Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Imperium Lechitów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Cze 04, 2020 7:49 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

WIELKA LECHIA I WIELOWYMIAROWA PROPAGANDA ANTYPOLSKA, ANTYS?OWIA?SKA I ANTYLUDZKA<br/><br/>

Grecy liczyli czas od zdobycia Troi w r. 1184 pne, ale Ate?czycy od I Ho?du dla Pana z Gda?ska w roku 7118 pne ???
Najwi?kszym problemem skandynawskiej mitologii jest wojna Wanów z Asami. Wanowie i Asowie R?DZILI ?WIATEM, ale dosz?o mi?dzy nimi do wojny, w trakcie której Wanowie zdobyli stolic? Asów Asgard, którego mury nie by?y uko?czone. W Asgardzie by?o 12 ?wi?ty?, wobec czego odnoszono Asgard do Troi na Z?otym Rogu. <br/><br/>
W?ADZA NAD ?WIATEM WANÓW-Wandalów i ASÓW-Ariów by?aby technologiczna. Przeczyta?em u Wiktora Ka?asznikowa (Atlas Tajemnic i Zagadek – Dawne cywilizacje, T. 2, Bellona W-wa 2003, s. 48), ?e Asgard to Azów to przybli?y?o spraw? do Kijowa, gdzie by?o 12 ?wi?ty?! <br/><br/>
Wobec tego, gdy w r. 1628 pne wybuch Santorynu zniszczy? Egej? i Stare Pa?stwo Hetyckie to nast?pi?a w?drówka ludów na po?udnie Dnieprem i Dunajem, wi?c Wanowie-Wandalowie z Pomorza i Pa?uk uderzyli na KIJÓW – co by?oby owym TRYUMFEM Wanów w Asgardzie? To jest m?drzejsze od identyfikacji Asgardu z Troj? u Daenikena & Sp, bo Kijów le?y 2 razy bli?ej od Stambu?u a Skandynawowie mieli powód by gratulowa? S?owianom, gdy? otrzymali ziemie nad doln? i ?rodkow? ?ab? (kultura nordyjska). <br/><br/>
Z tego wynika, ?e Zdobycie Miasta Bogów ASGARDU by?o skutkiem zmowy Kaszubów z Gda?ska ze Skandami z Birki-Sztokholmu. Skandowie pop?yn?li D?win?-Dnieprem a Kaszubi Prypeci?, aby w miejscu, gdzie Muru Asgardu Nie By?o, i by? tylko Nasyp z Palisad?, PRZE?AMA? PALISA?. <br/><br/>
Zawarto Pokój, na mocy którego Kaszubi dostali Dorzecze Odry, z granic? z Ariami na Kanale Przemys?owym na Górnej Warcie, ale przynale?no?ci Basiliosu nie okre?lono. Wobec tego dosz?o do wojny, któr? rozstrzygn??a bitwa na Dol???. Odkryto tam Wiele grobów skandynawskich, ale ?adnego s?owia?skiego, gdy? S?owianie po skremowaniu zw?ok zabrali prochy do Basiliosu, który od wodza znad Dol??y Szczyta nazwano SZCZECINEM.<br/><br/>
Szczyt zbudowa? s?ynne mury Szczecina zwane LONDY?SKIMI, z forteczn? grobl? do D?bia. Podobne mury zbudowano te? w Birce-Sztokholmie, których d?ugo?? Czo?ow? okre?lono na 20 km. LMSz zburzy?a II krucjata, gdy Henryk Lew poprowadzi? na Po?abie 10 razy wi?cej krzy?owców ni? cesarz na Bliski Wschód, za? mury Sztokholmu Krzy?acy.<br/><br/>
Mickiewicz, który mia? dobre wiadomo?ci, naucza? w Pary?u, ?e KASYCI TO KASZUBI. Logicznie rzecz bior?c to Babilon mogli zdoby? TYLKO KASZUBI, przy pomocy wie? obl??niczych na KOGACH. Pop?yn?li na krypach do Odessy - bo by? kana? San-Dniestr - gdzie zmontowano kogi, którymi pop?yn?li do Antiochi, gdzie rozmontowali kogi i przewlekli na Eufrat, ?eby zmontowa? kogi, którymi pop?yn?li w dó? rzeki, aby po zamontowaniu WI?? obl??niczych podp?yn?? w nocy do nawodnych murów Babilonu. <br/><br/>
Wie?a Babel by?a 4 razy wy?sza od latarni Faros, czyli ?e mia?a ponad km wysoko?ci. By?a zwrócona krótkim bokiem do Zagrosu dla ochrony przed halnym. W Polsce jest tylko jedna wie?a o podstawie prostok?tnej, na zamku w Kwidzynie - kiedy? wysoka - gdy? jest to pomnik zdobycia przez Kaszubów Babilonu. <br/><br/>
Tryumfator z Asgardu, Popiel Wielki ustanowi? SEJM na Górze Narad w Poznaniu, gdzie na Cytadeli by? zamek POSEJDONA. Ka?de plemi? w dorzeczu S?AWY alias ?l?skiej w'ODRY, niezale?nie od j?zyka i wyznania, mia?o przys?a? 2 pos?ów na Gór? Narad. Poniewa? Sejm nada? Popielowi Wlk imi? LECH-Lew to zamek Posejdona zacz?to zwa? LECHEM. Wazowie przebudowali zamek Lech na Twierdz? przez zakopanie 2 dolnych kondygnacji a Prusacy na Cytadel? przez urz?dzenie kazamat artyleryjskich, koszar, arsena?u i magazynów. <br/><br/>.
Wed?ug Mickiewicza to S?owianie wpisali si? do Historii Powszechnej zdobyciem przez Kaszubów-Kasytów Babilonu w r. 1595 pne, a wed?ug Herezji Rosyjskiej to w r. 1334 pne dokonali z Ariami odsieczy obl??onej przez Moj?esza Troi na Z?otym Rogu.<br/><br/>
Wojna Troja?ska by?a ?WIATOW? wojn? metalurgii s?owia?skiej, Kaszubskiej i ?l?skiej, z aryjsk?, czyli Powi?la?skiej, Kieleckiej i Krzyworoskiej. ?ródziemnomorskim dystrybutorem metalurgii ?l?skiej by?a Wenecja a metalurgii aryjskiej Troja na Z?otym Rogu. Apana?owy ksi??? TrzechGór-Strzegomia i namiestnik Wenecji Nauplios-Neptun uknu? wi?c spisek z królewiczem troja?skim Parysem, za którym Hetyci rozes?ali listy go?cze jako piratem Aleksandrem z Troi. <br/><br/>
Poczta mia? przyj?? do Myken RANO, ale ambasador Pragi Achilles stanowczo si? wydaniu Parysa sprzeciwi?. Wobec tego uknuto spisek, ?e Parys PORWIE ?on? Menelaosa Pi?kn? Helen? a Zdradzony Ma??onek b?dzie go ?CIGA?, i oblegnie Troj?. Wówczas Achilles przyprowadzi Setki Tysi?cy Ilirów-Alba?czyków, Ariów i Mosków-Moskali, którzy dokonaj? okupacji Hetycji w Azji Mniejszej.
Ze spisku zda? sobie spraw? Odyseusz, wiec symulowa? OB??D. Zosta? jednak wezwany przez syna Neptuna Palamedesa, który przes?uchiwa? go w pa?acu Pylos i odes?a? w kajdanach Menelaosowi – wodzowi wyprawy troja?skiej, który u?askawi? symulanta.
Pod Troj? Wódz S?owian Palamedes zosta? jednak zamordowany skrytobójczo przez Odyseusza i Diomedesa, wobec czego pod Troj? przyby? Neptun i wszcz?? ?ledztwo w/s ?mierci syna. Okaza? si? Genialnym ?ledczym, gdy? ostrzeg? Diomedesa, ?e Odyseusz ma zamiar go zamordowa? - i wkrótce Diomedes prowadzi? przez obóz nagiego Odyseusza p?azuj?c go mieczem, przy czym obaj oskar?ali si? wzajemnie o Zamordowanie Palamedesa. Protoko?y ?ledztwa Neputuna zosta?y z?o?one w archiwum frygijskim w Kanakkale, aby 4 wieki pó?niej zosta? spoetyzowane przez Homera jako ILIADA. <br/><br/>
Nast?pc? Palamedesa pod Troj? zosta? Pawe? D?ugi, który po upadku Troi dokona? okupacji Paflagonii i chcia? uzyska? od wybieraj?cego si? do Indii Indry Asgard-Kijów, ale ten da? Asgard Parysowi, który uratowa? z P?on?cej Troi 12 tysi?cy Traków, wi?c Pawe? musia? si? zadowoli? LUBLINEM. By?a to transformacja kultury przed?u?yckiej w ?U?YCK?.<br/><br/>
Neurowie-S?owianie pojawiaj? si? w Historii w VII wieku pne. Nazwa ta pochodzi od wymienianej przez Asyryjczyków GÓRY NARAD czyli Sejmu na Cytadeli pozna?skiej, gdzie by? zbudowany przez Pana Oceanów Posejdona zamek LECH.<br/><br/>
Neurowie z upowa?nienia Sejmu Pozna?skiego obs?ugiwali kana? Brze??Litewski-Prype?, którym eksportowano na wschód ?elazo Powi?la?skie a importowani pszenic? produkowan? przez Scytów Oraczy. Nie byli to Scytowie, ale Melanchlajnowie czyli pozosta?cy Kimeriów, którzy ?upieni przez Scytów wezwali S?owian-NEURÓW.<br/><br/>
Neurowie ZNIKN?LI podczas wojny persko-scytyjskiej (520-510 pne). Cofaj?cy si? na Zachód przed Persami Scytowie zerwali tam? w Pi?ski, która zala?a 2 armie perskie, co zmusi?o Persów do odwrotu. Scytowie podbili potem ?atwo Agatyrsów w Rumunii a po bardzo zaci?tych walkach w Polsce Pó?nocnej i Zachodniej S?owian.<br/><br/>
