Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Antyk
Idź do strony 1, 2, 3 ... 42, 43, 44  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Gru 22, 2007 8:45 pm    Temat postu: Antyk Odpowiedz z cytatem

Russel Shorto, Ewangelia PRAWDA – Nowy obraz Jezusa wy?aniaj?cy si? z nauki i historii, oraz dlaczego jest on wa?ny, Bydgoszcz LIMBUS 2000; cena det. 22 z?, przecena 7 z? 00

RS jest m?odym filozofem nowojorskim, aktywist? Seminarium Jezusowego, dzia?aj?cym w ramach Historycznego Ruchu Jezusowego. Pomimo ?e ksi??ka ma nadruk TO JEDNA Z NAJM?DRZEJSZYCH KSI??EK O JEZUSIE to ja tego powtórzy? nie mog?, gdy? tak Seminarium Jezusowe, poszukuj?ce dedektywistycznie Jezusa HISTORYCZNEGO, jak i ca?y Historyczny Ruch Jezusowy, s? nie tyle kontynuacj? niemieckich usi?owa? naukowo-filozoficznych, które zosta?y podj?te 200 lat temu, ale reakcj? na powo?anie przeze mnie Jezusa Historycznego, przez wykazanie, ?e by?o DWA procesy Jezusa: I w ramach procesu Jana Chrzciciela, a II po odbyciu przez Jezusa kary twierdzy w Tulonie.
Ksi??ka ma na ok?adce twarz Jezusa Chrystusa z Ca?unu Tury?skiego, który – jak wykaza?y to badania – przedstawia m??czyzn? PI??DZIESI?CIOLETNIEGO. To zgada si? z moj? chronologi? Jezusa Historycznego: Jezus urodzi? si? podczas spisu PODATKOWEGO 25 XII 06 roku; podczas procesu w Cezarei Palesty?skiej, kiedy Poncjusz Pi?at by? prokuratorem Judei, zosta? skazany na ubiczowanie i 10 lat twierdzy; a dora?ny proces jerozolimski odby? si? kilka miesi?cy po powrocie Jezusa do Palestyny – co daje 44 lata i rok 50. W II procesie Pi?at by? S?DOWYM kuratorem Jezusa, który zosta? ubezw?asnowolniony za u?ywanie tytu?y Syna Bo?ego, a poniewa? Jezus – jako spadkobierca Jana Chrzciela – by? najbogatszym obywatelem Imperium wi?c by?a to dla Pi?ata synekura.
Jezus Chrystus by? te?ciem cesarza Nerona, który stara? si? zast?pi? krwawe jatki na arenach – których nie znosi? – teatrem greckim. Z tej racji dynastia Merowingów wywodzi?a si? OD JEZUSA po k?dzieli. Neron, który by? jednym z lepszych cesarzy Rzymu, pad? ofiar? spisku Pizona, który polega? na wykupowaniu posesji pogorzelców na depozyty w bankach ?ydowskich. Najwa?niejszym jednak dokumentem do Jezusa Historycznego jest Memorandum Afraniusza, rezydenta wywiadu wojskowego w Jerozolimie. Afraniusz pisze, ?e wywiad senacki, który chcia? spacyfikowa? ANTYRERORYSTYCZNIE Palestyn? przez nadanie Jezusowi tytu?u Króla ?ydowskiego, zwróci? si? do wywiadu wojskowego z pro?b? o ochron? Jezusa przed ?wi?tyni? Jerozolimsk?, co doprowadzi?o do walki, w której Afraniusz musia? nawet broni? Jezusa przy aresztowaniu swym d?ugim wandalskim mieczem.
Po raz I Memorandum Afraniusza wykorzysta? Bu?hakow w Mistrzu i Ma?gorzacie, ale uwierzytelni?em to dopiero ja wykazuj?c, ?e memorandum pochodzi wcale nie ze ?ledztwa Prokuratury Wojskowej w Aleksandrii w/s Jezusa Chrystusa, ale z biblioteki Jezusa Chrystusa w Siringarze, stolicy Kaszmiru. Przywioz?a je B?awatska, gdy? by?o po ?acinie, gdy z dzie?ami Jezusa, który pisa? po aramejsku, czyli asyryjsku i protoarabsku, mia?a trudno?ci. Jezus studiowa? w Siringarze w akademii dla przeznaczonych do w?adzy ksi???t krwi ponad 10 lat, co wymaga?o rekomendacji Jana Chrzciciela.
?wiatynia Jerozolimska, która z obecnym Wzgórem ?wi?tynnym czyli PA?ACEM Salomona i Heroda nie mia?a nic wspólnego, nie zosta?a zniszczona w I wojnie ?ydowskiej tylko ZAREKWIROWANA przez Rzymian. ?wiatynie zwróci? ?ydom Trajan, na mocy uk?adu ko?cz?cego II wojn? ?ydowsk?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Gru 26, 2007 11:46 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ZABÓJSTWO W RZYMIE, TV Discovery Cuvilisation, 26 XII 2007

Juliusz Cezar by? najbardziej zad?u?onym m??em stanu w historii. Jego d?ugi pochodzi?y z wykupienia Lyonu od Helwetów, a zosta? zamordowany, gdy przygotowa? ustaw? o OGRANICZENIU LICHWY. Lichwa rzymska by?a ostrzejsza od greckiej, a najostrzejsza by?a lichwa ?ydowska – co jest bardzo wa?ne, gdy? lichwa by?a PODSTAW? CYWILIZACJI ANTYCZNEJ.
Podczas podboju Galii Cezar zawar? umow? z Pompejuszem jako namiestnikiem Hiszpanii, któremu odst?pi? skarbiec galijski w Angers, licz?c na zagarni?cie skarbca w Caernarvon w Walii, ale o ile Pompejusz po rozgromieniu floty galijskiej u uj?cia Loary zdoby? cytadel? w Angers to skarbiec w Caernarvon zosta? ewakuowany do Belfastu.
Cezar dokona? zbrojnej penetracji Brytanii – bo arystokracj? Brytanii kupi? dopiero Neron - dzi?ki sojuszowi z Leszkiem Chytrym, którego ja identyfikuj? z Ariowistem w Galii, asekuruj?cym Lyon z ramienia Krakowa. Wesele syna Leszka, Lubrana z siostr? Cezara Juli? by?o w Lubi??u; biesiadnicy przenie?li si? do Wroc?awia a Leszek z Cezarem udali si? na Woli? dla za?o?enia stoczni do inwazji Anglii.
We Wroc?awiu m??owie poró?nili si?; Leszek nazwa? Cezara N?DZARZEM WSZECHCZASÓW i kaza? Rzymianom wraca? przez K?odzko, które Cezar nazwa? LODEM. Potem Leszek dowodzi? wszystkimi si?ami partyjskimi w taborowej fazie bitwy pod Karhae na stepie mezopotamskim i przyj?? kapitulacj? Krasusa. Krasus my?l?c, ?e kapituluj?c przed ?wiekrem swego wspólnika Cezara ocali legiony, ale pomyli? si?, gdy? Leszek – widz?c ?e Rzymianie s? obwieszeni z?otem – wyda? ich Sarmatkom. Te zapyta?y Rzymian, CZYJE jest z?oto które maj? na sobie, a gdy ci odpowiedzieli, ?e ICH to te ud?awi?y si? i kaza?y to z?oto stopi? i wla? w?a?cicielom do garde?, gdy? uzna?y to za zamach na BABSKI MONOPOL Z?OTA.
Brutus jako lichwarz by? zagro?ony ANTYLICHWIARSKIM Prawem Cezara - ale jeszcze wa?niejszym motywem mog?a by? sukcesja Oktawiana, którego si? bano, gdy? Cezar by? ?o?nierzem a Oktawian KAP?ANEM. Zamordowanie Pompejusza w Egipcie by?o nied?wiedzi? przys?ug?, gdy? Pompejusz II wykupi? weksle Cezara i kaza? go zamordowa?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Sty 09, 2008 7:02 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Joanna Burakowska, ZAGINIONA BIBLIOTEKA – Podobna zawiera?a ca?? wiedz? staro?ytno?ci. Zawieszona mi?dzy historyczn? faktografi? a fantastycznymi domniemaniami, balansuj?ca na granicy rzeczywisto?ci i mitu, do dzi? spowita mg?? tajemnicy. Biblioteka Aleksandryjska, Nieznany ?wiat, I/2008, s. 42-45

