdy zobaczy? Mustangi nad Berlinem to zrozumia?, ?e WOJNA JEST PRZEGRANA, ale wcze?niej, gdy Moskity przeprowadzi?y pierwszy SKUTECZNY nalot na Berlin, nie kry? zazdro?ci – ?e si? Anglikom uda?o.
Mój dziadek zniszczy? ?owczego Siedmiogrodu - który chcia? kupi? Wichra poprzez polsko-rumu?sk? konwencj? zbrojeniow? - wykupieniem II wersji Wichra, który jako Dakota WYGRA? II WOJN? ?WIATOW?, b?d?c wo?em roboczym i dostarczycielem wielkiej armi lotników. Szkolenie lotników jest bardzo drogie i trwa 2 lata a Amerykanie szkolili lotników w ci?gu kilku miesi?cy, bo ch?opak siada? do Dakoty, gdy mia? prawo jazdy na ci??arówk?.
US AF s?ysze? jednak nie chcia?o o bombowcu strategicznym bez uzbrojenia obronnego - i dopiero po stracie kilku tysi?cy Fortec zwróci?o uwag? na polsk? doktryn? bombow?, czego skutkiem by?a produkcja Mustanga - te? prawdopodobnie polskiego my?liwca eskortuj?cego?
Z tego wynika, ?e Anglosasi byli w doktrynie bombowej 10 lat za Polakami. Polaków powa?a? ?owczy Siedmiogrodu, ale zosta? ograny przez mego dziadka.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Paź 18, 2008 11:46 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Black Hawk, PRAWDA O ?YDOWSKO?CI HITLERYZMU – Czy ta prawda b?dzie te? nazwana antysemityzmem? Przyczyn? nieszcz??? Polski i n?dzy Polaków jest od czasu Kazimierza Wielkiego jego kochanka ?ydówka Estera. To on nada? tej nacji przywileje, jakich nie mieli Polacy. To on Wasz? swo?ocz przyj?? pod dach Polski, gdy gnano Was ze wszystkich krajów Europy, Tylko Polska, 16-22 X 2008, s. 8-10

BH pisze, ?e hitlerowski nazizm by? wersj? ?ydowskiej Halachy. Tak jak Jahwe by? wrogiem Nie?ydów tak Deutsche Gott zwalcza? Nieniemców. Dla ?yda cz?owiekiem by? tylko ?yd, jak dla Niemcy tylko Niemiec a inni to BYD?O. Najpe?niej ta symbioza ?ydowsko-niemiecka przejawi?a si? w HITLERY?MIE.
Hitleryzm by? ewolucyjn? faz? ?YDOGERMANII, która sformalizowa?a si? podczas koronacji cesarskiej w Rzymie w r. 962. Za g?ównych wrogów Niemiec uznano S?owian, wobec których przyj?to ?ydowskie prawo handlowe, wg którego Niemiec nie mia? prawa kupowania od S?owianina, co mia? prawo ?yd – wobec czego przy zakupie sta? mi?dzy S?owianienem a Niemcem ?yd, ale Niemiec mia? prawo sprzedawania S?owianinowi. Z tej racji forpoczt? germanizmu na Wschodzie byli ?ydzi, a wykszta?cony w Leningradzie Ukrainiec, z którym mieszka?em w Heilbronnie, powiedzia? mi, ?e KRZY?ACY BYLI ?YDAMI. Niemcy skierowali mnie z mymi sprawami do Gminy ?ydowskiej w Wiedniu, która mi NIE ODPISA?A, co znaczy?o, ?e by?em NA INDEKSIE.
Kanclerz Adenauer nakaza? Bundestagowi ?ledztwo ws. hitleryzmu i holokaustu, które zosta?o opublikowane cz??ciowo w ksi??ce HITLER ZA?O?YCIELEM IZRAELA. Inny tytu? by? bowiem NIEMO?LIWY, gdy? wobec obl??enia Berlina przez Sowietów i Polaków Hitler kaza? dla SS OBRZEZA? SI? I I?? NA PODBÓJ PALESTYNY, ?EBY PRZY POMOCY TAJNYCH KONT SZWAJCARSKICH PRZENIE?? W?ADZ? Z MOSKWY DO TEL AWIWU – co zrealizowano przez zamordowanie Popie?uszki.