Okupacja scytyjska by?a tragiczna, gdy? Scytowie masowo sprzedawali S?owian Grekom a ci odprzedawali ich na Bliski Wschód. Jednak, gdy Scytowie poszli ratowa? Greków pod MARATONEM to Leszek Z?otnik zdoby? skarbiec scytyjski w P?ocku a potem pobi? Scytów pod Kolbuszow?, aby wbija? z nad Donem s?upy graniczne z napisem HORWACJA, bo uwa?a? si? za górala ze Szwajcarii Kaszubskiej. Za jego rz?dów kultura ?u?ycka przekszta?ci?a si? we wschodniopomorsk?. <br/><br/>
Leszek urz?dowa? na GARGAMELLU, który dla Greków sta? si? synonimem GIGANTOMANII z Dobrotliwym Królem Ob?artuchem. Leszek przeniós? Sejm z Góry Narad na Wawel, gdzie kaza? rozebra? kasztel Marii Egipcjanki i zbudowa? Austriackie Kuchnie Szpitalne. Prawdopodobnie te? jego dzie?em by? zamek KASZUBY na górze Sto?owej w Koninie, rozebrany przez Seta Ptolemeusza na kopi? Pa?acu Ptolemeuszy w Aleksandrii – Architektonicznego Cudu Wszechczasów.<br/><br/>
BISKUPIN by? refugium Nie Plemiennym a Rodowym czyli MAGAZYNEM bogatego rodu rolniczego. Takich refugiów-SCHRONISK przed kimeryjskimi i scytyjskimi ?apaczami niewolników by?o du?o.
Ta idylla trwa?a do najazdu macedo?sko-epirskiego, który rozstrzygn?? si? w bitwie pod Wiedniem w r. 339 pne. Aleksander napisa? do Arystotelesa o Zaj?ciu Wa?nego Lechickiego Miasta od Strony Panonii CARACAUS, ale Bardziej Ludnego ni? Bogatego, czyli ?e krakowiaczki pochowa?y swe kosztowno?ci. Aleksander zosta? Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada Kanclerzyc?. Utworzona wówczas mennica w Hedebach-Schlezwiku wybi?a STO monet Filipa II i JEDN? Aleksandra. <br/><br/>
Gdy wybuch?a Wojna Grecka to Aleksander poprowadzi? jazd? scytyjsk?, która pod Herone? rozgromi?a Beotów. W drodze powrotnej Aleksander anektowa? Pangajon-Siedmiogród, którego kopanie dawa?y Filipowi tysi?c talentów z?ota rocznie, za co prowadzi? agresywn? polityk? w Azji Mniejszej. Pami?tk? tego s? statery I, z ALEKSANDREM-Apollem i FILIPEM-Szczurem. Poniewa? u Greków królem jest ten, kto Ma Z?oto to Grecy zamordowali NIEWYP?ACALNEGO Filipa i przywo?ali WYP?ACALNEGO Aleksandra.<br/><br/>
Olimpiada pozosta?a jednak w Krakowie, gdzie zbudowa?a na Gargamellu pa?ac Bia?o-Czerwony, z marmuru k?odzkiego Bia?a Marianna i schodz?cej do Wis?y kolumnady z czerwonego granitu tatrza?skiego. Pa?ac ten zosta? powtórzony w Aleksandrii jako Architektoniczny Cud Wszechczasów. <br/><br/>
Olimpiada jednak nie unikn??a wojny. Królowa Sarmatów Diana-Artemida zachachm?ci?a Aleksandrowi broniony przez dromadnic? skarbiec perski w Ko?-Kry?gan-Ka?a k. Chiwy i przewioz?a go flotylla – bo Amu Daria p?yn??a wówczas do Morza Kaspijskiego – do twierdzy MODLIN. Obie panie fortyfikowa?y si?: Diana w P?ocku i Poznaniu a Olimpiada w Krakowie. Polega?o to wówczas na budowie wielkich wa?ów ziemnych i budowie na nich murów, jakie znamy jako Wielki Mur Chi?ski. Ówczesny Pozna? czy Kraków by?y 10-20 razy WI?KSZE od tych?e miast ?redniowiecznych.
Wojna rozstrzygn??a si? Pod Gór? ?ysica, nazwan? tak, bo Diana jako m??atka goli?a g?ow?. Aleksander zosta? pobity W KIELCACH, pami?tk? czego s? statery II, zwane przez Bawarów P?ACZKAMI. Diana og?osi?a protektorat nad Azj? Mniejsz?, co nazywa si? Wojn? Satrapów, kaza?a odbudowa? ARTEMIZJON w Efezie i zbudowa? d?u?sz? o jedno prz?s?o jego kopi? na cytadeli w Kielcach na mauzoleum dla siebie, oraz kaza?a zamordowa? Aleksandra jako BANKRUTA.
Nast?pny etap to Wojna LWA Z TYGRYSEM. W po r. 290 pne Rzymianie wygnali z Italii Galów, którzy w sile 300 tysi?cy wojowników weszli do Lechii. Walki by?y ci??kie, a? Galowie poprosili o Pokój. Na mocy Pokoju dowódca najemników greckich Grakch poprowadzi? Galów do ich Pierwotnej Ojczyzny w Troi i Azji Mniejszej, gdzie za?o?y? system okupacyjny. St?d uda? si? do Aleksandrii, gdzie da? si? sportretowa? jako Pan Lasów na wie?y FAROS.
Potem poprowadzi? ca?? ludno?? Kapadocji w Karpaty Zachodnie, gdzie powsta?a kultura puchowska. Przekonywa? Sejm: ZDOBYLI?MY IMPERIUM A IMPERIUM MO?E UTRZYMA? TYLKO KRÓL. J??LI MNIE WYBIERZECIE B?D? NIE PANEM, ALE PRZYJACIELEM SEJMU. Sta?o si? jednak Inaczej. Tak powsta?a WANDALSKA kultura przeworska, z centrum w ??czycy, sk?d rz?dzi? Grakch.
Grakch przywióz? sobie z Aleksandrii zi?cia, Seta Ptolomeusza, który da? pocz?tek Polskim Faraonom. Nie móg? on oczywi?cie mieszka? w zgrzebnym Wi?zieniu ??czyckim wi?c zburzy? zamek KASZUBY Leszka Z?otnika na Górze Sto?owej w Koninie i zbudowa? tam kopi? Pa?acu Ptolemeuszy w Aleksandrii – Archietektonicznego Cudu Wszechczasów. Zbudowa? te? na Gargamellu kopi? latarni Faros, zwan? Wie?? BABEL, dla komunikacji ?wietlnej z Egiptem ??? Tak zacz??? si? WANDALSKA kultura przeworska.
Gdy w Lyonie wybuch?a walka mi?dzy stronnictwem rzymskim a antyrzymskim to Antyrzymianie wezwali Helwetów i w'INDÓW. Polski Faraon wys?a? Leszka Chytrego, ksi?cia Horusków z Hanoweru. Juliusz Cezar wezwa? za? lichwiarzy rzymskich, którzy Helwetów przekupili, ale sta? si? najbardziej zad?u?onym m??em stanu w Historii.
Przeciw Leszkowi-Ariowistowi Cezar wezwa? Swewów skandynowskich, z którymi podbi? Teutoni? mi?dzy Wezer? a Renem, sprzedaj?c Teutonów w niewol?. Wobec tego Leszek zawar? Pokój z Cezarem, ?e za Pomoc w Obaleniu Faraona GOPLANII-Gepidii w Koninie dopomo?e Cezarowi w Podoju Galii i Brytanii. Sojusz przypiecz?towano ma??e?stwem syna Leszka Lubrana z córk? Cezara Juli?. Saga ?l?ska mówi, ?e wobec zbli?ania si? Cezara i Leszka Polski Faraon kaza? nape?ni? statki zbo?em i Pop?yn?? do Ameryki.
Wobec najazdu rzymskiego Persowie wezwali Leszka, który pobi? Krasusa pod Karrhae, co da?o Rzym Cezarowi. Gdy jednak Cezar chcia? ograniczy? lichw? to Pompejusz II wykupi? jego weksle za skarby z cytadeli Angers i kaza? go zamordowa?.
Nast?pc? Cezara zosta? faworyt Julii Oktawian, który DZI?KI LESZKOWI pobi? Antoniusza, zaj?? Egipt, zamordowa? Kleopatr? i SKONFISKOWA? na podstawie dostarczonego mu przez Heroda Wlk rejestru Z?oto Egiptu, co by?o Najwi?kszym ?upem w Historii. Z?oto to potraktowa? nie jako Zdobycz Rzymu, ale ?up Cezara i umie?ci? w skarbcu Aleksandra Wlk w LABIRYNTHOSIE-a'THOSIE, którego szuka? Prus.
Poniewa? Oktawian wys?a? flot? na Tauryg?-Krym to Leszek jako Tryumwir BA?KANÓW kaza? Trakom z Aleksandrii Troja?skiej ZABRA? Rzymianom to Z?oto Egiptu, co ci zrobili. Dopiero po ?mierci Leszka w r. 27 pne Julia za?atwi?a ewakuacj? przez Wandalów Rzymu i pó?nocnej Italii, ale Lubran chc?c pozby? si? ci???cego mu Sejmu, przeniós? stolic? za Krakowa do LECHA-Augsburga.
Oktawian-August d?ugo przygotowywa? si? do rozprawy z Wandalami, ale w r. 9 ne straci? jeden legion w Lesie Teutoburskim a dwa nad Lechem. Spraw? za?atwi? wódz legionów nadre?skich Tyberiusz spiskiem ze Swewami-Swebami, którzy w II bitwie nad Lechem uderzyli na Wandalów, za co dostali Ludy Alpejskie do Sprzedania w Niewol?. Ilo?? wzi?tych do niewoli Wandalów by?a du?a skoro podpisli Rozejm, ?eby nie sprzedawa? je?ców w niewol?, bo pieni?dzy na wykup nie by?o. Tyberiusz udusi? Oktawiana PODUSZK? i w r. 14 ne podpisano w Krakowie Pokój z granic? na Renie i Dunaju. By? to Pokój mi?dzy Senatem a Sejmem.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Cze 06, 2020 1:38 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