Jest to bardzo dobry artyku?, oparty na ksi??ce Jacquesa Bergiera PRZEKL?TE KSI?GI, w której jest mowa o „zakonie niszczycieli archiwów i starych bibliotek”, aby nie zagrozi?y W?ADZTWU HISTORIOGRAFICZNEMU, co Norman Davies nazwa? „brutaln? walk? o ?wiadomo??”. JB po raz I od wielu lat powtarza to, czego uczono mnie na UWr, ?e Bibliotek? Aleksandryjsk? spali? arabski zdobywca Egiptu, Amr Ibn-el-asa na rozkaz kalifa damasce?skiego Omara I.
?a?uj?, ?e nie zrobi?em odbitki niemieckiej rekonstrukcji zespo?u pa?aców Ptolemeuszy w Aleksandrii – najwspanialszego na ?wiecie. Ja t? rekonstrukcj? uzupe?ni?em, ?e je?li w punkcie ZEROWYM by?a wystawiona przez Cezara statua Pompejusza to Kleopatra chcia?a tam postawi? Obelisk Asua?ski, ale po Akcjum maszyny zosta?y sprzedane na licytacji do Baalbeku. Statua Pompejusza sta?a w ?rodku pó?kola olbrzymiej kolumnady aleksandryjskiej, na której sta? pó?nocny fronton pa?acowy, a pa?ac NAWODNY, który znale?li Francuzi na moje wezwanie zbadania gruzu po latarni Faros, by? POCZEKALNI?. Latarnia Faros nie mia?a 120 m wysoko?ci, ale jako du?y stadion musia?a mie? 210 m. Francuzi znale?li te? podmorskie ?MIETNISKO POROZBIÓRKOWE.
Poniewa? Niemcy NIE WIEDZIELI, co sta?o si? z tym zespo?em pa?acowym wi?c wyt?umaczy?em, ?e zosta? przeniesiony do Konstantynopola, gdy? Konstantyn chcia? odebra? Aleksandrii majestat ?wiatowy w zwi?zku ze schizm? aria?sk?, której podstaw? by? znaleziony w Archiwum Cesarskim protokó? ?ledztwa prokuratury wojskowej w Aleksandrii w/s Jezusa Chrystusa z oskar?enia o Przekupienie Stra?y Zbrojnej. Z tej racji s?dz?, ?e „cenny ksi?gozbiór indyjski” zosta? przywieziony przez Jezusa Chrystusa z jego wieloletnich studiów w Indiach.
Je?li biblioteka aleksandryjska zawiera?a MILION tytu?ów to by?a to Biblioteka Ptolemeuszy, której CENZURALNYM LAMUSEM by?a Biblioteka Aleksandryjska. Biblioteka Ptolemeuszy jako Archiwum Cesarskie NIE ZOSTA?A SPALONA tylko przeniesiona do Konstantynopola i umieszczona w pa?acu PODZIEMNYM z o?wietleniem ELEKTRYCZNYM. Na szczycie latarni Faros by?a statua Pana Lasów w ELEKTRYCZNEJ AUREOLI, którym by? nasz Grakch I, gdy? wyst?pi? jako PROTEKTOR PTOLEMEUSZY przed Seleucydami.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 10:50 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Archimedes – Ofiara Rzymian, mentor Rzymu, Rzeczpospolita, Nr 2: Wielkie odkrycia ludzko?ci, 28 II 2008

Gdy wróci?em z Niemiec w r. 1990 to bydlaki naukowe ta?czy?y – po raz DRUGI – b?aze?ski film „naukowy” ?ladami Odyseusza, w którym w?drówki Odysa ogranicza?y si? do zachodniego Basenu Morza ?ródziemnego. W tym zeszycie s? te? tego rodzaju wnioski ju? po raz III, a równie? bzdury w rodzaju, ?e uko?czona w r. 279 pne latarnia Faros mia?a 100-120 m wysoko?ci. Jest to cofni?cie si? przede mn? tylko o 10 metrów, gdy wykazywa?em, ?e mia?a wysoko?? stadionu czyli 210 m. Je?li wys?annik Oktawiana, który mieszka? w NAWODNYM pa?acu rezydencjonalnym – a wi?c najmarniejszym - szed? do wi?zienia Kleopatry GODZIN?, to wie?a mog?a by? nawet wy?sza.
W artykule nie ma mapy Syrakuz, które do budowy Aleksandrii by?a najwi?kszym i najwspanialszym miastem na ?wiecie – jedynym z milionem mieszka?ców. Wg mnie II wojna punicka zosta?a zafundowana przez Syrakuzy, które chcia?y lawirowa? mi?dzy imperializmami. Po zniszczeniu przez Syrakuzy floty rzymskiej Rzymianie musieli zatopi? flot? zbo?ow? dla ufortyfikowania Zatoki Neapolita?skiej, i zda? si? s?owia?sk? ?eglug? MIECZOW?, która przy sztormowej pogodzie przechodzi?a ze zbo?em scytyjskim BLOKAD? KARTAGI?SK?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Mar 11, 2008 9:15 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

TECHNIKA ABNEGACJI ZAWIOD?A

Wa?kuje si? afer? pedofilsk? w Szczecinie, która jest dla mnie ciekawa z racji stosowania gry SI?OWEJ, pod has?em NIE SZKODZI?, NIE KOMPROMITOWA? - co doprowadzi?o do EKSPLOZJI. Jest to technika abnegacji, która zasadza sie na prze?wiadczeniu, ?e Polski Ko?ció? jest tak silny, i tak uwarunkowany politycznie, ?e PIESKI MOG? SZCZEKA?, BO KARAWANA IDZIE DALEJ. Kardyna? Glemp powinien jednak wiedzie?, ?e karawana – nawet ze z?otem afryka?skim – jeszcze zwyci?stwem nie jest.
Wielokrotne atakowanie przez ?ydowskie ogierki ?wi?tyni Salomona w Jerozolimie – zawsze z powodzeniem – by?o ma?ym piwem wobec Z?ota Afryki. ?ydzi mieli tu anglosaskiego protektora Izraela Indiany Jonesa, który by? dobry na Arabów, ale nie na mnie. Jego TA?CE doprowadzi?y do tego, ?e Kanclerz Kohl zabra? Pa?ac Salomona ?ydom i da? Palesty?czykom. ?ydzi identyfikowali bowiem ?wi?tyni? Salomona ze Wzgórzem ?wi?tynnym, które by?o PA?ACEM SALOMONA, przebudowanym przez Heroda Wielkiego na HERODION, gdzie odby? si? jerozolimski proces Jezusa, gdy ?wi?tynia Salomona by?a w innym miejscu Wielkiej Jerozolimy, która mia?a kilkaset tysi?cy mieszka?ców.
Poniewa? moja interpretacja Pa?acu Salomona, jako Herodionu, identyfikowa?a topograficznie Drog? Krzy?ow?, która jest NAJWI?KSZYM KATASTREM, wobec czego by?em wyp?acalny równie? z tego powodu, i mog?em ??da? usuni?cia Indiany Jonesa jako G?UPKA, który – prawdopodobnie jako mój adwersarz – zosta? og?oszony BANKRUTEM i b?aznem. Z tej racji glempi?ci miast gra? ze mn? si?owo powinni wykupi? cichcem MOJ? ?wi?tyni? Salomona i kataster Drogi Krzy?owej.
Opowiadano, jak Walu? przyszed? do genera?a KGB Biko, który odprawi? eskort?. Podczas rozmowy pok?ócili si? jednak i Biko wy?mia? Walusia – ?e JU? NIE JEST POTRZEBNY – wobec czego Walu? wyj?? pistolet i zastrzeli? Genera?a KGB.
Mnie taka sytuacja zdarzy?a si? za Solidarno?ci I, gdy we wroc?awskim Muzeum Archeologicznym urz?dzono wystaw? Skarb Wi?lan – wyra?nie dla zalegalizowania go wed?ug Krakowskiej Szko?y Archeologicznej Oskara Schindlera, do czego ja dopu?ci? NIE MOG?EM. Komuni?ci zachowywali si? pow?ci?gliwie – bo znali mnie – ale kleryka?owie nie kryli satysfakcji z ROZDEPTANIA MNIE przez Amerykanów. Gdy za?atwiono spraw?, ?e PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ to zacz??em krzycze?: DAJ? Z?OTO AFRYKI ZA ZABICIE ?YWCA KRAKOWSKIEGO OD ZAWODOWEGO KOPULANTA – gdy? na Z?oto Afryki milion Indiana Jonesów nie wystarczy.
Kanclerz Kohl zabra? Pa?ac Salomona ?ydom i da? Palesty?czykom, ale gdy wróci?em do Polski to zosta?em zel?ony, ?e kaza?em Sipi?skiej zamordowa? Jana Paw?a II. Poniewa? Jan Pawe? II by? protektorem Skarbu Stalina, za spraw? Boles?awa Piaseckiego, wi?c instytucj? zainteresowan? zamordowaniem go mog?a by? mafia w?oska dla przej?cia tego skarbu, co grali AMERYKANIE rekwiruj?c Skarb Wi?lan kapturowo i mafijnie. Ja jestem na swoim, bo kaza?em Murzynom anektowa? ?ydowsk? hipotek? Rzymu, jako pochodn? Z?ota Afryki, co doprowadzi?o do rehabilitacji cesarza Nerona.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Mar 21, 2008 4:31 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wioletta Gnacikowska, KTÓR?DY SZED? CHRYSTUS, Gazeta Wyborcza, 21 03 2008, s. 2