G?ównym celem II wojny ?wiatowej by?o przeniesienie tajnych kont ze Szwajcarii do Palestyny, czego dokonali Raul Wallenberg i Adolf Eichmann. W ?ledztwie Bundestagu pisze, ?e w monopolowym lokalu berli?skim dzia?acz palesty?ski zapyta?, CO TO ZA LALECZKA? Na to brat feldmarsza?ka Bruchitscha: OD NIEJ Z DALEKA. TO DAMA FUEHRERA, EWA BRAUN. PRZY NIM TYLKO ?YDOWSKA KREW, WYBIJCIE SOBIE Z G?OWY NIEPODLEG?? PALESTYN?.
Adolf Hitler by? te? agentem Józefa Stalina – co znalaz? polski pies wojny w archiwum portugalskim w Angoli (Xawery Pafnucy Ostoja-Kuceyko, PRAWDA UKRYTA czyli tajemnice komuny, Warszawa Officina 1990, s. 58-63). Z cytowanego listu dowiadujemy si?, ?e Boski Adolf by? te? agentem brytyjskim, co nie przeszkadza?o Stalinowi, który te? zaczyna? jako agent IS, aby wyda? swego mentora – Jamesa Bonda – Dzier?y?skiemu, który rozstrzela? s?ynnego Brytyjczyka na ?ubiance, bo nie lubi? ?ydów odeskich, a ju? zupe?nie nie mie?ci?a mu si? w g?owie granica niemiecko-brytyjska na Donie, której eksponentem by? Stalin.
BH pisze, ?e w strukturach hitlerowskich procentowy udzia? ?ydów zwi?ksza? si? wraz z hierarchi? - tak, ?e w elitach by?o czasami 100% ?ydów. Równie? w Wehrmachcie by?o 130 genera?ów ?ydowskich, a w Norymberdze dla ?ydowskiego SS w?os z g?owy nie spad?, natomiast t?piono nie?ydowska Abwehr?. ?ydzi byli bowiem mistrzami gry na niemieckim nacjonalizmie – tak jak na wielkoruskim szowinizmie.
Holokaust by? przymusow? i brutaln? asymilacj?. W ksi??ce „Incydentu nie by?o” pisz?, ?e Talmud, jako mafijna technologia w?adzy WYMAGA, ?eby na oficjalnego ?yda przypada?o 10 ?ydów tajnych, gdy kapita?owa technika rozp?odowa – czyli zap?adnianie ?wi? – doprowadzi?o do zachwiania tej proporcji, gdy? rodzone przez ?winie ?yd?aki chcia?y korzysta? z ?ydowskich przywilejów finansowych, maso?skich i seksualnych, czego najlepszym przyk?adem jest zaznaczone w ?ledztwie Bundestagu pokazywanie Adolfowi przez matk? pa?aców Frankenbergerów – wobec czego trzeba by?o ho?ot? ?ydowsk? ogoli? i nauczy? nie tylko kopulowa?, ale i je?? ?winin?, czego podj?? si? Hitler.
Powtórzy?a si? sprawa Brytyjczyka Davida Irvinga, który zosta? uwolniony po mej interwencji, ?e Holokaust to ANTIKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu, na podstawie ?ledztwa Abwehry w Jedwabnem i Bia?ymstoku ws. z?amania przez Gold? Meir i Menachema Begina Planu Barbarossa, wobec czego s?d w Wiedniu uwolni? DI, ?eby nie bra? na ?wiadka Instytutu Niemcoznwczego UWr. Tym razem skazano australijskiego badacza Holokaustu Geralda Fredericka Toben'a, który uwa?a, ?e po odsiedzeniu wyroku 10 miesi?cy czeka go proces INKWIZYCYJNY.
GFT powiedzia? bowiem rzecz straszn? – ?e w O?wi?cimiu mordowano nie ?ydów a Polaków. Wobec tego musz? mu przypomnie?, ?e Niemcy zorganizowali I mi?dzynarodow? konferencj? o?wi?cimsk?, ?ebym ja og?osi? PO CO BIERUT WYS?A? MEGO DZIADKA DO WASZYNGTONU. Instrukcja mówi?a, ?e w systemie pracy NIEWOLNICZEJ Górnego ?l?ska zamordowano 6 milionów ludzi – co po konferencji podchwyci?a prasa moskiewska, ?e byli to ROSJANIE, wobec czego GFT powinien przekwalifikowa? Polaków na Rosjan. Obozem MARTYROLOGICZNYM nie by? O?wi?cim-Miasto tylko O?wi?cim-Brzezinka.