UCHYLI? NIEBA ROMEJOM

W latach 80. XIX wieku na wroc?awskim Zakrzowie znaleziono Grobowce Wandalskie. Odatowano je na r. 332 ne, ale spraw? Za?atwi? tajny radca cesarski z Berlina, który spraw? Zakamuflowa? i kaza? sku? z tarczy na zachodniej fasadzie Sukiennic DAT? ze starego KATUSZA I Domu Kupców, przebudowanego w roku 1846. Grobowce te bowiem Wprowadza?y S?owia?szczyzn? do historii Powszechnej, z czym Niemcy Walczyli. Grobowce s? wprawdzie SZKIELETOWE czyli Germa?skie, ale nie ulega w?tpliwo?ci, ?e to s? pochówki HANIEBNE.
Konstantyn Wlk przeniós? stolic? do Aleksandrii Troja?skiej, gdy? chcia? Wzi?? ?wiat metalurgi? arme?sk?, o czym my?la? ju? Oktawian August wysy?aj?c flot? na Tauryg?-Krym, ale Leszek Chytry kaza? Trakom z Aleksandrii Troja?skiej SKONFISKOWA? Najwi?kszy ?up w Historii. Oktawian bi? wi?c g?ow? w ?cian?: JOWE, ZWRÓ? MI Z?OTO EGIPTU. - OKRAD?E? RZYM. ZWRÓC? CI, JAK MI ZBUDUJESZ NAJWSPANIALSZ? ?WI?TYNI? NA ZIEMI, wi?c Z?odziejaszek musia? zakasa? tog? i budowa? Jove-Balla JUPITERA w Baalbeku.
?wi?tynia Jupitera zosta?a zbudowana, ale z?odziejaszek zosta? uduszony poduszk? a Aleksandria Troja?ska zosta?a dana Rzymowi – ale czy ze Z?otem Egiptu ??? Tego jednak do Modlina nie wywieziono, bo nie by?o pieni?dzy na wykup je?ców z Bawarii.
W r. 332 ne, podczas wojny Gockiej do Wroc?awia przyby?o poselstwo rzymskie z bogatymi darami dla m?odego ksi?cia. Ksi??? z Ksi??n? przyj?li ?askawie Poselstwo i DARY. W Miliczu zebra? si? jednak pod pretekstem manewrów wandalski sztab generalny, który wys?a? ?andarmów, którzy zamordowali par? ksi???c? z dzieci?ciem. Sztab generalny oczekiwa? ?andarmów przy Wielkim Kamieniu. Gdy ci przygalopowali to dowódca komanda ?mierci wr?czy? Szefowi medalion z wizerunkiem Cesarza, który ksi??na mia?a na szyji. Medalion kr??y? w milczeniu z R?k do R?k, a? powróci? do Szefa, który Cisn?? Go.
Para ksi???ca zosta?a pochowana w jednym z Haniebnych Grobowców na Zakrzowie. Misy by?y oczywi?cie pe?ne dukatów, których robotnicy nie oddali. Wobec czego Rzymianie z Kurska i Sambora-Kijowa UCIEKLI za Dunaj. Stepy pontyjskie zosta?y podzielone na 3 cz??ci: Mi?dzy Dniestrem a Dunajem Wizygoci; mi?dzy Dniestrem a Dnieprem Wandalowie a za Dnieprem Ostrogoci.
Profesor Manteuffel zabawi? si? w Sta?czyka mówi?c, ?e Bizantyjczycy chcieli Wzi?? ?wiat Metalurgi? Arme?sk? – dzi?ki której w skarbcach bizantyjskich znalaz?o si? 3/4 Bogactw ?wiata ??? Bizancjum by?o Mocarstwem Technologicznym, która to Technologia zosta?a upowszechniona po z?upieniu Bizancjum przez Wenecj? w r. 1204. Bizancjum eksportowa?o ?elazo Arme?skie do Azji przez kana? Aleksandria-Suez. Poniewa? Metalurgia Arme?ska pracowa?a na krzyworoskiej i kurskiej rudzie i donbaskim w?glu, to wandalski ksi??? przyjmuj?c we Wroc?awiu poselstwo rzymskie Uchyli? Nieba Romejom.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Cze 06, 2020 9:16 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

OBIECALI ZROBI? Z HUNÓW PUPETY

Publikowany Tu i Ówdzie SZCZEGÓ?OWY opis zdobycia przez Wandalów Rzymu odnosi si? do najazdu na Itali? Radagajsa. ?wiadczy o tym obl??enie Mediolanu, pod którym zniszczono Legiony Galijskie. Po tym zwyci?stwie i wielkodusznym oszcz?dzeniu Mediola?czyków Wandalowie wg Wielkiej Kroniki Szwajcarskiej UCIEKLI, do Rawenny, która by?a Przedostatni? twierdz? broni?ca Rzymu od Pó?nocy.
Rawenna pad?a po pó?toraroczym obl??eniu, po czym Wandalowie poszli na Florencj?, która Podpisa?a Rozejm wi?c pod Florencj? stan?? garnizon wandalski, który to wzgórze Pokazuje si? turystom.
Obl??enie Rzymu okaza?o si? bardzo trudne. W pierwszym ataku na Murzy doborowe jednostki wandalskie ponios?y takie straty, ?e zosta?y wycofane, i dopiero Rezerwy po zawaleniu jednej z bram – prawdopodobnie Podkopem – wdar?y si? do miasta, gdzie trwa?y d?ugie walki uliczne. Cesarz i senatorowie schronili si? w Koloseum, które zosta?o zdobyte. Cesarz Pad? na Kolana przed wodzem wandalskim, który WYGNA? GO Z RZYMU jako Niegodnego.
Rzymskie opisy najazdu Radagajsa przedstawiaj? najazd jako Kl?sk? Naje?d?ców, w co nie wierzy?em. KL?SKA ta pochodzi st?d, ?e najazd Radagajsa zosta? skontrowany najazdem Hunów i Bizantyjczyków na Panoni?, co doprowadzi?o do bitwy nad Nys?, gdzie naje?d?cy SPALILI armi? wandalsk? z jej Królem Osijem Pomorskim, od którego to wydarzenia miasto zwie si? ZGORZELCEM.
To identyfikune Radagajsa z Osijem Pomorskim, którego Brat prowadzi? "z powodzeniem" wojn? z Hunami i utrzyma? KIJÓW. Prawda jest jednak taka, ?e ów Brat, którego imienia nie wymienia si?, uzna? si? wasalem hu?skim, i za cen? skarbca na Wolinie uzyska? zwrot Kijowa, czyli ?e Pokój z Hunami kupi?y Wandalki. - Opis tego najazdu na Rzym, który by? ?ertw? dla Prze?miewców i Szyderców ZNIKN?? ze stron IN po wykazaniu przeze mnie, ?e to jest Raport z najazdu na Itali? Radagajsa, co by?o LIKWIDACJ? Imperium Zachodniorzymskiego.
Prze?amanie przez Wandalów granicy na Renie by?o skutkiem zniszczenia legionów galijskich pod Mediolanem, a podbój przez nich Galii, Hiszpanii i Afryki Pó?nocnej jest znany. Nie znane jest tylko to, ?e w akcie Pokoju z Hunami Wandalowie zobowi?zali si? do wyemigrowania ca?ego ludu do Galii, ale odst?pili od tego na rzecz IV wojny z Hunami. Proponowali to ju? im Burgundowie, ale Wandalowie odpowiedzieli, "?e dopóki ?yje Attyla to jest niemo?liwe", wobec czego Burgundowie Zamordowali Attyl?.
Gdy do Kielc przyby?o poselstwo z Budy z ??daniem zaleg?ego trybutu to Wandalowie oder?n?li pos?om ?ywcem cia?o od ko?ci, uw?dzili i wys?ali pupety do Budy z zapowiedzi?, ?e "zrobi? to wszystkim Hunom".
W bitwie nad Nedao-Nid? w r. 454 walczy?o sto tysi?cy Wandalów orzeciw 200 tysi?com Hunów. Bitwa zosta?a opisana do?? dok?adnie w Pie?ni o Hunach. Poniewa? zgin?li Król Wandalów i Nast?pca Tronu to przy komendzie zosta? tylko narzeczony Wandy Odyniec ze Szczecina – pó?niejszy Odoaker z Rawenny.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Cze 14, 2020 8:17 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