Polityk Jerzy Kropiwnicki z ?odzi chcia? mi widocznie zrobi? konkurencj?, bo napisa? ksi??k? W?DRÓWKI PO ZIEMI ?WI?TEJ, w której rozwa?a spraw? Drogi Krzy?owej. Twierdzi, ?e Drog? Krzy?ow? wyznaczyli franciszkanie na podstawie relacji cesarzowej Heleny, która zbiera?a relacje miejscowych chrze?cijan w I po?owie IV wieku. Droga Krzy?owa ?wi?tej Heleny zaczyna si? i KO?CZY przy zamku Antonia, który by? zbudowanym przez Heroda Wielkiego WI?ZIENIEM w pó?nocnej cz??ci PA?ACU Salomona, który Herod przebudowa? na Herodianum.
Widzia?em niemieck? rekonstrukcj? jerozolimskiego procesu Jezusa na wielkim podium Herodianum, z czym si? zgadzam. W takim razie Jezus by? wi?ziony w Antonii czyli WI?ZIENIU w pó?nocnej cz??ci Wzgórza ?wi?tynnego – ale na tym moja identyfikacja Drogi Krzy?owej z FRANCISZKA?SK? si? ko?czy. Franciszka?ska Droga Krzy?owa idzie bowiem WOKÓ? Wzgórza ?wi?tynnego, co jest WBREW PRAWU RZYMSKIEMU. W Prawie rzymskim Golgota, tj. miejsce egzekucji przez KRZY?OWANIE, by?o POZA murami miejskimi na zewn?trz od Rzymu, co suponuje Drog? przez Wiadukt i Gór? Oliwn? do rozwidlenie Drogi Solnej przy bramie Wschodniej. Droga Krzy?owa nie wynosi?a wi?c kilkaset metrów, ale dobrych KILKA KILOMETÓW.
?ydzi zostali wyp?dzeni z Jerozolimy przez Rzymian, wobec czego pierwszymi, którzy zacz?li administrowa? miejscami kultu Jezusa Chrystusa byli Grecy, a potem Ormianie, Koptowie i Etiopczycy. G?ówna walka sz?a o Wzgórze ?wi?tynne, gdzie by?o Wi?zienie i Proces Jezusa. Wzgórzem zaw?adn?li Grecy, którzy urz?dzali misteria pasyjne WOKÓ? WZGÓRZA – odpychaj?c Ormian, Koptów i Etiopczyków, którzy znale?li przytu?ek w ko?ciele Grobu Pa?skiego. To trwa?o do XIX wieku, gdy do miejsc ?wi?tych zacz?li ro?ci? Rosjanie i Niemcy.
Sprawa EKSPLODOWA?A, gdy wykaza?em, ?e Wzgórze ?wi?tynne TO NIE ?WI?TYNIA SALOMONA, ale Herodion. Dla chrze?cijan Herodion jest jednak wa?niejszy od ?wi?tyni Salomona, jako miejsce wi?zienia, procesu i pocz?tku Drogi Krzy?owej, wobec czego glempi?ci miast ta?cowa? przede mn? powinni wykupi? katastrat, NAJWI?KSZY NA ?WIECIE. Ja pos?ugiwa?em si? rekonstrukcj? Pa?acu Salomona Konrada Schicka ze Stuttgartu wi?c ?ydzi pluli na moj? g?upot? – ale ja stwierdzi?em, ?e Salomon DOBUDOWA? cystern?, na której stan?? kilkupi?trowy harem Salomona zwany STAJNI?, a wiadukt prowadzi? na Gór? Oliwn?, gdzie by?y Ogrody Salomona. Cysterna by?a te? SKARBCEM, gdy? Salomon sprzeda? metalurgi? filisty?sk? za ca?y skarbiec asyryjski.
Przestraszony Kanclerz Kohl zabra? Pa?ac Salomona ?ydom i da? Palesty?czykom, ale tym sprawy mych praw autorskich nie za?atwi?. Dla ratowania sprawy wys?ano tam Kropiwnickiego z wod? ?wi?con?. Gdy Prezydent Sadat wyp?dzi? mnie z Egiptu to wycofa?em mój kapita? egiptologiczny do Izraela, gdzie mia?em ?wi?tyni? Salomona, o której ?ydzi NIE WIEDZIELI, a reprezentowanie mnie w Egipcie zleci?em Francuzom. Potem chcia?em sprzeda? ?wi?tyni? Salomona Niemcom, Grekom, Ormianom i ?wiadkom Jehowy, ale ci zel?yli mnie paskudnie, wi?c mo?e Kropiwnicki chcia? mnie UMY? wod? ?wi?con??
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Mar 22, 2008 1:09 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