Wczoraj w TVP by? d?ugi wywiad z Kazimierzem ?witoniem, który o?wiadczy?, ?e jest NAJWI?KSZYM ANTYSEMIT? W EUROPIE. Siedzia?em z nim przy jednym stole, gdy mu przyk?adano mikrtofon do ust, ?eby ODCI?? SI? od najwi?kszej imprezy antysemickiej. Mi nie przyk?adano.


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Sob Paź 18, 2008 10:10 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Paź 18, 2008 9:54 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Prof. Jerzy Robert Nowak, OSZCZERCZY ANTYPOLONIZM W ROSJI, Nasz Dziennik, 18-19 X 2008, s. 20-21

Tytu? ksi??ki Jeleny Jakowlewej POLSZA PROTIW SSSR 1939-1950 jest OSKAR?ANIEM OFIARY. Wypada wi?c zapyta?, czym to ofiara zas?u?y?a sobie na tak? NIENAWI??? JJ daje na wst?pie odpowied?, ?e Polska chcia?a w r. 1938 napa?? na Zwi?zek Sowiecki, czemu zapobieg?a m?dra polityka Stalina – czyli ?e Hitler napad? na Polsk? w OBRONIE ZWI?ZKU SOWIECKIEGO, wobec czego Stalin mia? ZOBOWI?ZEK MU POMÓC.
Poniewa? Stalin mia? PAKT O WZAJEMNEJ POMOCY z Czechos?owacj? wi?c nie wiadomo, czy rozkaz Stalina ZAATAKOWANIA POLSKI w r. 1937 odnosi? si? do tego? Paktu, czy te? mo?e jakiego? tajnego porozumienia z Hitlerem? Poniewa? Marsza?ek Pi?sudski nakaza? w takim wypadku zbombardowanie Uralu wi?c Polska wyst?pi?a z ultimatum wobec ZSRS, co mocarstwa zachodnie za?atwi?y LIKWIDACJ? CZECHOS?OWACJI – jakby to ona by?a winna zagro?enia Polski przez Armi? Czerwon?, cho? chodzi?o wyra?nie o granic? niemiecko-brytyjsk? na DONIE.
Pokój wersalski tworzy? Europ? Francusk?, która zosta?a zniszczona atakiem Czechów na Cieszyn – co przekwalifikowa?o Niemcy w pa?stwo REWAN?OWE. Po odprawie polskiej misji wojskowej przez Denikina, który z TEGO POWODU zosta? rozgromiony pod Or?em, Pi?sudskiego zaprosili rabini kijowscy, ?eby szanta?owa? Lenina, który musia? odda? armi? i w?adz? Trockiemu. Jednak po?pieszyli si? z zamachem na Lenina o kilka dni, bo strza?y wywo?a?y Pucz Eserów, wobec czego Trocki musia? UWOLNI? Dzier?y?skiego, który st?umi? Pucz przy pomocy JAPO?CZYKÓW i gazów bojowych Reichswehry. To powo?a?o duumwirat Dzier?y?ski-Stalin, który POLACY przekszta?cili w tryumwirat: Dzier?y?ski-Stalin-Kirow.
Jak pisz? w ksi??ce INCYDENTU NIE BY?O to Hitler by? eksponentem sprzeda?y przez rabinów nowojorskich folwarku ?ydowskiego, który nazywa? si? ZSRS, genera?om pruskim. Preliminarz tej transakcji dostarczy? Marsza?kowi Pi?sudskiemu by?y szef sztabu cesarskiego hr. Moltke z Krzy?owej a 10 lat pó?niej kontrakt kupi? w Monachium Rotmistrz Sosnowski za pieni?dze Ignacego Paderewskiego, który wypromowa? tym Pierwszego B?azna Imperium Winstona Churchilla – przeciwnika granicy brytyjsko-niemieckiej na Donie.
