Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Antyk
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 42, 43, 44  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Lip 18, 2008 4:56 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witold St. Micha?owski, PROWOKACJA Z JEZUSEM W TLE – Grób Jezusa znajduje si? w indyjskim Srinagarze. Cz?owiek, który sto lat temu rozpowszechni? t? sensacj?, zrobi? to na zlecenie carskiej ochrany? Focus, sierpie? 2008; ?ledztwo Focusa, 1-8

Ze ?LEDZTWEM mo?na si? z godzi? w tym sensie, ?e po ?mierci B?awatskiej w r. 1891 r. Raczkowski poleci? Notowiczowi opublikowa? jej materia?y, do czego ten DORABI? LEGEND?. Potem chcia? to SPRZEDA? Cerkwi kijowskiej i Watykanowi, a? znalaz? wydawc? w Pary?u.
W pocz?tku 2003 r. prezentowano na Politechnice Wroc?awskiej firmowan? przez Petersburg ksi??k? TALMUD A CHRZE?CIJA?STWO, z tez?, ?e autorem obu Talmudów, Jerozolimskiego i Babilo?skiego, by? Jezus Chrystus. Poniewa? ?ydzi mezopotamscy p?acili Jerozolimie rocznie ile? kupieckich wozów srebra za prawo pos?ugiwania si? Talmudem Babilo?skim wi?c Talmud Babilo?ski jest w tym ?wietle WTÓRNY wobec Jerozolimskiego, który ja uwa?am za asyryjskie prawo wojenne. Ksi??ka mia?a si? ukaza? w ksi?garniach za 3 miesi?ce, ale zosta?a prawdopodobnie wykupiona przez Watykan za pieni?dze ameryka?skie, który nie chcia? powtarza? b??du z Notowiczem, który mia? 20 wyda? w kilku j?zykach.
Hierarchowie buddyjscy i muzu?ma?scy dopu?cili do tajemnic tylko B?awatsk?, która mia?a rekomendacje carskie ze wsparciem finansowym, wi?c je?li kto? by? tu agentem to ONA. ?wiadczy o tym mi?dzy innymi Memorandum Afraniusza, które jest FACHOWYM sprawozdaniem szefa rzymskiego wywiadu wojskowego w Palestynie, przedstawiaj?ce spraw? Jezusa jako walk? wywiadów rzymskich z tajn? s?u?b? ?wi?tyni Salomona, która chcia?a ZAMORDOWA? JEZUSA.
Efektem tej walki by?a Ewangelia Aria?ska, jako ?ledztwo prokuratury wojskowej w Aleksandrii w/s Jezusa Chrystusa z oskar?enia o przekupienie stra?y zbrojnej, które wnios?a wyra?nie ?wi?tynia Salomona. Memorandum Afraniusza omawiam w Wandaluzji jako HONOR B?awatskiej. - Przypominam, ?e wg mego katastru Wielkiej Jerozolimy to ?wi?tynia Salomona NIE BY?A ?wi?tynia Jerozolimsk?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Lip 31, 2008 5:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ma?gorzata Minta-Kobus, KALKULATOR DLA FANÓW IGRZYSK – Najnowsze badania wykaza?y, ?e tajemnicze urz?dzenie z I wieku p.n.e. Mog?o powsta? w Syrakuzach. Zawiera?o tarcz?, na której mo?na by?o sprawdzi?, gdzie odb?dzie si? olimpiada; Dziennik, 31 VII 2008, s. 16

Na wylowionym z morza k. Anrtkitery mi?dzy Kret? a Peloponezem chronometrze odczytano rok 80 pne oraz dzie?, godzin? i minut? zatoni?cia statku. Nie móg? on by? jednak wykonany ani w Syrakuzach, które zosta?y zdobyte i zdegradowane przez Rzymian w r. 212 pne, ani w zniszczonym przez Rzymian w r. 146 pne Koryncie. Wobec tego utrzymuj?, ?e chronometr zosta? wykonany w Aleksandrii NA ZAMÓWIENIE Koryntianina. Taki chronometr by? potrzebny do ?eglugi OCEANICZNEJ, a wi?c po Atlantyku czy Oceanie Indyjskim, a Aleksandria – jako wej?cie do kana?u Aleksandria-Suez – by?a miastem OCEANICZNYM.
Precyzyjne zegary ASTRONOMICZNE robiono w Babilonie i Egipcie ju? w II tysi?cleciu pne. Taki zegar astronomiczny z Babilonu podarowa?a hetera ate?ska swemu miastu a potem wspania?y zegar astronomiczny otrzyma? Rzym z Aleksandrii. Poniewa? nasz Grakch I wyst?pi? w wojnie ma?oazjatyckiej przeciw Seleucydom jako protektor Ptolemeuszy, daj?c si? sportretowa? na latarni Faros jako Pan Lasów w ELEKTRYCZNEJ aureoli, wi?c powinien te? przywie?? do Krakowa kopi? zegara aleksandryjskiego na latarni Faros - najwspanialszego na ?wiecie.
Nie wierz?, ?eby arabscy zdobywcy spalili Bibliotek? Aleksandryjsk?, bo zosta?a ona sprzedana prawdopodobnie na licytacji. Biblioteka Aleksandryjska by?a za? ocenzurowanym lamusem Biblioteki Ptolemeuszy, któr?, jako Archiwum Cesarskie, Konstantyn kaza? przewie?? z PA?ACAMI AKEKSANDRYJSKIMI do Konstantynopola, jaki to los spotka? te? II Bibliotek? Pergamo?sk?. Wiarygodna wzmianka o Bibliotece Aleksandryjskiej w Konstanytnopolu pochodzi z XVIII w. a Ben Gurion – który zdawa? sobie najlepiej spraw? z ogromu ?upów ?ydowskich – by? zadziwiony wielko?ci? wizytowanego archiwum trofejnego, które nazwa? BIBLIOTEK? ALEKSANDRYJSK?.
St?d niektórzy wnosz?, ?e w izraelskim archiwum trofejnym JEST Biblioteka Aleksandryjska, ale by?aby to wykradziona z PODZIEMNEGO pa?acu w Konstantynopolu Biblioteka Ptolemeuszy - mo?e skomasowana z Pergamo?sk?? Okazji ku temu by?o a? nadto, a niektórzy oskar?aj? o Rze? Ormian ?ydowsk? sekt? sabataistów, która wg mnie by?a od?amem jezuitów odeskich. Pisz? o tym, gdy? w Bibliotece Ptolemeuszy powinny by? nie tylko opisy i rysunki wa?nych urz?dze? technicznych, ale i ich MODELE.
W?a?cicielem chronometru z Antykitery powinien wi?c by? kapita? z Koryntu, który p?ywa? do Indii. Poradzi?bym Grekom, ?eby robili kopie tego mechanizmu z NUMERAMI KOLEJNYMI.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 1:24 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dawid Warszawski, PRZEZ JEDN? G?OWNI? – Judaizm, syjonizm, antysemityzm, chrze?cija?stwo – wszystko mog?oby by? inaczej, gdyby nie ten nieszcz?sny wypadek na Wzgórzu ?wi?tynnym; Gazeta Wyborcza, 09-10 VIII 2008, s. 27-28

