Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Architektura
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Gru 11, 2017 1:38 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-08-25 (pi?tek) @ 18:44:19
Robert Herbaczewski, PA?AC ODMIENI? GMIN? – Gmina Kamieniec Z?bkowicki 5 lat temu zdecydowa?a si? przej?? zabytek. Na tej decyzji skorzysta? i obiekt i samorz?d; Rzeczpospolita, 25 VIII 2017, s. R6.

W po?owie lat 50. sp?dza?em w Kamie?cu wakacje. Ojciec biadoli? nad losem Pi?knego Pa?acu, gdzie hitlerowcy urz?dzili w olbrzymich i luksusowych stajniach sk?ady ewakuowanych ze Wschodu dzie? sztuki – Mniej Warto?ciowych. W?a?ciciele, jako Obywatele Holenderscy, przyj?li Armi? Czerwon? w osobliwy sposób, bo Pozamykali si?.
Czerwonoarmi?ci Wy?amali drzwi i obeszli si? z domownikami, mimo ich holenderskiego obywatelstwa, bezceremonialnie. Potem wywie?li zdeponowane Mniej Warto?ciowe zbiory i bardzo bogate wyposa?enie pa?acu, który nast?pnie PODPALILI. P?on?cy Pa?ac kamieniecki wida? by?o w K?odzku, co tuszowano urz?dow? plotk?, ?e podpalili go polscy szabrownicy.
Pa?ac w Kamie?cu Z?bkowickim by? ?redniowiecznym zamkiem, w którym przebywa? ma?oletni Boles?aw III jako Hrabia K?odzki. W r. 1096 zamek zosta? zdobyty przez Czechów, którzy go Odnowili. W r. 1209 Jadwiga ?l?ska odda?a w?o?? augustianom, których po naje?dzie mongolskim zast?pili cystersi. W ich w?adaniu zamek-klaszor przetrwa? do kasacji zakonów za Napoleona, staj?c si? w?asno?ci? Korony Pruskiej.
W latach 40 XIX w. król pruski podarowa? zamek-klasztor swej bratowej Mariannie Ora?skiej, która naj??a najwybitniejszego ówcze?nie architekta pruskiego Schinkla zlecaj?c mu przebudow? Zamku-klasztoru na Pa?ac MAURETA?SKI – jakie budowali polscy napoleo?czycy.
Ruin? uratowa? pracownik Akademii Rolniczej w Poznaniu W?odzimierz Sobiech, który w?o?y? we? mnóstwo pracy i dorobek ?ycia. Mo?e to dlatego Pa?ac Schinkla, który gmina MUSIA?A przej?? po ?mierci Pana Sobiecha, okaza? si? dobrym interesem, bo gmina zarabia na nim jak na Zamku Szkockim.
Trzeba wzi?? pod uwag?, ?e jest to obiekt mniej historycznie i krajobrazowo ciekawy i du?o gorzej turystycznie usytuowany od Zamków Jurajskich.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Gru 11, 2017 9:15 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-09-19 (wtorek) @ 21:40:15

Tadeusz Jurkowlaniec (W-wa, Instytut Sztuki PAN), Historia Krzy?a ?wi?tego na portalu kaplicy ?w. Anny w Malborku, Biuletyn Historii Sztuki, 1/2017.

TJ datuje Portal na XIV wiek, gdy jest to plastyka XI-wieczna. Portal przedstawia z?o?enie Ho?du i Daniny przez ?on? witezia Litewskiego – niew?tpliwie Prawdzica – na zamku Wysokiem w P?OCKU w r. 1065, po zdobyciu Konstantynopola przez Polaków i Rusinów.
Ze stratygrafii wynika, ?e Krucht? i bram? ZEWN?TRZYN? dobudowali Krzy?acy, co polega?o na Obudowaniu Kaplicy murem ZEWN?TRZNYM jako fortecznym.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Gru 11, 2017 9:20 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-09-20 (?roda) @ 09:03:04