Z tej racji Marsza?ek uwa?a?, ?e Niemcy uderz? na Polsk? w sojuszu z Sowietami, których chcia? spacyfikowa? bombardowaniem Uralu, a Niemców pokona? z Czechos?owakami, którym obiecywa? ?l?sk, co zosta?o zniweczone w Monachium. By?a to wi?c nie tyle M?DRA POLITYKA STALINA, co marzenia Brytyjczyków i Niemców o granicy na Donie, czemu przeciwstawi?a si? zbrojnie Polska.
Ksi??ka JJ stawia spraw?, ?e najwi?ksze w II wojnie ?wiatowej straty ludno?ciowe Bia?orusi by?y skutkiem nie okupacji przez Czerwon? Partyzantk? tylko Polaków, rozgromionych przez Armi? Czerwon? jako kolaboratorów Hitlera. W zwi?zku z tym nale?y przyj?? propozycj? JJ, ?eby obci??y? Polsk? KONTRYBUCJ? za Jedwabne, jako podstaw? do MI?DZYNARODOWEGO zbadania tego mordu, gdy? tytu? ksi??ki JJ ?wiadczy wyra?nie, ?e ma ona w zanadrzu II tom, o Wojnie Ukrai?skiej, w której Polacy – jak pisze Jan T. Gross – ZREALIZOWALI TESTAMENT HITLERA.
Wszyscy nie rozumieli, co on pisze – a? ja zawnioskowa?em, ?e pisze o Wojnie Ukrai?skiej, wobec czego Prof. Iwo C. Pogonowski og?osi?, ?e nie prawd? jest, ?e wszyscy ?ydzi byli mordowani, bo 232 tysi?ce enkawudzistów zosta?o uzbrojonych w bro? czechos?owack? i pod dowództwem oficerów ACz wys?anych na wojn? palesty?sk?. JTG powiedzia? na to, ?e utnie ?ydowi r?k? wyci?gni?t? do Polaka, bo Polki wydrapywa?y ?ydom oczy i kaza?y ?o?nierzom kopulowa? ?ydówki w OCZODO?Y – co by?oby skutkiem rozkazu Kaganowicza WYMORDOWANIA POLAKÓW I ORMIAN, i Genocydu Sadystycznego. Szkoda tylko, ?e JTG nie uci?? swemu ojcu pr?cia przed zap?odnieniem swej matki.
JJ WYJE z powodu likwidacji przez marsza?ków ?ukowa, Broz-Tito i Rol?-?ymirskiego pa?stwa ?ydowskiego na Ukrainie.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Paź 21, 2008 5:01 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Marta Landau, TRZECIA BITWA O TROJ? – Opisy wielkiego miasta w „Iliadzie” Homera by?y autentyczne, Wprost, 26 X 2008, s. 102-104

ML wnioskuje, ?e znaleziony archiwum hetyckim w Hattutsas traktat mi?dzy królem hetyckim Muwatalisem II a królem WILUSY Aleksandem przeciw Ludom Zachodu by? uk?adem politycznym mi?dzy pa?stwem, którego stalic? by?a Traja, a Hetycj?. Parys by? zdrobnieniem Aleksandra, a traktat taki by? niezb?dny, bo flota hetycka musia?a zaopatrywa? obl??on? Troj? w ?ywno?? – co oczywi?cie nie mia?o sensu wobec Hissarliku Schliemanna. Je?li Priam by? niecenzuralny dla Hetytów to Królem Wilusy na Ba?kanach by? Hektor, sojusznik Hetytów, po którego ?mierci jego nast?pc? zosta? Aleksander-Parys. ML pisze, ?e Wilusa by?a ko?ci? niezgody mi?dzy Hetycj? a Grecj?.
40 lat temu twierdzi?em, Troja Homera by?a DWIE?CIE RAZY WI?KSZA od Troi Schliemanna. ML pisze, ?e Korfmann, którego NIE TYLKO JA uwa?am za niemiecko-tureckiego szalbierza, obliczy? GLINIANY Hissarlik na 10 tys mieszka?ców, gdy Frank Kolb z uniwersytetu w Tybindze na 3 tys, równie? z racji, ?e cytadela w Hissarliku starcza?a 3 tys. Taka n?dza nie mog?a by? oblegana przez sto tysi?cy Greków na tysi?cu okr?tach przez 9 lat, gdy? zosta?aby wzi?ta z marszu, natomist ?wier?- czy pó?milionowe miasto na Z?otym Rogu, który by? zawsze KLUCZEM handlu czarnomorskiego i dunajskiego, to owszem.