DW omawia ksi??k? „wybitnego angielskiego staro?ytnka” Martina Goodmana „Rzym i Jerozolima – Zderzenie antycznych cywilizacji”, któr? wyda?o w Polsce Magnum. MG stara si? wykaza?, ?e symbioza tych cywilizacji by?a mo?liwa, ale to zdaje si? czym? takim, jak symbioza hitlerowskich Niemiec ze stalinowsk? Rosj?, gdy wiadomo by?o, ?e jedyn? fuzj? jest LUDO?ERSTWO. Taka fuzja mi?dzy III Rzesz? a Sowietami by?a robiona w postaci niemieckiego komitetu NKWD i najwy?szego s?du SS na praskim Hradczanie.
Rzym by? owocem cywilizacji greckiej, ale popad? we w?cieklizn? niewolnictwa spo?ecznego – ?e niewolnik jest „?ywym narz?dziem”. To pasowa?o do teokracji ?ydowskiej, gdzie lichwa by?a NAJOSTRZEJSZA, ale ?ydzi o tym nie mówili, bo nie by?o potrzeby, gdy? dla nich ka?dy, kto nie by? ?ydem by? gojem, wi?c prawo ?ydowskie by?o bardziej konsekwentne od rzymskiego. Rzym sfinansowali Grecy, ale Rzymianie nie umieli zaadaptowa? w?a?ciwie greckiego prawa finansowego, a broni?c si? ?ydami przed finansjer? greck? wpu?cili fenick? finansjer? jako ?ydowsk? – jak Rosjanie Turków jako ?ydów.
Po zniszczeniu przez Rzymian Kartaginy Ptolemeusze – jako polityczni przywódcy finansjery greckiej – chcieli wi?c tak zniszczy? Rzym finansowym sojuszem grecko-?ydowskim, jak uda?o im si? zniszczy? Kartagin? sojuszem rzymsko-greckim. Wcze?niej Grecy zniszczyli Persj? przy pomocy Aleksandra Macedo?skiego, którego wygna? ojciec, ale krakowiaczki u?y?y go do osi?gni?cia granicy na Donie, co im si? uda?o, i si?gni?cia po z?oto Siedmiogrodu, co si? nie uda?o. - S? to tylko spekulacje najwi?kszego kasiarza europejskiego, Szpicbródki, który – za obietnic? wolno?ci – sypn?? na Mokotowie swego szefa Felka.
Wg mnie by?a mo?liwa pozytywna symbioza rzymsko-grecka, której owocem by?o Bizancjum, ale nie rzymsko-?ydowska. ?ydzi zdawali sobie od pocz?tku spraw?, ?e jest to wojna na ?mier? i ?ycie i postanowili zabi? Rzym hipotek?, co zrealizowali w postaci PO?ARU Rzymu. W ksi??ce „Incydentu nie by?o” pisz?, ?e mój pradziad by? przyjacielem Pop?awskiego z G?osu lwowskiego i asekurowa? Sienkiewicza przy pisaniu przez niego I wersji Quo vadis. Sienkiewicz, który pisa? na zlecenie szko?y politycznej Wielopolskiego, oszuka? jednak narodowców daj?c ?ydom do pow?chania I wersj? Quo vadis, wi?c ci wykupili j? i ocenzurowali za milion rubli i nagrod? Nobla, która nale?a?a si? za Wojn? i Pokój.
Historia z G?owni? nie by?a na Wzgórzu ?wi?tynnym czy w ?wi?tyni Jerozolimskiej tylko w ?wi?tyni SALOMONA na Syjonie, która by?a cytadel? broni?c? Wielkiej Jerozolimy od pó?nocnego-wschodu. Autorka Wojny i Pokoju, Natasza Biezuchowa, zgodzi?aby si? ze mn?, ?e Jerozolima zosta?a zdobyta, gdy? w nocy podczas wielkiego upa?u otwarto Z?ote Okienko wi?c komandos rzymski wspi?? si? po murze i wrzuci? Arcykap?anowi bomb? ZAPALAJ?C?. Mur megalityczny chroni? wie?owiec CEDROWY przed ostrza?em z Karmelu, gdy? by?a to kopia Stajni Salomona, jak nazywano jego harem na DOBUDOWANEJ cysternie Pa?acu Salomona na Wzgórzu ?wi?tynnym.
Tytus kaza? GASI? ?wi?tyni?, ale cedrowy wie?owiec sp?on??. Rzymianie urz?dzili tam Jowiszion, który cesarzowa Helena przekszta?ci?a w Marianum – sk?d nazwa MORIA. Jasir Arafat powiedzia?, ?e ze ?wi?tyni Salomona nie pozosta? ani jeden kamie?, gdy? Moria zosta?a rozebrana przez Omajadów, którzy zamierzali tam wznie?? zespó? pa?acowy, ale Ibn-Muslim po zdobyciu Kijowa skierowa? si? nie na P?ock a Damaszek – czym zostali?my uratowani, JAK ANGLIA. - MG mówi do nas nie jak Szpicbródka a Mickiewicz: NIE DALEKO DAMASZKU...
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Sie 30, 2008 11:45 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

TAJEMNICA ?MIERCI KLEOPATRY – USA, kana? DISCOVERY WORLD; 29 VIII 2008

Gratuluj? Amerykanom rozwi?zania problemu rzekomego samobójstwa Kleopatry. Mam jednak wnioski, które Amerykanie powinni uwzgl?dni?. Zgadzam si?, ?e Oktawian mieszka? w pa?acu recepcyjnym, ale Grobowiec Kleopatry, w którym le?a?a ona na WONNYM ?o?u by? w Latarni Faros, która by?a skarbcem, grobowcem Aleksandra Wielkiego i NEKROPOLI? Ptolemeuszy. Wobec jednak rzymskiego protektoratu nad Grecj? po III wojnie punickiej skarbiec i Grobowiec Aleksandra zosta?y przeniesione do Siwy, gdzie by?y bronione przez dromadnic?, której Rzymianie nie mieli.
Intryga Kleopatry polega?a na tym, ?e kaza?a ona skarbiec Ptolemeuszy ewakuowa? z Siwy do Teb, gdzie Antoniusz i Cezarion zgromadzili wielk? armi?, a ona sama czeka?a na ?o?u ?mierci na Oktawiana, który zamieszka? po S?SIEDZKU, wyobra?aj?c sobie, ?e j? odwiedzi i ona b?dzie PO?REDNIKIEM mi?dzy obu wodzami.
Poniewa? Oktawian na wojn? z Egiptem nie mia? ?rodków, gdy? Egipt by? w stanie sfinansowa? nowy najazd Partów, wi?c pos?ucha? rady Heroda, który powiedzia? mu, ?e armia egipska jest gro?na DOPÓKI ?YJE KLEOPATRA, a na wie?? o jej ?mierci pójdzie w rozypk?, a ju? na pewno nie b?dzie walczy?.
Po ?mierci Kleopatry Cezarion móg? za?o?y? Królestwo Ghany – wi?c chcia?em, ?eby czarnuchy kupi?y ode mnie Rzym za sto krów dojnych. Dzi? w empiku wy?o?ono ksi??ki Ostatni Papie? i Ewangelia wed?ug Szatana, a Bubel pisze o antyrzymskiej reformie Drogi Krzy?owej, z redukcj? Stacji do 8, co mi te? si? nie podoba jako autorowi katastru Wielkiej Jerozolimy. Wczoraj pokazywano w TV Gudzowatego, który mówi? rzeczy mi?e.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Paź 26, 2008 12:39 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