?WI?TYNIA JEROZOLIMSKA; TV National Geographic; 21 III 2008

W Wielki Pi?tek ogl?da?em izraelsko-ameryka?ski film o ?wi?tyni Jerozolimskiej, gdzie by?a mowa o Wzgórzu ?wi?tynnym czyli PA?ACU Salomona. Izraelczycy i ich ameryka?scy poplecznicy z legionu Indina Jonesa pograli GORZEJ ni? Prezydent Sadat, który wyp?dzaj?c mnie z Egiptu mia? pewno??, ?e ja wynios? si? do Kadafiego, ale ja ewakuowa?em mój kapita? egiptologiczny do Izraela, gdzie mia?em ?wi?tyni? Salomona o której ?ydzi NIE WIEDZIELI – za co Sadat zap?aci? g?ow?. Reprezentowanie mnie w Egipcie zleci?em za? Francuzom, którzy wywi?zali si? z tego dobrze.
?wi?tynia Jerozolimska NIE BY?A NISZCZONA przez Asyryjczyków, Babilo?czyków czy Rzymian, gdy? ka?dy zdobywca stawia? tam garnizon. Arafat, gro??c Izraelowi MOJA INTERPRETACJ? Wielkiej Jerozolimy og?osi?, ?e ZE ?WI?TYNI SALOMONA NIE POZOSTA? ANI JEDEN KAMIE? – gdy? wg mnie zosta?a rozebrana przez Omajadów, którzy chcieli zbudowa? na górze Syjon, czyli Morii, now? stolic?. Nie zd??yli jednak, gdy? Chi?czycy i Abbasydzi rozgromili Polaków pod Kijowem, wobec czego Abu Muslim ZDOBY? DAMASZEK.
Moria starotestamentowa pochodzi z redakcji Biblii przez Jezusa w twierdzy w Tulonie w l. 39-49. Poza tym Wzgórze ?wi?tynne nazywane jest w filmie MORI?, co jest bezczelno?ci?, gdy? by? to zawsze SALEM a Moria jest chrze?cija?sk? nazwa góry Syjon, gdzie by?a ?wi?tynia Jerozolimska.
W internetowej Wandaluzji pisz?, ?e Skaln? Katedr? zbudowa?a cesarzowa Helena – z czego Niemcy si? WYCOFALI, ?eby si? nie nara?a? Arabom – ale by?by to FENOMEN architektury arabskiej, maj?cy si? nijak do tradycji Mahometa, z racji czego rotunda ta zosta?a tak pi?knie wystrojona.
W Wandaluzji pisz?, ?e rekonstrukcja ?wi?tyni Salomona Schicka przedstawia HYKSOSKI Salem. Wnosz? to z analogi do cytadeli w Chaves de Huantar w Peru, gdy? po podpisaniu konwencji wezyra Józefa z Pelopsem na dostawy do Egiptu stali ?L?SKIEJ ?ydzi musieli op?ywa? z ni? ?wiat drenuj?c z?oto, a przew?oka mi?dzy Pacyfikiem a Amazonk? by?a w Chaves de Huantar. ?ydzi budowali nowe okr?ty na Marananie, które sk?adali podczas sp?awu. Oceaniczna ?egluga DRYFOWA znana by?a od 40 tysi?cy lat. System tan za?o?y? faraon Dzeser, a Biblia mormonów pisze o odkryciu Ameryki OD ZACHODU.
Nie mniej wa?na jest FUNKCJONALNA identyfikacja Salemu. Stajnie Salomona nie by?y w ?wi?tyni tylko w Pa?acu, a poza tym jest to eufemizm haremu Salomona. Niemcy dorzucili ma interpretacj? rekonstrukcji Schicka, gdy? NIE MO?NA TAM BY?O ZAKWATEROWA? TYSI?CA BAB, a haremów tureckich jeszcze nie wynaleziono, ale musieli ust?pi?, gdy stwierdzi?em, ?e Salomon DOBUDOWA? CYSTERN?-skarbiec, na której postawiono cedrowy wie?owiec zwany Stajni?. Klacze chodzi?y przez wiadukt na Gór? Oliwn?, gdzie by? Ogród Salomona.
Rzymski opis zdobycia ?wi?tyni Jerozolimskiej nie odnosi si? do Pa?acu Salomona tylko CYTADELI od Karmelu. Poza tym Pa?ac Salomona jako HERODION jest najwi?kszym katastrem – co potwierdzi?a NIEMIECKA rekonstrukcja Procesu Jezusa – wobec czego ?ydów mo?na stamt?d wyprowadzi? NIE TYLKO za uszy, jak to zrobi? Kanclerz Kohl.
?ydowskie wybryki ze ?wi?tyni? Jerozolimsk? s? takie, jak identyfikowanie refugium krakowskiego z Wawelem, który by? PA?ACEM. Refugium i ?wi?tynia ?wista by?y na Bielanach. Zbudowa? je Erychtonos, wnuk Kroka z Pragi a syn Ateny i Hefajstosa, a Austriacy zbudowali tam cytadel?, któr? podczas I wojny ?wiatowej rozebrali do fundamentów. Amerykanie zarekwirowali Skarb Wi?lan Ch?sy-Hanysa-Hanzy-Hansa-Amfiktiona, ?eby Erich von Daeniken móg? mnie bi? KOSMITAMI i kosynierami, ale Anglicy zniszczyli go w Dre?nie.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Mar 23, 2008 8:47 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W Wielki Pi?tek TV Nacional Geographic nada?a film ?WI?TYNIA JEROZOLIMSKA. By?o to wbrew mnie, gdy? t?umacz? do wielu lat, ?e identyfikowanie ?wi?tyni Salomona czy Jerozolimskiej ze Wzgórzem ?wi?tynnym jest ABSURDEM. Jerozolimski proces Jezusa nie by? w ?wi?tyni Jerozolimskiej tylko – jak Niemcy powtórzyli ZA MN? – na wielkim podium Herodionu czyli PA?ACU Salomona, który Herod Wielki przebudowa? na Herodion, gdzie by?o wi?zienie zwane Antoni? i odbywa?y si? procesy nadzorowane przez Prokuratur?, gdy? wyroki ?mierci musia?y by? zatwierdzane przez prokuratora rzymskiego. Tym by? w I procesu Jezusa Poncjusz Pi?at, a w II procesie jerozolimskim ten?e Pi?at jako kurator s?dowy Jezusa, który zosta? ubezw?asnowolniony za u?ywanie tytu?u Syna Bo?ego, a sta? go by?o na w?asnego prokuratora, gdy? by? najbogatszym obywatelem Rzymu i te?ciem cesarza Nerona.
Dzi?, w Wielk? Niedziel?, TV NG nada?a film W POSZUKIWANIU ?WI?TYNI SALOMONA – co jest cofni?ciem si? przed mym protestem. W filmie tym podano po raz pierwszy, ?e w r. 1996 znaleziono ?wi?tyni? Jerozolimsk?, ale jest ona kontestowana, cho? jej wystrój ZGADZA SI? z opisem ?wi?tyni Salomona. Odkopane przez archeologów ruiny nie zgadzaj? si? jednak z deklaracj? Jasira Arafata, ?e ZE ?WI?TYNI SALOMONA NIE POZOSTA? ANI JEDEN KAMIE?, co by?o akcesem do mej interpretacji ?wi?tyni Salomona, za co Kanclerz Kohl musia? mu da? Wzgórze ?wi?tynne.
Je?li faktycznie wystrój odkopanej przez archeologów ?wi?tyni ZGADZA SI? z opisem ?wi?tyni Salomona to mo?emy tu mie? do czynienia z DRUG? ?WI?TYNI?. Druga ?wi?tynia powsta?a bowiem z racji, ?e w ?wi?tyni Salomona, która by?a CYTADEL?, Babilo?czyków zast?pili Persowie, którzy poradzili ?ydom, ?eby sobie zbudowali Drug? ?wi?tyni?, któr? ci zbudowali NA PODOBIE?STWO Pierwszej. T? II ?wi?tyni? powinien zniszczy? Herod Wielki po uzyskaniu od Rzymian i restauracji Pierwszej.
Faraon Szaszank zabra? cenne przedmioty z PA?ACU I ?WI?TYNI Salomona, ale zgadzam si? tu z Indiana Jonesem, ?e Skarbu ?wi?tyni nie zabra?. Salomon podzieli? nabyty za metalurgi? filisty?sk? skarbiec asyryjski na 2 cz??ci, które z?o?y? w identycznych CYSTERNACH Pa?acu i ?wi?tyni. Szaszank o tym nie wiedzia?, ale dowiedzieli si? o tym Asyryjczycy.
Jakie to szcz??cie, ?e na Stolicy Piotrowej zasiada Benedykt XVI.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 8:12 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Matthias Schulz, DER GOETTLICHE BOTE – In nur 300 Jahren stieg das Chrystentum von einer Provinzsekte zur Weltreligion auf – trotz schliemmster Verfolgungen. Neue archaeologische Funde zeigen: Die Bewegung breitete sich ueber juedische Viertel aus. Dann kamen vor allem heidnische Frauen dazu. Am Ende gab sich das roemische Keiserreich geschlagen, Der Spiegel, 13/2008, s. 1, 143-153