LILLA WENEDA

Rada STOECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA, ?eby zagra? Holokaustom Na Nosie, uchwali?a zbudowanie w kamienio?omie Schindlera na górze LIBAN Lunaparku. Ja to uzna?em za Niemiecki Wybryk, na miar? zbudowania na fundamentach ORYGINA?U mauzoleum Eurydyki-Europy w Troi na Z?otym Rogu Najwi?kszej Opery na ?wiecie, bo Biskupek za?piewa? W TEJ WSPANIA?EJ BYDGOOOSKIEJ KATEDRZE...
Kamienio?om Schindlera jest w Optimum Mikroklimatycznym góry LIBAN – tak jak ?wi?tynia TOMPAD?O Templum Pforte na ?l??y, gdy? Ba?wochwalnia alias ?wi?tynia Apolloniusza tego wymaga?a. Zaprotestowa?em pomys? budowania tam Lunaparku godz?c si? na zbudowanie w kamienio?omie Schindlera Arkad Semiramidy Babilo?skiej, ze ?wietlikami w chodnikach na placu – który mo?na by nazwa? imieniem Semiramidy Krakowskiej.
Sejm, aby odsun?? od w?adzy kagana, wyznaczy? mu na stolic? Konin, ?eby administrowa? Kana?em Przemys?owym. To suponuje, ?e za spraw? Semiramidy, która by?a monarchini? Sejmow?, Sejm urz?dowa? w pa?acu Olimpiady na Gargamellu – Orygina?em pa?acu Ptolemeuszy w Aleksandrii jako Architektonicznego Cudu Wszechczasów, cho? nie tak wystrojonym i wyposa?onym. Kagan Set zbudowa? wi?c kopi? pa?acu Olimpiady-Ptolemeuszy na górze Sto?owej, zwan? SETIDAWA od Setowego Dziwa-cudu. Zamek ten zwano te? KASZUBY, gdzie by? arsena? Rzeczypospolitej, który wysadzili Szwedzi a rozebrali Prusacy.
Po zbudowaniu przez Ogigesa-Ajgialosa Kana?u Przemys?owego dla metalurgii Kaszubskiej potrzebne by?o w Borodzieju-Wenedzie-Bydgoszczy emporium ?elaza Kaszubskiego, które zbudowano jako ORYGINA? nieuko?czonej Hagia Sophi w Konstantynopolu - pierwotnego mauzoleum Eurydyki-Europy. Po zburzeniu za? przez Hunów Kana?u Przemys?owego emporium to nie by?o potrzebne wi?c przemianowano je na ?wi?tyni? LILLA WENEDA a rol? emporium ?elaza powi?la?skiego przej?? zamek FRONTON - pó?niej wi?zienie pruskie FORDON.
Bydgoszcz by?a najwa?niejszym w?z?em wodnym w Europie – du?o wa?niejszym od Berlina, który z tej racji sta? si? Stolic? Niemiec. Z tej racji Krzy?acy chcieli urz?dzi? w Bydgoszczy swoj? STOLIC?, ale nie zgodzi?a si? na to Feudalna Europa, z ZEMSTY za co zburzyli Bydgoszcz, jak Brzetys?aw Kraków a Henryk Lew Szczecin.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Cze 14, 2020 9:03 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

http://www.msn.com/pl-pl/podroze/news/polskie-miasto-o-kt%c3%b3rym-rapowa%c5%82-liroy-jest-tam-a%c5%bc-pi%c4%99%c4%87-rezerwat%c3%b3w-a-nawet-marilyn-monroe/ar-BB145p3g?ocid=UE12DHP#page=1

Nikt nie trzyma Na O?tarzu k?ów Dzika. Dzik to pierwotna nazwa MAMUTA, bo S?O? czyli Fi?ski Zwierz od Suomi pochodzi z czasów Wandalskich, gdy kielecki Dzik SPRZED budowy katedry kieleckiej, która jest prawdopodobnie najstarsz? u?ytkowan? du?? ?wi?tyni? w Polsce. Katedra kielecka to system I pa?acu na Hradczanach. Systemowo starszy od niej by? tylko chram w Pile, jako na?ladownictwo GLINIANEJ ?wi?tyni wawelskiej.
K?y Dzika le?a?y na o?tarzu ?wi?tyni Modrzewiowej, sk?d przeniesiono je na o?tarz ?wi?tyni Murowanej. Z Mieszkiem Boles?awowicem to nie mia?o nic wspólnego, natomiast z kultur? pucharów lejkowatych to i owszem, bo ci sobie i innym narkotyków nie ?a?owali a DZIK zosta? Zabity po obudzeniu si? ze snu narkotykowego – czym Win? za wyt?pienie ?wi?tych S?oni zostali obardzeni Hellenowie-Grecy.
Nazwa S?oniowice Wielkie z drewnianymi PA?ACAMI i grobowcami megalitycznymi kultury pucharów lejkowatych zdaje si? by? pó?niejsza, bo od Fi?skiego Zwierza. W S?oniowicach mamy prostok?tny plac targowy, otoczony z 3 stron nasypami, na których by?y PODWÓJNE palisady po??czone Pomostem po których chodzili wartownicy a pod którym biega?y psy. IV bok placu by? zamkni?ty Pa?acem, który ODSUWANO w miar? wzrostu potrzeby miejsca do targowania. Na targi przybywali Pano?czycy z wo?ami i MIEDZI? – czyli ?e by?o to PRZED odkryciem wielkiej miedzi kieleckiej przez Ches?, która Powo?a?a Kielce?
Zamek Biskupi w Kielcach jest III pa?acem Biskupim: I. by? Wawel, który po zburzeniu GARGAMELLA przez Jana Luksemburskiego zosta? zarekwirowany przez W?adys?awa ?okietka i prawem kaduka zosta? zamkiem Królewskim. Biskup zosta? wyp?dzony do Kielc, gdzie zbudowa? sobie GODNY pa?ac w Bo??cinie-Bodzentynie. Dopiero po spaleniu Bodzentyna przez Rosjan biskup krakowski zamieszka? w STROPOWYM zamku Kieleckim.
A teraz rzecz najwa?niejsza, GDZIE BY?A zlikwidowana przez Rosjan cytadela kielecka? Prawdopodobnie na terenie Ogrodu Botanicznego ???[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Cze 23, 2020 9:26 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://marucha.wordpress.com/2020/06/22/slowianie-ruszaja-na-podboj-europy-2//

S?OWIANIE RUSZAJ? NA PODBÓJ EUROPY
Posted by Marucha w dniu 2020-06-22 (Poniedzia?ek)

Cytuj?: ODOAKER NAPAD? NA LONGOBARDÓW I UPROWADZI? WIELU DO ITALII.
Z wystrojonego przez warsztat kolo?ski ko?cio?a ZAR?CZYNOWEGO Wandy wiemy, ?e by?a Zar?czona z królewiczem longobardzikim. Longobardowie z Hanoweru wzi?li udzia? w bitwie nad NEDAO-Nid?, za co otrzymali SWEBSK? Bohemi?.
Wracaj?cy ze SPLONDROWANEGO Rzymu Odyniec ze Szczecina "napad? na Longobardów zabijaj?c ich króla THEOVANA i uprowadzi? wielu Longobardów a pozosta?ych wygna? do Rugilandu, gdzie przez kilka lat p?acili trybut Herulom." Z tego wynika, ?e wracaj?cy z Italii Odyniec chcia? anektowa? Armi? Wandalsk? Bohemi? wi?c WYP?DZI? Longobardów. To wywo?a?o jednak reakcj? Sejmu krakowskiego, wobec czego Odyniec ZBUNTOWA? SI? i wróci? do W?och, gdzie za?o?y? system okupacyjne zwany RAVENN?. RUGILAND to w?gierska REKUZA czyli Austria.
Gdy Lugiowie-?u?yczanie – w ramach Kontrybucji za Neutralno?? w wojnie hu?skiej - Nie Zdobyli Kurska to Sejm zes?a?ich do Mongolii i zleci? Zdobycie Kurska narzeczonemu Wandy za Zwrot Bohemii. Ten, sk?adaj?c w katedrze wroc?awskiej Raport o Zdobyciu Kurska, wobec dwuznacznego zachowania si? Wandy wyj?? miecz i rzuci? si? na?, gdy? my?la?, ?e Sejm Wycofa? si? z Obietnicy Zwrotu Bohemii.
Pobici za? przez Longobardów Herulowie w?drowali PRZEZ WSZYSTKIE ZIEMIE S?OWIAN – od Prze??czy Dukielskiej do Hedebów-Szlezwika Schillingów-?l??an – aby z Jutlandii przesiedli? si? do Dallslandu i Brytanii. Po bitwie nad Nid? Hedeby zosta?y bowiem anektowane przez Sejm ?l?ski. Parczewski pisze za? BZDURY o Opuszczeniu przez Schillingów ?l?ska, bo Schillingowie byli do ?l??y, jak Wandalowie od Wenedów - pierwotnie z Wenedy z katedr? LILLA WENEDA. Znaczy to, ?e Set Ptolemeusz zosta? wygnany przez Sejm do Wenedy, sk?d zbudowa? sobie w Koninie pa?ac SETIDAWA: Setowe Dziwo, zwany te? KASZUBY. Mieli?my dwa Sejmy: w Krakowie i Wroc?awiu.
Je?li DECYDUJ?CA bitwa pod Adrianopolem by?a w roku 551 to Moskwa i Rus podj?li obl??enie Konstantynopola w TYM?E Roku. Konstantynopol zosta? za? Uwolniony przez I armi? awarsk?, która przyby?a do miasta przez most z galer w roku 558. Moskwa i Rus wycofali si? do Kosowa.
Gdy na uczcie w Bukareszcie pos?owie awarscy wyg?osili Ultimatum to król Sklawinów-Bu?garów Daurencjusz odpowiedzia? Ze ?miechem: TO MY?MY ZWYKLI PANOWA? NAD INNYMI i kaza? pos?ów wzi?? Na M?ki. Ci ujawnili, ?e w gór? Dunaju id? 2 armie: bizantyjska i awarska wi?c Lech i Czech mieli tylko dzie? na ewakuacj? skarbów wandalskich. Poniewa? pilnuj?ca skarbów Welina stanowczo si? temu sprzeciwi?a to ci ZAMORDOWALI j? i babskim pagajem powie?li skarby do Bratys?awy.
Krakowska Szko?a Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera (sprawa zamku Przegorza?y-GERMANIA) jako Magna Polonia staje na g?owie dla ODERWANIA Wandalów od Wenedów-S?owian, ale to si? nie uda pomimo Teatralnej Aneksji Wandalów przez Adolfa Hitlera jako NIEMCÓW. Boski Adolf przekaza? Wandalów pod jurysdykcj? ?l?skiego SA. Podczas majstrowania z https://www.wandaluzja.pl// wyskoczy?a mi NIEMIECKOJ?ZYCZNA Wandaluzja na serwerze w Hesji, o której nie wiedzia?em.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Cze 24, 2020 9:25 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

WYBRYKI Krakowskiej Szko?y Archeologicznej szofera Hitlera Oskara Schindlera.