TV TRWAM, DROGA KRZY?OWA W JEROZOLIMIE, 25 X 2008, godz. 23-24

Jestem zadziwiony tym filmem, gdy? film przedstawia? OBECNE Stare Miasto Jerozolimskie, które jest rzymsk? CAPITOLIN?, powsta?a po zburzeniu Wielkiej Jerozolimy przez Hadriana w III wojnie ?ydowskiej. Capitolina by?a rzymskim miastem administracyjnym, do której ?ydzi nie mieli wst?pu, ale w synagogach po?o?onych poza murami RZYMSKIMI, mieli si? prawo modli? raz w tygodniu. O wielko?ci Wielkiej Jerozolimy ?wiadczy to, ?e akwedukt od Pa?acu Salomona-Heroda (obecne Wzgórze ?wi?tynne) do Zamku Heroda przy Po?udniowej bramie Jerozolimy mia? 20 km, czyli ?e by?o to miasto na miar? Aleksandrii, która mia?a pó?tora miliona mieszka?ców.
Niemcy zrekonstruowali Jerozolimski Proces Jezusa wg moich wskaza?. Proces by? na wielkim podium HERODIONU, czyli Pa?acu Heroda z przebudowy Pa?acu Salomona. Wi?zienia by?o w zamku Antonia w pó?nocnej cz??ci Pa?acu, za? Jezus niós? krzy? przez WIADUKT i Gor? Oliwn? do bramy Wschodniej, gdzie by?o rozwidlenie Drogi Solnej, gdy? golgoty by?y pod murami miejskimi NA ZEWN?TRZ OD RZYMU – ?eby przyje?d?aj?cy wiedzieli, ?e podlegaj? prawu rzymskiemu.
Jasir Arafat powiedzia?, ?e ze ?WI?TYNI SALOMONA NIE POZOSTA? ANI JEDEN KAMIE? – co odnosi si? do budowy pa?acu Omajadów za kontrybucj? chi?sk?. Pa?acu tego nie zbudowano, gdy? Abu Muslim, po rozgromieniu Polaków i zdobyciu Kijowa, nie poszed? na P?ock tylko og?osi? DZI?KCZYNN? PIELGRZYMK? DO MEKKI, w trakcie której wyp?dzi? Omajadów z Damaszku. To uratowa?o Polaków - jak rozkaz Hitlera BOMBARDOWANIA LONDYNU Angli?.
Poza ?wi?tyni? Salomona, która by?a cytadel?, gdy? ka?dy zdobywca stawia? tam garnizon, by?a jeszcze ?wi?tynia Jerozolimska, zbudowana po powrocie z Niewoli Babilo?skiej a zburzona po odzyskaniu przez Heroda ?wi?tyni Salomona od Rzymian dla których zbudowa? Cezare? Palesty?sk?.
Gdy mia?em 12 lat to obsesyjnie my?la?em o Troi Homera, wyobra?aj?c sobie j? tak? JAK SZCZECIN. Poniewa? nie przyjmowa?em do wiadomo?ci, ?e mog?a by? mniejsza wi?c nie pasowa?o ganianie si? Achillesa z Hektorem WOKÓ? MIASTA. Asz pyta? kiedy?: KTO JEST G?UPSZY, GLEMP CZY WA?ESA?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Paź 28, 2008 5:55 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Piotr Ko?cielniak, KOPALNIE KRÓLÓW IZRAELA – CHRONOLOGIA NIEZGODY: Na ile historia opisana w Biblii zgadza si? z najnowszymi odkryciami naukowymi? Badania prowadzone przez mi?dzynarodowy zespó? archeologów w staro?ytnym o?rodku przemys?owym w Jordanii potwierdzaj? prawdziwo?? Starego Testamenty; Rzeczpospolita, 28 X 2008, s. A22

Mowa jest o jorda?sko-izraelsko-ameryka?skich badaniach staro?ytnego o?rodka górniczego miedzi w Khirbat en Nahas, mi?dzy Morzem Martwym a Petr?. Nie ma zgodno?ci co do datowania archeologicznego, ale pomocnym mo?e by? tu zamieszczona w ksi??ce BRUECKE IN DIE VERGANGENHEIT relacja, jak Ramzes III patrzy z okna swego pa?acu przetapianiu miedzi z Synaju. Mied? po wst?pnym wytopieniu w Khirbat en Nahas powinna by? przetransportowana na os?ach do Gazy, i statkami do Kairu.
Ramzes III pokona? w Delcie Ludy Morza czyli Ariów, którzy po zniszczeniu Troi na Z?otym Rogu i Imperium Hetyckiego chcia?y opanowa? Kana? Faraonów, ?eby przewie?? zdobyte w w Hattutsas z?oto do Indii, ale mianowany przez nich Ksi??? Synaju porwa? z?o?on? ju? w Suezie flot? aryjk?, ze z?otem i kobietami, i uciek? do Sudanu, gdzie za?o?y? Afryka?ski Birmingham – wobec czego Ariowie musieli do Indii PODREPTA?. W Palestynie zostali jednak chorzy pozosta?cy jako FILISTYNI, którzy potem nie ewakuowali si? przys?anymi po nich statkami znad Indusu tylko za?o?yli metalurgi? Petry. Ten system technologiczny polega? na imporcie z Indii niskow?glowego ?elaza Bia?ego i przekuwaniu go z ?elazem suda?skim.
Z tej racji Filistyni a? do rozgromienia przez faraona Psusennesa II, te?cia Salomona, byli suwerenami nie tylko ?ydów, ale i Egipcjan. Salomon odebra? Petr? Egipcjanom dzi?ki Sabie, co uczyni?o go najbogatszym królem Bliskiego Wschodu.
Petra ZBROI?A RZYM a ksi?ciem Petry by? Jan Chrzciciel, który maj?c ?wiadomo??, ?e nie powróci z procesu w Cezareii Palesty?skiej, mianowa? swym nast?pc? Jezusa z Nazaretu. Jezus zosta? jednak te? oskar?ony i skazany na Ubiczowanie i 10 lat Twierdzy, któr? odby? w Tulonie.
Po spaleniu lasów Synaju przez powsta?ców Bar-Kohby Rzymianie za?o?yli metalurgi? DAMASCE?SK?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Lis 04, 2008 8:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Joanna Grabowska, ?ód?, LIST SPRZED 3 TYS. LAT – Odkryli?my najstarszy tekst hebrajski na ?wiecie - og?osi? prof. Yosef Garfinkel, izraelski archeolog z Uniwersytetu hebrajskiego w Jerozolimie. Inni naukowcy maj? w?tpliwo?ci, Gazeta Wyborcza, 03 11 2008, s. 36

Je?li jest to pismo protokananejskie to nie jest to tekst hebrajski. Równie? forteca Gath, sk?d pochodzi? olbrzym Goliat, nie by?a ?adnym miastem tylko garnizonem okupacyjnym. To ?e liczy 2 hektary a brama ma 10 m ?wiadczy, ?e mia?y si? w niej mija? rydwany w p?dzie, a to ?e na budow? jej zu?yto 200 tysi?cy ton kamienia stawia pytanie sk?d ten kamie? przywo?ono RYDWANAMI, których ?ydzi do czasów Salomona nie stosowali.
Dawid nie by? królem tylko najemnikiem filisty?skim. Zosta? osadzony na Salemie za 50 szekli rocznie, sk?d zdoby? atakiem komandosów przez syfon wodoci?gowy ?wi?tyni? na Syjonie. Królem zosta? dopiero Salomon, dzi?ki rozgromieniu przez swego egipskiego te?cia Filistynów i opanowaniu dzi?ki Sabie Petry, która przez import indyjskiego ?elaza Bia?ego zbroi?a pot?gi bliskowschodnie.
W empiku wystawiono TAJEMNICE BIBLII – Nowe spojrzenie na staro?ytne prawdy (C American Bible Society, New York 2006; C Wydawnictwo M Kraków 2008). Na pocz?tku jest artyku? Zakon Syjonu i Templariusze, neguj?cy pochodzenie dynastii Merowingów ze zwi?zku Jezusa z Mari? Magdalen?. Ja w Wandaluzji pisz?, ?e dynastia ta pochodzi?a od Nerona i Sabiny Poppei, która by?a córka Jezusa i Marii Magdaleny, Mari? Salome. Przed wykryciem spisku Pizona Maria Magdalena – wiedz?c co si? ?wi?ci – wyjecha?a z wnukiem do rodowych w?o?ci Nerona w Galii, gdzie przetrwa?a zawieruch? rzymsk?, któr? opisa? Sienkiewicz w I wersji Quo vadisa, wykupion? przez ?ydów za Nobla i milion rubli – co pomstowali nacjonali?ci.
Firmowane przez Nowy York Tajemnice Biblii s? KTÓRYM? atakiem ?ydowskich ogierków na ?wi?tyni? Salomona w Jerozolimie. W zwi?zku z tym przypominam, ?e ?ydzi nowojorscy to w wi?kszo?ci opryczna Iwana Gro?nego, czyli jezuici z haremów Sulejmana Wspania?ego. Skarbiec Iwana by? najwi?kszy, bo ka?dy podejrzany o posiadanie z?ota by? mazany smo??, a podczas Smuty zosta? przewieziony z Wo?gogradu do tureckiej Kaczawy-Odessy, ?eby stworzy? pa?stwo ?ydowskie na Ukrainie.
?ledztwo carskie przeciw lo?y Czaszki i Piszczele – gdy? ka?dy oprycznik mia? PSI? czaszk? i piszcza?k? z psiej ko?ci – spowodowa?o ucieczk? psiog?owców przez Galicj? do Niemiec. ?ledztwo to opisa? Mickiewicz w Dziadach, które wobec tego s? AMERYKA?SKIM dramatem narodowym. Na skutek ?ledztwa pruskiego ws. Wiosny Ludów psiog?owcy uciekali do USA, gdzie kupili Nowy Jork.
Mam nadziej?, ?e nowego ataku SMUTOWNIKÓW na ?wi?tyni? Salomona nie b?dzie.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Gru 06, 2008 1:48 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Paul de Saint-Hilaire, TAJEMNY ?WIAT LABIRYNTÓW – Biblioteczka zagadek Wszech?wiata, C par Edition Robert Laffont, S.A., Paris 1992; C pour l'edition polonaise par Wydawnictwo CZAKRA, Warszawa 1994