ML przypomina, ?e najwi?cej sporów by?o wokó? ganiania si? Hektora z Achillesem wokó? MIASTA, co ?wiadczy?o, ?e Traja by?a ma?a. Ja jednak ju? jako DWUNASTOLATEK doszed?em do wniosku, ?e ganiali si? wokó? fortu wodoci?gowego Skamander, widocznego z murów Troi, gdy w Hissarliku jest Meander. Jest te? S?DOWY DOWÓD wykluczaj?cy Hissarlik, a mianowicie, ?e na terenie Hissarliku nie znaleziono ani jednego groby troja?skiego czy myke?skiego cho? jest to teren przebadany najlepiej, ale s? groby hetyckie.
Wobec tego Troja Schliemanna jest jakby MAP? GRECKA, na podstawie której Alianci podj?li operacj? Gallipoli. Jak pisz? w Wandaluzji to Troj? Schliemanna Niemcy otruli Rosj? (9 tysi?cy ton z?ota) i Francj? (60 miliardów franków, czyli 12 kontrybucji), wobec czego Marta Landau chce jeszcze chyba otru? Amerykanów? Spraw? Wprost jest ustalenie, czy za ML nie stoi mistrzyni fekaliów pruskich i hitlerowskich Angela Merkel?
To jest tak makabryczne, jak ?ydowskie ta?ce ze ?wi?tyni? Salomona w DUPIE. Podczas pobytu w RFN chcia?em sprzeda? Niemcom Troj? na Z?otym Rogu i ?wi?tyni? Salomona. Ws. Z?otego Rogu przys?ali studenta Oxfordu, a odno?nie ?wi?tyni Salomona to Kanclerz Kohl zabra? PA?AC Salomona ?ydom i da? Palesty?czykom, którzy si? jednak ze mn? nie rozliczyli.
Og?osi?em, ?e nie roszcz? do hipoteki jerozolimskiej, jak roszcz? do rzymskiej z racji Z?ota Afryki, gdy? kapita? ?ydoarabski przebi? mnie karawan? ze z?otem afryka?skim. Wobec tego odda?em hipotek? rzymsk? czarnuchom, co znaczy?o, ?e Arabowie na holokaustycznych ogierkach to nie zwyci?stwo nad ameryka?skimi karabinami maszynowymi. Roszcz? jednak do katastru Wielkiej Jerozolimy, którego arendarzem wyznaczy?em Benedykta XVI, gdy? odci?? si? od protektoratu Jana Paw?a II nad Skarbem Stalina. Najwi?kszym katastrem jest Droga Krzy?owa, wynikaj?ca z mej topografii Wielkiej Jerozolimy, ale z winy glempistów musia?em zdegradowa? Benedykta XVI na faktora.
BIBLIJNY mord na Olewniku tak przestraszy? Gudzowatego, ?e uciek? do Izraela, gdzie kupi? MOJ? ?wi?tyni? Salomona, ?eby tam zbudowa? ?wi?tyni? Tolerancji, kopie jakiej mia?y powsta? w wielkich stolicach ?wiatowych – ale Waldemaras nie tak zaraz.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Paź 23, 2008 8:35 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Josef Tresnak z Pragi, PRZEGRANA SZANASA – Konflikt o Zaolzie przeszkodzi? Polakom i Czechom wspólnie pokona? Hitlera, Wprost, 19 X 2008, s. 114-15

Z okazji 70-lecia traktatu monachijskiego odby?a si? w Pradze dyskusja polityczno-naukowa na ten temat – co? w rodzaju MEMANTA – z którego wy?ania si? pytanie DLACZEGO W ROKU 1938 POLSKA NIE WYST?PI?A PRZECIW NIEMCOM, BO WÓWCZAS POKONA?ABY JE?