Na stronie tytu?owej jest Jezus i transparent: ALS JESUS NOCH EIN GURU WAR. Der Spiegel wycofuje si? ze sprawy JEZUSA HISTORYCZNEGO, którego powo?a?em ja wykazaniem, ?e by?o DWA PROCESY Jezusa: Przy okazji RZYMSKIEGO procesu Jana Chrzciciela, w którym Jezus zosta? skazany na ubiczowanie i 10 lat twierdzy, któr? odby? w Tulonie, oraz dora?ny proces jerozolimski. MSch zaczyna spraw? od prze?ladowa? chrze?cijan za Kaliguli, co odnosi si? do ZBROJNEGO wyst?pienia Jana Chrzciciela w obronie ?wi?tyni Salomona przed Kaligul?, który chcia? postawi? w niej swój pos?g, co spowodowa?o upadek szale?ca.
MSCh przytacza GRECK? wersj? rzymskiego rodowodu Jezusa Chrystusa, pomijaj?c jednak spraw? odkrycia w Niemczech grobu tysi?cznika Pantery, co okrzyczano jako odkrycie grobu OJCA JEZUSA CHRYSTUSA. ?ydzi askenazyjscy zaprzeczyli to tym, ?e Pantera wypar? si? ojcostwa, które uzna? Jan Chrzciciel.
PROBLEMATEM artyku?u jest, jak sekta ludowa mog?a zdominowa? miejsk? cywilizacj? Rzymu? MSch t?umaczy to FINANSOWANIEM PRZEZ KONSTANTYNA I – gdy by?o ODWROTNIE, bo to ?ydzi kupili NIEWYP?ACALNE Imperium Romanum za deponowane w bankach ?ydowskich spó?dzielcze kapita?y chrze?cija?skie. Przy pomocy Konstantyna rozgromili te? finansjer? greck?, co znamy jako likwidacj? schizmy aria?skiej i MAJESTATU Aleksandrii.
Chrze?cija?stwo by?o rewolucj? ANTYNIEWOLNICZ? i ruchem feministycznym, który zorganizowa?a Maria Magdalena, ale mia?o te? NAJLEPSZE PRAWO SPÓ?DZIELCZE. Dzi?ki Chrystusowi jako ABSOLUTNIE UCZCIWEMU chrze?cija?stwo zabra?o Rzymowi ludzi uczciwych, bez których pa?stwo istnie? nie mo?e, dzi?ki czemu wygra?o greckie prawo spó?dzielcze. Spó?dzielczo?? t? obs?ugiwa?y banki ?ydowskie jako UCZCIWE, za które kapita?y ?ydzi kupili Imperium. Po edykcie mediola?skim banki ?ydowskie przesta?y jednak p?aci? emerytury i zwraca? depozyty kapita?owe, co wiem od funkcjonariusza wywiadu wojskowego, który nazwa? to NAJWI?KSZ? GRABIE?? KAPITA?OW? W HISTORII.
Artyku? jest propozycj? kontraktu: Der Spiegel uzna MOJ? ?wi?tyni? Salomona za rezygnacj? przeze mnie z Jezusa Historycznego, a zw?aszcza denuncjacji, ?e Maria wystawi?a sw? cnot? na licytacj?, któr? wygra? Zachariasz, przy którym cesarz by? ?ebrakiem. Podczas ?wi?t by? nowy atak na MOJ? ?wi?tynie Salomona w Jerozolimie – ?e archeolodzy izraelscy odkryli w r. 1996 ?wi?tyni? Salomona. Odpowiedzia?em, ?e mog?a to by? ?wi?tynia JEROZOLIMSKA, któr? ?ydzi zbudowali po powrocie z niewoli babilo?skiej a któr? zlikwidowa? Herod I po uzyskaniu od Rzymian cytadeli na górze Syjon, gdzie by?a ?wi?tynia Salomona.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Maj 18, 2008 10:55 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jim Windolf, INDIANA JONES WCI?? SZUKA PRZYGÓD - „Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki”, najnowszy film tandemu Steven Spielberg – George Lucas wchodzi do kin 22 maja; Dziennik, 17-18 V 2008, s, 28-30

Jest to t?umaczenie tekstu z magazynu Vanity Fair. I film tego tandemu, Poszukiwanie zaginionej Arki, powsta? w r. 1981, II, Indiana Jones i ?wi?tynia Zag?ady, w r. 1984 a III, Indiana Jones i Ostatnia Krucjata w r. 1989, co ju? powtórzeniem tryumfu kasowego Zaginionej Arki nie by?o. Artyku? WYJA?NIA, ?e Indiana Jones by? eksperymentem historycznym z BUDOWANIEM HISTORII, z racji ahistoryczno?ci Biblii – co okaza?o si? „rzuceniem szczeniaka na autostrad? i patrzeniem co dalej”. Szczeniakiem by? Kirk Douglas.
Je?li Indiana Jonesa wymy?li? w pocz?tku lat 70, jako nawiedzonego archeologa Jonesa Smitha Georg Lucas to mia? on historycznego modela, gdy? kilka lat temu czyta?em w Der Spiegel, ?e w Jerozolimie mieszka Indiana Jonesa, który jest bankrutem i PO?MIEWISKIEM. Wcze?niej s?ysza?em, ?e Indiana Jones zakasowa? w O?wi?cimiu Johna Steinbecka o?wiadczeniem, ?e ANTYSEMITÓW NALE?Y ROZSTRZELIWA?, gdy s?ynny pisarz ameryka?ski wyprosi? sobie tylko opowiadanie mu O?wi?cimiu BZDUR – co zosta?o uznane za przejaw niepoczytalno?ci - ale dla mnie by?o pocieszeniem, ?e NIE JESTEM SAM.
Jerozolimski Indiana Jones zdaje si? by? anglosaskim protektorem Izraela, gdy? po demobilizacji we W?oszech poszed? na wojn? palesty?sk?, a potem strawi? miliony ojca za grunt podmiejski na poszukiwaniu Skarbu ?wi?tyni. W zwi?zku z tym zawnioskowa?em, ?e miast wygadywa? bzdury o rozstrzeliwaniu antysemitów – co jest tak m?dre, jakbym ja mówi? o rozstrzeliwaniu ogierków ?ydowskich z haremów bolszewickich atakuj?cych ?wi?tyni? Salomona – móg? przyjecha? z O?wi?cimia do Wroc?awia i pogada? ze mn?. Wówczas zosta?by miliarderem, gdy? wyt?umaczy?bym mu, ?e Skarb ?wi?tyni ODZYSKALI Asyryjczycy, a jego dane odnosz? si? do Z?ota Afryki, które posz?o – przez banki aleksandryjskie – na hipoteczne wykupienie Rzymu.
Budowanie Historii w postaci rzucenia O?LEPIONEGO Kirka Douglasa na autostrad? do niczego nie prowadzi, gdy? Historycznego Chrystusa i Historyczn? Bibli? powo?a?em ja, przez wykazanie, ?e by?o 2 procesy Jezusa Chrystusa: I proces by? w ramach procesu Jana Chrzciciela w Cezarei Palesty?skiej w r. 38, a II by? dora?nym procesem jerozolimskim. Poniewa? I proces by? tysi?c razy g?o?niejszy od II wi?c gdy zacz?to bada? historyczno?? Jezusa z Nazaretu to odnoszono jego proces do procesu Jana, gdy prokuratorem Judei by? Pi?at, który wtedy zrzek? si? tego urz?du za stanowisko s?dowego kuratora Jezusa, który zosta? ubezw?asnowolniony za u?ywanie tytu?u Syna Bo?ego, a ?e Jezus jako spadkobierca Jana Chrzciciela by? najbogatszym obywatelem Imperium wi?c by?a to synekura.
Jezus odby? kar? twierdzy w Tulonie, gdzie zosta? te?ciem cesarza Nerona i Królem ?ydowskim. Gr? o Jezusa mi?dzy Sanhedrynem a wywiadem rzymskim najlepiej przedstawia Memorandum Afraniusza, które B?awatska znalaz?a w Bibliotece Jezusa Chrystusa w kaszmirskim Siringarze, omówienie czego zamieszczam w Wandaluzji. Wyrok Sanhedrynu musia? podpisa? Pi?at, jako kurator s?dowy Jezusa, a poniewa? Jezus nie zgodzi? si? na ukrzy?owanie sobowtóra, co proponowali Rzymianie, wi?c zosta? ukrzy?owany jako fakir indyjski w r. 50.
Równie? Stary Testament NABIERA SENSU po identyfikacji ?wi?tyni Salomona z Gór? Syjon, co chcia?em sprzeda? Grekom, Ormianom, Niemcom, ?wiadkom Jehnatona-Echnatona i innym. Echnaton zgin?? na tafli solnej Wielkiego Jeziora Gorzkiego, chc?c odebra? Moj?eszowi Z?oto Afryki, które powsta?o z drena?u z?ota za stal ?l?sk? na podstawie konwencji wezyra Józefa z Pelopsem z Poznania. Gdy ja wykaza?em, ?e by?o 2 Arki Przymierza, jako abisy?ska i egipska lektyki Moj?esza, to KASOWO?? Zaginionej Arki sko?czy?a si?. Spilberg zaatakowa? wi?c Lwowsko-Wroc?awsk? Szko?? Archeologiczn? i Architektoniczno-Historyczn? filmem Lista Schindlera, ale mi przysz?a w sukurs wdowa po Oskarze Schindlerze, o czym pisz? szczegó?owo w ksi??ce INCYDENTU NIE BY?O. - Nich wi?c Amerykanie nie o?lepiaj? Kirka Douglasa i nie rzucaj? go na autostrad?, bo do ?wi?tyni Salomona na pewno nie trafi.
Najbardziej irytuje mnie jednak to, ?e Amerykanie powo?ali polskiego Indian? Jonesa, w postaci niejakiego Philipa Earla Stelle'go, który napisa? ksi??eczk? Nawrócenie i Chrzest Mieszka I (FRONDA PL., sp. z. o.o., Warszawa 2005 – jako antytez? mej Wandaluzji. To przechodzi SETKI ataków ?ydowskich ogierków na ?wi?tyni? Salomona w Jerozolimie.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Maj 20, 2008 10:42 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