Je?li Jezus Chrystus by? Królem Tancerzy to nic dziwnego, ?e Jan Pawe? II by? Tancerzem Bo?ym. LABIRYNT to tajemne przej?cie, co powinno si? odnosi? w I rz?dzie do Alp i Kaukazu. W ka?dych du?ych górach by?a tajemne przej?cia, którymi opiekowali si? tajni przewodnicy, których rola przechodzi?a z ojca na syna. W historii za? najbardziej znanymi Labiryntami jest labirynt krete?ski Minosa i labirynt Teba?ski, o którym pisa? Prus. Labirynt Minosa by? wyra?nie skarbcem,w którym Minos przechowywa? z?oto odlane jako statuy BYKÓW, a labirynt Teba?ski jest pono? znalezion? przez Rosjan kopalni? z?ota w po?udniowo-wschodnim Egipcie, której nie opublikowano, gdy? wyniesiony z niej lignit odatowano metod? C14 na 500 tysi?cy lat.
W ksi??ce najwa?niejsze dla mnie s? MAGNETYCZNE MURY TROI. Przy murze troja?skim ig?a magnetyczna NIE DZIA?A?A, z czego wnoszono, ?e by?y zbudowane z kamienia magnetycznego, czyli MAGNETYTU. Wiadomo, ?e jeden z królów asyryjskich szuka? magnetytu daleko na pó?nocy, pod Gwiazd? Polarn?, czyli chyba w Kursku, co wg mnie wi?za?o si? z podbojem przez Scytów Rzeszy Kimeryjskiej w ko?cu VIII w. pne. Tradycja mówi, ?e Odyn, opuszczaj?c Troj?, otrzyma? w BOSFORZE ig?? magnetyczn? – z czego PdSH wyci?ga wniosek, ?e Trojanie nawigowali przy pomocy BUSOLI – ale busola jest do podró?y l?dowych a morskich KOMPAS.
Ta historia TROJA?SKA nie ma oczywi?cie sensu wobec Hissarliku, gdzie n?dzne GLINIANE wa?y koszar hetyckich by?y daleko od brzegu, natomiast monumentalne mury Troi na Z?otym Rogu by?y NAWODNE. Wobec tego statki podp?ywa?y do muru TROJA?SKIEGO, z którego d?wigi wy?adowywa?y ?elazo z Rygi i stal z Sandomierza – bo rzeki by?y skanalizowane. Poniewa? to ?elazo i stal sk?adowano w magazynach za murem wi?c IG?A MAGNETYCZNA NIE DZIA?A?A, co dla mnie jest argumentem, ?e Francuzi przyj?li MOJ? definicj? Troi ju? w r. 1990.
Co do Odyna, który dosta? kompas b?d?c ju? statku na BOSFORZE, to chodzi prawdopodobnie o Wodana z Poznania, który oblega? ze S?owianami Konstantynopol i wraca? z Anglami do Brytanii przez Kijów, Brze?? i Gda?sk lub Szczecin. Tradycja ta ?wiadczy?aby o identyfikacji przez Wandalów Afryka?skich Troi z Konstantynopolem, co by?o poprawnym politycznie w tym wzgl?dzie, ?e PRZYSZLI PO SWOJE.
Bogactwo Minosa pochodzi?o z dostaw ?elaza TROJA?SKIEGO do Egiptu i Bliski Wschód. W Wandaluzji wykazuj? szczegó?owo, ?e Wojna Troja?ska by?a DUSZENIEM stalownictwa aryjskiego na Kielecczy?nie przez s?owia?skie na ?l?sku. Troja by?a dystrybutorem stali kieleckiej a Wenecja ?l?skiej. W Pylos odkryto najwspanialszy pa?ac myke?ski, który zosta? zbudowany wyra?nie przez Pelopsa z Poznania dla sprzeda?y stali ?l?skiej.
Kupi?em ksi??k? Ericha von Daenikena: Na tropach Zakazanej Archeologii – POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ WIEDZY, C 2007, 2006, 2004, 2003 by Johen Kopp Verlag; C 2008 Warszawa AMBER – gdy? tytu? mówi o Bibliotece Aleksandryjskiej, ale nie znalaz?em tam o tym ani s?owa. Z tego wida?, ?e EvD jest g?upszy do Antona Denikina, któremu Grecy dali Konstantynopol, ale ten wygna? Polaków aby ponie?? kl?sk? pod Or?em, po której Lenin da? poci?gi z nieroz?adowan? broni? Kemalowi, który pobi? ni? Ormian i Greków.
Poniewa? zamieszczam omówienie ksi??ek: Joanna Burakowska, ZAGINIONA BIBLIOTEKA – Podobna zawiera?a ca?? wiedz? staro?ytno?ci. Zawieszona mi?dzy historyczn? faktografi? a fantastycznymi domniemaniami, balansuj?ca na granicy rzeczywisto?ci i mitu, do dzi? spowita mg?? tajemnicy. Biblioteka Aleksandryjska, Nieznany ?wiat, I/2008, s. 42-45; Steve Berry, ZAGADKA ALEKSANDRYJSKA, C 2007 by Steve Berry, Wydawnictwo SONIA DRAGA Sp. z o.o. Katowice 2008 (www.wandaluzja.com – Forum; ANTYK s. 1) wi?c polski wydawca nie uwzgl?dniaj?c tego pope?ni? Z?O?LIWO??. Jak pisz? w tym omówieniu to pewna wiadomo?? o Bibliotece Aleksandryjskiej w KONSTANTYNOPOLU pochodzi z XVIII w, ale ja wykazuj?, ?e nie by?a to Biblioteka Aleksandryjska tylko Biblioteka Ptolemeuszy, która zawiera?a KILAKROTNIE wi?cej tytu?ów, w wi?kszo?ci prohibitów. Po podboju rzymskim Biblioteka Ptolemeuszy zyska?a status Archiwum Cesarskiego, i jako takie zosta?a przeniesiona do Konstantynopola z zespo?em pa?acowym – najwspanialszym na ?wiecie – ?eby odebra? schizmie aria?skiej majestat ?wiatowy.
W Konstantynopolu zbudowano dla Biblioteki pa?ac podziemny z o?wieceniem ELEKTRYCZNYM, o czym tak ?adnie pisze EvD, powo?uj?c si? na prehistoryczne spirale elektryczne w Rosji, które s? jednak s?abo datowane, ale ja mu pomog?: Na ?l?sku znaleziono podobn? ZALAN? law? (Luc Buergin, Nowe zagadki Archeologii, Amber 2003, s. 12-13), a poniewa? na ?l?sku dzia?alno?ci wulkanicznej w holocenie nie by?o wi?c spiral? t? wypada datowa? na PONAD 10 tysi?cy lat.
EvD k?ania mi si?, ?e mury poligonalne mog?y by? LANE (S. 180), co mi nie wystarcza. W tej sprawie by? we Wroc?awiu Bundestagu wiosn? 1996, gdy? finansowa? odbudow? przez prof. Ma?achowicza katedralnej krypty II z konta na MOJE nazwisko. Krypta III jest pi?knie zeszklona, co ja odnios?em do zeszklonych zamków szkockich i identycznej krypty Grobów Królewskich na Wawelu, ale PRZEPALONEJ. Doszed?em mianowicie do wniosku, ?e wawelsk? katedr? ?w. Gereona budowano na mauzoleum Gereona, ale jego córka, Waleska Z?otow?osa, przerwa?a budow? na rzecz katedry OBECNEJ, co potem powtórzy?a w postaci prezbiterium katedry wroc?awskiej z TAK? krypt? dla siebie, któr? ogl?da? Bundestag.
ZGRZYTA tam rysunek Kury Roso?owej, który mo?na jednak t?umaczy? jako WTÓRNY, co wymaga zbadania petrograficznego – ?e Wanda chcia?a tam urz?dzi? mauzoleum Rydygiera, który po zdaniu jej raportu o zdobyciu Kurska i z?o?eniu ho?du pope?ni? samobójstwo, ale nie zgodzi? si? na to Sejm lub rodzina denata. Otó? krypty krakowskiej nie uda?o si? wypali? FOSFOREM, gdy? jest z WAPIENIA a wroc?awska uda?a si?, bo jest z granitu, co mo?e ?wiadczy? eksperymentem. Waleska ?y?a w XXXIV wieku pne a piramidy budowano z CEMENTU istryjskiego w po?owie III tysi?cl. pne.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Sty 05, 2009 11:32 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Magdalena Frender-Majewska, HEROD I INNI, Newsweek Polska, 11 01 2009, s. 64-6