?eby Polska mog?a wyst?pi? w r. 1938 przeciw Niemcom to Czechos?owacja musia?aby UJAWNI? swój pakt z ZSRS. To ?e w r. 1937 Stalin kaza? Armi Czerwonej ZAATAKOWA? POLSK? zdawa?o si? wynika? z paktu z Czechos?owacj?, a ACz tego rozkazu nie wykona?a z obawy przed sojuszem polsko-niemieckim. Po URATOWANIU Polski Hitler zaproponowa? Polsce udzia? w rozbiorze Czechos?owacji, na co Beck odpowiedzia?, ?e Polska jest zainteresowana tylko ?l?skiem Cieszy?skim – co zosta?o nag?o?nione przez propagand? stalinowska jako ZAINICJOWANIE przez Polsk? Monachium. JT stwierdza, ?e POLSKA BY?A TU NA PRAWIE. Czechos?owacja by?a pa?stwem traktatowym, wi?c po likwidacji tego pa?stwa w Monachium Polska za??da?a powrotu do granicy z r. 1918. Ultimatum polskie powinno by? 12 godzin po og?oszeniu dyktatu monachijskiego, gdy BY?A SZANSA na odrzucenie przez Prag? Monachium.
JT zamieszcza rozdzia? 20 LAT NIENAWI?CI, co jest przesad?, bo nienawi?ci mi?dzy Polakami a Czechami nie by?o. Na konferencji wersalskiej Lloyd George nazwa? wniosek oddania Polsce Opola DAWANIEM MA?PIE ZEGARKA, gdy? by? to strach przed Europ? Francusk?, któr? przepowiedzia? kanclerz Marii Teresy Kauniz, od której mia?a Austri? wybawi? „wojenna granica z Rosj?”. Kauniz uwa?a?, ?e wówczas Polacy od\bior? Austrii ?l?sk, co spowoduje utrat? W?gier.
W Pary?u Rotszyld grozi? Or?owskiemu: „Panie Hrabio, wy napotkanie nas – niezwyci??onych ?ydów – na swej drodze do Wilna i Lwowa, na ?l?sk austriacki i pruski. Wasze finanse b?d? niszczone nie tylko w USA, ale te? w Europie i w Polsce.” Atak Czechów na Cieszyn by? wi?c nie tylko spe?nieniem tej gro?by, ale i ZNISZCZENIEM Europy Francuskiej, co przekwalifikowa?o Niemcy w pa?stwo REWAN?OWE.
Zdali sobie z tego spraw? nie tylko Niemcy, ale i Polacy, bo Pi?sudski NIE DOPU?CI? do anektowania przez Polsk? Górnego ?l?ska i Gda?ska, gdy? ?l?zacy, i w znacznym stopniu Gda?szczanie, staliby si? endekami. Potem twierdzi?, ?e nie wierzy, ?eby Niemcy czy Sowiety zaatakowa?y Polsk? pojedynczo.
Z tej racji Marsza?ek chcia? ju? w r. 1932 zapobiec doj?ciu Hitlera do w?adzy, najpierw w sojuszu z Francj? a potem Czechos?owacj?, obiecuj?c Czechom ?l?sk lewobrze?ny, ale odpowied? otrzymana z Pragi by?a prawie obra?liwa. Praga przecenia?a gwarancje Stalina, który by? protektorem Hitlera. Dlatego Pi?sudski kaza? opracowa? bombowiec strategiczny dla bombardowania Uralu przy I prowokacji sowieckiej, czym by? niew?tpliwie rozkaz Stalina ZAATAKOWANIA POLSKI - jakby w sojuszu z Czechos?owacj?? Gwarancje Stalina bez Polski nie mia?y sensu a Masarykowi pu?ci?y nerwy, bo za nazwanie przez Chamberllaina Polaków i Czechos?owaków LUD?MI Z NI?SZEJ PÓ?KI nazwa? go koprofagiem Hitlera. Polacy te? wyzywali Lloyd George'a od Synów Abrahama, ale zrobi? to skutecznie dopiero Premier Nehru zanegowaniem niepodleg?o?ci Tybetu - ?e woli mie? na granicy Synów Nieba ni? Synów Abrahama tj. Anglików. Zwi?zek Sowiecki jako Stany Zjednoczone Euroazji nie u?miecha? mu si?.
Polacy produkowali ten bombowiec w USA, który potem WYGRA? II wojn? ?wiatow? jako Dakota. Je?li obrony Czechos?owacji podj??y si? mocarstwa zachodnie to idiotyzmem by?oby bombardowanie przez Polaków Londynu MARZENIEM ?owczego Siedmiogrodu, zw?aszcza – jak pisze Jelena Jakowlewa w ksi??ce POLSZI PROTIW SSSR 1939-1950 – to Polacy sposobili si? do napa?ci na ZSRS, cho? wg mnie tylko do bombardowania Uralu, ??daj?c w ultimatum wojskowej konwencji sowiecko-czechos?owacko-polskiej.