Nie wiem, czy ten Cejrowski wie, co mówi. Polska uzyska?a Szczecin nie na podstawie rewindykacji historycznych – cho? by? on stolica Polski w l. 899-1005, ale na podstawie aktu Likwidacji Prus jako pa?stwa Rozbójniczego (Pruski Sztab Wojny Handlowej i Gospodarczej). Likwidacj? Prus powierzono komendantom Okupacyjnym a Uchwa?a Wielkiej Czwórki mia?a by? zrealizowana POD BRONI?: czyli ?e ka?dy sprzeciwiaj?cy si? mia? zosta? ROZSTRZELANY, co dotyczy równie? Cejrowskiego.
W Instrukcji Wielkiej Czwórki napisano: BERLIN MA BY? NIEMIECKI I MA MIE? NAJDOGODNIEJSZE PO??CZENIE WODNE Z BA?TYKIEM. Tu wyst?pi?a ró?nica zda?, bo komendant Ameryka?ski uzna? to za SZCZECIN a komendanci Brytyjski, Francuski i Sowiecki za STARORZECZE ODRY.
By?a to sprawa oznaczeniu ?WIATOWYM. Szczecin by? podstaw? niemieckiego marynizmu dzi?ki Odrze Przemys?owej: W?giel górno?l?ski p?yn?? barkami do WULKANA, ale wi?ksz? jego cz??? ?adowano na rudow?glowce, które w Szwecji ?adowa?y RUD? dla Wulkana, której wi?ksz? cz??? transportowano barkami frachtem powrotnym na Górny ?l?sk. Tam produkowano stale gatunkowe, które sp?awiano z w?glem do stoczni nadodrza?skich, które produkowa?y PODZESPO?Y, z których montowano w Szczecinie okr?ty nawodne i PODWODNE.
Wroc?awska stocznia rzeczna mia?a 70 tysi?cy pracowników, z którym to systemem nie móg? si? równa? marynizm angielski czy ameryka?ski.
Hohenzollernowie nie mieli pa?acu Imperialnego na miar? Kremla czy Wersalu. Wilhelm II chcia? zbudowa? taki pa?ac na Cytadeli pozna?skiej, ale sztab Cesarski zaoponowa? proponuj?c Wa?y Chrobrego w Szczecinie. Nazwa Wa?y Chrobrego pochodzi od zjazdu milenijnego w Szczecinie-Gnie?nie.
Z tej racji zlikwidowano cytadel? szczeci?sk? ODKOPUJ?C zamki i pa?ace: Kleszcz, Belweder, Gryf, Grabowiec i Trzyg?aw, które mia?y tworzy? Wschodni? fasad? pa?acu Imperialnego, gdy secesyjna mia?a by? Cycami na Zachód.
KONTROWERSJA: Szczecin czy Starorzecze Odry by?a EPOKOWA. W tym miejscu mia?a powsta? NAJWI?KSZA MORSKA AGLOMERACJA ?WIATA – wi?ksza od Holandii – z olbrzymim zapleczem przemys?owym w postaci ?l?ska i Czech.
Zjednoczeniu Niemiec sprzeciwi?a si? tylko Margaret Thatcher mówi?c, ?e ZJEDNOCZONE NIEMCY TO EUROPA NIEMIECKA czyli IV Rzesza, co Cejrowski chce uzupe?ni? o najwi?ksz? aglomeracj? morsk? ?wiata, z pa?acem IMPERIALNYM na Wa?ach Chrobrego.
Multimilioner norweski kupi? w niemieckim antykwariacie plany Imperialnego Pa?acu Cesarskiego w Szczecinie, który chcia? zbudowa? na hotel dla Skandynawów – bez naruszania substancji historycznej zamków i pa?aców. Mia? do tego historyczne prawo, gdy? król norweski Olaf Trygvason przyby? na Zjazd Milenijny w towarzystwie króla francuskiego Roberta Z?odzieja. Roberta wpuszczono, ale Olafa zaatakowa?y floty du?ska, szwedzka i polska, wobec czego wskoczy? w PE?NEJ ZBROI do Morza.
Szczecin sta? si? Papieski podczas II Krucjaty, gdy Henryk Lew poprowadzi? na Po?abie 10 razy wi?cej krzy?owców zachodnio- i ?rodkowoeuropejskich ni? cesarz na Bliski Wschód. Henryk I z Wroc?awia ZADECYDOWA? w wojnie o Burgundi? wy??czaj?c z wojny wschodnie Niemcy i anektuj?c Szczecin, co umo?liwi?o Francuzom zwyci?stwo pod Bouvines w r. 1214. Odpad? jednak znowu od Polski po zdobyciu Poznania przez ksi???t kraje?skich w wojnie rekuperacyjnej w r. 1246, kiedy to najemnicy niemieccy wzi?li Króla Polski Boles?awa Dzikiego na arkan i poci?gn?li za ko?mi z Wroc?awia do Legnicy.
Szczecin odzyska? W?adys?aw Jagie??o po zho?dowaniu Brandenburgii, ale odpad? on od Rzeczypospolitej wobec napadu Iwana Gro?nego na Kijów w r. 1556. W traktacie Westfalskim Polska uzyska?a za? Prawy brzeg ?rodkowej i Dolnej Odry.
20 lat temu zaproszono mnie na polsko-holenderk? konferencj? ODRA 2006, w/s Odbudowy Odry Przemys?owej, ja by?em tam nieodzowny jako WYP?ACALNY, tote? banki niemieckie, które mia?y finansowa? t? Odbudow?, za??da?y MOJEGO PODPISU. Wszed?em na trybun? i zada?em retoryczne pytanie: KTO ZA TO ZAP?ACI? i odpowiedzia?em NIEMCY. – CZY TAKA ODRA SI? SP?ACI? – W Polsce Korupcyjnej NIGDY. – WOBEC CZEGO NIEMCY PRZEJM? ODR? ZA D?UGI.
Mamy du?o lepszy system marynistyczny, w postaci Kana?u Przemys?owego: Sosnowiec-Bydgoszcz-Elbl?g lub Suwa?ki. Kto chce zarobi? na marynistyce niech NIE TRACI, ALE P?ACI 10 RAZY MNIEJ i ZARABIA jak na zamkach nadre?skich. Niemcy naharowali si? Jak Wo?y przy kanale Ren-Dunaj, ale ?aden Skandynaw tam Nosa Nie Wsadzi?. Jest to przyk?ad inwestycji, która NIE ZWRÓCI SI? NIGDY.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Gru 11, 2017 9:32 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-09-23 (sobota) @ 10:57:52
https://marucha.wordpress.com/2017/09/17/wolne-tematy-75-2017/
Ad. 160. http://www.wandaluzja.com said
2017-09-19 (wtorek) @ 21:40:15
Tadeusz Jurkowlaniec (W-wa, Instytut Sztuki PAN), Historia Krzy?a ?wi?tego na portalu kaplicy ?w. Anny w Malborku, Biuletyn Historii Sztuki, 1/2017.