Pod zdj?ciem napis HERODION po?o?ony niedaleko Betlejem to najwi?kszy staro?ytny kompleks pa?acowy na ?wiecie. Król Herod zbudowa? go ku swej czci. Tutaj archeolog Ehud Metzer odnalaz? grobowiec w?adcy.
Herodion by? 20 km na po?udnie od PA?ACU Salomona, z którym by? po??czony AKWEDUTEM. Pa?ac Salomona, nazywany Wzgórzem ?wi?tynnym ze ?cian? P?aczu, Herod równie? przebudowa? na sposób rzymski, i tam w?a?nie odby? si? JEROZOLIMSKI proces Jezusa, gdy? I proces, w Cezarei Palesty?skiej i Damaszku, by? 11 lat wcze?niej, a poniewa? Biblia miesza oba procesy wi?c musze przypomnie?, ?e II proces by? po odbyciu przez Jezusa kary 10 lat twierdzy, któr? Jezus odby? w Tulonie. Herod I umar? w r. 3 pne a Jezus urodzi? si? w czasie SPISU PODATKOWEGO 21 XII 6 r. ne, wi?c obaj nie mogli mie? ze sob? nic wspólnego.
Najwspanialszym pa?acem staro?ytno?ci by? pa?ac Ptolemeuszy w Aleksandrii, przeniesiony do Konstantynopola, ?eby odebra? Aleksandrii majestat ?wiatowy. W Pa?acu tym by?a Biblioteka Ptolemeuszy – KILKAKROTNIE wi?ksza od Aleksandryjskiej i zawieraj?ca prohibity – która jako Archiwum Cesarskie wcale nie zosta?a spalona tylko umieszczona w podziemnym pa?acu z o?wietleniem ELEKTRYCZNYM. Poniewa? by?y to pergaminy wi?c mog?y dotrwa? do XVIII w, z którego pochodzi pewna wiadomo?? o Bibliotece Aleksandryjskiej, która zawiera?a papirusy, które przetrwa? nie mog?y. To Herod doradzi? Augustowi zamordowanie Kleopatry, która urz?dzi?a sobie grobowiec w nekropolii Ptolemeuszy na latarni Faros, gdy August mieszka? w s?siednim pa?acu Recepcyjnym.
To ?e EM odkry? faktycznie sarkofag Heroda I ?wiadczy brak okruchów, które zosta?y wyzbierane przez p?tników. Pa?ac by? przy Po?udniowej bramie Wielkiej Jerozolimy, z ogrodami wzd?u? akweduktu, które chroni?y przed obl??eniem g?odowym. MFM pisze o sadzawce Silwan-Siloe w pobli?y Starego Miasta, gdzie odkryto te? 120-metrowe schody, co zdaje si? odnosi? do ?wi?tyni Salomona. To, ?e s? DWIE sadzawki Siloe nie przeczy autentyczno?ci, gdy? mog?a to by? kaskada dostarczaj?ca wod? z GIHONU do cysterny ?wi?tyni Salomona. ?wi?tyni Salomona nie nale?y myli? z JEROZOLIMSK?, wybudowan? na wzór I po Niewoli Babilo?skiej, gdy? ?wi?tynia I, jako cytadela, by?a rekwirowana przez naje?d?ców i okupantów.
W ?wi?tecznym numerze Der Spiegel jest p?yta JERUSALEM – Der Mythos einer heiligen Stadt. DSp ma transparent ABRAHAM – Christem, Juden, Muslime – Wem gehoert der Urvater der Religionen? Ja znam to pytanie jako KOMU ?WI?TE MIASTO? Po otwarciu filmu stwierdzi?em, ?e NIE NIEMCOM, bo takich BZDUR publikowa? nie wolno. Chcia?em da? mój kataster Wielkiej Jerozolimy – najdro?szy na ?wiecie – Benedyktowi XVI, ale musia?em go zdegradowa? z arendarza na faktora Wielkiej Jerozolimy.
W artykule redakcyjnym: Dieter Bednarz, Christoph Schuld, DER GEMEINSAME VATER (s. 98-108) jest Droga ABRAHAMA: Ur – Hiran – Aleppo – Damaszek – Jerozlima – Egipt, któr? w?druj? p?tniczo bogaci ?ydzi, chrze?cijanie i muzu?manie. Ale jest to g?upiego robota, gdy? koczownik czyli WIELB??DNIK móg?by i?? w gór? Eufratu TYLKO z armi? Hamurabiego przeciw Mari, gdy W?drówka Abrahama to najazd Hyksosów na Egipt, co wymaga?o drogi WIELB??DZIEJ z Ur do Akaby, któr? pod??y?y plemiona aramejskie na wielb??dach.
W Krakowie wydano ksi??k? TWARZE JEZUSA (Geza Vermes, HOMINI 2008) z rekomendacj?: W?gierski historyk, profesor Oxfordu, próbuje ods?oni? prawdziwe oblicze Jezusa, zafa?szowane – jak twierdzi - przez chrze?cija?skich teologów. Ewangelia Jana jest datowana na II po?ow? II w. ne, gdy ja wykaza?em, ?e Jan Aposto? i Jan Ewangelista to JEDNA OSOBA, a poniewa? Jezus zosta? ukrzy?owany w 50 r. w wieku 44 lat wi?c Ewangelia ta powinna powsta? w ko?cu wieku I.
Dzisiejsze Metro zamieszcza artyku? KOPERNIK RUSZA ?LADAMI BOLKA I LOLKA, co jest zlicytowaniem najwi?kszego Polaka. Jest lo?a maso?ska MOKO?AJ KOPERNIK i Muzeum Kopernika, któremu ja radz? kupienie wie?y ko?cio?a farnego i Legatury Polskiej na zamku Biskupim we Wroc?awiu, które zosta?y zbudowane przez Kopernika, wi?c w mojej redakcji Kopernik bankrutem nie jest. Co innego z Bibli?, która zosta?a nabyta przez 3 koncerny: ameryka?ski, hinduski i japo?ski, gdy? wykaza?em FUNKCJONALNO?? HISTORYCZN? BIBLII, gdy ?ydzi walczyli i walcz? o utrzymanie jej ahistoryczno?ci, czego przyk?adem jest film Jerusalem. NABYWCY BIBLII obiecuj? komputerowe gry biblijne wg pruskiego krygszpilu – gdy? po kompromitacji archeologii biblijnej KA?DEMU NA BIBLII EKSPERYMENTOWA? WOLNO.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Sty 19, 2009 8:07 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Peter Walker, ?LADAMI JEZUSA – W?drówki po Ziemi ?wi?tej, ?wiat Ksi??ki, C Bertelsmann Media sp. z.o., Warszawa 2008; C In the Steps of Jesus, by Lian Hudson plc, Oxford, England 2007