Herulowie podczas w?drówki do Skandynawii przez Ziemie S?owian z NIKIM NIE WLACZYLI a w Hrubieszowie nie byli. Dostali Pozwolenie od Sejmu wi?c po opuszczeniu S?owacji pognali swe byd?o i konie Pó?nocnokarpack? i Pó?nocnosudeck? drog? Bydln? na zachód a kobiety i dzieci za?adowali na szkuty, którymi pop?yn??y w gór? Wis?y i kana?em górno?l?skim do Odry, któr? dop?yn?li kana?em Szprawskim do ?aby a potem kana?em Zwierzy?skim do Ba?tyku. Sejm pilnowa? tych dróg wodnych jak Oka w G?owie.
Gepidowie za? to Goplanie z Kujaw, którzy po bitwie nad NEDAO-Nid? dostali Siedmiogród Do Cisy. Poniewa? Hunowie po bitwie nad Nid? wie?li MAJESTATYCZNY skarb Attyli z zamku BUDA na Wschód to zosta? on zagarni?ty przez Wandalów, którzy zostawili go Gepidom i pognali za p?awionym isterami IMPERIALNYM skarbem Attyli. O ile skarb Majestatyczny (36 ton bi?uterii) zosta? odnaleziony i nazwany Narodowym Skarbem Rumu?skim to skarb Imperialny ZNIKN??. Wed?ug mnie zosta? zagarni?ty przez Romejów i ukryty w podziemiach zamku belgradzkiego.
GOTHISSKANDZA to Gda?sk, od którego pochodzi nazwa GOCI. Goci obs?ugiwali dostawy rudy szwedzkiej dla metalurgii Kaszubskiej i Powi?la?skiej – sk?d rozdzia? na Wizy- i Ostrogotów. Wizygoci mieli od Wandalów Prawo p?ywa? kana?em Barskim do Bohu i Morza a Ostrogoci kana?em Prypeckim do Dniepru.
Po BUNCIE Ody?ca-Odoakra Sejm KAZA? Ostrogotom ZLIKWIDOWA? RAVENN?, która to nazwa jest polska. Dokona? tego Teodoryk Wielki morduj?c podst?pnie Odoakra, którego grobowiec znaleziono opodal Rotundy Rawe?skiej.
Powiedzia?em Profesorowi Woro?czakowi, ?e BEOWULF i WIDSITH s? Podró?ami Historycznymi, z czym si? zgodzi?. UCIECZKA Z DWORU ATTYLI jest opowie?ci? o uprowadzeniu ogierów su?ta?skich z Ikonium po ?mierci Boles?awa II ?mia?ego, bez czego krucjaty by?yby NIEMO?LIWE. Skutkiem tego by? w?a?nie Najazd HUNÓW w 1084 r. i bitwa GOTÓW z HUNAMI w Lesie Nadwi?la?skim u Widsitha jako bitwa pod Sandomierzem-Baranowem Polaków, W?grów i Wo?ochów Mieszka Boles?awowica z Seldzukami, po której Mieszko wyruszy? na podbój Danii.
Ca?a Krucjatologia jest zreszt? B?AZE?SKA, bo najwa?niejsz? bitw? I krucjaty by?o zniszczenie przez Polaków i W?grów pod wodz? kanclerza Magnusa W?asta armii Jerozolimskiej pod Przemy?lem, po której zdoby? on stolic? Seldzuków IKONIUM, z której to racji Turcy Jerozolimy nie bronili. Najwa?niejsz? bitw? II krucjaty by?o za? pobicie przez Piotra W?asta pod Samarkanda id?cych na podbój Chin Seldzuków, którzy poszli na Zachód i WYCIELI niemieckich krzy?owców w Anatolii, z której to racji Henryk Lew poprowadzi? na Po?abie 10 razy wi?cej krzy?owców ni? cesarz na Bliski Wschód.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Cze 25, 2020 6:12 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

KRAKOWSKA SZKO?A ARCHEOLOGICZNA w Rzeczpospolitej Kradzie?y Dokumentów

Jestem ofiar? walki o Najwi?kszy Skarbiec ?wiata w którym by?o archiwum Sejmu ?l?skiego. Sejm ten administrowa? drogami Bydlnymi i Wodnymi w dorzeczu Odry z kana?ami do Dunaju i ?aby. By? on starszy od Sejmu Pozna?skiego, z którym handryczy? si? o Szczecin, a? Leszek Z?otnik przeniós? sejm Pozna?ski do Krakowa, aby administrowa? Dorzeczem Wis?y z kana?ami do Brdy, Dniepru, Bohu i Dniestru, co zapewni?o wspó?prac? Sejmów.
Po aneksji Wandalów ?l?skich Adolf Hitler musia? za?atwi? nie tylko spraw? Sejmu Krakowskiego, którego archiwum zosta?o spalone przez katolików, ale te? spraw? WSPANIA?EGO RZYMU, zburzonego przez Czechów w l. 1038-50. Gubernator Generalny Hans Frank za?atwi? to Krakowsk? Szko?? Archeologiczn? poszukiwacza z?ota Oskara Schindlera, który reaktywowa? wydzia? Archeologii UJ – wed?ug Muzeum Archeologicznego we Wroc?awiu dla POSZUKIWANIA Z?OTA.
Niemcom potrzebny by? do tego POLSKI autorytet archeologiczny wi?c PODCZAS WOJNY poprosili Sowietów o przekazanie im Leona Koz?owskiego. Sowieci kazali mu podpisa? Agentur? NKWD, a gdy odmówi? to pobili go ci??ko z wybiciem oka i po podleczeniu przekazali Przez Front Niemcom. Poniewa? Koz?owski odmówi? te? firmowania Krakowskiej Szko?y Archeologicznej Oskara Schindlera to Niemcy zamordowali go.
Gubernator Generalny mieszka? na Wawelu a rezydowa? w Przegorzelcu, zwanym przez Niemców Wartenburg, który Niemcy identyfikowali z greckim Gargamelem i rzymsk? GERMANI?. Zwróci?em uwag?, ?e Przegorzelec nie móg? by? synonimem GIGANTOMANII, ale móg? by? odbudowan? cz??ci? zburzonego przez Jana Luksemburskiego Gergamella-KRAKA. Po pogramie przez mieszczan uniwersytetu W?ASTÓW "na Kazimierzu" Kazimierz Wlk da? ?akom Wawel i wyniós? si? do rezydencjonalnego Przegorzelca buduj?c sobie moskiewski KREML.
Poniewa? Przegorzelec na zamek królewski si? nie nadawa? to Andegawenowie WYGNALI ?aków z Wawelu, który prawem kaduka sta? si? zamkiem STO?ECZNYM. Proponowa?em Eminencji krakowskiej rewindykowanie Wawelu jako Zamku Biskupiego, ale s?ysze? nie chcia?a.
Teraz ?yjemy w Rzeczpospolitej Kradzie?y Dokumentów Leszka Millera z AWANSOWANIEM Jurysdykcji, Policji i Armii przez pedofili kontrolowanych przez Królewi?ta z ?ydowskiego haremu najwi?kszego wampira seksualnego Augusta Mocnego, co jest Runem Krakowskiej Szko?y Archeologicznej Oskara Schindlera, który k?ad? si? do ?ó?ka z KILKOMA na raz ?ydówkami.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Cze 26, 2020 5:41 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ptolemaic_Alexandria_-_pl.svg//

ALEKSANDRIA Stolica ?wiata

WYT?UMACZY?EM Niemcom, ?e tzw. Arabskie Mury Aleksandrii s? murami PTOLOMEJSKIEMI. Pochodzi to st?d, ?e PLANY Antycznej Aleksandrii zosta?y opracowane podczas pobytu Aleksandra w Egipcie, gdzie Czeka? na dochowanie si? dromadnicy od wzi?tego pod Issos ogiera, z którego dowodzi? Dariusz, bo bez dromadnicy atakowanie skarbca perskiego w Ko?-Kry?gan-Ka?a w Uzbekistanie by?o NIEMO?LIWE.
Kopie tych planów wys?ano Olimpiadzie, która zacz??a je realizowa? w Krakowie za Z?oto Siedmiogrodu, którego Aleksandrowi NIE DA?A, bij?c tylko P?ACZKI z Aleksandrem Apollinem, i to w?a?nie by? WSPANIA?Y RZYM rozebrany Do Gruntu przez Czechów w l. 1038-50. Byli to w?a?ciwie Katolicy, o czym ?wiadczy zastrzelenie Boles?awa Zapomnianego przez czeskiego kusznika wyborowego, która to bro? by?a ZAKAZANA przez Rzym, oraz pos?u?enie si? Kazimierzem Mnicham do opanowania CHI?SKIEGO muru Krakowa.
Niemcy i masoni Na G?owie Stawali, ?eby wykaza?, ?e Wspania?y Rzym NIE BY? DZIE?EM S?OWIAN tylko Germanów, za czym mia?a ?wiadczy? rzymska nazwa Gargamella GERMANIA, któr? Nadworny Archeolog Generalnego Gubernatora i okazjonalny Fuehrera Oskar Schindler odnosi? do Przegorzelca-Wartenburga, który ja zinterpretowa?em jako ODBUDOWAN? cz??? Gargamella. Posun?li si? te? do prowokacji, gdy w procesie roszczeniowym do Przegorzelca rodzina Szyszko-Bohusza twierdzi?a, ?e TEN Zbudowa? Go.
W tym uj?ciu to zespó? JUPITERA w Baalbeku by?by dzie?em Seleucydów z greckiego planu ALEKSADRII ??? zbudowanym przy pomocy techniki indyjskiej, co wnioskowa?em dawno. W takim razie Ba?wochwalnia krakowska by?aby Nie Kopi? ?wi?tyni Jupitera, ale Bli?niakiem. Szczegó?owe plany tych budowli s? w Bibliotece PTOLEMEUSZY w skarbcu Hitlera w Wa?brzychu. Wyt?umaczy?em Niemcom, ?e Biblioteka Aleksandryjska by?a LAMUSEM Biblioteki Ptolemeuszy.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Cze 28, 2020 9:33 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

KRAKOWIACZEK 339...