Ad. 224. http://www.wandaluzja.com said – 2017-09-21 (czwartek) @ 07:12:38
Juliusz Raczkowski, MALBORSKI ZAMEK WYSOKI – Uwagi na temat ksi??ki Kazimierza Pospiesznego: Domus Malbork. Zamek krzy?acki w typie regularnym (Monografie Uniwersytetu Miko?aja Kopernika ), Toru?. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014, ss. 336, 283 il. Cz-b, 30 il barwnych; Biuletyn Historii Sztuki, 1/2017.

Uwa?am, ?e da si? wykaza?, czy BRAKUJ?CE ?uki Z?otej Bramy w Malborku pochodz? z USZKODZE? czy NIEUKO?CZENIA warsztatowego ??? Bo je?li z Niedorobienia to mankament pochodzi z Nag?ego opuszczenia zamku przez dwór Agnieszki Meranki w zwi?zku z przeprowadzk? do budowanego Drugiego Luwru w Strzegomiu.
Filip II August kupi? jej w 1200 r. w odprawie rozwodowej kasztelanie Jawor i Strzegom, a poniewa? jako Królowa Francji nie mog?a mieszka? Byle Gdzie to zakwaterowano jej dwór w Malborku do zbudowania LUWRU w Strzegomiu. Luwr ten Austriacy i Prusacy przebudowali przez ZAKOPANIE na twierdz? STRZEGOM.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Gru 11, 2017 9:57 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

www.wandaluzja.com said - 2017-09-28 (czwartek) @ 06:09:39

http://www.msn.com/pl-pl/podroze/news/nie-pary%c5%bc-nie-rzym-nawet-nie-nowy-jork-kt%c3%b3re-zatem-miasto-tury%c5%9bci-odwiedzaj%c4%85-najcz%c4%99%c5%9bciej/ar-AAsxxm6?ocid=spartandhp#page=2//

NIE PARY?, NIE RZYM, NAWET NIE NOWY JORK. KTÓRE ZATEM MIASTO TURY?CI ODWIEDZAJ? NAJCZ??CIEJ?

Za moich studenckich czasów to JEDYNYM miejscem, które pokona?o Wenecj? by? moskiewski KREML Kazimierza III Wielkiego.
Nie ma to jak Renesansowe Praktyki W?oskie. Matk? Rosji by?a królowa Bona Sforza, która BA?A SI?, ?e Sulejman Wspania?y, po zdobyciu Oranu, uderzy S?owianami ba?ka?skimi na W?ochy, wi?c wys?a?a lutera?sk? armi? z Turyngii na Wo?g?.
To ZAMAZA?O Domys?y o zburzeniu przez ni? Antycznego Rzymu PAPIESKIEGO Wandalami czyli Serbo?u?yczanami, odium czego wzi?? na siebie Henryk VIII.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Gru 12, 2017 10:30 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-10-03 (wtorek) @ 22:09:38
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bodzentyn#Nazwa

Ruiny zamku biskupów krakowskich wzniesionego przez Floriana z Mokrska i przebudowanego w XIV w