T?umaczenie z Der Spiegel: Matthias Schulz, ?OWCY GRAALA – Oszukiwa?, fa?szowa?, niszczy? ruiny, na koniec okrada? zabytki. Indiana Jones istnia? naprawd?. Archeolog awanturnik nazywa? si? Hiram Bingham; Forum, 19-25 V 2008, s. 52-57

Hiram Bingham III (1875-1958), wychowanek uniwersytetu w Yale i m?? jednej z dziedziczek fortuny Tiffanich, uda? si? w pocz?tku XX w. na poszukiwanie Skarbu Inków w Peru, który my znamy z Testamentu Inków na zamku w Niedzicy. Skarb ten mia? mie? ponad 6 tysi?cy ton, z czego najta?szym sk?adnikiem by?o z?oto, czyli ?e srebra tam nie by?o. HB znalaz? Machu Picchu, a w nim skarby pono? OLBRZYMIE, które wywióz? do Yale w Rhode Island. Jest to o tyle ciekawe, ?e Testemant Inków zdaje si? odnosi? do Machu Picchu, które NADAJE SI? TYLKO NA SKARBIEC.
MSch pisze, ?e zdobywca Peru Francesco Pizzaro, który NAJ?? SI? w peruwia?skiej wojnie domowej w s?u?b? ekwadorskiego pretendenta do tronu Atahualpy, ale potem uwi?zi? swego pracodawc?, wys?a? do Hiszpanii CO NAJMNIEJ 17 tysi?cy ton srebra i z?ota, a poniewa? Peru by?o Krajem Z?ota wi?c powinno tam by? go du?o. Pomimo, ?e 1/5 tego trafi?a do prywatnego skarbca Króla Hiszpanii to Karol I, jako cesarz niemiecki Karol V, kaza? konkwistadora zamordowa?, jakoby za przyw?aszczenie ZBYT DU?EJ cz??ci skarbów peruwia?skich.
Testament Inków by? pisany w XVIII wieku, na dworze ostatniego w?adcy Inków, a znalaz? si? w Polsce, gdy? kaper indyjski, któremu Anglicy odmówili ?o?du, przeszed? na s?u?b? hiszpa?sk? i strzeg? zachodniego wybrze?a Ameryki Po?udniowej przed Anglikami. Gdy wybuch?o powstanie Inków to przeszed? na stron? powsta?ców, których w?adca Tupak Amaru kaza? mu zabra? nast?pc? tronu do Polski, co zapocz?tkowa?o polsko-w?giersko-s?owacko-czeski ród Beneszów.
Rzeczpospolita (19 V 08, s. A21) drukuje artyku? INDIANA JONES, JAK SPRZED LAT, w którym jest mowa, ?e na festiwalu z Cannes zapanowa?a taka euforia Indiany Jonesa, jak w r. 1981. Premiera PRASOWA „Indiany Jonesa i Królestwa Kryszta?owej Czaszki” by?a pokazywana jako NAJWI?KSZY SKARB HOLLYWOODZKI, ale Marta Landau pisze w bie??cym Wprost (Indiana Jones i Królestwo Fa?szerzy), ?e jest to gówno w kapeluszu. - Jak mo?na tworzy? WOJN? O PANOWANIE NAD ?WIATEM w oparciu o ewidentne fa?szerstwo, czym s? MEKSYKA?SKIE kryszta?owe czaszki, które zosta?y wykonane SZWAJCARSK? OBRABIARK? JUBILERSK? z kryszta?u ALPEJSKIEGO, z wyj?tkiem jednej z kryszta?u brazylijskiego, który jednak w Meksyku nie jest znany archeologicznie. I Kryszta?ow? Czaszk? wykona? na dworze Cesarza Meksyku Eugene Boban, a biznes ten rozkr?ci? Hiram Bingham III.
Steven Spielberg pobi? wi?c jerozolimskiego Jndian? Jonesa, który szuka? wprawdzie Skarbu ?wi?tyni, ale fekaliami nie cz?stowa?. Na filmach z Indiana Jonesem producenci zarobili ju? miliard 200 milionów $ a nast?pnym filmem Spielberga ma by? Indiana Jones i ?WI?TY GRAAL.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Maj 30, 2008 9:12 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Kagan: MÓJ TY KO?LE. Beg: BEEEEE...

Wczorajsza Rzeczpospolita pisze o archeologicznym zbadaniu kamienio?omu w odleg?o?ci 2 km od Starego Miasta jerozolimskiego, który by? u?ytkowany w czasach Heroda. W kamienio?omie znaleziono obrobione bloki o gabarycie MNIEJSZYCH bloków w ?cianie P?aczu.
Z tego wynika, ?e z kamienio?omu tego czerpali kamie? ju? Hyksosi i Hetyci na budow? ?wi?ty? po obu stronach Drogi Solnej: Salem i Mori?, które – jako TRAKTATOWE – powinny by? wg jednego planu, który odtworzy? Konrad Schick, a potem na PRZEBUDOW? tych ?wi?ty? przez Salomona, co polega?o na dobudowaniu CYSTERN-skarbców, któr? na Salemie nazywa si? Stajni? Salomona, gdy? sta? na tym cedrowy wie?owiec, gdzie by? harem Salomona. Potem na przebudow? przez Heroda Salemu na Herodion oraz odbudow? opuszczonej przez Rzymian ?wi?tyni Salomona na Górze Syjon.
W Jerozolimie by?a te? III ?wi?tynia imperialna, w postaci zbadanej ostatnio ?wi?tyni Jerozolimskiej, któr? zbudowano po powrocie z Niewoli Babilo?skiej, gdy? w ?wi?tyni Salomona, która by?a CYTADEL?, zdobywcy stawiali garnizony, co trwa?o do odzyskania tej ?wi?tyni przez Heroda Wielkiego, który zbudowa? dla Rzymian Cezare? Palesty?sk?.
Wa?nym elementem aglomeracji jerozolimskiej by? zamek WODOCI?GOWY w górach Karmel, który dostarcza? sztolniami wod? dla cystern w ?wi?tyni i Pa?acu Salomona, sk?d Herod poprowadzi? 20-kilometrowy akwedukt do zamku Heroda przy Po?udniowej bramie jerozolimskiej.
W jerozolimskim ko?ciele Mariackim by?y NAJWI?KSZE KOLUMNY NA ?WIECIE, co wypada odnosi? do ?wi?tyni Salomona, gdzie cesarzowa Helena urz?dzi?a sanktuarium Maryjne – sk?d nazwa MORIA. W takim razie Herod zamówi?by w Petrze, czy mo?e Indiach, tak? maszyneri?, jak Ptolemeusze do budowy kolumnady aleksandryjskiej. Maszyneria ta sk?ada?a si? z rolki 4-szynowej i podno?nika HYDRAULICZNEGO, co nazywano Ci??arn? i Rodz?c?. Najwi?kszym Cudem ?wiata staro?ytnego by? zespó? pa?aców aleksandryjskich, których ?mietnisko porozbiórkowe znaleziono – z mej inspiracji – w porcie aleksandryjskim, gdy? Konstantyn kaza? ten zespó? przenie?? do Konstantynopola, ?eby odebra? Aleksandrii majestat ?wiatowy, gdy? by?o tam centrum schizmy aria?skiej. S?owianie nazywali zrekonstruowan? na Galacie cz??? tego zespo?u S?DEM – od plafonu z S?dem Ostatecznym.
Wczoraj ogl?da?em film o mormonach ameryka?skich. Sekta ta nazywa si? Ko?cio?em Jezusa Chrystusa i ?wi?tych Dni Ostatnich. Jest to kontynuacja masonów szkockich, którzy jako templariusze (Kawalerowie Mieczowi) ewakuowali za Marii Stuart z Rygi do Edynburga z?ota Prawdziców. Z?oto to, którego szuka? Józef Stalin, posz?o na finansowanie Waszyngtona.
W doktrynie wiary mormonów powtarza si?, ?e S? BOGAMI – wi?c potrzeba im wiele ?on, ?eby ZALUDNI? ?WIAT. Mormoni mówi? to, co ?ydzi praktykuj?. Talmud mówi jednak, ?e ?yd ma mie? jedn? ?on?, ?ydówk?, a gojek ILE CHCE. Protoko?y M?drców Syjonu, które s? polityczn? wyk?adni? talmudycznej technologii w?adzy, mówi?, ?e NAJWA?NIEJSZE JEST Z?OTO, bo daje w?adz? nad kobietami – i to w?a?nie poprzez kobiety ?ydzi wykupili Rzym, jak pisze w Incydentu nie by?o, za Z?oto Afryki w bankach aleksandryjskich.
Wed?ug firmowanej przez Petersburg ksi??ki TALMUD A CHRZE?CIJA?STWO to autorem oby Talmudów, Jerozolimskiego i Babilo?skiego, by? Jezus Chrystus. Wniosek ten mo?e pochodzi? st?d, ?e B?awatska znalaz?a w bibliotece Jezusa Chrystusa w stolicy Kaszmiru Siringarze oba Talmudy pisane R?K? CHRYSTUSA po aramejsku, co odno?nie Talmudu Jerozolimskiego mog?o by? redakcj? prawa asyryjskiego – za czym s? dobre argumenty.
Jest pytanie, dlaczego Jezus Chrystus, który by? zdecydowanym homoseksualist? – dlatego wszyscy masoni s? pederastami – by? najwi?kszym ideologiem haremowym. Odpowiedzi? na to mo?e by? wniosek, ?e GDYBY NIE CHRZE?CIJA?STWO to ludzko?? podró?owa?aby ju? Drog? Mleczn? - co jest zgodne z tym, ?e gdyby nie eksterminacja katarów (Synów Jezusa) to Francja by?aby Afganistanem. Rozwój technologii dzia?a matriarchalnie, co zatrzyma? mo?e tylko TECHNOLOGIA HAREMOWA – czyli eunuch murzy?ski z batogiem.
?ydom przypisuje si? maksym?: JESTE?MY BOGAMI jako dzieci najwi?kszego kopulanta Jezusa Chrystusa, wobec czego – co formu?uje Talmud – ca?e z?oto, bogactwo i KOBIETY s? w?asno?ci? ?ydowsk?. ?ydzi mog? by? bogami, ale nie W?A?CICIELAMI WSZYSTKICH KOBIET, bo ja jestem spadkobierc? begów chazarskich. Kagan by? bogiem, którego dobry Chazar mia? prawo zobaczy? raz w ?yciu. Sejm da? jednak begowi prawo do bicia kagana KIJEM, je?li ten zechce mie? wi?cej ni? jedn? ?on?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 4:01 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jean-Marie Hosatte, JEROZOLIMSKA WOJNA KAMIENI – Pod ziemi? toczy si? prawdziwa bitwa pomi?dzy Izraelczykami a Palesty?czykami. ??czy w sobie archeologi?, religi? i polityk?; T?umaczenie z Le Figaro magazine, Angora, Warszawa-Chicago-Dortmund-Toronto-NowyJork, 8 VI 2008, s. 74