Mocarstwa zachodnie URATOWA?Y w Monachium Stalina i Hitlera dla granicy brytyjsko-niemieckiej na Donie, jak Lloyd George chcia? zbli?y? si? do niej nazywaj?c Polski ?l?sk ma?pim zegarkiem, bo wiedzia?, tak jak Pi?sudski, ?e nacjonali?ci zrobi? z niego przy pomocy kapita?ów francuskich SZWAJCARI?. Genera?owie niemieccy twierdzili, ?e BEZ BYTOMIA nie mo?liwa b?dzie wojna rewan?owa, a Pi?sudski powiedzia? Dmowskiemu, ?e NIE DOPU?CI, ?eby wojna rewan?owa by?a niemiecko-polska, wi?c niech sobie we?mie Opole z Wroc?awiem a Gda?sk z Olsztynem.
Dzi?ki temu, ?e endecy zgodzili si? na odczytanie przygotowanego na TAK? okazj? ultimatum Pi?sudskiego dowiedzieli?my si?, ?e Rosjanie przenosili stolic? do Konstantynopola, a 50 lat pó?niej Premier Jaroszewicz podarowa? ?l?zakom hipotek? rosyjsk? za 60 miliardów franków.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10098
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Paź 30, 2008 10:12 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Prof. Jerzy Robert Nowak, OSZCZERCZY ANTYPOLONIZM W ROSJI (2), Nasz Dziennik, 30 X 2008, s. 24-25

Trzeba si? broni? przed NIENAWISTN? PROPAGAND?. W komentarzu do I cz??ci omówienia tego problemu przez Prof. Nowaka zawnioskowa?em, aby podj?? propozycj? Jelany Jakowlewej, autorki ksi??ki POLSZA PROTIW SSSR, 1939-1950, która wnosi o wyp?acenie przez Polsk? kontrybucji dla Rosji za mord w Jedwabnem, jako podstawy MI?DZYNARODOWEGO ?ledztwa tego mordu.
Je?li Jelena Jakowlewa WYJE na zniszczenie przez marsza?ków ?ukowa, Broz-Tito i Rol?-?ymirskiego pa?stwa ?ydowskiego na Ukrainie, to w cz??ci II mamy AGRESJ? POLITYCZN?, czym jest niew?tpliwie twierdzenie, ?e mi?dzy Niemcami a Rosj? NIE MA MIEJSCA NA NIEPODLEG?E PA?STWA, czy to, ?e to Polska SW? AGRESYWNO?CI? wywo?a?a wojn? ?wiatow?, w której Zwi?zek Sowiecki zosta? zmuszony do udzielenia Pomocy Sprawiedliwym Niemcom.
Tym jest te? polskie ultimatum wobec Zwi?zku Sowieckiego w r. 1938 – jakoby Polska za??da?a opuszczenia przez Armi? Czerwon? Mi?ska, Kijowa i Odessy – gdy mi wiadomo, ?e by?a to odpowied? na rozkaz Stalina dla Armi Czerwonej ZAATAKOWANIA POLSKI, po podpisaniu paktu sowiecko-czechos?owackiego.
Poniewa? Marsza?ek Pi?sudski nakaza? w takim wypadku zbombardowanie Uralu wi?c Polska wystosowa?a FASZYSTOWSKIE ultimatum, ??daj?c przeniesienia kapita?ów sowieckich ze Szwajcarii do Czechos?owacji i zdeponowania z?ota sowieckiego w Pradze, oraz – dla wykazania, ?e pakt sowiecko-czechos?owacki nie jest skierowany przeciw Polsce – podpisania wojskowej konwencji polsko-czechos?owacko-sowieckiej. Z tym z?otem to Stalin spó?ni? si? o kilka lat, o czym chcia?em zeznawa? w Stuttgarcie. Mocarstwa zachodnie uzna?y widocznie, ?e kryzys europejski spowodowa?a Czechos?owacja paktem ze Stalinem, wi?c zlikwidowa?y j? w Monachium.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Hydepark Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5 ... 407, 408, 409  Następny
Strona 4 z 409

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group