W herbie BO??CINA-Bodzentyna mamy INFU?? biskupi? mi?dzy dwoma wie?ami. Zamek zosta? PRZEBUDOWANY w zwi?zku z zarekwirowaniem WAWELU przez W?adys?awa ?okietka z powodu zburzenia królewskiego GARGAMELLA na Bielanach Krakowskich.
Po spaleniu przez mieszczan ?WIECKIEGO Uniwersytetu W?astów Na Kazimierzu król odbudowa? fragment Gargamella pod nazw? PRZEGORZA?Y i da? Wawel na tymczasow? siedzib? Uniwersytetowi. Król zabra? bowiem wszystkie moce budowlane do budowy Gotyckiej Moskwy, której symbolem jest KREML.
Stanis?awa Michalkiewicza za atak na Imperium Lechitów (https://marucha.wordpress.com/2017/09/30/wolne-tematy-78-2017 – 147) zosta? spostponowany nie tylko przez Adolfa Kudli?skiego (https://www.youtube.com/watch?v=Lt94uD-f3P4 – 193), ale i FRONTALNIE przez Pola Lechickiego: https://marucha.wordpress.com/2017/09/30/wolne-tematy-78-2017/ – 146.
Adolf Kudli?ski powiedzia? wprost, ?e Pan Michalkiewicza nie jest historykiem czy archeologiem z wykszta?cenia, nie zajmuje si? tym i nie ma w tych dziedzinach Dokona?, tote? jego inwektywy s? L?E?STWAMI: Jakie prawo ma pan, Panie redaktorze, ?eby o L?Y? takich jak ja? Zna si? Pan na tym jak KURA NA PIEPRZU, uko?czy? Pan Akademi? SB czyli NKWD jak Leszek Moczulski, a L?y Pan takich jak ja od RZYGOWIN UBECKICH czyli Enkawudowskich.
Pol Lechicki zarzuca za? Michalkiewiczowi ?YDOGERMA?SKI Katolicyzm Polityczny, co uwiarygodnia suponowany agenturalizm Mossadu z wyznaczeniem na Antysemit?: DESYGNOWANY NA POLAKA. Prusacy POPIERALI polsk? historiografi? Lechicka, nauczaj?c polskie dzieci, ?e Historia Polski zaczyna si? w roku 550, od przybycia Lecha i Czecha z Belgradu nad Wis?? – w?a?ciwie przez Prag? do Wroc?awia. Teraz jednak Niemcy ZREZYGNOWALI z tej doktryny, gdy? powsta?o Hitlerowskie LEHI, czyli Juden-SS ze stolic? w Stalingradzie, cho? nazwa pochodzi od stolicy Leszka III Wy?cigowego LECH w Boguczarze nad Donem od BOGA I CARA, jak to przezywali Rusini.
Niemcy zwietrzyli to bowiem interes ze zdyskontowania Wielkiej Germanii ze stolicy w Krakowie czyli historiograficznego Wyeliminowania S?owian, co jest wg doktryny konserwatyzmu angielskiego DOSKONA?YM interesem, jak okaleczenie papizmu przez katarów-templariuszy identyfikacj? ?wi?tyni Salomona z PRETORIUM Rzymskim czy OTRUCIE Rosji i Francji fekaliami pruskimi.
Przekwalifikowanie s?owia?skiej Lechii na LEHI z Haify jest fekaliem hitlerowskim z arsena?u Wojny Ukrai?skiej, której OGONEM by?a Wojna Ukrai?ska: W Ostatnim Rozkazie Hitler kaza? dla SS OBRZEZA? SI? I I?? NA PODBÓJ PALESTYNY, ?EBY PRZY POMOCY TAJNYCH KONT SZWAJCARSKICH PRZENIE?? W?ADZ? Z MOSKWY DO TEL AWIWU, za? Profesor Cyprian Iwo Pogonowski z USA grzmia? w TV Trwam, ?e 232 tysi?ce wzi?tych na Ukrainie enkawudzistów uzbrojona w bro? czechos?owack? i wys?ano na wojn? palesty?sk?.
Gdyby wówczas powsta?a Samoistinna Ukraina Banderowska – bo Bandera na Wojn? Ukrai?sk? NIE POSZED? – to mieliby?my dzi? Izrael ze stolic? w STALINGRADZIE czy Konstantynopolu jak chc? niektórzy: http://www.wandaluzja.com/?p=p_361&sName=46.-zydowskie-odrodzenie-polski//.
Z drugiej strony Izba Lordów dokona?a zamachu na ?ydowsk? Ameryk? Z?otem W?astów z MODLINA, wi?c Michalkiewicz dezawuuje W?astów twierdz?c, ?e Feudalne W?adztwo Gruntowe w Magna Karta zosta?o przyj?te na synodzie ??czyckim w r. 1185 a nie po zamordowaniu przez Prawdziców Boles?awa III, gdy og?oszono Falsyfikat Bulli Gnie?nie?skiej, gdzie jest UDZIELNO?? Arcybiskupa Gnie?nie?skiego jako Pana Na ?owiczu.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Gru 12, 2017 11:00 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-10-06 (pi?tek) @ 23:27:31
https://gry.wp.pl/spotkalem-ludzi-z-doslownie-calego-swiata-wszystko-przez-wiedzmina-6173528896927873a

Plansza: Barnaba Siegel, DO MIEJSCOWO?CI NA OPOLSZCZY?NIE PRZYJE?DZAJ? LUDZIE Z CA?EGO SWIATA. ZASKAKUJ?CY POWÓD

Uda?o mi si? wypromowa? MOSZN?. Zacz??o si? od tego, ?e HARRY POTER chcia? kupi? zamek CZOCHA wi?c przemówi?em mu do rozs?dki – ?e jak chce zrobi? Biznes to nich kupi MOSZN?. Nie uwierzy? i Po?a?owa?, bo MOSZN? wydzier?awi? czy kupi? WIED?MIN, czym ZATKA? Wszystkich.
Zamek-pa?ac w MOSZNEJ Nie mia? Metryki, któr? mu Wyrobi?em. Jest to ROKOKOWY pa?ac Fryderyka II, który MARZY? o zast?pieniu w Europie Pszenicy i Wo?owiny ukrai?skiej W?GIERSK?. Z tej racji chcia? przenie?? stolic? Prus z Berlina do Opola wi?c zacz?? si? budowa? w Mosznej, ale w II wojnie ?l?skiej Daun zgarn?? mu pod O?omu?cem tabory wi?c musia? ewakuowa? Morawy, i z kana?u Odra-Dunaj, którym miano transportowa? pszenice w?giersk? wysz?y nici.
Król straci? serce dla Mosznej, któr? uko?czy? jego marsza?ek Dworu na pa?ac Rezydencjonalny. Poniewa? by? Za Drogi to urz?dzono w nim hotel dla podró?uj?cych na Górny ?l?sk NA Z?O?? polskiej ?wi?tej Annie. Po zbudowaniu Kolei Górno?l?skiej hotel zbankrutowa?, ale Pa?ac uratowa? przed rozbiórk? górno?l?ski i europejski Król Cynku Godula, który kupi? go dla swej córki.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Gru 12, 2017 11:02 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-10-07 (sobota) @ 08:38:08
http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/bolko-ii-ksiaze-opolski
BOLKO II KSI??? OPOLSKI
Danuta Adamska + Wspó?autorzy:

Ksi??? Opolski Bolko II (1295/1300 – 1350) – by? drugim synem ksi?cia opolskiego Bolka I i Grzymis?awy–Agnieszki. Urodzi? si? mi?dzy 1295 a 1300 rokiem, cho? bli?ej 1300 r. Nie jest jasne, dlaczego dwóch synów Bolka I nosi?o identyczne imiona – starszego w historii nazywa si? Boles?awem a m?odszego Bolkiem. W chwili ?mierci ojca by? zapewne pe?noletni. Nie wiemy czy jeszcze za ?ycia Bolka I zdecydowano o podziale ksi?stwa mi?dzy jego trzech synów. Tak si? chyba sta?o poniewa? nie s?yszymy o konfliktach braterskich na tle podzia?u ojcowizny. Boles?aw otrzyma? Niemodlin i G?ogówek z okr?gami a Bolko II Opole i Olesno a Albert Strzelce i Lubliniec. Dlaczego nie najstarszy z synów obj?? stolic? ksi?stwa – tego nie potrafimy wyja?ni?.

Artyku? jest POPRAWIENIEM oryginalnej biografii Bolka II Opolskiego POD MOIM WP?YWEM. 2 lata temu zosta?em zaproszony przez w?a?ciciela zamku NIEMODLIN do Odatowania tego zamku, którego PRZEBUDOW? z zamku Kasztela?skiego na Ksi???cy odatowa?em na PO ROKU 1313. Powi?za?em to ze ?mierci? w tym roku Boles?awa Opolskiego (Bolka I) powrotem Bolka Juniora (Bolka II) z wojny Luksemburskiej we W?oszech. Pami?tk? tego by?a budowa Ratusza Opolskiego na wzór Palacio Veccio we Florencji z prze?omu XIII i XIV w, wyra?nie przez architekta florenckiego i za ?upy z wojny Luksemburskiej, za które Junior KUPI? Starsze?stwo od Boles?awa Pierworodnego, który zosta? ksi?ciem NIEMODLI?SKIM.
Zauwa?y?em jednak, ?e Boles?aw Opolski jako czeski starosta Krakowa, Ma?opolski i SIERADZA tytu?owa? si? Ksi?ciem NA OPOLU I NIEMODLINIE – czyli, ?e PRZEBUDOWA niemodli?skiego zamku z Kasztela?skiego na KSI???CY czyli Dzisiejszy musia?a si? odby? za OJCA Boles?awa Pierworodnego i Bolka II.
Zamek niemodli?ski wygra? internetowy plebiscyt na NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY ZAMEK W POLSCE, cho? nie jako ?redniowieczny wed?ug mnie a Pó?norenesansowy, cho? pó?norenesansowego Manieryzmu nie ma tam za grosz. Europejskim pomnikiem manieryzmu jest sobór Wasyla B?ogos?awionego na Placu Czerwonym w Moskwie. Zastanawiam si?, czy ROKOKO jako Chi?szczyzna pochodzi z Chin czy z Placu Czerwonego w Moskwie ???
Za NIEMODLINEM ustawi?y si? RADZY? podlaski, FROMBORK, PSZCZYNA i ?A?CUT. Niemodlin zawdzi?cza prawdopodobnie zwyci?stwo Bursztynowej Komnacie – chyba z pracowni SS w ?WINACH? gdzie zatrudniano najlepszych z?otników ?ydowskich.
Podczas rewolucji neoperonowskiej w Argentynie powiedzia?em, ?e Bursztynowej Komnaty nale?y szuka? w banku argenty?skim, bo nadawa?a si? tylko na podarunek dla Ewy Peron. Alfons Rega przestraszy? si? i wys?a? Bursztynowa Komnat? do Bonn, sk?d odes?ano j? do Ost-Berlina, gdzie j? renowowano i – ?eby nie p?aci? mi Znale?nego – zametrykowano jako REKONSTRUKCJ?. – My?la?em, ?e kopi? ze ?win kupi?a Urszula Sipi?ska.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Gru 12, 2017 12:04 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-10-10 (wtorek) @ 19:45:19
http://niemodlinzamek.pl// ZAMEK KSI???CY W NIEMODLINIE Z XIII WIEKU
Ad. 218, https://marucha.wordpress.com/2017/10/03/wolne-tematy-79-2017//