Spraw? LECHIADY Rozwi?za?em po kupieniu ksi??ki: Jan Malecki, Mity Narodowe LECHIADA, Ossolineum 1982. Na stronie 26 BY? tam cytat z listu Aleksandra do Arystotelesa o Zaj?ciu Wa?nego Lechickiego Miasta CARAUCAS od Strony Panonii, ale Bardziej Ludnego ni? Bogatego. Podkre?lony przeze mnie d?ugopisem Caraucas BY?, ale go NIE MA, a poniewa? zagl?da?em tam 50 czy 100 razy – delektuj?c si? tym – to znaczy, ?e ksi??k? "wypo?yczy?a" policja polityczna, ?eby j? Podretuszowa?. Jest tam te? zapis w kronice Mi?nie?skiej, ?e cesarz Karol III Gruby ZNISZCZY? DAWNE KRÓLESTWO POLSKIE oraz sprawa Zaginionej w czasie POTOPU Kroniki Wielkiej, tudzie? zapis w kronice Paw?a z Opawy o walkach Sarmatów z Aleksandrem Wielkim czyli bitwach w Kielcach i Azji Mniejszej.
Zaraz bowiem po??czy?em ten cytat z listu Aleksandra z Bitw? Pod Wiedniem w r. 339 pne, w której Macedo?czycy i Epiroci pobili SCYTÓW, zabijaj?c ich króla, którego imienia nie pami?tam. A poniewa? Grecy mylili Scytów z Lechitami, którzy za Leszka Z?otnika podbili Scyti?, wbijaj?c s?upy graniczne nad Donem z napisem HORWACJA, to znaczy, ?e onym Zabitym pod Flawionisem-Wiedniem królem by? LECHITA.
Aleksander nazywa Kraków miastem LUDNYM, czego o Krakowie SCHEDLA powiedzie? si? nie da, bo Ateny mia?y ponad Pó? Miliona, wobec czego wypada odnosi? ten miedzioryt do kultury ?u?yckiej, gdy? Leszek Z?otnik zdobywaj?c metalurgi? Kursk? z pewno?ci? rozbudowa?by Kraków, co nie by?o potrzebne dla Sejmu pozna?skiego. Armia Aleksandra wys?ana Na Scyti? PRZEPAD?A BEZ WIE?CI, co mo?na t?umaczy? bitw? Pod Cytadel? Kieleck?, z której DOWODZI?A Diana-Artemida: ARTEMIZY NIOS? S?AW?...
Bitw? pod Wiedniem skojarzy?em z przekazem niemieckim, ?e gdy Pijany Filip ZEL?Y? publicznie na uczcie Olimpiad?, to Aleksander uj?? si? za matk?, za co zosta? Op?azowany, nazwany B?KARTEM i Wygnany. Z tego wynika?o, ?e Wygnanego Aleksandra zaprosi?y Na Tron krakowiaczki? TRA LA, TRA LA LA, KRAKOWIACZEK 339...
Wobec tego Olimpiada zosta?a Kanclerzyc? a Filip nie móg? Zaprotestowa?, bo Olimpiada by?a córk? króla Epiru, który by? bardzo NIEZADOWOLONY z granicy na ?abie. Poniewa? Filipowi grozi?a nowa wojna, z Epirem i Lechi?, to zem?ci? si? osobliwie: Za?o?y? mianowicie mennic? w Hedebach-Szlezwiku, która wybi? STO monet Filipa i JEDN? Aleksandra.
Filip anektowa? Pangajon-Siedmiogród, którego kopalnie dawa?y tysi?c talentów z?ota rocznie, za co prowadzi? agresywn? polityk? w Azji Mniejszej. Trwa?o to do wojny Greckiej, na któr? Aleksander przyprowadzi? jazd? scytyjsk?, która pod Herone? pokona?a Beotów. W drodze powrotnej Aleksander anektowa? jednak Pangajon, co uczyni?o Filipa Niewyp?acalnym, wobec czego Olimpiada odp?aci?a Filipowi Pi?knym za Nadobne bij?c statery z Aleksandrem-APPOLINEM i Filipem-SZCZUREM... W ten sposób dorobili?my si? pierwszej polskiej monety, zwanej P?ACZKAMI, bo Szczur widocznie ugryz? Apolla od ty?u...
Poniewa? u Greków Królem jest ten, KTO MA Z?OTO – co pono? królowa El?bieta II t?umaczy?a Ksi?ciu Ma??onkowi Zbyt Kategorycznie – to Grecy zamordowali NIEWYP?ACALNEGO Filipa i przywo?ali WYP?ACALNEGO Aleksandra.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Lip 03, 2020 6:50 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Najwybitniejszym architektem Staro?ytno?ci by? DEJNOKRATES - nadworny architekt Aleksandra Wielkiego. ZAPROJEKTOWA? on Skarbiec Aleksandra na Athosie i ALEKSANDRI?, ale ich nie budowa?. Kierowa? natomiast PRZEBUDOW? Efezu, uwa?anego na Naj?adniejsze Miasto Staro?ytno?ci. To sk?ania mnie do wniosku, ?e Dejnokrates by? raczej Urbanist?, i to nie Aleksandra, ale jego matki Olimpiady.
Bitwa pod Cheronej? by?a w roku 338 pne i w roku tym Olimpiada zachachm?ci?a Filipowi z?oto Pangajonu-Siedmiogrodu, wobec czego mog?a podj?? budow? Wspania?ego Krakowa. W r. 336 odwioz?a Aleksandra do Aten ka??c Dejnokratesowi sporz?dzi? plan Skarbca na Athosie, aby nie zosta? skaptowany przez Aleksandra, wi?c w drodze powrotnej zabra?a go do Krakowa.
Gdy Aleksander zaj?? Egipt i POPROSI? matk? o Dejnokratesa to ta wys?a?a do Aleksandrii plany Wspania?ego Krakowa, ?eby Egipcjanie nie zbudowali Bro? Bo?e miasta WSPANIALSZEGO OD KRAKOWA.
Gdy Artemida-Diana zaj??a Warszaw?, Kielce i Pozna? to Olimpiada Wezwa?a Aleksandra, ale zosta? on pobity przez Dian? W KIELCACH. Aleksander zmar? zaraz po powrocie do Babilonu po d?ugiej nieobecno?ci, co t?umacz? Wypraw? Na Scytów czyli Warszaw?, gdzie Diana z?o?y?a wywieziony z Ko?-kry?gan-ka?a w Chiwie skarbiec perski. Kl?ska Aleksandra w Kilecach umo?liwi?a spisek, o obmy?lenie którego podejrzewa si? – a nawet oskar?a – Arystotelesa.
Po przybyciu do Babilonu i oficjalnych powitaniach Aleksander odby? nocn? konferencj? z marsza?kami w tracie której znany z imienia podczaszy serwowa? wino z domieszk? fluorowodorku, co prze?yli ci, co nie pili wody w ci?gu 48 godzin – wobec czego zosta? otruty przez swych marsza?ków.
Z drugiej strony po bitwie w Kielcach Diana zawar?a Pokój z Olimpiad? czyli z EPIREM, a poniewa? z?oto nie by?o jej potrzebne to zostawi?a Olimpiadzie Siedmiogród, wyprawiaj?c si? na Azj? Mniejsz?, co nazywa si? Wojn? Satrapów. Uzyska?a od Olimpiady Dejnokratesa, któremu kaza?a odbudowa? ?wi?tynie Afrodyty w Efezie, co nazywa si? Przebudow? Efezu, który by? miastem Wspania?ym i przebudowy nie potrzebowa?.
Wiemy, ?e Diana po podboju Azji Mniejszej wróci?a do Kielc, bo mia?a skarbiec w Warszawie, a jak mówi? Anglicy to kobiety s? Przy Pieni?dzach. W Kielcach kaza?a te? sobie zbudowa? mauzoleum w postaci przed?u?onego o jedno prz?s?o Artemizjonu Efeskiego – jak to wynika z przywiezionego do Kentu przez Storrd? Dumn? MODELU Artemizjonu Kieleckiego – który mia? by? wzorcem Du?skiej ?wi?tyni Imperialnej.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Sie 24, 2020 5:42 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://www.imperiumromanum.edu.pl/ciekawostka/dobrze-zachowany-helm-rzymski-z-serbii/?utm_medium=powiadomienia