Izraelczycy i Palesty?czycy tocz? WOJN? ARCHEOLOGICZN?, gdy ja zaw?adn??em archeologi? jerozolimsk? w wojnie z JEROZOLIMSKIM Indiana Jonesem, jako anglosaskim protektorem Izraela, który napad? na mnie deklaracj? w O?wi?cimiu, ?e ANTYSEMITÓW NALE?Y ROSTRZELIWA? a nie dyskutowa? z nimi, co powtórzy? Fransyniuk. Wczesniej John Steinebeck podczas zwiedzania O?wi?cimia wyprosi? sobie opowiadania mu przez goszcz?cych go polskich pisarzy BZDUR, co uzna?em za POPARCIE MNIE. Kanclerz Kohl przestraszy? si? mej interpretacji Jerozolimy, któr? chcia?em sprzeda? TE? Niemcom, i zabra? ?ydom Wzgórz ?wi?tynne, które da? Palesty?czykom – tak ?e ?ydzi mog? si? teraz modli? tylko pod ?cian? P?aczu – co uzna?em za ZAW?ASZCZENIE przeze mnie Archeologii Jerozolimskiej, co ten artyku? UZASADNIA, wobec czego Jerozolimska Wojna Archeologiczna jest wojn? o SPADEK PO MNIE.
Jasir Arafat wprowadzi? kar? ?mierci za sprzedawanie Izraelczykom posesji – formalnie dla celów archeologicznych – a obecnie ma ?y? na takich posesjach 250 Izraelczyków, którzy utworzyli tam ekspozycje archeologiczne – bardzo dochodowe. Chodzi tu o tzw. Miasto Dawida, które powinno by? zwane OBOZEM DAWIDA, gdy? Dawid dosta? od Filistynów Salem (w rekonstrukcji Konrada Schicka) za 50 szekli rocznie, sk?d atakiem komandosów przez syfon wodoci?gowy zdoby? BLI?NIACZY Syjon. W odpowiedzi na to na uderzy? na Dawida Saul, ale zosta? rozgromiony przez Filistynów, którzy zrobili Dawida Królem Izraela, który przy pomocy swej filisty?skiej gwardii uczy? ?ydów moresu metodami – delikatnie mówi?c – OSTRYMI.
Arafat zb?a?ni? si? deklaracj?, ?e ZE ?WI?TYNI SALOMONA NIE POZOSTA? ANI JEDEN KAMIE?. To uzasadni?em dopiero ja, jako rozbiórk? przez Omajadów ?wi?tyni na górze Syjon po zainkasowaniu kontrybucji chi?skiej, którzy jednak WSPANIA?EGO planu nie zrealizowali, gdy? Ibn-Muslim po zdobyciu Kijowa poszed? nie na P?ock a DAMASZEK. To by? CUD, KTÓRY URATOWA? ANGLI?, gdy? Hitler kaza? bombardowa? Londyn.
Kilka lat temu palesty?ski Dyrektor Staro?ytno?ci o?wiadczy?, ?e architektura Wzgórza ?wi?tynnego jest PRZED?YDOWSKA - co zgadza?o si? z m? interpretacj? Salemu jako ?wi?tyni Schicka, poszerzonej przez Salomona o CYSTERN?, zwanej Stajniami Salomona, gdy? sta? na niej kilkupi?trowy harem cedrowy. W artykule jest mowa o KOKOSOWYM Biznesie Archeologicznym, gdy ja mówi?em dawno, ?e katastrat Drogi Krzy?owej ma warto?? NIEWYOBRA?ALN?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Cze 15, 2008 9:11 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Steve Berry, ZAGADKA ALEKSANDRYJSKA, C 2007 by Steve Berry, Wydawnictwo SONIA DRAGA Sp. z o.o. Katowice 2008