7 bm. skomentowa?em artykulik w Angorze, NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY ZAMEK W POLSCE, Warszawa-Chicago-Dortmund-Pary?-Toronto-NowyJork-Wilno, 8 X 2017, Angorka 2. Podkre?li?em, ?e przed 2 laty zosta?em zaproszony przez w?a?ciciela zamku do odatowania go. Wówczas stwierdzi?em, ?e zamek Kasztela?ski zosta? przebudowany PA?ACOWO po powrocie Bolka II z wojny luksemburskiej we W?oszech w zwi?zku ze ?mierci? jego ojca Boles?awa I Opolskiego w r. 1313, STAROSTY Krakowa i Sieradza.
Bolko II nie tylko zbudowa? za ?upy w?oskie Ratusz Opolski na wzór Palacio Veccio we Florencji, ale i kupi? od Boles?awa II Pierworodnego STARSZE?STWO rodowe, staj?c si? Ksi?ciem Opolskim, wobec czego Boles?aw II Pierworodny zosta? ksi?ciem Niemodli?skim, co WYMAGA?O przebudowy zamku Kasztela?skiego na PA?AC.
Stwierdzi?em przy tym, ?e datowanie zamku-pa?acu w Niemodlinie na Pó?ny Renesans – jak to zrobiono w Angorze – nie ma sensu, gdy? w pa?acu tym Nie Ma Krzty MANIERYZMU, którego europejskim pomnikiem jest cerkiew Wasyla B?ogos?awionego na Placu Czerwonym w Moskwie. To daje do my?lenia, ?e Impulsem ROKOKA nie by?a Chi?szczyzna, ale Cerkiew Wasyla B?ogos?awionego jako pomnik Podboju Powo??a.
Zauwa?y?em przy tym, Boles?aw I Opolski tytu?owa? si? PANEM NA OPOLU I NIEMODLINIE, co WYMAGA?O Reprezentacyjnego zamku lub pa?acu, czym niemodli?ski zamek Kasztela?ski NIE BY? – a to suponuje na budowniczego niemodli?skiego zamku-pa?acu Boles?awa I Opolskiego.
Prosz? sobie wi?c wyobrazi? me zdziwienie, gdy dzi? po otwarciu witryny NIEMODLIN przeczyta?em, ?e zamek-pa?ac niemodli?ski nie jest Pó?norenesansowy, ale ?REDNIOWIECZNY, fundacji Boles?awa Pierwszego – czyli wyra?nie Starosty Krakowa i Sieradza.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Gru 13, 2017 5:21 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-10-16 (poniedzia?ek) @ 10:42:30 - Ad. 143:

Panie Yagiel, Czerwi?sk jest starszy od Warszawy, gdy? ma ko?ció? KAMIENNY, który z tej racji nie zosta? rozebrany przez Krzy?aków czy Czechów. Ko?cio?y kamienne budowano PRZED Prometeomachi? w 48. wieku pne. Prometeusz, który zbudowa? pi?kn? bazylik? w Palermo, zosta? pojmany w Bohemii przez Posejdona, który kaza? go przyku? do pr?gierz na Chojniku i wycina? co jaki? czas cz??? cia?a – ?e sta? si? ?ywym preparatem anatomicznym.
Podczas tej wojny wynaleziono Du?sk? czy Lombardzk?? Ceg?? Konstrukcyjn?, która zainicjowa?a Now? Architektur? konstruktywistyczn?, wobec czego onych rozebranych przez Krzy?aków czy Czechów 6 ko?cio?ów Czerwi?ska powsta?o PO PROMETEOMACHII.
Prometeusz mia? by? PRZYKUTY NA KAUKAZIE, co znaczy?o Góry Wapienne, gdy Sudety znaczy?y po grecku Górami ?elaznymi a Bohemia jako KASSATERYDY Krain? Cyny. W takim razie sk?d Cyna na KASZUBACH? – wi?c mo?e dlatego, ?e Brytowie p?acili za ?elazo kaszubskie w Pucku Cyn? ??? Metalurgia Kaszubska by? GRECK? alternatyw? metalurgii Powi?la?skiej, zbudowan? przez kultur? trypolsk?, czego pami?tka jest Wspania?y TORU?, jak pomnikiem metalurgii Kaszubskiej jest Wspania?y GDA?SK.
Hunowie zburzyli Kana? Przemys?owy Sosnowiec-Bydgoszcz, którym dostarczano w?giel cieszy?ski do przeróbki rudy szwedzkiej a zwyci?scy Wandalowie nie odbudowali, gdy? WYSTARCZA?A im metalurgia Powi?la?ska, na szwedzkiej rudzie i sokalskim w?glu. To jest tajemnica, DLACZEGO Staro?ytny port pucki by? KILKAKROTNIE wi?kszy od ?redniowiecznego portu gda?skiego, który by? najwi?kszy w Europie, bo na ?elazie Gda?skim WISIA?Y Trzy Imperia Kolonialne: Holenderskie, Hiszpa?skie i Portugalskie – co zniszczyli R?kami Szwedów Cromwell z Mazarinem.
To nie by? ?aden Szlak Bursztynowy tylko SP?AW ?ELAZA: do Wenedy-Bydgoszczy, sk?d albo do Belina i kana?em ?ródl?dowym do Kolonii, albo do Sosnowca i kana?ami Górno?l?skim i Morawskim do Dunaju. Ptolemeusz pisa? Wielk? Germani? przed Pokojem w Gubine w r. 174, gdy Goci przenie?li si? na prawy brzeg Wis?y. Nazwa Germania pochodzi od zamku GARGAMELL w Krakowie.
ASKAUKALIS Ptolemeusza identyfikuje si? z Inowroc?awiem, z czym si? nie zgadzam. Askaukalis znaczy? Wapienn? Gór?, co pasuje do Megalitycznego P?ocka, zbudowanego z wapienia budowlano-drogowego w Kazimierzu Dolnym, z którego wypalano najlepsze wapno. Równie? nazwa GOCI jest nazw? Mazowieck? i pochodzi od GEPIDÓW z Góry P?owej czyli Jasnej – sk?d P?OCK.
Megalityczny P?ock kaza? rozebra? Jan Luksemburski na WAPNO dla Królewca. Imperialny zamek AMAZON run?? za? do Wis?y podczas renesansowej przebudowy z powodu nieszczelnego wodoci?gu – czym uratowa?em p?ock? skarp? krzycz?c, ?e potrzebna jest nie Technika Ameryka?ska, ale Austriacki Regulamin Saperski.
ASGARD to aryjski KIJÓW. Po bitwie pod Be?zem w 1362 r. Litwini zaj?li Kijów Górny a Polacy miasto dolne zwane Podolem.
Dzielnic? Inowroc?awia jest Krusza Zamkowa. Odkryto tam fundamenty zamku NA KTÓRYCH urz?dzono animalistyczne sanktuarium kultury amfor kulistych. W pobli?u za? Grób Ksi??niczek starszej kultury bade?skiej, które poleg?y prawdopodobnie w walce z najazdem Hellenów-Greków. Najciekawsze jest jednak to, ?e nazwa KRUSZA ZAMKOWA przetrwa?a 4500 lat !!!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Gru 13, 2017 5:31 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-10-17 (wtorek) @ 07:59:13