IMPERIUM ROMANUM POTRZEBUJE TWOJEGO WSPARCIA

Znaczy to, ?e omnipotencja finansowa Kadafiego, któremu Sarkozy kaza? obci?? stop?, i Berlusconiego sko?czy?a si?, pomimo miliardów brukselskich na ratowanie MOJ?ESZA W WENECJI. Sztandarowym IMPERIUM ROMNUM jest Stanis?aw Michalkiewicz jako Herold Cywilizacji ?aci?skiej czyli NIEWOLNICZEJ, który urz?dowo zel?y? Wielk? Lechi? jako RZYGOWINY UBECKIE.
Do II.W? Wielk? Lechi? trzymali na forum politycznym Amerykanie, publikuj?c j? w atlasach historycznych, ale po kl?sce sycylijskiej US Air Force z Regia Aeronautica i II Flot? Luftwaffe, gdy USA skapitulowa?y przed Juden SS jako HOLOKAUSTAMI, Amerykanie musieli wyrzuci? ze swych atlasów historycznych Wielk? Lechi?, co zadeklarowa? w Ja?cie Winston Churchill: SKORO ZABORCY NIE UPORALI SI? Z WIELK? LECHI? TO JEDYN? NADZIEJ? POZOSTAJE STALINIZM, co ze zrozumia?ych wzgl?dów nie zosta?o w??czone do protoko?ów konferencji.
Churchill jako zawodowy konserwatysta i imperialista brytyjski BRONI? doktryny konserwatyzmu angielskiego, któremu WADZI Wielka Lechia jako antyteza ?ydowskiego Rzymu, z HOLDINGIEM, obcinaniem niewolnikom penisów i zap?adnianiem bab sperm? z dupy cherubina, które to Wyznanie Wiary przyj?? Oliwer Cromwell jako MASONIERI?.
Doktryna konserwatyzmu angielskiego mówi: NAJBARDZIEJ G?UCHY JEST TEN, KTO NIE CHCE S?YSZE?, co odnosi si? te? do Widzenia. Gdy Ukradnie si? Dokument to TO GO NIE MA, co jest Prawem III.RP. 20 lat temu otrzyma?em z Mi?dzynarodowego Instytutu Cywilizacji S?owian list z OPISEM mapy Polski z ROKIEM 565 ze stolic? w KALISZU i wszystkimi du?ymi miastami polski ze SMOLE?SKIEM. Mapa mia?a by? opublikowana we Frankfurcie nad Menem w roku 2000. Na to odpisa?em, ?e ALBO JA J? OPUBLIKUJ? WE WROC?AWIU, ALBO MAPA ZAGINIE, i faktycznie mapa 565 Zagin??a a Mi?dzynarodowy Instytut Cywilizacji S?owian zmieni? nazw? na INSTYTUT CYWILIZACJI ?ACI?SKIEJ do Holdingu, obcinania penisów S?owianom i Murzynom oraz zap?adniania bab sperm? z dupy cherubina.
Ale to nie wszystko: Pawe? Szyd?owski z USA i Edi S?owianin publikowali szczegó?owy opis zniszczenia Cesarstwa Zachodniorzymskiego przez Wandalów. Opis ten by? publikowany PRZE?MIEWCZO, bo gdy ja og?osi?em, ?e to jest RAPORT RADAGAJSA DLA SEJMU KRAKOWSKIEGO to Opis ten ZNIKN?? z forów IN, czyli ?e zosta? Wykupiony i Utajniony. Og?osi?em te?, ?e wracaj?cy z Italii Radagajs napotka? nad Nys? Romejów i Hunów, i zosta? ze sw? armi? SPALONY jako Kagan Osij Pomorski, od czego miasto zwie si? ZGORZELCEM. Na mocy Pokoju z Hunami S?owianie Pano?scy wyw?drowali do Galii, gdy? legiony galijskie zosta?y zniszczone przez Radagajsa pod Mediolanem.
Powód? Tysi?clecia by?a dla WYWIEZIENIA Archiwum Sejmu ?l?skiego (od roku 2185 pne) metrem fortecznym do Niemiec, czym pokierowa? Leszek Miller. Archiwum to, w Najwi?kszym Skarbcu na ?wiecie, podarowali Polakom Pitrowcy a Bierut kaza? go pilnowa? UB i Lwowiakom, który powo?ali Lwowsko-Wroc?awsk? Szko?? Archeologiczn? i Architektoniczno-Historyczn?.
Krakowska Szko?a Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera zleci?a LWSAiAH odatowanie starej architektury Krakowa. Wys?ano Hawrota, który kopa? na Wawelu, dokona? rekonstrukcji Wawelu Przedroma?skiego i znalaz? jakoby Pa?ac GODNY DIOKLECJANA. Potem zaproszono historyka architektury z Oxfordu, który odatowa? wszystko Jak Leci Kazimierzem Wielkim – BO ZASTA? POLSK? DREWNIAN? A ZOSTWI? MUROWAN? – wobec czego Lwowsko Wroc?awsk? Szko?? Archeologiczn? i Architektoniczno-Historyczn? WYTRUTO jako Nacjonalistyczn?, ?e zosta?em Tylko Ja. Na mnie te? by?o Sto Zamachów, ale trudno jest otru? kogo? z obsesj? trucicielsk?.
Gdy kominternowcy nap?odzili w haremach powiatowych tyle masonów, ?e ubowcy Do Wybijania Z?bów nie byli potrzebni, to zostali zlikwidowani przez arystokracj? komunistyczn? jako Komuni?ci a archiwum Sejmu ?l?skiego zosta?o wywiezione metrem fortecznym do Niemiec.
JA TE? NZOSTA?EM UBOWCEM, bo pan Stanis?aw Michalkiewicz g?osi maso?skie wyznanie wiary Oliwera Cromwella, z obcinaniem penisów S?owianom i Murzynom oraz Zap?adnianiem Bab Sperm? z Dupy Cherubina. Jak Odbudowa Imperium Romanum si? uda to jurysdykcji maso?skiej zostan? poddani wszyscy bez spermy jerozolimskiej.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Sie 29, 2020 9:11 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Po powrocie z Niemiec 30 lat temu odby?em w Instytucie Historycznym UWr. 10 Konferencji z historykami architektury, Profesorami Kutznerem z UMK i Dziurl? z UAM w sprawie mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej, któr? od Franza Josefa Straussa przej?? BUNDESTAG, finansuj?c przez konto na moje nazwisko odbudow? krypty II Katedry Wroc?awskiej. Krypt? odbudowywa? czo?owy wroc?awski Historyk Architektury, prof. Edmund Ma?achowicz, z którym ja stosunków nie utrzymywa?em, oskar?aj?c go publicznie o OTRUCIE HAWROTA. Pope?ni? on poza tym Szkolny B??d POWTARZAJ?C he?m wie?y ko?cio?a ?wi?tego Krzy?? na wie?ach Katedry.
Zap?dzony przeze mnie w Kozi Róg Kutzner OBRONI? MASO?SK? Chronologi? Architektury Niemieckiej zarzucaj?c mi HEREZJ?, co Profesor Dziurla zaakceptowa? Milczeniem. Poniewa? mia?em za sob? BUNDESTAG to takie Zerwanie Stosunków Naukowych mi odpowiada?o. Zadeklarowa?em, ?e jestem takim Heretykiem jak Miko?aj Kopernik i godz? si? na przeniesienie sprawy z Dyskursu Naukowego na MILITARNY.
Kutzner wyniós? si? z Wroc?awia a szacowany Profesor Dziurla by? BARDZO AKTYWNY na EUROPEJSKIEJ Wystawie, Konferencji i Akademii: WYKOPALISKA UMK NA GÓRZE ZAMKOWEJ KA?DUS, która by?y i s? Moim Tryumfem, co znaczy?o UZANANIE przez UMK "herezji" Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej.
Do sprawy w??czy?a si? jednak Angela Merkel: NIE B?D? JE?? TWOICH FEKALIÓW, co jest Mantr? Jej KANCLERAMTU. Przed mym wyjazdem do Niemiec ten kapita? polityczny i finansowy reprezentowa? w Polsce UMCS a po mym Powrocie UAM, z którym nie mia?em k?opotów, gdy? ZB?A?NI? SI? Pozna?skim Gargamelem i wykaza?em, ?e P?ac? Mu za WYTRUCIE Lwowsko-Wroc?awskiej Szko?y Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej, co jest aktualne. Wobec tego TRUCICELE przenie?li si? na UJ, prawdopodobnie z Pul? Pokerow?.
Trucicieli z UJ zel?y? Pawe? Szyd?owski z USA od FEKALIOMACHÓW, ?e musia? w ich Obronie wyst?pi? KO?CIÓ? nazywaj?c Wielk? Lechi? RZYGOWINAMI UBECKIMI, w jaki to sposób ja zosta?em Ubowcem, bo BRONI?EM Archiwum Sejmu ?l?skiego (od Roku 2185 pne) i nie da?em si? Otru?. To spowodowa?o przeniesienie Fekaliów Hitlerowskich z Skarbem III Rzeszy na tajnych kontach szwajcarskich z UJ na UMK z ZANEGOWANIEM Wykopalisk na Górze Zamkowej KA?DUS.
W Bundestagu moja Funkcjonalna Chronologia Architektury Niemieckiej zosta?a zniszczona ATAKIEM BISKUPKÓW, po ujawnieniu czego ?ona Kanclerza Kohla powiesi?a si?. Spraw? przej?? jednak Kanclerz Kohl, który za?atwi? j? Najbardziej Ordynarnie z Biskupem Wroc?awskim: http://wandaluzja.pl/?p=p_186&sName=blef-pokerowy// który za ZAKATOWANIE Ksi?dza Popie?uszki dosta? 10 miliardów USD ze Skarbca III Rzeszy.
Uwa?am, ?e analogicznym Za?atwieniem sprawy PODZIEMNGEO KRAKOWA jest ksi??ka: BDANIA ARCHITEKTONICZNE. Historia i perspektywa rozwoju, pod red. Mariana Arszty?skiego, Macieja Prarata, Ulricha Schaafa, Bo?eny Zimnowody-Krajewskiej, Zak?ad Konserwatorstwa Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o. Wydanie luksusowe, Cena 100 z?, Przecena 30 z? 00// Gdy ja przesta?em by? potrzebny do Zjednoczenia Niemiec to Kanclerz Kohl NASRA? G?upim Polaczkom na g?ow? ?wiechowskim, co teraz zrobi?a Córka Hitlera z Zamro?onej Spermy (Moskwa, Praga, Ost-Berlin).
Formu?a NIE B?D? JE?? TWOICH FEKALIÓW jest odci?ciem si? Niemiec od Rewolucji Technicznej i Technologicznej, no i konsumpcj? Fekaliów Hitlerowskich. Prezydent Trumpf obiecywa? Amerykanom D?UG 19 bilionów USD, ale nazajutrz po wystawieniu Aktu Oskar?enia Lechowi Wa??sie Sekretariat Stanu MARYLAND og?osi? D?ug Ameryka?ski TYSI?C razy wi?kszy, bo fekalia hitlerowskie s? Bardzo Drogie. Hitlerynka: NIE B?D? JE?? TWOICH FEKALIÓW...
I jeszcze jedno: Szyd?owski i Edi S?owianin publikowali na swych tagach SZCZEGÓ?OWY OPIS ZDOBYCIA RZYMU PRZEZ WANDALÓW. Wy?miewano si?, ?e KTO? przerobi? Zdobycie Berlina przez Armi? Czerwon? na Zdobycie Rzymu przez Wandalów – a? ja wyt?umaczy?em, ?e to Raport Radagajsa dla Sejmu krakowskiego – no i Raport ten ZNIKN?? z IN. Na wracaj?cych z Italii Wenedów czekali jednak Romejowie i Hunowie, którzy nad Nys? SPALILI Wandalów z ich kaganem Osijem Pomorskim, od czego miasto to zwie si? ZGORZELCEM. Wandalki KUPI?Y jednak Pokój z Hunami.hgfd[u][/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Wrz 26, 2020 6:48 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

https://bialczynski.pl/2018/01/24/pawel-szydlowski-antypolskie-rzygowiny-uniwersytetu-jagielonskiego-historia-polski-i-lechii/

Pawe? Szyd?owski: ANTYPOLSKIE RZYGOWINY UNIWERSYTETU JAGIELO?SKIEGO. HISTORIA POLSKI I LECHII.