Ksi??ka ta powsta?a PRZECIW MNIE. Ja zetkn??em si? z tym tematem w po?owie lat 60, gdy na Kremlu poszukiwano Biblioteki Paleologów, w któr? nie wierzy?em, ale zastanawia?em si? nad tematem. 9 I 2008 zamie?ci?em na tej stronie komentarz do artyku?u ZAGINIONA BIBLIOTEKA.
Ksi??ka jest beletryzacj? plotek, ?redniowiecznych wzmianek kronikarskich, ?e Biblioteka Aleksandryjska ISTNIEJE, oraz domys?ów i ekstrapolarnych interpretacji. W?tkiem fabularnym jest posta? Palesty?czyka, który chce sprzeda? XVIII-wieczn? relacj? z Biblioteki Aleksandryjskiej; poluje na niego wywiad izraelski, przed którym ten jest chroniony przez antysemitów, niczym córka profesora niemieckiego, który odkry? babilo?skie korzenie Biblii.
To wszystko prowadzi do wniosku, ?e arabski zdobywca Egiptu Omar wcale nie spali? Biblioteki Aleksandryjskiej tylko ukry? j? w Palestynie, na terenie zagarni?tym przez Izrael. Ma to uzasadnia? wypowied? Ben-Guriona, z której zdaje si? wynika?, ?e OSOBI?CIE odwiedzi? Bibliotek? Aleksandryjsk? w Izraelu. Ja jednak w to ?wiadectwo Ben-Guriona nie wierz?, gdy? ogl?da? on Archiwum ?wiatowe, z rabunku i nakradzenia przez ?ydów archiwów i najwa?niejszych dokumentów na ca?ym ?wiecie, które nazwa? BIBLIOTEK? ALEKSANDRYJSK?. Wiedzia?, ?e jest to najbogatsze archiwum na ?wiecie, ale nie spodziewa? si?, ?e A? TAKIE.
Na str. 415 jest mapka PRAWDZIWY BIBLIJNY IZRAEL, przedstawiaj?cy fragment Hidzasu nad Morzem Czerwonym. To jest HEREZJA wymagaj?ca ?ledztwa. Argumentem za tym jest AHISTORYCZNO?? BIBLII – która nie dawa?o si? zidentyfikowa? topograficznie – ale ja w Wandaluzji dokonuje takiej identyfikacji, m. in. przez wykazanie, ?e odkryta w ostatnich latach ?wi?tynia Jerozolimska NIE BY?A ?wi?tyni? Salomona na Górze Syjon, gdy? powsta?a po Niewoli Babilo?skiej, gdy na Syjonie stan?? garnizon perski.
II argumentem s? ?lady ?ydów Moj?esza na Pó?wyspie Arabskim, ale pisa?em, ?e Moj?esz, który wyprowadzi? z Egiptu wg apelu wieczornego po bitwie z Jechnatonem na tafli solnej Wielkiego Jeziora Gorzkiego ponad 600 tysi?cy zbrojnych, musia? wys?a? niektóre plemiona na Pó?wysep Arabski, ?eby nie pomar?y z g?odu. Bitw? t? Moj?esz wygra? wpuszczeniem przez zerwanie tamy w Suezie Morza Czerwonego, które poch?on??o Egipcjan. Z?ota w skarbcu sueskim by?o tak du?o, ?e nie mo?na by?o go wywie?? WOZAMI, na które po?akomi? si? Jechnaton, wobec czego musia?o by? przewiezione STATKAMI na Pó?wysep Arabski.
W Wandaluzji przedstawiam spraw? ?REDNIOWIECZNEJ Biblioteki Aleksandryjskiej ca?kiem inaczej. Publiczna Biblioteka Aleksandryjska by?a LAMUSEM Biblioteki Ptolemeuszy, w której mia?o by? 700 tysi?cy tytu?ów – w wi?kszo?ci prohibitów. Po podboju rzymskim Biblioteka Ptolemeuszy zyska?a status Archiwum Cesarskiego, w którym znaleziono protokó? ?ledztwa Prokuratury Wojskowej w Aleksandrii w/s Jezusa Chrystusa z oskar?enia o przekupienie stra?y zbrojnej, co sta?o si? podstaw? herezji aria?skiej czyli 44 Ewangeli?.
Konstantyn Wielki musia? za?wiadczy? PRZED S?DEM powag? tego dokumentu, ale Profesor Manteuffel odpowiedzia? studentom, ?e by?o to FALSYFIKAT – w co nie uwierzy?em. Na soborze nicejskim Ariusza zniewa?ono fizycznie a potem utopiono w kloace, wobec czego Konstantyn – dla odebrania Aleksandrii majestatu ?wiatowego – kaza? przenie?? aleksandryjski zespó? pa?acowy do Konstntynopola; ?mietnisko porozbiórkowe znale?li za mym wskazaniem Francuzi, wi?c w ramach tej przeprowadzki przewieziono te? tam Archiwum Cesarskie, które UTAJNIONO.
W ten sposób rozesz?y si? drogi Biblioteki Aleksandryjskiej z 20 razy wi?ksz? Bibliotek? Ptolemeuszy, dla której powinien zosta? zbudowany w Konstantynopolu specjalny pa?a? PODZIEMNY z o?wietleniem ELEKTYTYCZNYM – wi?c je?li Ben-Gurion widzia? faktycznie w Izraelu Bibliotek? Aleksandryjsk? to zosta?aby ona skradziona ze Stambu?u? niczym z?oto Ca?ego ?wiata.
NASA zb?a?ni?a si? publikacj? zdj?? z Marsa na których jest CZ?OWIEK. Powsta?y sztaby astrointernautów, które po kilku miesi?cach zidentyfikowa?y Cz?owieka na Marsie jako praskiego kabareciarza. Ja to og?osi?em jako intryg? koncernu ERICH VON DAENIKEN, który powsta? jako antyteza moich Kultur Megalitycznych, ale ta intryga nie wydaje si? mo?liwe bez zgody Heleny Vondrackowej jako agenta kapita?u stalinowsko-holokaustycznego? Stalin przyzna? K?odzko Czechom, ale, jak pisz? na Forum Wandaluzji, Marsza?ek Rola-?ymirski rozbroi? armi? czechos?owack?, aresztowa? Stalina i zaj?? JEGO z?oto.
To zgadza si? z moim t?umaczeniem, DLACZEGO HJALMAR SCHACHT PROTESTOWA? MONACHIUM? Bo wiedzia?, ?e Moskwa musi wycofa? swe kapita?y ze Szwajcarii, wi?c lepiej mia?o by? dla Niemiec, je?li wycofa je do Czechos?owacji – gdzie Niemcy b?d? trzymali r?k? na nich – ni? mieliby nimi kierowa? Ormianie.
Ciekawe jak dzi? wygl?da?by ?wiat, gdyby Stalinowi uda?o si? przewie?? z?oto z Moskwy do Pragi?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Lip 10, 2008 11:45 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

WOJNY PUNICKIE I ZBURZENIE KARTAGINY

Ogl?da?em ameryka?ski film CARTHAGO i jestem zdziwiony prymitywizmem historiograficznym. Wg polskiej historiografii to Rzym wyrós? na pot?g? jako si?a TRZECIA – wchodz?c w konkurencj? jako NAJEMNIK GRECKI – gdy? zasadniczym antagonizmem ?ródziemnomorskim by?a rywalizacja finansjery greckiej z fenick?, tak jak Aleksander Macedo?ski zosta? wychowany DLA PODOJU PERSJI.
Podboju Persji DLA GREKÓW mia? dokona? Filip II Macedo?ski, w którym to celu dokona? podboju Pangajonu-Siedmiogrodu, którego kopalnie dawa?y tysi?c talentów z?ota rocznie, za co móg? intrygowa? w Azji Mniejszej, ale pad? ofiar? spisku swej ?ony Olimpiady, któr? wygna? z synem-B?KARTEM Aleksandrem do Krakowa. Mo?ni krakowscy te? spogl?dali ?akomym okiem na Pangajon i Scyti?, gdzie Filip kaza? wbija? nad Donem s?upy graniczne MekeDONU, wi?c Grecy, którzy znali si? na rzeczy, zorganizowali powstanie greckie, ?eby Filip MUSIA? t?umi? je przy pomocy Scytów. Pod Herone? Filip ZWRÓCI? Aleksandrowi miecz, ale ten odprowadzaj?c armi? scytyjsk? anektowa? Pangajon – wobec czego Grecy zamordowali Filipa i przywo?ali WYP?ACALNEGO Aleksandra.
Pisz? o tym, gdy? od powstania ptolemejskiego Egiptu zacz??o si? finansowanie Rzymu dla DOBICIA finansjery fenickiej. Wielk? kl?sk? Kartaginie zada? ju? Pyteasz w VI w. pne, który jako admira? tartesyjski WYCZEKA? na Ba?tyku a? Maltis oblegnie Syrakuzy, ?eby pop?yn?? Renem i Rodanem oraz przy pomocy Celtów wyp?dzi? Kartagi?czyków z po?udniowej Galii i pó?nocnej Iberii. Poniewa? nawet po tej kl?sce Kartagina mia?a ok. stu kolonii, z czego 50 w Afryce, wi?c Grecy postanowili zniszczy? Kartagin? przy pomocy Rzymu, który do finansów G?OWY NIE MIA?.
Podczas wojen punickich Rzymianie stracili 700 okr?tów a Kartagi?czycy 500. Admira? rzymski kaza? wyrzuci? za burt? ?wi?te Kury za przepowiedzenie kl?ski, która okaza?a si? POGROMEM. Hanibal musia? i?? do Italii przez Gali?, gdy? najwa?niejsze by?y stocznie nad Rodanem, które korzystaj?c z drewna alpejskiego dostarcza?y okr?ty w elementach numerowanych do sk?adania. Hanibal OBLEGA? RZYM, o czym ?wiadczy stadion na którym wybudowano rzymsk? bazylik? cmentarn? Watykanusa, którym by?o rzymskie pozdrowienie ?a?obne VOTO CANNAE.
Rzym zosta? uratowany ?eglug? MIECZOW? z Gda?ska, gdy? kogi ze zbo?em scytyjskim przechodzi?y przy sztormowej pogodzie blokad? kartagi?sk?. Atutem Rzymu by?o to, ?e mia? ch?opskie zaplecze rekrutacyjne, gdy Kartagina by?a zdana na armi? zaci??n?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3 ... 42, 43, 44  Następny
Strona 1 z 44

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group