Od kilkudziesi?ciu lat interesuj? si? aktywnie fenomenem architektonicznym wroc?awskiego Dworca G?ównego jako Cudu Europejskiego. Architektur? t? t?umaczy si? PRZEBUDOW? Dworca w latach 1900-1902, z czym si? nie zgadza?em.
Na Pó?nocnym prospekcie Rynku eksponuje si? historyczne widoki Wroc?awia, ?l?ska i Europu ?rodkowej, w?ród czego jest obecnie zdj?cie W?adys?awa Syrokomli, który w r. 1860 jecha? poci?giem z Wilna do Poznania przez WROC?AW. Zapisa? w Dzienniku: PRZEBIEG?EM PRZEZ DWORZEC SPOGL?DAJ?C STRACHLIWIE NA JEGO WIELKO?? I WSPANIA?O?? – z czego wynika, ?e Wielko?? i Wspania?o?? Dworca Wroc?awskiego nie pochodzi z Przebudowy w l. 1900-1902.
Dworzec Wroc?awski powsta? z PRZEBUDOWY Cytadeli Fryderycja?skiej, czyli jakby jego obecny kszta?t zosta? nadany w czasie budowy Kolei Dolno?l?skiej w l. 1850-60 ??? Gdy si? wchodzi wej?ciem G?ównym to s? najpierw kolumny Wysokie a potem 4 Niskie na Podiach. Wysoko?? Podiów odpowiada poziomowi locjów, w których mo?na rozpozna? Sypialnie dla ?o?nierzy. Otó? te 4 kolumny Niskie, mi?dzy którymi schodzi si? na poziom konstruktywistycznej Hali Dworcowej, pochodz? z Cytadeli Austriackiej, z czasów Potopu.
CEGLANY wroc?awski wiadukt kolejowy – Secesyjny ?ELBETOWY by?by du?o ta?szy – by? na?ladownictwem rozebranego przez Fryderyka II wiaduktu i pa?acu LAGIER w Kruszwicy, zbudowanego przez Popiela I Gnu?nego za kontrybucj? francusk?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Gru 13, 2017 5:33 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-10-17 (wtorek) @ 10:06:05
https://turystyka.wp.pl/skarby-polskie-poznaj-tajemnice-twierdzy-srebrna-gora-6175995920373377a

SKARBY POLSKIE. POZNAJ TAJEMNICE TWIERDZY SREBRNA GÓRA – Polskie zamki, klasztory i twierdze skrywaj? wiele, cz?sto wci?? nieodkrytych, skarbów. Od setek lat kr??? o nich legendy i opowie?ci, które cz?sto przyprawiaj? o zawrót g?owy. Najciekawsze z nich mo?ecie pozna? ogl?daj?c odcinki programu „Skarby polskie” realizowanego przez History. Jeden z nich opowiada o tajemnicach Twierdzy Srebrna Góra.