Pan Pawe? Szyd?owswki z USA – asekurowany przez ?on? CHINK? – ma w r?ku Raport Radagajsa dla Sejmu Krakowskiego o ZNISZCZENIU Imperium Zachodniorzymskiego zniszczeniem Legionów Galijskich pod Mediolanem i Zdobyciem Rzymu. To zosta?o SKONTROWANE najazdem Hunów i Romejów, którzy nad Nys? rozgromili wracaj?c? z Italii armi? wandalsk?, gdzie zgin?? kagan Osij Pomorski, od czego miasto zwie si? ZGORZELCEM. Radagajs to prawdopodobnie ten?e Osij Pomorski, którego brat prowadzi? wojn? z Hunami odzyskuj?c Sambor-Kijów.
Wed?ug mnie sprawa by?a jednak mniej Tryumfalna, bo Pokój z Hunami KUPI?Y Wandalki za skarbiec na Wolinie a ów m?odszy brat Osija z?o?y? Ho?d kaganowi hu?skiemu.
RU? by?a wówczas na Pomorzu, ale Królem Rusi by? Przyjaciel Attyli POLONUS ze Szczecina.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Wrz 30, 2020 10:06 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

KRAKÓW SCHEDLA

Kraków SCHEDLA by? uwa?any za Kraków Fantastyczny, gdy? nie da? si? zinterpretowa? topograficznie i ikonograficznie. Dopiero ja stwierdzi?em, ?e ta Niezgodno?? wynika z tego, ?e to miasto na INNYM Planie. Charakterystyczne Trójdzielne baszty NAWODNE nie s? znane w architekturze historycznej, ale tak? baszt? odkopano w piwnicach Sukiennic, co ?wiadczy, ?e by?o to miasto Mniejsze od obecnego. Potwierdzeniem mej interpretacji Krakowa Schedla by?o odkrycie na pl. Wiosny Ludów BARBAKANU z Miedziorytu Schedla.
DZIWACTWEM Schedla s? Wysokie i Skaliste Góry wokó? Krakowa, które wypada interpretowa? jako Zniwelowane przez NEOLITYCZNE KAMIENIO?OMY dr Franca Zalewskiego, eksploatowane NIEZNAN? nam technik? ??? Kamienio?omy te opuszczono NAGLE w VI tysi?cleciu pne, co poprawi?em na V i wyt?umaczy?em, ?e zosta?y Opuszczone w zwi?zku z uko?czeniem budowy Kana?u Przemys?owego, gdy? wapie? z Chrzanowa jest ta?szy i lepszy. W systematyce Dr Zalewskiego bezcenne jest stwierdzenie to?samo?ci techniki w kamienio?omach krakowskich z technik? budowy zamku Ogrodzieniec w Jurze, co datuje zamek na VI a wed?ug mnie V tysi?clecie pne.
Wed?ug mej systematyki architektonicznej to miedzioryt Schedla powsta? PO zburzeniu przez Leszka Z?otnika kasztelu Marii Egipcjanki we wschodniej cz??ci Wawelu i zbudowaniu tam Austriackiej Kuchni Szpitalnej jako pa?acu Sejmowego i Królewskiego, czyli wkrótce po roku 490 pne. W roku 339 Macedo?czycy i Epiroci pokonali pod Wiedniem Lechitów i Scytów, o czym Aleksander napisa? do Arystotelesa jako "Zaj?ciu Wa?nego Lechickiego Miasta CARAUCAS od Strony Panonii, ale Bardziej Ludnego ni? Bogatego", gdy? widocznie krakowiaczki pochowa?y swe skarby. Potem krakowiaczki obwo?a?y Aleksandra Królem Krakowskim – od ?aby do Donu – a Kanclerzyc? zosta?a jego matka Olimpiada.
Na Krakowie Schedla mo?na si? dopatrzy? BA?WOCHWALNI na Krzemionkach, na po?udniowo-zachodnim stoku Libanu. Je?li to Ba?wochwalnia Królów Ba?wochwalców to znaczy?oby, ?e Miedzioryt Schedla powsta? PO ROKU 850 pne, gdy Ba?wochwalni? Zbudowano datuj?c j? jako kopi? Pa?acu Letniego BAALBEK syryjskiego króla Baala. Nazwa Baalbek pochodzi?a prawdopodobnie od kozioro?ca abisy?skiego, który ?y? w Palestynie a którego ksi??? Hohenloche hodowa? w Tatrach jako odpornego na upa?.
Rzym by? Wioch? wobec STOLICY ?WIATA Aleksandrii. Aleksandri? zaprojektowa? najwybitniejszy architekt staro?ytno?ci Dejnokrates, ale jej Nie Budowa?. Wynika?o to st?d, ?e kanclerzyca Olimpiada sprowokowa?a przez swego ojca czy brata z Epiru-Albanii Wojn? Greck?, na któr? Aleksander przyprowadzi? jazd? scytyjsk?, która pod Heronej? pobi?a Beotów. W drodze powrotnej Aleksander anektowa? Pangajon-Siedmiogród, którego kopalnie dawa?y Filipowi II tysi?c talentów z?ota rocznie, za co prowadzi? agresywn? polityk? w Azji Mniejszej. Pami?tk? tego jest I moneta lechicka, stater ALEKSANDER-FILIP, zwany przez Bawarów P?ACZKIEM. Poniewa? u Greków królem jest ten, kto Ma Z?oto, to Grecy zamordowali NIEWYP?ACALNEGO Filipa i przywo?ali WYP?ACALNEGO Aleksandra.
Olimpiada odwioz?a Aleksandra do Aten ka??c Dejnokratesowi budowa? skarbiec LABIRYNTHOS-Athos, aby w drodze powrotnej zabra? Dejn? do Krakowa. Tam kaza?a my sporz?dzi? plany WSPANIA?EGO KRAKOWA, i ZBURZY? Kraków Schedla. Na ?wi?tyniach Krakowa Schedla mamy krzy?e TYLKO wandalskie i greckie. Aleksander NIE MÓWI? PO GRECKU, czyli chyba po Alba?sku ???
Gdy Aleksander poprosi? matk? o u?yczeniu mu Dejny dla sporz?dzenia planów Aleksandrii to ta wys?a?a plany Wspania?ego Krakowa, które zosta?y adaptowane do Konoposu. Krakowie Dejny mia? mury CHI?SKIE, jakie budowano do Zdobycia przez Rzymian Kartaginy, która upad?a z POWODU Muru Chi?skiego. Na Krakowie Dahlberga mamy mur Chi?ski tylko od Wschodu miasta: https://www.krakow.pl/nasze_miasto/1482,artykul,widoki_krakowa.html// Mury Chi?skie obejmowa?y obszar 20 razy WI?KSZY od murów ?redniowiecznych Krakowa.
Z latarni FAROS wida? by?o na horyzoncie flot? inwazyjn? na Wili?, co okre?la wysoko?? wie?y. Kopi? tej latarni, zwanej w Krakowie BABEL, zbudowano na kulminacji Bielan, co by?o ludow? nazw? cytadeli – zwykle bielonej, ale zakrytej wiekowym lasem. Pa?ac Królewski te? budowano na Bielanach, od którego pochodz? polskie barwy narodowe: pa?ac z marmuru k?odzkiego Bia?a Marianna i schodz?ca do Wis?y kolumnada z czerwonego granitu tatrza?skiego.
Kopia tego jako Pa?ac Ptolemeuszy by? Architektonicznym Cudem Wszechczasów. Zosta? przewieziony przez Konstantyna Wlk do Konstantynopola, ?eby odebra? Aleksandrii Majestat ?wiatowy. Rotunda pa?acu Konstantyna zosta?a powtórzona w roku 800 na Watykanie i w Todi w po?udniowych W?oszech. W r. 862 wojewoda Kij – potem nasz Popiel II Myszowaty – kaza? ten pa?ac rozebra? i przewie?? do Sambora, który zacz?to zwa? od tego KIJOWEM. Su?tan Mehmed IV My?liwiec kaza? z Zazdro?ci ZBURZY? Kijów a Jan Kazimierz kaza? przebudowa? pozosta?o?ci pa?acu na cytadel?.
My?liwiec nie by? idiot?, jak przodek Pani Premier Zjednoczonego Królestwa Tereski Maj. Wed?ug Dostojewskiego: Miko?aj Pa?kin: A CZEGO? TO MARGRABIA MYSZKIN CHCE BY? ROSYJSKIM KSI?CIEM? - JEGO PRZODEK, WOJEWODA KIJ, PRZEWIÓZ? PA?AC CESARSKI Z KONSTANTYNOPOLA DO KIJOWA. - CO ZA IDIOTA... ALE SKORO PRZEWIÓZ? TO NIECH B?DZIE.
W roku 1038 czeski kusznik zastrzeli? pod Krakowem Boles?awa Zapomnianego. Kusza by?a broni? Zakazan? wobec chrze?cijan wi?c u?ycie jej wymaga?o dyspensy papieskiej. Krakowiacy przyj?li Kazimierza Mnicha, który wpu?ci? przebranych za Polaków Czechów. Ci zburzyli Wspania?y Kraków DO GRUNTU a Mnicha wygnali. Nad wygna?cem ulitowa? si? jednak król w?gierski.[/u]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Na temat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
Strona 9 z 10

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group