Brakuje NIEMIECKIEJ rekonstrukcja procesu Jezusa na wielkim podium Pa?acu Heroda, wcze?niej SALOMONA, wg MEGO katastru Wielkiej Jerozolimy. Nie ma si? czemu dziwi?, gdy? wg PW to Jezus mieszka? w RZYMSKIEJ Capitolinie, która zosta?a zbudowana po ZNISZCZENIU Wielkiej Jerozolimy podczas t?umienia powstania Bar Kohby przez Hadriana.
Na str. 121 jest mapka PRAWDOPODOBNA TRASA W?DRÓWKI JEZUSA, która wiedzie od wiaduktu na Cedronie do ko?cio?a ?w. ?azarza. Wygl?da to na DROG? KRZY?OW?. Jezus by? wi?ziony w zbudowanym przez Heroda kasztelu na pó?nocnym boku pa?acu Salomona, wi?c po zatwierdzeniu przez Pi?ata na Wielkim Podium wyroku Sanhedrynu Jezusowi za?o?ona na barki krzy?, który niós? przez WIADUKT na Cedronie i Gór? Oliwn?, ale bez skr?tu na po?udniowy-wschód tylko do bramy Wschodniej, przy rozwidleniu Drogi Solnej.
Je?li jest to ATAK OXFORDU na mój kataster Wielkiej Jerozolimy to musze przypomnie?, ?e w po?owie lat 60. mówiono, i? presti?owy uniwersytet angielski poszukuje wyk?adowcy historii Rosji – ale FUNKCJONALNEJ – obiecuj?c nawet PRZYSPOSOBIENIE do j?zyka angielskiego. Poniewa? na to wezwanie odpowiada?y naj?adniejsze studentki wi?c by? to widocznie maso?ski anons kopulantów ?ydowskich, którzy potem – ze 400 razy – ZDOBYWALI ?wi?tyni? Salomona w Jerozolimie.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Lut 19, 2009 9:33 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ZWOJE ZNAD MORZA MARTWEGO, serial Tajemnice Biblii, TV NG; 18 II 2009

Jeden z badaczy odczyta? w Zwoju Miedzianym przy pomocy ?redniowiecznego kodu: SKARBY S? W?ASNO?CI? FARAONA JECHNATONA. Je?li tak to jest to skrypt kapita?owy zaszyfrowanego konta w banku aleksandryjskim, gdzie spraw? wa?n? by?o POCHODZENIE KAPITA?U. Chodzi tu o z?oto z konwencji wezyra Józefa z Pelopsem z Poznania, na mocy której ?ydzi kupowali ?elazo i sta? ?L?SK? w Pylos na wag? miedzi a sprzedawali je na ca?ym ?wiecie na wag? z?ota. Dawno zauwa?y?em, ?e konwencja ta zosta?a zawarta w IMIENIU KRÓLA EGIPTU, tote? skarbiec sueski by? KRÓLEWSKI.
Skarbnikiem sueskim by? Moj?esz a zamordowanie Faraona Jechntona na tafli solnej Wielkiego Jeziora Gorzkiego nie zmienia?o kwalifikacji w?asno?ciowej z?ota sueskiego, tote? ?ydzi musieli modli? si? do Jechnatona jako Baranka Bo?ego, który zast?pi? Z?OTEGO CIELCA. Jechnaton sk?oni? S?owian do zerwania umowy z ?ydami daj?c S?owianom Cyrenajk?, gdzie zbudowali oni Seren?-Tobruk, sk?d by?a droga wozowa do Czadu, gdzie by?a ko?? s?oniowa i Z?oto Ghany – tote? ?ydzi musieli si? z Egiptu wynosi?, ale nie mogli przewie?? setek ton z?ota do Eliatu bez zamordowania Baranka Bo?ego.
Ta sprawa rzutuje na hipotek? w?asno?ciow? Rzymu, który jest w tym ?wietle W?ASNO?CI? KRÓLA JECHNATONA, za? Jan Pawe? II nie godz?c si? na UJAWNIENIE i zalegalizowanie sprawy uczyni? mnie wspólnikiem ponadznale?nym, czego sobie nie ?yczy?em. Je?li za? chodzi o Jerozolim? to jestem tylko autorem katastru Wielkiej Jerozolimy, co Benedykt XVI musi powa?a?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Mar 09, 2009 9:05 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Rafa? Geremek, NASI BRACIA WANDALOWIE – Kiedy? si? snobowali?my na pochodzenie od Wandalów. Dzisiaj Polacy o nich zapomnieli, cho? ten lud przez sze?? wieków ?y? na naszych ziemiach, Newsweek Polska, 15.03.2009, s. 66-67