To jest architektura BASTYLII Francuskich z wojny stuletniej i SPRZED bitwy pod Be?zem w r. 1362, gdzie Polacy zdobyli artyleri? TURKIESTA?SK?, która URATOWA?A FRANCJ?: http://www.wandaluzja.com/?p=p_155&sName=37.-cierniowa-korona//
Wynika z tego, ?e Twierdz? w Srebrnej Górze budowa? Jan Luksemburski w trakcie Podboju ?l?ska. Pretekstem tej wojny by?o wyk?panie przez mieszczan zi?bickich legata papieskiego ?winki w szambie, którego prowadzali po mie?cie na dr??ku jak buhaja.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Gru 13, 2017 6:39 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-10-23 (poniedzia?ek) @ 20:46:48
https://turystyka.wp.pl/skarby-polskie-opactwo-cystersow-w-lubiazu-6178498841430145a//

SKARBY POLSKIE. OPACTWO CYSTERSÓW W LUBI??U

Po co 12 mnichom by? lokum 3 razy wi?ksze od Wawelu ??? Nie by? to bowiem ?aden Klasztor, ale PA?AC CESARSKI, którego budow? podj?to po bitwie pod Wiedniem – za fundusz POMNIKA Bitwy Wiede?skiej – który budowali i administrowali CYSTERSI.
Po bitwie pod Wiedniem Austriacy poczuli si? zagro?eni przez Prusaków, a poniewa? g?ówn? austriack? twierdza antyprusk? by? G?ogów, której asekurowa? Wroc?aw NIE MÓG?, to trzeba by?o budowa? now? Stolic? ?l?ska w LUBI??U.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Gru 13, 2017 7:36 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

2017-10-29 (Niedziela) @ 17:09:25
http://strefatajemnic.onet.pl/duchy/nawiedzony-kreml/tcz8v
Strefa tajemnic › Duchy › Józef Stalin – 28 lip 11 08:58

Nawiedzony Kreml
Lenin powraca do budynku do?? cz?sto, a rezyduje g?ównie w swym dawnym apartamencie. Pracownicy Kremla twierdz?, ?e dochodz?ce z jego pokoju d?wi?ki brzmi? jak ludzkie kroki, a pomieszczenie to jest przecie? od czasów ?mierci wodza zamkni?te i niedost?pny.
Kreml moskiewski. Jeden z najcenniejszych zespo?ów obronnych ?redniowiecznej Europy. Pierwsze wzmianki o zabudowie wzgórza pojawi?y si? ju? w dwunastowiecznych kronikach. W XIV wieku sta? si? rezydencj? ksi???t moskiewskich, pó?niej carów rosyjskich, dzi? jest oficjaln? siedzib? prezydenta Rosji. Serce Moskwy i miejsce, gdzie historia wielokrotnie, i to wyj?tkowo mocno, postawi?a swoj? stop?.
Nic wi?c dziwnego, ?e przez wieki obrós? w mity i legendy. Wiele z tych historii sugeruje, ?e Kreml jest miejscem nawiedzonym przez duchy. I to jakie! Najpopularniejsze z nich skupiaj? si? bowiem wokó? trzech wielkich dyktatorów: Iwana IV Gro?nego, Lenina i Stalina.

Budowniczym Preroma?skiego KREMLA i Moskwy by? grecki bóg Prapocz?tku Jur-Uranos z Krakowa, który – chc?c si? uwolni? od gderliwej ?ony Geii – wybra? si? z kochank? na Ural, w trakcie czego zbudowa? Bia?okamienn? Moskw?. Bia?okamiennego Kremla NIE MODERNIZOWANO tylko zbudowano KILKANA?CIE ceglanych kremlinów, a? do wyp?dzenia z Moskwy przez Polaków i Litwinów Wielkiego Tumnika tatarskiego w 1306 r., gdzie osadzili Iwana Kalit?.
Poniewa? KILKANA?CIE kremlinów CEGLANYCH zosta?o obsadzonych przez Polaków i Litwinów to Iwanowi zosta? stary KAMIENNY Kreml, wi?c Rad Nierad zabra? si? do jego przebudowy przez NADSYPANIE wzgórza. Sz?o to do?? niemrawo, ale w r. 1362 dosz?o do bitwy pod Be?zem, w której Polacy i W?grzy rozgromili Wielk? Ord? i Litwinów.
Chan zgin?? a Wlk Ksi??? Litewski dosta? si? do niewoli, z której zosta? uwolniony za z?o?enie ho?du Ludwikowi Wlk W?gierskiemu, który kaza? mu ?ciga? Tatarów, w trakcie czego Litwini zaj?li ZAMEK Kijowski. Polacy obsadzili za? po?udniow? cz??? Kijowa zwan? PECZERSKIEM i MOSKW?.
W wojnie tej Kazimierz III zdoby? ogromne pa?stwo – od Odry do Uralu – którym nie sposób by?o rz?dzi? z Krakowa. Wobec tego zdecydowa? si?, ?e miast odbudowywa? zburzone przez Jana Luksemburskiego Gargamell czy Sieradz wybuduje nowa stolic? w MOSKWIE – co odpowiedzi? na Zagadk?, DLACZEGO w Gotyckiej Moskwie nie ma krzty bizantynizmu.
Dlaczego Duch Lenina pojawi? si? na Kremlu kilka tygodni PRZED ?mierci? Lenina w Gorkach ??? Na to pytanie odpowiadam w ksi??ce Incydentu nie by?o, Gda?sk 2001. Otó? by? to francuski sobowtór Lenina Dickis, który wobec ?mierci Lenina chcia? przej?? w?adz?. Stalin kaza? go za to WYKAPA? W TUSZU.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Gru 13, 2017 7:40 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

http://www.farmbook.webd.pl/magazyn/ppcin_03.jpg

wapiennik na Kujawach
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
Strona 2 z 10

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group