Jest kilkadziesi?t zapisów historycznych, ?e WANDALOWIE TO S?OWIANIE a o swebskoj?zyczno?ci, czyli niemiecko?ci ich mówi tylko Krakowska Szko?a Archeologiczna z haremu Boskiego Adolfa na Wawelu. Mo?na zapyta?, w jaki sposób ten harem móg? przetrwa? w Polsce Ludowej, ale móg? jako ELITA RZ?DZ?CA, bo by? to harem HOLOKAUSTYCZNY. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej jest artyku? o Sumieniu Niemiec Reichu-Ranickim jako komisarzu komunistycznym na Górnym ?l?sku. By?em na zebraniu politycznym na którym mówiono, ?e ten kole? Bubisa by? w Niemieckim Komitecie NKWD i Najwy?szym S?dzie SS na Hradczanie.
Mnie pochodzenie nazwy Wawelu od WANDY czy Wandalina nie przekonuje, ale bardziej od Waleski Z?otow?osej, która po zniszczeniu Wawelu ROMA?SKIEGO przez Tyfona odbudowa?a go gotycko, z krypt? Grobów Królewskich jako mauzoleum zabitego przez Tyfona Gereona. Wg Lwowsko-Wroc?awskiej Szko?y Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej GOTYK TO KONSTUKTYWIZM CEGLANY czyli funkcja materia?u.
Identyczna krypta jest w prezbiterium katedry wroc?awskiej, gdzie w r. 1995 sprowadzi?em Bundestag, który finansowa? odbudow? krypty II z konta na moje nazwisko, gdy? przej?? protektorat nad m? Funkcjonaln? Chronologi? Architektury Niemieckiej, któr? Franz J. Strauss wykupi? z Akademii Nauk NRD. Krypta krakowska jest przepalona a wroc?awska jest pi?knie zeszklona, co t?umaczy?em EKSPERYMENTOWANIEM z fosforem annopolskim, wzywaj?c na ?wiadków lordów w ZESZKLONYCH ZAMKACH SZKOCKICH, które by?y efektem p?ywania do Gda?ska po ?elazo, gdzie zaopatrywano si? w fosfór.
RG przedstawia Wandalów jako Germanów, gdy Wandalowie nie nosili he?mów i tarcz germa?skich tylko ma?e okr?g?e tarcze s?owia?skie do fechtunku, przez co WYNALE?LI KAPELUSZ. Poniewa? szpikulec ?ama? si? w walce wi?c Wandal mia? ZAPASOWE umbo na g?owi jako he?m. KSzA PRZYZNA?A (mapa s. 67), ?e Wandalowie to CIA?OPALNA kultura przeworska, a mi?dzy S?owianami a Germanami jest WIDOCZNA ró?nica, gdy? I palili zw?oki a II je grzebali. Podobnie Grecy i Trojanie, którzy byli Grekami, palili zw?oki a Hetyci, którzy pochodzili z pó?nocnych Niemiec, je grzebali, a poniewa? na obszarze Troi Schliemanna nie znaleziono ANI JEDNEGO grobu cia?opalnego, cho? jest to teren przebadany najlepiej, wi?c stwierdzono urz?dowo, ?e NIE BY?O TAM TROJAN I MYKE?CZYKÓW – tak jak ?aden grób wandalski, jakich jest tysi?ce, NIE JEST GERMA?SKI.
Najstarsza wzmianka o Wawelu pochodzi z autobiografii Apolloniusza, którego imi? nie jest germa?skie a s?owi?skie, od którego pochodzi nazwa POLSKA. W r. 16 ne. do Krakowa przyby?o poselstwo rzymskie z ofert? pokoju, co zosta?o przyj?ta entuzjastycznie. Zaraz zacz?to budowa? ?wi?tynie Pokoju w fundament której Apolloniusz rzuci? swój bursztynowy amulet. Potem przyby?o jednak poselstwo Partów, które zada?o Sejmowi zasadnicze pytanie: KTO LEPSZY, STARY WRÓG CZY STARY PRZYJACIEL – wobec czego Wandalowie musieli ?wi?tyni? OBSIKIWA? a Apolloniusz, który zaci?gn?? si? ju? w s?u?b? rzymsk?, zosta? osadzony w twierdzy. Ostatni Focus HISTORIA ma na awersie has?o: S?OWIANIE, POGROMCY EUROPY. Nie germa?skie s? te? takie imiona królów wandalskich jak Gajzerych, Moskwa czy Rus (blondyn) a runy by?y u?ywane na s?owia?skim Pomorzu i przez Turków.
Nacjonalistka i ?wiadczyni Hawrota El?bieta Ostrowska mówi?a co? o Pa?acu Dioklecjana w KRAKOWIE. Prawdopodobnie chodzi?o tu o pa?ac królewski na cytadeli, gdzie móg? kopa? Hawrot podczas prac na Zwierzy?cu. Poniewa? cytadel? rozebrali Austriacy pod koniec I wojny ?wiatowej wi?c wnioskuj?, ?eby szuka? jej dokumentacji w archiwum wojskowym w Wiedniu.
W dzisiejszej Gazecie Wyborczej jest artyku? GWA?T NA KAZIMIERZU D. - Obud?cie si? kazimierzanie, bo ju? nied?ugo nic nie zostanie.! Rada Miejska podj??a uchwa?? o sprzeda?y dzia?ki, na której znajduj? si? kamienio?omy (DF 6-7). Jestem tym przestraszony, gdy? jest to jedyny w Polsce kamienio?om wapienia budowlano-drogowego, z którego zbudowano zamek Królewski w P?ocku, który podczas renesansowej przebudowy run?? do Wis?y, sk?d a? do XIX wieku czerpano KAMIE? WI?LANY na doskona?e wapno. Wg ikonografii by? to P?ock MEGALITYCZNY.
W Wandaluzji pisz?, ?e Jur-Uranos, wybieraj?c si? na Ural – gdy zbudowa? Bia?okamienn? Moskw? – zakaza? Krokowi w Pradze i Kronosowi w Kazimierzu fortyfikowania murarskiego wi?c ci fortyfikowali si? megalitycznie. Najpierw Kronos zbudowa? megalityczn? cytadel? w Kazimierzu, z której zachowa?a si? tylko wie?a, a Krok megalityczny Hradczan. Na wzór Hradczanu powsta?y megalityczne zamki egejskie a Kronos i jego syn Chejron zbudowali megalityczny P?ock i STONEHENGE, jako podstaw? drewnianej wie?y ponadmgielnej dla nawigacji i metereologii.
Uwa?am, ?e Wandalów z haremu Boskiego Adolfa niszczy ostatecznie Kronika Prokosza z X wieku, opisuj?ca bitw? na Nid? w r. 453, w której 100 tysi?cy Wandalów rozgromi?o 200 tysi?cy Hunów. Wszystkie imiona wandalskie s? s?owia?skie a w bitwie poleg? król Wandalów nadwi?la?skich i nast?pca tronu, których mauzolea zachowa?y si?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Mar 16, 2009 10:36 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W?adys?aw Parma, GRÓB JEZUSA, Fakty i Mity, 13-19 III 2009, s. 20

WP pisze: Przypomnijmy ponadto, ?e wg Józefa Flawiusza, Jakub, brat Jezusa (tak nazwa? go ?ydowski historyk) zosta? ukamienowany w 62 r. (J. Flawiusz, „Dawne dzieje Izraela”, 20.9.1). Potwierdzenie przez badaczy staro?ytno?ci ossuarium Jakuba (??cznie z jego inskrypcj?) oraz wzmianka J. Flawiusza dowodz? tym samym historyczno?ci Jezusa z Nazaretu, o czym mówi? Ewangelie.
Zgadzam si? z wywodem WP wykluczaj?cym zwi?zek grobowca w Talpiot (w Jerozolimie) z rodzin? Jezusa Chrystusa, a ten argument historyczno?ci Jezusa zgadza si? z mym wywodem HISTIORYCZNO?CI: By?y 2 procesy Jezusa Chrystusa: w politycznym procesie Jana Chrzciciela Jezus i Jakub ZA ODMOW? ZEZNA? zostali skazani na Ubiczowanie i 10 lat Twierdzy, a w dora?nym procesie jerozolimskim Jezus zosta? skazany na UKRZY?OWANIE.
Proces Jana Chrzciciela jak ZAMACH NA PA?STWO RZYMSKIE by? tysi?c razy wa?niejszy politycznie od procesu jerozolimskiego Jezusa, wi?c gdy zacz?to bada? historyczno?? Jezusa to odniesiono dora?ny proces Jezusa do procesu w Cezarei Palesty?skiej i Damaszku, w wyniku którego UPAD? KALIGULA, gdy jerozolimski proces Jezusa mia? miejsce po odbyciu przez niego kary Twierdzy w Tulonie.
W Tulonie Jezus o?eni? si? z ksi??niczk? marsylsk?, z któr? mia? 2 synów, wi?c do Tulonu przyjecha?a Maria Magdalena, z któr? Jezus mia? córk? Mari? Salome. Komendant twierdzy po stwierdzeniu, ?e Jezus i Magdalena maj? ?lub wyznaniowy deportowa? j? do Palestyny, gdzie Maria Salome wysz?a za Nerona jako Sabina Poppea. Wobec tego ?wi?tynia Salomona (NIE Jerozolimska) WYMOG?A Ukrzy?owanie Jezusa, ?eby nie móg? obj?? urz?du Króla Judei jako te?? cesarza. Maria Magdalena jako Te?ciowa Cesarza poprosi?a zi?cia o wyjazd z Wnukiem do Galii, ?eby móg? pozna? rodowe w?o?ci, co ocali?o j? z zawieruchy nakr?conego przez matk? Nerona Agrypin? Spisku Pizona. Od tego? WNUKA pochodzi?a dynastia Merowingów.
Pytano Prof. Manteuffla o autentyczno?? Protoko?u Prokuratury Wojskowej w Aleksandrii z oskar?enia o Przekupienie Stra?y Zbrojnej jako podstawy herezji aria?skiej, na co odpowiedzia?, ?e to falsyfikat dodaj?c, ?e ?adnego dokumentu odno?nie Jezusa Chrystusa nie ma. Nie zgadzam si? z tym, gdy? za taki dokument uwa?am Memorandum Afraniusza, szefa rzymskiego wywiadu wojskowego w Palestynie. Pisze on, ?e wywiad wojskowy wspó?pracowa? w wywiadem senackim w sprawie OCHRONY Jezusa przed ?wi?tyni? Salomona – co poniek?d zgadza si? z Bibli? Szatana, ?e Rzymianie POZWOLILI ?wi?tyni na Ukrzy?owanie Jezusa by PRZEKL?? na Krzy?u boga ?ydowskiego Jahw?-Jechnatona.
Angielskie wersje Memorandum Afraniusza ró?ni? si? do rosyjskich, gdy? hierarchowie muzu?ma?scy w Kaszmirze pozwalali Anglikom tylko czyta? to Memorandum, a jest to ksi??ka, gdy B?awatskiej pozwolili PRZEPISA?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Mar 31, 2009 11:31 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Krzysztof K?ciek, ?WI?TYNIA DLA ARTEMIDY – W?adze tureckie zamierzaj? odbudowa? w Efezie jeden z siedmiu cudów ?wiata, Przegl?d, 5 IV 2009, s. 58-59

Artemizjon zbudowa? król Lidii Krezus a spali? go szewc Herostrates, ?EBY WEJ?? DO HISTORII. Artemizjon odbudowa?a królowa Sarmatów Diana po pobiciu Aleksandra Macedo?skiego w Kielcach, który chcia? odzyska? wywieziony przez Dian? z Ko?-Kry?gan-Ka?a ko?o Chiwy skarbiec perski, który ta wywioz?a flotyll? do Warszawy. Po tej bitwie Diana og?osi?a protektorat nad Azj? Mniejsz?, co spowodowa?o defraudacj? skarbca babilo?skiego, który wywieziono na Rodos.
Artemizjon, który by? jednym z 7 CUDÓW ?WIATA, zamierzaj? odbudowa? Austriacy – mo?e dlatego, ?e pomnik Bitwy Wiede?skiej postawili w Lubi??u, gdy? nie wiedzieli, czy postawi? go na niefortunnych dla nich Polach Wiede?skich, czy w miejscu zwyci?skiej szar?y polskiej.
Protegowany przez Dian? Rodos sta? si? pot?g? morsk?, wchodz?c w sojusz a Ptolemeuszami i Bizancjum, co warunkowa?o mocarstwowo?? Egiptu, uzale?nionego od polskiego drewna szkutniczego. W r. 306 król macedo?ski Demetrios pobi? jednak flot? Ptolemeuszy pod Salamin? cypryjsk?, co umo?liwi?o mu obl??enie Rodos, które trwa?o rok i zako?czy?o si? pokojem, na mocy którego Rodos sta?o si? sojusznikiem Macedonii, czego pomnikiem by? Kolos Rodyjski jako portret Aleksandra Wielkiego.
Embargo na polskie drewno dla Egiptu spowodowa?o wypraw? Grakcha I do Azji Mniejszej, który rozgromi? Macedoni? i monarchi? Seleucydów, którzy utracili Indie i Iran, w podzi?ce za co na Faros stan??a statua Grakcha jako Pana Lasów w ELEKTRYCZNEJ aureoli. Grakch przywióz? z Egiptu zi?cia jako narzeczonego nieletniej Semiramidy, nast?pczyni tronu.
Diana nie odbudowa?a Artemizjonu tj. SARMACINA ca?kiem bezinteresownie, bo murator musia? wznie?? taki Sarmacin na Kadzielni tj. cytadeli Kaganowa-Kielc, jako POMNIK BITWY KIELECKIEJ, gdzie ta samochwalczyni kaza?a si? pochowa? z m??em. Kadzielnia zosta?a zniszczona przez urz?dzenie tam przez biskupa Zadzika kamienio?omu i wapiennika – prawdopodobnie z?o?liwie. Polacy pomawiali bowiem Francuzów o zamiar zbudowania z TURKAMI pa?stwa ?ydowskiego na Ukrainie, a w r. 1612 by?y jezuita wyda? w Krakowie broszur? POUFNE RADY JEZUITÓW, o technice zdobywania przez jezuitów w?adzy nad ?wiatem – tote? przykazanie szefa X departamentu PREWENCJI MBP Anatola Fejgina: POZBAWI? POLAKÓW DUMY, ROZSTRZELA? PATRIOTYZM by?o logiczne.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Kwi 06, 2009 6:42 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Oprac. Ewa Jab?o?ska, ZOBACZ, JAK UMIERA? PAN – Jerozolima: Stacje Drogi Krzy?owej, Super Express, 06 IV 09, s. II-IV

Mianowa?em Benedykta XVI arendarzem Wielkiej Jerozolimy, ale musia?em go zdegradowa? na faktora z powodu wybryków ró?nych biblistów, zw?aszcza polskich. Kiedy? widzia?em NIEMIECK? rekonstrukcj? Procesu i Golgoty Jezusa Chrystusa wg MOICH wskaza?, i teraz ?a?uj?, ?e nie zrobi?em sobie kolorowych odbitek, bo bym teraz za?atwi? nimi FEAKLIOMACHI? z SE.
JEROZOLIMSKI Proces Jezusa by? na wielkim podium PA?ACU Salomona-Heroda, który nazywa si? Wzgórzem ?wi?tynnym, gdzie by? te? wi?ziony w wi?zieniu z 4 basztami. Jezus niós? krzy? przez Wiadukt i Gór? Oliwn? do ulicy Solnej, która sz?a do bramy Wschodniej, gdy? Golgoty by?y przy g?ównych bramach na ZEWN?TRZ od Rzymu.
Droga Krzy?owa jest najwi?kszym katastrem, którego szuka si? od ponad 10 wieków, wi?c teraz wypada mi pozbawi? Benedykta XVI urz?du faktora Wielkiej Jerozolimy z powodu wybryków jakich? mato?ów z Lublina i Wroc?awia. Poparzy? si? na tym ju? Kanclerz Kohl, który MUSIA? zabra? Pa?ac Salomona-Heroda ?ydom i da? Palesty?czykom, bo Arafat powiedzia?, ?e ZE ?WI?TYNI SALOMONA NIE POZOSTA? ANI JEDEN KAMIE?, co by?o akcesem do MEJ interpretacji tej ?wi?tyni, jako cytadeli MORIA na górze Syjon. ?wi?tynia zosta?a rozebrana przez Omajadów po zainkasowaniu kontrybucji chi?skiej by tam zbudowa? Pa?ac Kalifów, ale Abu Muslim miast po zdobyciu Kurska i Kijowa i?? na P?ock wyp?dzi? Omajadów, których zast?pili Abbasydzi.
W Taniej Ksi??ce le?y ??OTO KRZY?OWCÓW z Menor? i tarcz? Templariuszy na ok?adce (David Gibbins, C DG 2006, ALBATROS W-wa 2007). Ksi??ka jest reklamowana jako historia NAJWI?KSZEGO ZAGINIONEGO SKARBU CYWILIZACJI, co jest bzdur? a mapa podró?y tego skarbu z Jerozolimy do USA jest KASKADERK?: Rzym – Bizancjum – Anglia – Grenlandia – Labrador – Jukatan. GD uwa?a, ?e Skarb ?wi?tyni by? REGALIEM, który uszanowali Rzymianie, tote? zosta? W CA?O?CI przewieziony do Rzymu a potem do Bizancjum, gdzie by?o 2/3 BOGACTW ?WIATA wi?c przy ?upieniu Konstantynopola dosta? si? w r?ce Skandynawów, który, za rad? ?ydów, wywie?li go do Anglii a potem do Ameryki – wobec czego nale?y rozumie?, ?e z Jukatanu zosta? przewieziony do El Paso, sk?d poszed? na SFINANSOWANIE USA.
?aden Murzyn takich akrobacji nie wywija?, zw?aszcza ?e Józef Stalin powo?a? komisj? do badania Skarbu Templariuszy, który wg niemieckiej tradycji by? w POLSCE. Wg mnie by?o to Z?oto Prawdziców w Rydze, które w 1169 r. zosta?o zagarni?te przez templariuszy z Bornholmu, którzy zamordowali witezia Bajana – sk?d bajo?skie sumy. Templariusze finansowali za to Wojn? Stuletni?, chc?c wykupi? Francj? przy pomocy lenna pieni??nego, co by im si? uda?o, gdyby Polacy nie zdobyli pod Be?zem artylerii turkiesta?skiej, gdy w skarbcu ryskim pozosta?o jeszcze 6 tysi?cy ton z?ota. Z?oto to zosta?o ewakuowane przed Polakami do Szkocji, sk?d posz?o – znowu wg Niemców – na finansowanie Waszyngtona, czyli ?e mamy tu antytez? Nowy Meksyk – Szkocja. Ja mog? tylko zakrzykn?? NIEMCY OGNIA!!!
W tej antytezie mam te? do powiedzenia, ?e znaleziony z SATELITY skarbiec El Paso, z którego naukowcom udost?pniono tylko kufry okr?towe, by? MAURETA?SKI wi?c DG wyl?dowa? w Tangerze: GIBONY, Hylobatinae, podrodzina ma?p w?skonosych; kilka gat. ?redniej wielko?ci...
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 42, 43, 44  Następny
Strona 2 z 44

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group